Tuổi Tỵ

Xem tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1917 tới 1977 và 2037 thuộc Cung KHÔN và thuộc Mạng SA TRUNG THỔ (đất pha cát) Xương CON RẮN. Cầm tinh CON CHIM CÚ Bà Chúa Ngọc độ mệnh : Đinh Tỵ, mệnh Thổ cung Khôn, Đất mà pha cát số này như sau. Nếu sinh mùa Hạ thời sang, Như…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 (+-60)- Nam mạng

Sanh năm: 1917 dến 1977 và 2037: thuộc Cung KHÔN. Trực TRỪ/và thuộc Mạng SA TRUNG THỔ (đất pha cát)/Khắc DƯƠNG LIỄU MỘC/Con nhà HUỲNH ĐẾ (phú quý)/Xương CON RẮN. Cầm tinh CON CÚ Bà Chúa Ngọc độ mệnh : Đoán xem số mệnh tuổi này,/Trong tâm thường có tánh linh thường thường./Số người khôn…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1905 tới 1965 và 2025 thuộc Cung ĐOÀI và thuộc Mạng PHÚC ĐĂNG HỎA (lửa đèn nhỏ) Xương CON RẮN. Tương tinh CON TRU Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Ất Tỵ, mệnh Hỏa, cung Đoài, Ấy là lửa cháy ở đèn tọa đăng. Thu Đông lỗi số khó khăn,…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 (+-60)- Nam mạng

Sanh năm:1905 tới 1965 và 2025: thuộc Cung KHÔN. Trực NGUY/và thuộc Mạng PHÚC ĐĂNH HỎA (lửa đ èn nhỏ)/Khắc XOA XUYẾN KIM/Con nhà XÍCH ĐẾ (tận khổ)/Xương CON RẮN. Cầm tinh CON TRU Ông Quan Đế độ mệnh : Ất Tỵ mệnh Hỏa số này,/thuộc Cung Đoài, lửa cháy sáng ngời tọa đăng./Thu Đông…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Quý Tỵ sinh năm 2013 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1953 tới 2013 và 2073 thuộc Cung KHÔN và thuộc Mạng TRƯỜNG LƯU THỦY (nước chảy dài) Xương CON RẮN. Cầm tinh CON CHÓ SÓI Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Đoán xem số mệnh tuổi này, thuộc Cung Khôn mệnh Thủy nước đầy chảy ra. Nếu nàng sinh thuận…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Quý Tỵ sinh năm 2013 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1953 tới 2013 và 2073 thuộc Cung KHÔN. Trực TRỪ và thuộc Mạng TRƯỜNG LƯU THỦY (nước chảy dài) Khắc THIÊN THƯỢNG?7886;A Con nhà HẮC ĐẾ (trường mệnh ) Xương CON RẮN. Cầm tinh CON CHÓ Ông Tử Vi độ mệnh : Đoán xem số mệnh tuổi này, Quý Tỵ, mệnh Thủy…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 (+-60)- Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1941 tới 2001 và 2061 thuộc Cung TỐN và thuộc Mạng BẠCH LẠP KIM (chân đèn bằng vàng) Xương CON RẮN. Cầm tinh CON KHỈ Bà Chúa Tiên độ mệnh : Tân Tỵ cung Tốn mệnh Kim, Vàng ở trong sáp khó tìm lắm thay. Mùa Thu thuận số là may, Thổ…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1941 tới 2001 và 2061 thuộc Cung Tốn- và thuộc Mạng BẠCH LẠP KIM.CUỘC ĐỜI: Tuổi Tân Tỵ cuộc đời thuở nhỏ nhiều đau xót, số không nhờ tới sự giúp đỡ của gia đình thân tộc, cuộc đời lúc nào cũng muốn đi hoang vì buồn chán cho kiếp sống của…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 (+-60) -Nữ mạng

SINH NĂM: từ 1929 tới 1989 và 2049 thuộc Cung CẤN và thuộc Mạng ĐẠI LÂM MỘC (cây ở rừng lớn ) Xương CON RẮN. Cầm tinh CON KHỈ Phật Bà Quan Âm độ mệnh : Kỷ Tỵ cung Cấn số này, và thuộc Mạng Mộc cây lớn mọc ngay giữa rừng. Nếu mà sinh…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 (+-60)- Nam mạng

SINH NĂM: từ 1929 tới 1989 và 2049 thuộc Cung CẤN. Trực KHAI và thuộc Mạng ĐẠI LÂM MỘC (cây ở rừng lớn ) Khắc ĐẠI TRẠCH THỔ Con nhà THANH ĐẾ (trường mệnh ) Xương CON RẮN. Cầm tinh CON KHỈCUỘC ĐỜI: Tuổi Kỷ Tỵ cuộc đời lắm chông gai, gặp rất nhiều những…

Chi Tiết
Tắt Quảng Cáo [X]