SINH NĂM: từ 1935 tới 1995 và 2055 thuộc Cung Đoài- và thuộc Mạng SƠN ĐẦU HỎA .


CUỘC ĐỜI: Tuổi Ất Hợi có nhiều hay đẹp về cuộc đời, số sung sướng vào thời thời trung vận , nghĩa là khoảng từ 22 tới 40 tuổi, thời hậu vận lại được cuộc sống an nhàn , không có vấn đề đổ vỡ về sự nghiệp, nếu như đã tạo được sự nghiệp. Nếu chưa tạo được sự nghiệp thì thời thời trung vận có nhiều thời cơ tạo lấy được sự nghiệp của bạn vậy. Vào năm 32 tuổi nên cẩn thận cho lắm, qua 34 tuổi mới được hoàn toàn êm đẹp và đầy đủ. Tiền bạc của bạn có thể tạo được nhiều thời cơ thuận tiện cho việc tạo lấy những kết quả về tài lộc. Năm 39 tuổi cũng có nhiều thời cơ tốt đẹp cho bạn về tất cả mọi khía cạnh trên cuộc đời. Vậy nếu như chưa tạo được thời cơ phát sinh sự nghiệp thì nên bình tĩnh mà chờ lấy thời cơ thuận tiện sẽ đến. Tuổi Ất Hợi được tốt vào thời thời hậu vận , có thể tạo được 1 cuộc sống đầy đủ, vào thời hậu vận có nhiều tiền của. Số hưởng tuổi thọ từ 58 tới 76 tuổi là mức tối đa. Làm lành ở hiền thì sẽ được tăng tuổi thọ , gian dối, làm điều ác thì bị giảm tuổi thọ .

CON ĐƯỞNG TÌNH DUYÊN: Tuổi Ất Hợi đối cùng với vấn đề tình yêu có nhiều đổi thay quan trọng trong cuộc đời lúc thuở nhỏ, nhưng khi tuổi lớn lên thì đuợc đầy đủ hạnh phúc. Tuy nhiên theo khoa chiêm tinh và tướng số, tuổi Ất Hợi đối cùng với vấn đề tình yêu và hạnh phúc như sau: Nếu bạn sinh vào những tháng này, thì cuộc đời bạn phải có 3 lần đổi thay về vấn đề tình yêu và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng: 2, 3 và 9 Ângày âm lịch . Nếu bạn sinh vào những tháng này thì bạn phải có 2 lần đổi thay về tình yêu , đó là bạn sinh vào những tháng: 4, 6, 7, 8, 10 và 11 Ângày âm lịch . Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn được hoàn toàn hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng: 1, 5 và 12 Ângày âm lịch . Trên đây là bản nhận xét những diễn tiến của cuộc đời bạn về tình yêu và hạnh phúc của bạn, vậy bạn nên nhớ lại bạn sinh vào những tháng nào để quyết định cho cuộc đời bạn.


VẤN ĐỀ GIA ĐẠO, CÔNG DANH: Về vấn đề gia cảnh có hơi không được yên ấm, hạnh phúc lúc đầu nhưng sau đó thì hoàn toàn được hưởng nhiều phước lộc, phần gia cảnh có nhiều hay đẹp vào tuổi 34 trở đi, tuổi 32 hãy còn nhiều thắc mắc về gia cảnh . Công danh thì chỉ ở vào mức độ trung bình, không lên cao và cũng không xuống thấp, vừa phải đầy đủ về vấn đề này. Vào tuổi 34 trở đi thì sự nghiệp mới vững chắc được, thời tiền vận chưa được yên ấm, hạnh phúc , sự nghiệp hãy còn long bong chưa định được mức vững bền của nó. Tiền bạc của bạn cũng tùy theo công danh, sự nghiệp của bạn và sự nghiệp nhưng cũng vào số tuổi 34 trở đi mới có thể tạo được đầy đủ.


TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: Trong công việc làm ăn, công việc buôn bán hay bất kỳ công việc nào khác trong lãnh vực cuộc đời, bạn nên chọn lựa các tuổi tác hạp cùng với tuổi mình, mới có thể làm ăn, công việc được phát triển , tiền bạc được dồi dào, và không sợ có sự thất bại trong cuộc đời, đó là những tuổi Đinh Sửu, Canh Thìn, Quý Mùi. Những tuổi này là những tuổi rất hạp cho sự nghiệp làm ăn, công việc của bạn, nên hùn hạp, cộng tác hay hợp tác đều thâu đoạt được nhiều kết quả tốt đẹp cho cuộc đời.


LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: Trong việc hôn nhơn và hạnh phúc, bạn chọn được các tuổi tác hạp thì cuộc sống có thể đẩy mạnh lên cuộc đời đầy hoa gấm, trong sự chọn lựa hôn nhơn và hạnh phúc, bạn nên chọn cho kỳ được những tuổi này: Đinh Sửu, Canh Thìn, Quý Mùi, Giáp Tuất. Nếu bạn thành hôn cùng với tuổi Đinh Sửu và Canh Thìn, cuộc sống của bạn được đẩy mạnh lên nhờ vậy cuộc sống được hoàn toàn giàu sang phú quý. Nếu bạn thành hôn cùng với tuổi Quý Mùi và Giáp Tuất, cuộc đời bạn sẽ có nhiều hay đẹp về vấn đề tài lộc, công danh, sự nghiệp của bạn bạn được lên cao tiền bạc đầy đủ. Trên đây là những tuổi mà bạn nên thành hôn và sẽ được sống hoàn toàn đầy đủ, hào con đầy đủ và tạo được cuộc sống vui tươi, giàu sang, phú quý. Nếu bạn thành hôn cùng với những tuổi này đời sống của bạn chỉ tạo được 1 cuộc sống ở mức trung bình mà thôi, vì những tuổi này chỉ hạp về đường tình yêu mà không hạp về đường tài lộc, đó là các tuổi: Kỷ Mẹo , Quý Dậu, Tân Mẹo : Kết hôn cùng với những tuổi này chỉ có thể tạo được 1 cuộc sống đủ ăn, đủ mặc là cùng. Nếu bạn thành hôn cùng với những tuổi này bạn sẽ gặp phải nhiều sự khó khăn lắm mới tạo được 1 cuộc sống hơi tạm gọi là đầy đủ và cuộc đời luôn luôn sống trong nghèo khổ suốt đời, đó là bạn thành hôn cùng với các tuổi: Ất Hợi, Bính Tý, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ. Những tuổi này chẳng những không hạp về vấn đề tình yêu cũng như không hạp về vấn đề tài lộc, nếu như bạn thành hôn thì cuộc sống trở nên nghèo khổ, khó khăn. Các năm tuổi này có việc xung khắc cùng với tuổi bạn trong việc tạo lấy hôn nhơn và hạnh phúc, đó là các năm mà bạn ở vào số tuổi: 15, 21, 27, 33, 39, 45 và 51 tuổi. Các năm tuổi này luận việc hôn nhơn không thành, hay thành thì lâm vào cảnh xa vắng thường xuyên. Bạn sinh vào những tháng này sẽ có số đào hoa, cuộc đời có nhiều thê thiếp, nhiều người chú ý và muốn thành hôn , đó là bạn sinh vào những tháng: 2, 3, 5, 8, 9 và 10 Ângày âm lịch . Nếu bạn sinh vào những tháng này chắc chắn bạn sẽ có nhiều vợ, hoặc nếu như không cũng sẽ có nhiều dòng con.


CÁC TUỔI ĐẠI KỴ: Nếu làm ăn, công việc hay hợp tác thành hôn hay bất cứ việc gì khác, có liên quan tới sự sống và cuộc đời thì bạn nên tránh những tuổi này, đó là các tuổi: Mậu Dần, Giáp Thân, Canh Dần, Nhâm Thân. Bạn thành hôn hay làm ăn, công việc cùng với những tuổi này, cuộc sống của bạn sẽ bị nhiều đau thương, có thể xảy ra tuyệt mạng hay lâm vào cảnh ly biệt đau đớn khôn cùng , vì những tuổi này là những tuổi đại xung khắc cùng với tuổi bạn. Gặp tuổi kỵ trong việc làm ăn, công việc , không nên hợp tác hay buôn bán về tiền bạc, của cải . Gặp tuổi kỵ trong việc hôn nhơn và hạnh phúc, nếu như ăn ở cùng với nhau thì không nên làm lễ thành hôn hay rất kỵ sự ra mắt cha mẹ họ hàng. Gặp tuổi kỵ trong con cái hay gia đình, phải cúng sao giải hạn cho cả hai và làm phước đức thì sẽ được giải hạn.


