Tuổi Sửu

Xem tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1913 tới 1973 và 2033 thuộc Cung TỐN. và thuộc Mạng TANG ĐỐ MỘC (cây dâu) Xương CON TRU. Cầm tinh CON CUA BIỂN Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Quý Sửu số cô như là, Tang đó mệnh Mộc cuộc đời ít lo. Mùa Thu sinh lỗi khó khăn,…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1913 tới 1973 nà 2033 thuộc Cung CÀN. Trực PHÁ và thuộc Mạng TANG ĐỐ MỘC (cây dâu) Khắc ỐC THƯỢNG THỔ Con nhà THANH ĐẾ (quan lộc, tân khổ) Xương CON TRU. Cầm tinh CON CUA BIỂN Ông Tử Vi độ mệnh : Số này lúc nhỏ gian nan, Lao tám…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1961 tới 2021 và 2081 thuộc Cung ĐOÀI và thuộc Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách) Xương CON TRU. Cầm tinh CON ĐƯỜI ƯƠI Bà Chúa Tiên độ mệnh : Tân Sửu mệnh Thổ cung Đoài, Đất ở đầu vách ít ai cuốc đào. Tháng giêng lỗi số biết bao, Thu…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi T6an Sửu sinh năm 1961 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1961 tới 2021và 2081 thuộc Cung ĐOÀI. Trâu THU và thuộc Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNG ĐẾ (phú quý) Xương CON TRU. Cầm tinh CON ĐƯỜI ƯƠI Ông Quan Đế độ mệnh : Tân Sửu mệnh Thổ tuổi này, Số cùng cùng với…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Kỷ Sửu sinh năm 2009 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1949 tới 2009 và 2069 thuộc Cung ĐOÀI và thuộc Mạng THÍCH LỊCH HỎA (lửa sấm chớp) Xương CON TRÂU. Cầm tinh CHIM CÚ Phật Bà Quan Âm độ mệnh : Kỷ Sửu số mệnh như vầy, Lửa trời sấm chớp sáng đầy trời mưa. Nếu sinh mùa Hạ thì sang, Gái…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Kỷ Sửu sinh năm 2009 (+-60)- Nam mạng

 SINH NĂM: từ 1949 tới 2009 và 2069 thuộc Cung ĐOÀI- và thuộc Mạng  HỎA.CUỘC ĐỜI: Tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa. Tánh tình nóng hổi hay có những hờn dỗi vô lý. Sự hờn dỗi và hay tự ái làm cho cuộc sống thiếu tình cả tình cảm mến bạn bè. Tuổi còn nhỏ…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1937 tới 1997 và 2057 thuộc Cung LY và thuộc Mạng GIÁNG HẠ THỦY (nước mù sương) Xương CON TRÂU. Cầm tinh CON TRÙNG Bà Chúa Ngọc độ mệnh : Đinh Sửu mệnh Thủy cung Ly, Giang hà nước chảy từ từ đi qua. Gái mà sinh thuận vào mùa Thu Đông,…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1937 tới 1997 và 2057 thuộc Cung LY. – và thuộc Mạng GIÁNG HẠ THỦYCUỘC ĐỜI: Tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, cuộc sống rất tốt đẹp, cuộc đời ít cực nhọc và ít bị lao tâm khổ trí. Tuy không thành công về sự nghiệp vĩ đại, nhưng công danh, sự…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1925 tới 1985 và 2045 thuộc Cung TỐN và thuộc Mạng HẢI TRUNG KIM (vàng dưới bể ) Xương CON TRÂU. Cầm tinh CON CHÓ Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Ất Sửu cũng là số tuổi cao, Đời cô lắm nổi sóng ba đào. Phong trần mưa nắng đầy…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 (+-60)

Sanh năm: 1925 tới 1985 và 2045: thuộc Cung TỐN. Trực KIÊN/và thuộc Mạng HẢI TRUNG KIM (vàng dưới bể )/Khắc BÌNH ĐỊA MỘC/Con nhàBẠCH ĐẾ (phú quý) /Xương CON TRÂU. Cầm tinh CON CHÓCUỘC ĐỜI: Tuổi Ất Sửu thuộc và thuộc Mạng Kim. Cuộc đời có nhiều yên ổn và chỉ sôi động từng…

Chi Tiết
Tắt Quảng Cáo [X]