Xem tử vi tuổi Quý Mẹo sinh năm 1963 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1903 tới 1963 và 2023 thuộc Cung ĐOÀI. Trực MẤN và thuộc Mạng KIM BẠCH KIM (vàng trắng) Khắc LƯ TRUNG HỎA Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON MÈO. Cầm tinh CON HƯƠU Ông Tử Vi độ mệnh : Nhìn xem số mệnh tuổi này, Như vàng tây trắng có…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1962 tới 2022 và 2082 thuộc Cung CẤN. Trực TRỪ và thuộc Mạng KIM BẠCH KIM (vàng trắng) Khắc LƯ TRUNG HỎA Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON CỌP. Cầm tinh CON NGỰA Ông Tử Vi độ mệnh : Tuổi Dần cung Cấn mệnh Kim, Tướng người tật bệnh khó…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi T6an Sửu sinh năm 1961 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1961 tới 2021và 2081 thuộc Cung ĐOÀI. Trâu THU và thuộc Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNG ĐẾ (phú quý) Xương CON TRU. Cầm tinh CON ĐƯỜI ƯƠI Ông Quan Đế độ mệnh : Tân Sửu mệnh Thổ tuổi này, Số cùng cùng với…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Canh Tý sinh năm 1960 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1960 tới 2020 và 2080 thuộc Cung CÀN. Trực THÀNH và thuộc Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (quan lộc, cô quạnh) Xương CON CHUỘT. Cầm tinh CON RẮN Ông Quan Đế độ mệnh : Canh Tý,mệnh Thổ cung Càn, Đất ở đầu…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 2019 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1959 tới 2019 và 2079 thuộc Cung KHÔN.Trực ĐỊNH và thuộc Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc đáùt bằng) Khắc SA TRUNG KIM Con nhà THANH ĐẾ (phú quý) Xương CON HEO. Cầm tinh CON GẤU Phật Bà Quan m độ mệnh : Đoán xem số mệnh tuổi này, và thuộc Mạng…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Mậu Tuất sinh năm 2018 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1958 tới 2018 và 2078 thuộc Cung CHẤN. Trực BÌNH và thuộc Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc đất bằng) Khắc SA TRUNG KIM Con nhà THANH ĐẾ (phú quý) Xương CON CHÓ. Cầm tinh CON VƯỢN Phật Bà Quan m độ mệnh : Đoán xem số mệnh tuổi này, và thuộc…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Đinh Dậu sinh năm 2017 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1957 tới 2017 và 2077 thuộc Cung TỐN. Trực BẾ và thuộc Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi) Khắc THÍCH LỊCH HỎA Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON GÀ. Cầm tinh CON KHỈ Phật Bà Quan m độ mệnh : Đinh Dậu cung Tốn tuổi ta, Lửa ở dưới…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Bính Thân sinh năm 2016 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1956 tới 2016 và 2076 thuộc Cung KHÔN. Trực KHAI và thuộc Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi) Khắc THÍCH LỊCH HỎA Con nhàXÍCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON KHỈ. Cầm tinh CON QUẠ Phật Bà Quan m độ mệnh : Đoán xem số mệnh tuổi này, Bính Thân mệnh Hỏa…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Ất Mùi sinh năm 2015 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1955 tới 2015 và 2075 thuộc Cung CÀN. Trực PHÁ và thuộc Mạng SA TRUNG KIM (vàng trong cát) Khắc THẠCH LỰU MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (an mệnh phú quý) Xương CON DÊ. Cầm tinh CON GÀ Ông Quan Đế độ mệnh : Đoán xem số mệnh tuổi này, Vàng trong…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Giáp Ngọ sinh năm 2014 (+-60)- Nam mạng

Sanh năm: 1954 tới 2014 và 2074: thuộc Cung CẤN. Trực CHẤP/và thuộc Mạng SA KIM TRUNG (vàng trong cát)/Khắc THẠCH LỰU MỘC/Con nhà BẠCH ĐẾ (an mệnh , phú quý)/Xương CON NGỰA. Cầm tinh CON CHIM TRĨ Bà Chúa Ngọc độ mệnh : Giáp Ngọ cung Cấn số trai,/Vàng ở trong cát ráng tìm…

Chi Tiết
Tắt Quảng Cáo [X]