Tuổi Mùi

Xem tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1919 tới 1979 và 2039 thuộc Cung LY. Trực THU và thuộc Mạng THIÊN THƯỢNG HỎA (lửa trên trời) Khắc SA TRUNG KIM Con nhà xích đế (cô quạnh) Xương CON DÊ. Cầm tinh CON RÁI Phật Bà Quan m độ mệnh : Đoán xem số mệnh tuổi Mùi, và thuộc Mạng…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1919 tới 1979 và 2039 thuộc Cung TỐN và thuộc Mạng THIÊN THƯỢNG HỎA (lửa trên trời) Xương CON DÊ. Cầm tinh CON RÁI Phật Bà Quan m độ mệnh : Đoán xem số mệnh Kỷ Mùi, thuộc Cung Tốn, mệnh Hỏa ấy là số ta. sinh vào mủa Xuân và Hạ…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1907 tới 1967 và 2027 thuộc Cung ĐOÀI và thuộc Mạng THIÊN HÀ THỦY (nước sông thiên hà) Xương CON DÊ. Cầm tinh CON RỒNG Bà Chúa Ngọc độ mệnh : Đinh Mùi mệnh Thủy số này, Thiên Hà nước chảy nhỏ hoài như mưa. Thu Đông sinh đặng thuận mùa, sinh…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1907 tới 1967 và 2027thuộc Cung CHẤN. Trực BÌNHvà thuộc Mạng THIÊN HÀ THỦY (nước sông thiên hà)Khắc THIÊN THƯỢNG HỎACon nhà HẮC ĐẾ (tân khổ)Xương CON DÊ. Cầm tinh CON RỒNG Cậu Tài, Cậu Quý độ mệnh : Đinh Mùi thuở nhỏ khó nuôi,Thiên Hà nước chảy rỏ hoài như mưa.Thu…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Ất Mùi sinh năm 2015 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1955 tới 2015 và 2075 thuộc Cung KHẢM và thuộc Mạng SA TRUNG KIM (vàng trong cát) Xương CON DÊ. Cầm tinh CON GÀ Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Ất Mùi cung Khảm mệnh Kim, Vàng trong cát trắng dễ gì tìm ra. Thuận sinh Thìn, Tuất, Sửu, Mùi,…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Ất Mùi sinh năm 2015 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1955 tới 2015 và 2075 thuộc Cung CÀN. Trực PHÁ và thuộc Mạng SA TRUNG KIM (vàng trong cát) Khắc THẠCH LỰU MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (an mệnh phú quý) Xương CON DÊ. Cầm tinh CON GÀ Ông Quan Đế độ mệnh : Đoán xem số mệnh tuổi này, Vàng trong…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1943 tới 2003 và 2063 thuộc Cung CẤN và thuộc Mạng DƯƠNG LIỄU MỘC (cây dương liễu) Xương CON DÊ. Cầm tinh CON CỌP Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Đoán xem số mệnh tuổi này, thuộc Cung Cấn mệnh Mộc số nàng như sau. Sanh đặng tháng hai tháng…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1943 tới 2003 và 2063 thuộc Cung CHẤN.- và thuộc Mạng DƯƠNG LIỄU MỘCCUỘC ĐỜI: Tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, cuộc đời có nhiều sầu tư, lao khổ, cuộc sống nhiều thăng trầm khi thuở nhỏ cho tới khoảng 29 tuổi trở lên mới có thể sống được 1 đời sống…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1931 tới 1991 và 2051 thuộc Cung KHẢM và thuộc Mạng LỘ BÀN THỔ (đất đường đi) Xương CON DÊ. Cầm tinh CON GẤU Phật Bà Quan Âm độ mệnh : Đoán xem số mệnh Tân Mùi, thuộc Cung Khảm mệnh Thổ đặt ngoài đường đi. Sanh đặng mùa Hạ lo chi,…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1931 tới 1991 và 2051 thuộc Cung CÀN. Trực BÌNH và thuộc Mạng LỘ BÀN THỔ (đất đường đi) Khắc TUYỀN TRUNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON DÊ. Cầm tinh CON GẤUCUỘC ĐỜI: Trầm lặng và lo âu , cuộc đời bao giờ cũng nhiều nét sầu thương,…

Chi Tiết
Tắt Quảng Cáo [X]