Xem tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1913 tới 1973 và 2033 thuộc Cung TỐN. và thuộc Mạng TANG ĐỐ MỘC (cây dâu) Xương CON TRU. Cầm tinh CON CUA BIỂN Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Quý Sửu số cô như là, Tang đó mệnh Mộc cuộc đời ít lo. Mùa Thu sinh lỗi khó khăn,…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1912 tới 1972 và 2032 thuộc Cung CHẤN. và thuộc Mạng TANG ĐỐ MỘC (cây dâu) Xương CON CHUỘT. Cầm tinh CON BEO Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Nhâm Tý cung Chấn số này, Tang đố mệnh Mộc cây tầm trồng dâu. Sanh ra lỗi số mùa Thu, Mùa…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1911 tới 1971 và 2031 thuộc Cung KHÔN và thuộc Mạng THOA KIM XUYẾN (xuyến bằng vàng) Xương CON HEO. Cầm tinh CON CỌP Bà Chúa Tiên độ mệnh : Đoán xem số mệnh tuổi này, và thuộc Mạng Kim thoa xuyến là vàng đeo tay. Mùa Thu là thuận số nàng,…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1910 tới 1970 và 2030 thuộc Cung KHẢM và thuộc Mạng THOA XUYÊN KIM (xuyến bằng vàng) Xương CON CHÓ. Cầm tinh CON CÁO Bà chúa Tiên độ mệnh : Đoán xem số mệnh tuổi này, và thuộc Mạng Kim xoa xuyến là vàng đeo tay. Mùa Thu sinh đặng gặp may,…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1909 tới 1969 và 2029 thuộc Cung LY và thuộc Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn ) Xương CON GÀ. Cầm tinh CON THỎ Phật Bà Quan m độ mệnh : Kỷ Dậu mệnh Thổ cung Ly, Đất ở nhà lớn dễ gì tìm ra. Hạp thì Thìn, Tuất, Sửu, Mùi,…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1908 tới 1968 và 2028 thuộc Cung CẤN và thuộc Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ(đất nhà lớn ) Xương CON KHỈ. Tướng tính CON LẠC ĐÀ Phật Bà Quan m độ mệnh : Mậu Thân cung Cấn số nàng, và thuộc Mạng Thổ đất lớn nhiều người tài cao. Thuận sinh Thìn, Tuất,…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1907 tới 1967 và 2027 thuộc Cung ĐOÀI và thuộc Mạng THIÊN HÀ THỦY (nước sông thiên hà) Xương CON DÊ. Cầm tinh CON RỒNG Bà Chúa Ngọc độ mệnh : Đinh Mùi mệnh Thủy số này, Thiên Hà nước chảy nhỏ hoài như mưa. Thu Đông sinh đặng thuận mùa, sinh…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1906 tới 1966 và 2026 thuộc Cung CÀN và thuộc Mạng THIÊN HÀ THỦY (nước sông Thiên Hà) Xương CON NGỰA Cầm tinh CON THUỒNG LUỒNG Phật Bà Quan m độ mệnh : Bính Ngọ, mệnh Thủy, cung Càn, và thuộc Mạng Thủy là nước ở sông Giang Hà. Thu Đông sinh…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1905 tới 1965 và 2025 thuộc Cung ĐOÀI và thuộc Mạng PHÚC ĐĂNG HỎA (lửa đèn nhỏ) Xương CON RẮN. Tương tinh CON TRU Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Ất Tỵ, mệnh Hỏa, cung Đoài, Ấy là lửa cháy ở đèn tọa đăng. Thu Đông lỗi số khó khăn,…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1904 tới 1964 và 2024 thuộc Cung TỐN và thuộc Mạng PHÚC ĐĂNG HỎA (lửa đèn nhỏ) Xương CON RỒNG. Tương tinh CON RẮN Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Đoán xem số mệnh Giáp Thìn, và thuộc Mạng Hỏa lò lửa ở quanh ngọn đèn. Thu Đông sinh đặng…

Chi Tiết
Tắt Quảng Cáo [X]