hot

Xem tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 (+-60)- Nữ mạng

[Nữ]

Xem tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 (+-60)- Nữ mạng

(1,522 views)

SANH NĂM: 1923 đến 1983 và 2043 Cung CẤN Mạng ĐẠI HẢI THỦY (nước biển lớn) Xương CON HEO. Tướng tinh CON GÀ Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng: Quý Hợi, cung Cấn số này, Mạng Thủy nước biển chảy tràn vào sông. Số gái sanh thuận Thu Đông, […]

Xem tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 (+-60)- Nam mạng

[Nam]

Xem tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 (+-60)- Nam mạng

(973 views)

SANH NĂM: 1923 đến 1983 và 2043 Cung KHÔN. Trực NGUY Mạng ĐẠI HẢI THỦY (nước biển lớn) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (phú quý) Xương CON HEO. Tướng tinh CON GÀ Ông Tử Vi độ mạng: Quý Hợi số mạng như là, Mạng Thủy nước biển […]

Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 (+-60)- Nữ mạng

[Nữ]

Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 (+-60)- Nữ mạng

(1,318 views)

SANH NĂM: 1922 đến 1982 và 2042 Cung ĐOÀI Mạng ĐẠI HẢI THỦY (nước biển lớn) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON CHIM TRỈ Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng: Nhâm Tuất mạng Thủy số này, Nước ở biển lớn chảy hoài chẳng thôi. Tuổi nàng hạp số Thu […]

Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 (+-60)- Nam mạng

[Nam]

Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 (+-60)- Nam mạng

(786 views)

SANH NĂM: 1922 đến 1982 và 2042 Cung CÀN. Trực PHÁ Mạng ĐẠI HẢI THÙY (nước biển lớn) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (quan lộc tân khổ) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON CHI TRỈ Phật độ mạng: Nhâm Tuất số mạng như vầy, Nước ở biển […]

Xem tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 (+-60)- Nữ mạng

[Nữ]

Xem tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 (+-60)- Nữ mạng

(863 views)

SANH NĂM: 1921 đến 1981và 2041 Cung CẤN Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON CHÓ Phật Bà Quan m độ mạng: Đoán xem số mạng tuổi này, Tân Dậu, mạng Mộc cung càn tốt thay. Cây lựu kề đá mọc tàng, Đông Xuân […]

Xem tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 (+-60)- Nam mạng

[Nam]

Xem tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 (+-60)- Nam mạng

(1,084 views)

SANH NĂM: 1921 đến 1981 và 2041 Cung ĐOÀI. Trực MÃN Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá) Khắc BÍCH THƯỢNG THỔ Con nhà THANH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON CHÓ Ông Quan Đế độ mạng : Tân Dậu số mạng như vầy, Là cây lựu […]

Xem tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980 (+-60)- Nữ mạng

[Nữ]

Xem tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980 (+-60)- Nữ mạng

(806 views)

SANH NĂM: 1920 đến 1980 và 2040 Cung KHÔN Mạng THẠCH LỰU MỘC (Cây lựu đá) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON CHÓ SÓI Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng : Canh Thân số mạng như vầy, Cung Khôn, mạng Mộc rõ ràng đá xanh. Hạ Thu lỗi số […]

Xem tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980 (+-60)- Nam mạng

[Nam]

Xem tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980 (+-60)- Nam mạng

(760 views)

Sanh năm: 1920 đến 1980 và 2040: Cung CẤN. Trực TRỪ/Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá)/Khắc BÍCH THƯỢNG THỔ/Con nhà THANH ĐẾ (cô quạnh)/Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON CHÓ SÓI Ông Quan Đế độ mạng: Đoán xem số mạng tuổi này,/Bởi vì lỗi số sanh rày ban đ […]

Xem tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 (+-60)- Nữ mạng

[Nữ]

Xem tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 (+-60)- Nữ mạng

(1,106 views)

SANH NĂM: 1919 đến 1979 và 2039 Cung TỐN Mạng THIÊN THƯỢNG HỎA (lửa trên trời) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON RÁI Phật Bà Quan m độ mạng : Đoán xem số mạng Kỷ Mùi, Cung Tốn, mạng Hỏa ấy là số ta. Xuân Hạ sanh đặng thuận mùa, […]

Xem tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 (+-60)- Nam mạng

[Nam]

Xem tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 (+-60)- Nam mạng

(784 views)

SANH NĂM: 1919 đến 1979 và 2039 Cung LY. Trực THU Mạng THIÊN THƯỢNG HỎA (lửa trên trời) Khắc SA TRUNG KIM Con nhà xích đế (cô quạnh) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON RÁI Phật Bà Quan m độ mạng: Đoán xem số mạng tuổi Mùi, Mạng Hỏa là […]

Page 1 of 1812345...10...Last »

Website xem tử vi trọn đời này luôn chia sẽ những bài viết về tử vi của 12 con Giáp. Mỗi người cầm tinh một con giáp khác nhau, sinh ra vào những thời khắc khác nhau nên sẽ có một vận mệnh khác nhau. Trang web này chỉ chia sẽ sơ lược về tử vi ứng với con giáp của bạn nên xem chỉ tham khảo về sơ lược tử vi là chính. Ngoài giới thiệu về công danh, sự nghiệp, tình duyên còn web có một số bài viết về xem tử vi trọn đời tuổi hạp tốt xấu trong cuộc sống hôn nhân vợ chồng.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)
Loading ... Loading ...