Tuổi Thân

Xem tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1920 tới 1980 và 2040 thuộc Cung KHÔN và thuộc Mạng THẠCH LỰU MỘC (Cây lựu đá) Xương CON KHỈ. Cầm tinh CON CHÓ SÓI Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Canh Thân số mệnh như vầy, thuộc Cung Khôn, mệnh Mộc rõ ràng đá xanh. Hạ Thu lỗi số…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980 (+-60)- Nam mạng

Sanh năm: 1920 tới 1980 và 2040: thuộc Cung CẤN. Trực TRỪ/và thuộc Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá)/Khắc BÍCH THƯỢNG THỔ/Con nhà THANH ĐẾ (cô quạnh)/Xương CON KHỈ. Cầm tinh CON CHÓ SÓI Ông Quan Đế độ mệnh : Đoán xem số mệnh tuổi này,/Bởi vì lỗi số sinh rày ban đ êm./Nếu…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1908 tới 1968 và 2028 thuộc Cung CẤN và thuộc Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ(đất nhà lớn ) Xương CON KHỈ. Tướng tính CON LẠC ĐÀ Phật Bà Quan m độ mệnh : Mậu Thân cung Cấn số nàng, và thuộc Mạng Thổ đất lớn nhiều người tài cao. Thuận sinh Thìn, Tuất,…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1908 tới 1968 và 2028 thuộc Cung KHÔN. Trực ĐỊNH và thuộc Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn ) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (quan lộc) Xương CON KHỈ. Cầm tinh CON LẠC ĐÀ Phật Bà Quan m độ mệnh : Đoán xem số mệnh tuổi này, Số…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Bính Thân sinh năm 2016 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1956 tới 2016 và 2076 thuộc Cung KHÔN và thuộc Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi) Xương CON KHỈ. Cầm tinh CON QUẠ Phật Bà Quan âm độ mệnh : Bính Thân mệnh Hỏa cung Khôn, Lửa ở dưới núi cháy lan đỏ trời. Tuổi sinh sinh vào mủa Xuân và…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Bính Thân sinh năm 2016 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1956 tới 2016 và 2076 thuộc Cung KHÔN. Trực KHAI và thuộc Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi) Khắc THÍCH LỊCH HỎA Con nhàXÍCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON KHỈ. Cầm tinh CON QUẠ Phật Bà Quan m độ mệnh : Đoán xem số mệnh tuổi này, Bính Thân mệnh Hỏa…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1944 tới 2004 và 2064 thuộc Cung KHÔN và thuộc Mạng TUYỀN TRUNG THỦY (nước trong giếng) Xương CON KHỈ. Cầm tinh CON HEO Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Giáp Thân mệnh Thủy số này, Nước ở trong giếng họ đồn chẳng sai. Nếu nàng sinh đặng Thu Đông,…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 (+-60)- Nam mạng

Sanh năm: 1944 tới 2004 và 2064: thuộc Cung KHÔN.-và thuộc Mạng TUYỀN TRUNG THỦYCUỘC ĐỜI: Cuộc đời tuổi Giáp Thân có nhiều cao vọng. Cuộc sống cũng qua nhiều thăng trầm, khó thoát qua được những trở ngại đầu tiên vừa bước vào đời, hay gặp cảnh trái ngang trong cuộc sống. Có thể…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1932 tới 1992 và 2052 thuộc Cung KHÔN và thuộc Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm vàng) Xương CON KHỈ. Cầm tinh CON DÊ Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Đoán xem số cô mệnh này , Vàng trong cây kiếm ít người tìm ra. Sanh nhằm tháng chạp tháng ba,…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1932 tới 1992 và 2052 thuộc Cung KHÔN. Trực NGUY và thuộc Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm vàng) Khắc PHÚC ĐĂNG HỎA Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON KHỈ. Cầm tinh CON DÊ CUỘC ĐỜI: Nhâm Thân cuộc đời thuở nhỏ ba chìm, bảy nổi, số không được ở cùng…

Chi Tiết
Tắt Quảng Cáo [X]