Xem tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1923 tới 1983 và 2043 thuộc Cung CẤN và thuộc Mạng ĐẠI HẢI THỦY (nước bể lớn ) Xương CON HEO. Cầm tinh CON GÀ.   Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Quý Hợi, cung Cấn số này, và thuộc Mạng Thủy nước bể chảy tràn vào sông. Số gái…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1922 tới 1982 và 2042 thuộc Cung ĐOÀI và thuộc Mạng ĐẠI HẢI THỦY (nước bể lớn ) Xương CON CHÓ. Cầm tinh CON CHIM TRỈ Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Nhâm Tuất mệnh Thủy số này, Nước ở bể lớn chảy hoài chẳng thôi. Tuổi nàng hạp số…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1921 tới 1981và 2041 thuộc Cung CẤN và thuộc Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá) Xương CON GÀ. Cầm tinh CON CHÓ Phật Bà Quan m độ mệnh : Đoán xem số mệnh tuổi này, Tân Dậu, mệnh Mộc cung càn tốt thay. Cây lựu kề đá mọc tàng, Đông Xuân…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1920 tới 1980 và 2040 thuộc Cung KHÔN và thuộc Mạng THẠCH LỰU MỘC (Cây lựu đá) Xương CON KHỈ. Cầm tinh CON CHÓ SÓI Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Canh Thân số mệnh như vầy, thuộc Cung Khôn, mệnh Mộc rõ ràng đá xanh. Hạ Thu lỗi số…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1919 tới 1979 và 2039 thuộc Cung TỐN và thuộc Mạng THIÊN THƯỢNG HỎA (lửa trên trời) Xương CON DÊ. Cầm tinh CON RÁI Phật Bà Quan m độ mệnh : Đoán xem số mệnh Kỷ Mùi, thuộc Cung Tốn, mệnh Hỏa ấy là số ta. sinh vào mủa Xuân và Hạ…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1918 tới 1978 và 2038 thuộc Cung CHẤN và thuộc Mạng THIÊN THƯỢNG HỎA (lửa trên trời) Xương CON NGỰA. Cầm tinh CON HEO Phật Bà Quan m độ mệnh : Mậu Ngọ mệnh Hỏa số này, Lửa trời soi sáng chiếu cùng khắp nơi. Xuân, Hạ sinh gái là nàng, thì…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1917 tới 1977 và 2037 thuộc Cung KHÔN và thuộc Mạng SA TRUNG THỔ (đất pha cát) Xương CON RẮN. Cầm tinh CON CHIM CÚ Bà Chúa Ngọc độ mệnh : Đinh Tỵ, mệnh Thổ cung Khôn, Đất mà pha cát số này như sau. Nếu sinh mùa Hạ thời sang, Như…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1916 tới 1976 và 2036 thuộc Cung KHẢM và thuộc Mạng SA TRUNG THỔ (đất pha cát) Xương CON RỒNG. Cầm tinh CON CHUỘT Bà Chúa Ngọc độ mệnh : Bính Thìn cung Khảm sinh ra, và thuộc Mạng Thổ cát trắng thật là chẳng sai. Mùa Hạ sinh đặng thời may,…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Ất Mẹo sinh năm 1975 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1915 tới 1975 và 2035 thuộc Cung LY và thuộc Mạng ĐẠI KHUÊ THỦY (nước khe lớn ) Xương CON MÈO. Cầm tinh CON DƠI Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Ất Mẹo mệnh Thủy cung Ly, Nước trong khe lớn tự nhiên chảy hoài. Thu Đông sinh đặng hạp…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1914 tới 1974 và 2034 thuộc Cung CẤN. và thuộc Mạng ĐẠI KHUÊ THÙY (nước khe lớn ) Xương CON CỌP. Cầm tinh CON TRU Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Giáp Dần số gái khôn ngoan, Đại Khê mệnh Thủy nước khe chảy dài. Đàn bà sinh thuận vào…

Chi Tiết
Tắt Quảng Cáo [X]