Tuổi Dậu

Xem tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1921 tới 1981và 2041 thuộc Cung CẤN và thuộc Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá) Xương CON GÀ. Cầm tinh CON CHÓ Phật Bà Quan m độ mệnh : Đoán xem số mệnh tuổi này, Tân Dậu, mệnh Mộc cung càn tốt thay. Cây lựu kề đá mọc tàng, Đông Xuân…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1921 tới 1981 và 2041 thuộc Cung ĐOÀI. Trực MÃN và thuộc Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá) Khắc BÍCH THƯỢNG THỔ Con nhà THANH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON GÀ. Cầm tinh CON CHÓ Ông Quan Đế độ mệnh : Tân Dậu số mệnh như vầy, Là cây lựu đá…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1909 tới 1969 và 2029 thuộc Cung LY và thuộc Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn ) Xương CON GÀ. Cầm tinh CON THỎ Phật Bà Quan m độ mệnh : Kỷ Dậu mệnh Thổ cung Ly, Đất ở nhà lớn dễ gì tìm ra. Hạp thì Thìn, Tuất, Sửu, Mùi,…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1909 tới 1969 và 2029 thuộc Cung KHÔN. Trực CHẤP và thuộc Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn ) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (quan lộc) Xương CON GÀ. Cầm tinh CON THỎ Phật Bà Quan m độ mệnh : Kỷ Dậu mệnh Thổ cung Khôn, Đại trạch…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Đinh Dậu sinh năm 2017 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1957 tới 2037 và 2077 thuộc Cung CHẤN và thuộc Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi) Xương CON GÀ. Cầm tinh CON KHỈ Phật Bà Quan m độ mệnh : Đinh Dậu cung Cấn số này, Lửa ở dưới nùi cháy hoài ngày đêm. Xuân, Hạ sinh đặng hạp thời, Hỏa…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Đinh Dậu sinh năm 2017 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1957 tới 2017 và 2077 thuộc Cung TỐN. Trực BẾ và thuộc Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi) Khắc THÍCH LỊCH HỎA Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON GÀ. Cầm tinh CON KHỈ Phật Bà Quan m độ mệnh : Đinh Dậu cung Tốn tuổi ta, Lửa ở dưới…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1945 tới 2005 và 2065 thuộc Cung CHẤN và thuộc Mạng TUYỀN TRUNG THỦY (nước trong giếng) Xương CON GÀ.Cầm tinh CON CUA Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Ất Dậu cung Cấn số nàng, và thuộc Mạng Thủy nước giếng chảy hoài liên miên. Thu Đông sinh thuận vào…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1945 tới 2005 và 2065 thuộc Cung KHẢM. – và thuộc Mạng TUYỀN TRUNG THỦYCUỘC ĐỜI: Tuổi Ất Dậu cuộc đời nhiều trầm bổng, cuộc sống không được nhiều may mắn và tốt đẹp, thời tiền vận và thời trung vận có phần cực khổ về thể xác. Cuộc đời có nhiều sự…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1933 tới 1993 và 2053 thuộc Cung CHẤN và thuộc Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm gà) Xương CON GÀ. Cầm tinh CON ĐƯỜI ƯƠIټbr> Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Đoán xem số mệnh tuổi này, Vàng trong gươm trắng có phần giàu sang. Gái mà sinh đặng can này,…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1933 tới 1993 và 2053 thuộc Cung CHẤN. Trực THÀNH và thuộc Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm vàng) Khắc PHÚC ĐĂNG HỎA Con nhà BẠCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON GÀ. Cầm tinh CON ĐƯỜI ƯƠI CUỘC ĐỜI: Cuộc đời tuổi Quý Dậu qua nhiều việc thăng trầm về thuở nhỏ. Đường…

Chi Tiết
Tắt Quảng Cáo [X]