Xem tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1913 tới 1973 nà 2033 thuộc Cung CÀN. Trực PHÁ và thuộc Mạng TANG ĐỐ MỘC (cây dâu) Khắc ỐC THƯỢNG THỔ Con nhà THANH ĐẾ (quan lộc, tân khổ) Xương CON TRU. Cầm tinh CON CUA BIỂN Ông Tử Vi độ mệnh : Số này lúc nhỏ gian nan, Lao tám…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1912 tới 1972 và 2032 thuộc Cung CHẤN. Trực CHẮP và thuộc Mạng TANG ĐỐ MỘC (cây dâu) Khắc ỐC THƯỢNG THỔ Con nhà THANH ĐẾ (quan lộc, tân khổ) Xương CON CHUỘT. Cầm tinh CON HEO Ông Tử Vi độ mệnh : Nhâm Tý số mệnh như vầy, Phong sương cũng…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1911 tới 1971 và 2031 thuộc Cung CẤN. Trực KHAI và thuộc Mạng XOA XUYẾN KIM (xuyến bằng vàng) Khắc ĐẠI LM MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON HEO. Cầm tinh CON CỌP Ông Quan Đế độ mệnh : Số này cung mệnh tương sinh, Chẳng sang cụng quý…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1910 tới 1970 và 2030 thuộc Cung LY. Trực THU và thuộc Mạng XOA XUYẾN KIM (xuyến bằng vàng) Khắc ĐẠI LM MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON CHÓ. Tương tinh CON CÁO Ông Quan Đế độ mệnh : Canh Tuất cung Ly số này, và thuộc Mạng phần…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1909 tới 1969 và 2029 thuộc Cung KHÔN. Trực CHẤP và thuộc Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn ) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (quan lộc) Xương CON GÀ. Cầm tinh CON THỎ Phật Bà Quan m độ mệnh : Kỷ Dậu mệnh Thổ cung Khôn, Đại trạch…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1908 tới 1968 và 2028 thuộc Cung KHÔN. Trực ĐỊNH và thuộc Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn ) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (quan lộc) Xương CON KHỈ. Cầm tinh CON LẠC ĐÀ Phật Bà Quan m độ mệnh : Đoán xem số mệnh tuổi này, Số…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1907 tới 1967 và 2027thuộc Cung CHẤN. Trực BÌNHvà thuộc Mạng THIÊN HÀ THỦY (nước sông thiên hà)Khắc THIÊN THƯỢNG HỎACon nhà HẮC ĐẾ (tân khổ)Xương CON DÊ. Cầm tinh CON RỒNG Cậu Tài, Cậu Quý độ mệnh : Đinh Mùi thuở nhỏ khó nuôi,Thiên Hà nước chảy rỏ hoài như mưa.Thu…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1906 tới 1966 và 2026 thuộc Cung TỐN. Trực MÃN và thuộc Mạng THIÊN HÀ THỦY (nước sông Thiên Hà) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (tận khổ) Xương CON NGỰA Cầm tinh CON THUỒNG LUỒNG Phật Bà Quan m độ mệnh : Đoán xem số mệnh tuổi này, Số…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 (+-60)- Nam mạng

Sanh năm:1905 tới 1965 và 2025: thuộc Cung KHÔN. Trực NGUY/và thuộc Mạng PHÚC ĐĂNH HỎA (lửa đ èn nhỏ)/Khắc XOA XUYẾN KIM/Con nhà XÍCH ĐẾ (tận khổ)/Xương CON RẮN. Cầm tinh CON TRU Ông Quan Đế độ mệnh : Ất Tỵ mệnh Hỏa số này,/thuộc Cung Đoài, lửa cháy sáng ngời tọa đăng./Thu Đông…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 (+-60)- Nam mạng

Sanh năm: 1904 tới 1964 và 2024: thuộc Cung CẤN. Trực PHÁ/và thuộc Mạng PHÚC ĐĂNG HỎA (lửa đ èn nhỏ)/Khắc XOA XUYẾN KIM/Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý)/Xương CON RỒNG. Cầm tinh CON RẮN Ông Quan Đế độ mệnh : Giáp Thìn số mệnh may thay,/Tuổi cùng cùng với mệnh hợp hòa thuận sinh./Thu…

Chi Tiết
Tắt Quảng Cáo [X]