Xem tử vi tuổi Quý Mẹo sinh năm 1963 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1903 tới 1963 và 2033 thuộc Cung LY. và thuộc Mạng KIM BẠCH KIM (vàng trắng) Xương CON MÈO. Cầm tinh CON HƯƠU Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Quý Mẹo mệnh Kim cung Ly, Là vàng tây trắng đặng thì giàu sang. Nếu sinh thuận vào mùa số mùa…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1962 tới 2022 và?2 thuộc Cung CẤN và thuộc Mạng BẠCH LẠP KIM (chân đèn bằng vàng) Xương CON CỌP. Cầm tinh CON NGỰA Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Nhâm Dần, cung Cấn mệnh Kim, Lá vàng tây trắng dễ gì tìm ra. Nếu người sinh thuận vào mùa…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1961 tới 2021 và 2081 thuộc Cung ĐOÀI và thuộc Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách) Xương CON TRU. Cầm tinh CON ĐƯỜI ƯƠI Bà Chúa Tiên độ mệnh : Tân Sửu mệnh Thổ cung Đoài, Đất ở đầu vách ít ai cuốc đào. Tháng giêng lỗi số biết bao, Thu…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Canh Tý sinh năm 1960 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1900 tới 1960 và 2020 thuộc Cung CÀN và thuộc Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách) Xương CON CHUỘT. Cầm tinh CON RẮN Bà Chúa Tiên độ mệnh : Canh Tý mệnh Thổ cung Càn, Đất ở đầu vách thế mà cứng ghê. Canh Tý sinh thuận vào mùa tháng này,…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 2019 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1959 tới 1919 và 2079 thuộc Cung CẤN và thuộc Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc trên đất bằng) Xương CON HEO. Cầm tinh CON GẤU Phật Bà Quan m độ mệnh : Kỷ Hợi cung Cấn số này, và thuộc Mạng Mộc, bình địa cây trên đất bằng. Đông Xuân sinh…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Mậu Tuất sinh năm 2018 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1958 tới 2018 và 2078 thuộc Cung TỐN và thuộc Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc trên đáùt vàng) Xương CON CHÓ. Cầm tinh CON VƯỢN Phật Bà Quan m độ mệnh : Đoán xem số mệnh tuổi này, và thuộc Mạng Mộc, bình địa là cây đất bằng. Gái sinh nghịch…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Đinh Dậu sinh năm 2017 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1957 tới 2037 và 2077 thuộc Cung CHẤN và thuộc Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi) Xương CON GÀ. Cầm tinh CON KHỈ Phật Bà Quan m độ mệnh : Đinh Dậu cung Cấn số này, Lửa ở dưới nùi cháy hoài ngày đêm. Xuân, Hạ sinh đặng hạp thời, Hỏa…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Bính Thân sinh năm 2016 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1956 tới 2016 và 2076 thuộc Cung KHÔN và thuộc Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi) Xương CON KHỈ. Cầm tinh CON QUẠ Phật Bà Quan âm độ mệnh : Bính Thân mệnh Hỏa cung Khôn, Lửa ở dưới núi cháy lan đỏ trời. Tuổi sinh sinh vào mủa Xuân và…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Ất Mùi sinh năm 2015 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1955 tới 2015 và 2075 thuộc Cung KHẢM và thuộc Mạng SA TRUNG KIM (vàng trong cát) Xương CON DÊ. Cầm tinh CON GÀ Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Ất Mùi cung Khảm mệnh Kim, Vàng trong cát trắng dễ gì tìm ra. Thuận sinh Thìn, Tuất, Sửu, Mùi,…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Giáp Ngọ sinh năm 2014 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1954 tới 2014 và 2074 thuộc Cung LY và thuộc Mạng SA TRUNG KIM (vàng trong cát) Xương CON NGỰA. Cầm tinh CON CHIM TRỈ Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Giáp Ngọ, cung Ly mệnh Kim, Vàng trong bãi cát nếu như tìm giàu ngay. Nếu sinh thuận vào…

Chi Tiết
Tắt Quảng Cáo [X]