Tuổi Dần

Xem tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1914 tới 1974 và 2034 thuộc Cung CẤN. và thuộc Mạng ĐẠI KHUÊ THÙY (nước khe lớn ) Xương CON CỌP. Cầm tinh CON TRU Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Giáp Dần số gái khôn ngoan, Đại Khê mệnh Thủy nước khe chảy dài. Đàn bà sinh thuận vào…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 (+-60)- Nam mạng

Sanh năm: 1914 tới 1974 và 2034: thuộc Cung KHÔN. Trực KHAI/và thuộc Mạng ĐẠI KHÊ THÙY (nước khe lớn )/Khắc SƠN HẠ HỎA/Con nhà HẮC ĐẾ (phú quý)/Xương CON CỌP. /Cầm tinh CON TRU Ông Quan Đế độ mệnh : Đoán xem số mệnh Giáùp Dần/Đại Khê mệnh Thủy nước sông chảy hoài/Số tuổi…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1962 tới 2022 và?2 thuộc Cung CẤN và thuộc Mạng BẠCH LẠP KIM (chân đèn bằng vàng) Xương CON CỌP. Cầm tinh CON NGỰA Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Nhâm Dần, cung Cấn mệnh Kim, Lá vàng tây trắng dễ gì tìm ra. Nếu người sinh thuận vào mùa…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1962 tới 2022 và 2082 thuộc Cung CẤN. Trực TRỪ và thuộc Mạng KIM BẠCH KIM (vàng trắng) Khắc LƯ TRUNG HỎA Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON CỌP. Cầm tinh CON NGỰA Ông Tử Vi độ mệnh : Tuổi Dần cung Cấn mệnh Kim, Tướng người tật bệnh khó…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Canh Dần sinh năm 2010 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1950 tới 2010 và 2070 thuộc Cung CẤN và thuộc Mạng TÒNG BÁ MỘC (cây tòng, cây bá) Xương CON CỌP. Cầm tinh CON BEO Phật Bà Quan Âm độ mệnh : Canh Dần, cung Cấn số này, và thuộc Mạng Mộc, Tòng, Bá ấy là quý thay. Đông Xuân thuận số…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Canh Dần sinh năm 2010 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1950 tới 2010 và 2070 thuộc Cung KHÔN. – và thuộc Mạng MỘC .CUỘC ĐỜI: Tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc nhưng tánh lại nóng nảy, cộc cằn làm cho cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Cuộc sống chưa hẳn thành công vào thuở nhỏ. Sáng suốt và nhẫn nại lắm…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1938 tới 1998 và 2058 thuộc Cung KHẢM và thuộc Mạng THÀNH ĐẦU THỔ (đất trên vách) Xương CON CỌP Cầm tinh CON THUỒNG LUỒNG Phật Bà Quan Âm độ mệnh : Số này sau ngắn trước dài, Anh em thân thích lạc loài phương xa. Nếu mà sinh thuận vào mùa…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1938 tới 1998 và 2058 thuộc Cung CẤN- và thuộc Mạng THÀNH ĐẦU THỔ CUỘC ĐỜI: Cuộc sống nhiều lao đao, thuở nhỏ không được nhiều may mắn lắm, đường công danh, sự nghiệp của bạn và sự nghiệp cũng thường hay lên bổng xuống trầm, cuộc đời không có được những số…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Bính Dần sinh năm 1986 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1926 tới 1986 và 2046 thuộc Cung KHẢM và thuộc Mạng LƯ TRUNG HỎA (lửa trong lu) Xương CON CỌP. Cầm tinh CON CHIM TRỈ Bà Chúa Ngọc độ mệnh : Bính Dần cung Khảm lửa lư, Tuổi sinh Xuân, Hạ ấm no thanh nhàn. Thu Đông sinh gái là nàng, Lỗi…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Bính Dần sinh năm 1986 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1926 tới 1986 và 2046 thuộc Cung KHÔN. Trực ĐỊNH và thuộc Mạng LƯ TRUNG HỎA (lửa trong lu) Khắc KIẾM PHONG KIM Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON CỌP. Cầm tinh CON CHIM TRỈCUỘC ĐỜI: Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, cuộc đời có nhiều ưu tư sầu muộn, không…

Chi Tiết
Tắt Quảng Cáo [X]