hot

Xem tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 (+-60)- Nữ mạng

Xem tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 (+-60)- Nữ mạng

(20,271 views)

SINH NĂM: từ 1923 tới 1983 và 2043 thuộc Cung CẤN và thuộc Mạng ĐẠI HẢI THỦY (nước bể lớn ) Xương CON HEO. Cầm tinh CON GÀ.   Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Quý Hợi, cung Cấn số này, và thuộc Mạng Thủy nước bể chảy […]

Xem tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 (+-60)- Nam mạng

Xem tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 (+-60)- Nam mạng

(7,328 views)

SINH NĂM: từ 1923 tới 1983 và 2043 thuộc Cung KHÔN. Trực NGUY và thuộc Mạng ĐẠI HẢI THỦY (nước bể lớn ) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (phú quý) Xương CON HEO. Cầm tinh CON GÀ Ông Tử Vi độ mệnh : Quý Hợi số mệnh […]

Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 (+-60)- Nữ mạng

Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 (+-60)- Nữ mạng

(19,057 views)

SINH NĂM: từ 1922 tới 1982 và 2042 thuộc Cung ĐOÀI và thuộc Mạng ĐẠI HẢI THỦY (nước bể lớn ) Xương CON CHÓ. Cầm tinh CON CHIM TRỈ Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Nhâm Tuất mệnh Thủy số này, Nước ở bể lớn chảy hoài chẳng […]

Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 (+-60)- Nam mạng

Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 (+-60)- Nam mạng

(5,795 views)

SINH NĂM: từ 1922 tới 1982 và 2042 thuộc Cung CÀN. Trực PHÁ và thuộc Mạng ĐẠI HẢI THÙY (nước bể lớn ) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (quan lộc tân khổ) Xương CON CHÓ. Cầm tinh CON CHI TRỈ Phật độ mệnh : Nhâm Tuất số […]

Xem tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 (+-60)- Nữ mạng

Xem tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 (+-60)- Nữ mạng

(7,640 views)

SINH NĂM: từ 1921 tới 1981và 2041 thuộc Cung CẤN và thuộc Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá) Xương CON GÀ. Cầm tinh CON CHÓ Phật Bà Quan m độ mệnh : Đoán xem số mệnh tuổi này, Tân Dậu, mệnh Mộc cung càn tốt thay. Cây lựu kề […]

Xem tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 (+-60)- Nam mạng

Xem tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 (+-60)- Nam mạng

(28,178 views)

SINH NĂM: từ 1921 tới 1981 và 2041 thuộc Cung ĐOÀI. Trực MÃN và thuộc Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá) Khắc BÍCH THƯỢNG THỔ Con nhà THANH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON GÀ. Cầm tinh CON CHÓ Ông Quan Đế độ mệnh : Tân Dậu số mệnh như […]

Xem tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980 (+-60)- Nữ mạng

Xem tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980 (+-60)- Nữ mạng

(12,980 views)

SINH NĂM: từ 1920 tới 1980 và 2040 thuộc Cung KHÔN và thuộc Mạng THẠCH LỰU MỘC (Cây lựu đá) Xương CON KHỈ. Cầm tinh CON CHÓ SÓI Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Canh Thân số mệnh như vầy, thuộc Cung Khôn, mệnh Mộc rõ ràng đá […]

Xem tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980 (+-60)- Nam mạng

Xem tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980 (+-60)- Nam mạng

(6,632 views)

Sanh năm: 1920 tới 1980 và 2040: thuộc Cung CẤN. Trực TRỪ/và thuộc Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá)/Khắc BÍCH THƯỢNG THỔ/Con nhà THANH ĐẾ (cô quạnh)/Xương CON KHỈ. Cầm tinh CON CHÓ SÓI Ông Quan Đế độ mệnh : Đoán xem số mệnh tuổi này,/Bởi vì lỗi số […]

Xem tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 (+-60)- Nữ mạng

Xem tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 (+-60)- Nữ mạng

(27,377 views)

SINH NĂM: từ 1919 tới 1979 và 2039 thuộc Cung TỐN và thuộc Mạng THIÊN THƯỢNG HỎA (lửa trên trời) Xương CON DÊ. Cầm tinh CON RÁI Phật Bà Quan m độ mệnh : Đoán xem số mệnh Kỷ Mùi, thuộc Cung Tốn, mệnh Hỏa ấy là số ta. sinh […]

Xem tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 (+-60)- Nam mạng

Xem tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 (+-60)- Nam mạng

(5,517 views)

SINH NĂM: từ 1919 tới 1979 và 2039 thuộc Cung LY. Trực THU và thuộc Mạng THIÊN THƯỢNG HỎA (lửa trên trời) Khắc SA TRUNG KIM Con nhà xích đế (cô quạnh) Xương CON DÊ. Cầm tinh CON RÁI Phật Bà Quan m độ mệnh : Đoán xem số mệnh […]

Page 1 of 2012345...1020...Last »

Website xem tử vi trọn đời này luôn chia sẽ những bài viết về tử vi của 12 con Giáp. Mỗi người cầm tinh một con giáp khác nhau, sinh ra vào những thời khắc khác nhau nên sẽ có một vận mệnh khác nhau. Trang web này chỉ chia sẽ sơ lược về tử vi ứng với con giáp của bạn nên xem chỉ tham khảo về sơ lược tử vi là chính. Ngoài giới thiệu về công danh, sự nghiệp, tình duyên còn web có một số bài viết về xem tử vi trọn đời tuổi hạp tốt xấu trong cuộc sống hôn nhân vợ chồng.