CÁC NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Những năm khó khăn là vào các năm mà bạn làm ăn, công việc không được tốt, gặp nhiều trở ngại và không gặp được 1 việc gì khả dĩ tạo được tiền bạc. Đó là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi: 23, 31, 32, 33 và 42 tuổi. Các năm tuổi này bạn nên phòng ngừa, cảnh giác tai nạn bịnh tật, hay những khó khăn trong nghề nghiệp.


NGÀY, GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Ất Hợi hạp cùng với những ngày chẵn, giờ chẵn, và tháng chẵn. Xuất hành trong những ngày giờ và những tháng kể trên bạn sẽ được thâu đoạt nhiều kết quả về tài lộc cũng như về mọi sự nghiệp làm ăn, công việc , buôn bán , giao thương, không bao giờ có sự thất bại, vì bạn đã khởi hành đúng vào những ngày, giờ và tháng thì sẽ đại lợi cho bạn.


DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: Từ 22 tới 27 tuổi: Tuổi 22, còn nhiều bê bối. Việc làm ăn, công việc có nhiều trắc trở và có những khổ tâm vì gia đình lẫn việc làm ăn, công việc . Năm này là năm rất khó khăn trong việc làm ăn, công việc của bạn, 23 tuổi, lại phải chịu 1 năm cay đắng nữa, bạn nên cẩn thận vào những tháng 6 và 8 có đại nạn hay hao tài tốn của. 24 tuổi, được tốt, việc làm ăn, công việc và phát sinh được tốt và khá có nhiều hay đẹp thâu được nhiều kết quả về tài lộc, 25 tuổi, năm đại lợi của bạn, nhất là những tháng 6 và 7. Những tháng này được tốt đẹp và hoàn toàn yên ấm, hạnh phúc , có phát sinh về tài lộc. 26 và 27 tuổi, được tốt vào những tháng đầu năm, những tháng cuối năm xấu, nên phòng ngừa, cảnh giác có việc nguy hiểm vào tháng 10 và 11. Từ 28 tới 35 tuổi: Vào số tuổi 28 có nhiều tài lợi vào những tháng 7 và 9, những tháng khác bình thường. Năm 29 không nên đi xa vào những tháng 7 và 11, những tháng này kỵ tuổi nên tránh việc làm ăn, công việc và buôn bán . Năm 30 tuổi, có thể thâu đoạt nhiều kết quả tốt về tài lộc vào những tháng 1 và 4, những tháng khác trung bình. Năm 31 và 32, hai năm bình thường chỉ trừ tháng 3 vào năm 31 tuổi có hao tài hãy nên nhịn nhục nếu như không sẽ tai vạ. Năm 33 và 34 tuổi, hai năm này khá tốt, nhưng vào năm 33 tuổi được có nhiều tài lộc vào tháng 4 và 7. Năm 34 tuổi, tránh việc giao thương vào những tháng 9 và 12. Năm 35 tuổi, có phát tài vào những tháng 6 và 8, kỵ tháng 10, toàn năm đều êm đẹp có thâu được nhiều kết quả về tài lộc. Từ 36 tới 40 tuổi: Năm 36 tuổi được phát tài vào tháng 4, hao tài vào tháng 6, những tháng khác trung bình. Năm 37 và 38 tuổi, hai năm này thành công về những việc dự tính. Năm 37 tuổi phát triển . Năm 38 tuổi có đầy đủ và hay đẹp vào những tháng 8 và 12. Hai năm này bạn được tốt đẹp về tài lộc và tình cảm. Năm 39 và 40 tuổi, hai năm này không phát sinh về vấn đề tài lộc, nhưng phát sinh mạnh mẽ về vấn đề tình cảm gia đình. Từ 41 tới 45 tuổi: Khoảng thời kì này không có gì quan trọng xảy ra trong cuộc đời, về tài lộc, làm ăn, công việc cũng như về buôn bán , chỉ trừ năm 42 hơi xấu cho bổn mệnh . Năm 43 kỵ tháng 10 và toàn mùa đông. 44 tuổi kỵ tháng 6, những tháng kỵ có đau bịnh hoặc bị hao tài, tiền của . Từ 46 tới 50 tuổi: 46 tuổi khá tốt, vững vàng về sự nghiệp. 47 tuổi, có đại nạn vào những tháng 8, 10, 11, ba tháng này hãy cẩn thận, có buồn đau trong gia đình. Ngoài ra những năm khác khá tốt.

Bài Viết Liên Quan

Tắt Quảng Cáo [X]