Tuổi Tuất

Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1922 tới 1982 và 2042 thuộc Cung ĐOÀI và thuộc Mạng ĐẠI HẢI THỦY (nước bể lớn ) Xương CON CHÓ. Cầm tinh CON CHIM TRỈ Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Nhâm Tuất mệnh Thủy số này, Nước ở bể lớn chảy hoài chẳng thôi. Tuổi nàng hạp số…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1922 tới 1982 và 2042 thuộc Cung CÀN. Trực PHÁ và thuộc Mạng ĐẠI HẢI THÙY (nước bể lớn ) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (quan lộc tân khổ) Xương CON CHÓ. Cầm tinh CON CHI TRỈ Phật độ mệnh : Nhâm Tuất số mệnh như vầy, Nước ở…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1910 tới 1970 và 2030 thuộc Cung KHẢM và thuộc Mạng THOA XUYÊN KIM (xuyến bằng vàng) Xương CON CHÓ. Cầm tinh CON CÁO Bà chúa Tiên độ mệnh : Đoán xem số mệnh tuổi này, và thuộc Mạng Kim xoa xuyến là vàng đeo tay. Mùa Thu sinh đặng gặp may,…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1910 tới 1970 và 2030 thuộc Cung LY. Trực THU và thuộc Mạng XOA XUYẾN KIM (xuyến bằng vàng) Khắc ĐẠI LM MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON CHÓ. Tương tinh CON CÁO Ông Quan Đế độ mệnh : Canh Tuất cung Ly số này, và thuộc Mạng phần…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Mậu Tuất sinh năm 2018 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1958 tới 2018 và 2078 thuộc Cung TỐN và thuộc Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc trên đáùt vàng) Xương CON CHÓ. Cầm tinh CON VƯỢN Phật Bà Quan m độ mệnh : Đoán xem số mệnh tuổi này, và thuộc Mạng Mộc, bình địa là cây đất bằng. Gái sinh nghịch…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Mậu Tuất sinh năm 2018 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1958 tới 2018 và 2078 thuộc Cung CHẤN. Trực BÌNH và thuộc Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc đất bằng) Khắc SA TRUNG KIM Con nhà THANH ĐẾ (phú quý) Xương CON CHÓ. Cầm tinh CON VƯỢN Phật Bà Quan m độ mệnh : Đoán xem số mệnh tuổi này, và thuộc…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Bính Tuất sinh năm 2006 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1946 tới 2006 và 2066 thuộc Cung CẤN và thuộc Mạng ỐC THƯỢNG THỔ (đất ổ tò vò) Xương CON CHÓ. Cầm tinh CON TRÂU Bà Chúa Ngọc độ mệnh : Bính Tuất mệnh Thổ số này, Ít tìm thấy ở nóc nhà mà ra. Thuận sinh mùa Hạ thì sang, Gái…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Bính Tuất sinh năm 2006 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1946 tới 2006 và 2066 thuộc Cung LY. Trực PHÁ và thuộc Mạng ỐC THƯỢNG THỔ.CUỘC ĐỜI: Cuộc đời vào thời tiền vận có vài khe khắt và lo âu không có việc gì làm cho cuộc sống buồn chán và thương đau, cuộc đời muốn tự lập hơn nhờ tới gia…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1934 tới 1994 và 2054 thuộc Cung CẤN và thuộc Mạng SƠN ĐẦU HỎA (lửa trên núi) Xương CON CHÓ. Cầm tinh CON NGỰA Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Giáp Tuất mệnh Hỏa số này, Lửa ở đầu núi rõ ràng sáng trưng. Thuận sinh mùa Hạ, mùa Xuân,…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 (+-60)- Nam mạng

Sanh năm:1934 tới 1994 và 2054:và thuộc Mạng SƠN ĐẦU HỎA cung CànCUỘC ĐỜI: Tuổi nhỏ thời thời tiền vận có long đong đôi chút, nhưng vào thời trung vận , tức là vào khoảng tuổi 26 trở đi thì cuộc sống hoàn toàn sung sướng về thể xác, tuy tâm trí có lo nghĩ…

Chi Tiết
Tắt Quảng Cáo [X]