Tuổi Mẹo

Xem tử vi tuổi Ất Mẹo sinh năm 1975 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1915 tới 1975 và 2035 thuộc Cung LY và thuộc Mạng ĐẠI KHUÊ THỦY (nước khe lớn ) Xương CON MÈO. Cầm tinh CON DƠI Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Ất Mẹo mệnh Thủy cung Ly, Nước trong khe lớn tự nhiên chảy hoài. Thu Đông sinh đặng hạp…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Ất Mẹo sinh năm 1975 (+-60)- Nam mạng

Sanh năm: 1915 tới 1975 và 2035: thuộc Cung TỐN. Trực BẾ /và thuộc Mạng ĐẠI KHÊ THỦY (nước khe lớn )/Khắc SƠN HẠ HỎA/Con nhà HẮC ĐẾ (phú quý)/Xương CON MÈO. Cầm tinh CON DƠI Ông quan Đế độ mệnh : Số tuổi Ất Mẹo như vầy,/Đại Khê nước lớn chảy về thiên nhiên./Thu…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Quý Mẹo sinh năm 1963 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1903 tới 1963 và 2033 thuộc Cung LY. và thuộc Mạng KIM BẠCH KIM (vàng trắng) Xương CON MÈO. Cầm tinh CON HƯƠU Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Quý Mẹo mệnh Kim cung Ly, Là vàng tây trắng đặng thì giàu sang. Nếu sinh thuận vào mùa số mùa…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Quý Mẹo sinh năm 1963 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1903 tới 1963 và 2023 thuộc Cung ĐOÀI. Trực MẤN và thuộc Mạng KIM BẠCH KIM (vàng trắng) Khắc LƯ TRUNG HỎA Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON MÈO. Cầm tinh CON HƯƠU Ông Tử Vi độ mệnh : Nhìn xem số mệnh tuổi này, Như vàng tây trắng có…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Tân Mẹo sinh năm 2011 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1951 tới 2011 và 2071 thuộc Cung LY và thuộc Mạng TÒNG BÁ MỘC (cây tòng, cây bá) Xương CON MÈO. Cầm tinh CON RẮN Phật Bà Quan Âm độ mệnh : Tân Mẹo mệnh Mộc cung Ly, Cây Tòng cây Bá ai bì mệnh ta. Đông Xuân sinh thuận vào mùa…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Tân Mẹo sinh năm 2011 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1951 tới 2011 và 2071 thuộc Cung TỐN- và thuộc Mạng  MỘC.CUỘC ĐỜI: Tân Mẹo số sung sướng, cuộc đời ít đổi thay và có triển vọng tốt đẹp trong tương lai, sống rất sung túc trong khoảng thời kì từ 27 sắp lên, tuy nhiên dưới số tuổi 27 cũng có…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Kỷ Mẹo sinh năm 1999 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1939 tới 1999 và 2059 thuộc Cung KHÔN và thuộc Mạng THÀNH ĐẦU THỔ (đất trên vách) Xương CON MÈO. Cầm tinh CON RỒNG Phật Bà Quan Âm độ mệnh : Kỷ Mẹo mệnh Thổ số này, Đất ở trên vách thế mà chẳng khô. Mùa Hạ sinh gái cuộc sống an…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Kỷ Mẹo sinh năm 1999 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1939 tới 1999 và 2059 thuộc Cung ĐOÀI-và thuộc Mạng THÀNH ĐẦU THỔCUỘC ĐỜI: Tuổi Kỷ Mẹo có nhiều lao trong cuộc sống trong lớpn tuổi vào số tuổi 21 tới 28 tuổi, nhưng bắt đầu từ 29 tuổi trở đi thì cuộc đời có nhiều hy vọng triển vọng, có thể…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Đinh Mẹo sinh năm 1987 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1927 tới 1987 và 2047 thuộc Cung CÀN và thuộc Mạng LƯ TRUNG HỎA (lửa trong lư) Xương CON MÈO. Cầm tinh CON GÀ Bà Chúa Ngọc độ mệnh : Đinh Mẹo mệnh Hỏa cung Càn, Lư nhang lửa đổ mau tàn mau nguôi. Giận ai nóng nảy không day, Người tới…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Đinh Mẹo sinh năm 1987 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1927 tới 1987 và 2047 thuộc Cung KHẢM. Trực CHẤP và thuộc Mạng LƯ TRUNG HỎA (lửa trong lư) Khắc KIẾM PHONG KIM Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON MÈO. Tương tinh CON GÀ CUỘC ĐỜI: Cuộc đời của tuổi Đinh Mẹo không được minh mẫn về đường công danh,…

Chi Tiết
Tắt Quảng Cáo [X]