Tuổi Hợi

Xem tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1923 tới 1983 và 2043 thuộc Cung CẤN và thuộc Mạng ĐẠI HẢI THỦY (nước bể lớn ) Xương CON HEO. Cầm tinh CON GÀ.   Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Quý Hợi, cung Cấn số này, và thuộc Mạng Thủy nước bể chảy tràn vào sông. Số gái…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1923 tới 1983 và 2043 thuộc Cung KHÔN. Trực NGUY và thuộc Mạng ĐẠI HẢI THỦY (nước bể lớn ) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (phú quý) Xương CON HEO. Cầm tinh CON GÀ Ông Tử Vi độ mệnh : Quý Hợi số mệnh như là, và thuộc Mạng…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1911 tới 1971 và 2031 thuộc Cung KHÔN và thuộc Mạng THOA KIM XUYẾN (xuyến bằng vàng) Xương CON HEO. Cầm tinh CON CỌP Bà Chúa Tiên độ mệnh : Đoán xem số mệnh tuổi này, và thuộc Mạng Kim thoa xuyến là vàng đeo tay. Mùa Thu là thuận số nàng,…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1911 tới 1971 và 2031 thuộc Cung CẤN. Trực KHAI và thuộc Mạng XOA XUYẾN KIM (xuyến bằng vàng) Khắc ĐẠI LM MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON HEO. Cầm tinh CON CỌP Ông Quan Đế độ mệnh : Số này cung mệnh tương sinh, Chẳng sang cụng quý…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 2019 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1959 tới 1919 và 2079 thuộc Cung CẤN và thuộc Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc trên đất bằng) Xương CON HEO. Cầm tinh CON GẤU Phật Bà Quan m độ mệnh : Kỷ Hợi cung Cấn số này, và thuộc Mạng Mộc, bình địa cây trên đất bằng. Đông Xuân sinh…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 2019 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1959 tới 2019 và 2079 thuộc Cung KHÔN.Trực ĐỊNH và thuộc Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc đáùt bằng) Khắc SA TRUNG KIM Con nhà THANH ĐẾ (phú quý) Xương CON HEO. Cầm tinh CON GẤU Phật Bà Quan m độ mệnh : Đoán xem số mệnh tuổi này, và thuộc Mạng…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Đinh Hợi sinh năm 2007 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1947 tới 2007 và 2067 thuộc Cung CẤN và thuộc Mạng ỐC THƯỢNG THỔ (đất ổ tò vò) Xương CON HEO. Cầm tinh CON DƠI Bà Chúa Ngọc độ mệnh : Đinh Hợi cung Cấn số nàng, Đất ở dưới thấp mà leo nóc nhà. Số sinh mùa Hạ thuận mùa, Gái…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Đinh Hợi sinh năm 2007 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1947 tới 2007 và 2067  thuộc Cung CẤN.-và thuộc Mạng  THỔ .CUỘC ĐỜI: Tuổi Đinh Hợi cuộc đời thuở nhỏ đầy đủ và vui tươi, sống 1 cuộc sống đầy phần sung túc. Nhưng vào thời thời trung vận tức là vào tuổi 20 tới 36 có lắm u buồn. Tuy nhiên cuộc…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ tới 1995 và 2055 thuộc Cung CẤN và thuộc Mạng SƠN ĐẦU HỎA (lửa trên núi) Xương CON HEO. Cầm tinh CON HƯƠU Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Đoán xem số mệnh tuổi này, Lửa ở đầu núi tỏa bay khắp trời. Mùa Hạ sinh đặng hạp thời, Là…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1935 tới 1995 và 2055 thuộc Cung Đoài- và thuộc Mạng SƠN ĐẦU HỎA .CUỘC ĐỜI: Tuổi Ất Hợi có nhiều hay đẹp về cuộc đời, số sung sướng vào thời thời trung vận , nghĩa là khoảng từ 22 tới 40 tuổi, thời hậu vận lại được cuộc sống an nhàn…

Chi Tiết
Tắt Quảng Cáo [X]