Tuổi Thìn

Xem tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1916 tới 1976 và 2036 thuộc Cung KHẢM và thuộc Mạng SA TRUNG THỔ (đất pha cát) Xương CON RỒNG. Cầm tinh CON CHUỘT Bà Chúa Ngọc độ mệnh : Bính Thìn cung Khảm sinh ra, và thuộc Mạng Thổ cát trắng thật là chẳng sai. Mùa Hạ sinh đặng thời may,…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1916 tới 1976 và 2036 thuộc Cung CHẤN. Trực KIÊN và thuộc Mạng SA TRUNG THỔ (đất pha cát) Khắc DƯƠNG LIỄU MỘC Con nhà HUỲNG ĐẾ (phú quý) Xương CON RỒNG. Cầm tinh CON CHUỘT Bà Chúa Ngọc độ mệnh : Bính Thìn số mệnh tuổi này, Tuổi cùng cùng với…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1904 tới 1964 và 2024 thuộc Cung TỐN và thuộc Mạng PHÚC ĐĂNG HỎA (lửa đèn nhỏ) Xương CON RỒNG. Tương tinh CON RẮN Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Đoán xem số mệnh Giáp Thìn, và thuộc Mạng Hỏa lò lửa ở quanh ngọn đèn. Thu Đông sinh đặng…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 (+-60)- Nam mạng

Sanh năm: 1904 tới 1964 và 2024: thuộc Cung CẤN. Trực PHÁ/và thuộc Mạng PHÚC ĐĂNG HỎA (lửa đ èn nhỏ)/Khắc XOA XUYẾN KIM/Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý)/Xương CON RỒNG. Cầm tinh CON RẮN Ông Quan Đế độ mệnh : Giáp Thìn số mệnh may thay,/Tuổi cùng cùng với mệnh hợp hòa thuận sinh./Thu…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Nhâm Thìn sinh năm 2012 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1952 tới 2012 và 2072 thuộc Cung KHẢM và thuộc Mạng TRƯỜNG LƯU THỦY (nước chảy dài) Xương CON RỒNG. Cầm tinh CON CHÓ SÓI Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Nhâm Thìn, cung Khảm số này, và thuộc Mạng Thủy nước chảy chẳng hề ngừng tuông. Lỗi sinh sinh…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Nhâm Thìn sinh năm 2012 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1952 tới 2012 và 2072 thuộc Cung CHẤN.-và thuộc Mạng  THỦY. CUỘC ĐỜI: Tuổi Nhâm Thìn có nhiều hy vọng tốt đẹp về vấn đề tình yêu và tương lai về cuộc sống, có phần tốt đẹp về tình cảm và tài lộc, vào thời trung vận và thời hậu vận thì được nhiều…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1940 tới 2000 và 2060 thuộc Cung CHẤN và thuộc Mạng BẠCH LẠP KIM (chân đèn bằng vàng) Xương CON RỒNG. Cầm tinh CON LẠC ĐÀ Bà Chúa Tiên độ mệnh : Canh Thìn cung Chấn mệnh Kim, Vàng trong sáp trắng đi tìm khó ra. Mùa Thu sinh đặng mới là,…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1940 tới 2000 và 2060 thuộc Cung Chấn- và thuộc Mạng BẠCH LẠP KIM. CUỘC ĐỜI: Tuổi Canh Thìn, cuộc đời gặp nhiều may mắn, triển vọng rất tốt đẹp, không bao giờ thấy cuộc đời quá đi vào con đường u tối mà trái lại cuộc đời rất nhiều hy vọng cùng…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 (+-60) – Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1928 tới 1988 và 2048 thuộc Cung ĐOÀI và thuộc Mạng ĐẠI LÂM MỘC (cây ở rừng lớn ) Xương CON RỒNG. Cầm tinh CON QUA Phật Bà Quan Âm độ mệnh : Đoán xem số mệnh Mậu Thìn, Lâm Mộc cây lớn có tàng mái to. Đông Xuân sinh đặng thời…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 (+-60) – Nam mạng

SINH NĂM: từ 1928 tới 1988 và 2048 thuộc Cung LY. Trực THÂU và thuộc Mạng ĐẠI LÂM MỘC (cây ở rừng lớn ) Khắc ĐẠI TRẠCH THỔ Con nhà THANH ĐẾ (trường mệnh ) Xương CON RỒNG. Cầm tinh CON QUẠ CUỘC ĐỜI: Tuổi Mậu Thìn cuộc đời không được mấy bằng phẳng, nghĩa…

Chi Tiết
Tắt Quảng Cáo [X]