Sanh năm: 1915 tới 1975 và 2035: thuộc Cung TỐN. Trực BẾ /và thuộc Mạng ĐẠI KHÊ THỦY (nước khe lớn )/Khắc SƠN HẠ HỎA/Con nhà HẮC ĐẾ (phú quý)/Xương CON MÈO. Cầm tinh CON DƠI

Ông quan Đế độ mệnh : Số tuổi Ất Mẹo như vầy,/Đại Khê nước lớn chảy về thiên nhiên./Thu Đông sinh thuận vào mùa mới yên,/thì được cuộc sống an nhàn và sung sướng sáng kiến nhiều nghề./sinh vào mủa Xuân và Hạ lỗi số bị chê,/Giàu có làm đặng công thần cũng lo./Xét qua trong đạo vợ chồng,/Hoa thơm hương nhụy, trăng vòng tròn gương./Chẳng qua gãy gánh giữa đường,/Duyên sau chắp nối mới yên gia đ àng./Tiền bạc của bạn làm có trong tay,/Ba chìm bảy nổi đổi thay gia đình./Số phải xa mẹ khắc cha,/Tha phương lập nghiệp tiền tài thạnh hưng.

CUỘC ĐỜI: Tuổi Ất Mẹo cuộc đời gặp nhiều hay đẹp tuy không được sung sướng về thể xác, nhưng được sung sướng về tinh thần, cuộc đời không lấy gì làm cực khổ cho lắm. Số hưởng được sự giàu sang và có thể được nhiều kết quả tốt. Trong thời kì tuổi già, tiền bạc đầy đủ, gia cảnh êm đềm.Tuổi Ất Mẹo hưởng tuổi thọ từ 55 tới 60 tuổi là mức tối đa. Nhưng muốn sống lâu hơn cần phải làm phúc đức thật nhiều.

CON ĐƯỞNG TÌNH DUYÊN: Tuổi Ất Mẹo nếu như sinh vào những tháng này thì có nhiều đổi thay về vấn đề tình yêu và tối thiểu là ba lần, đó là tuổi Ất Mẹo sinh vào những tháng 8 và 12 ngày âm lịch . Nếu sinh vào những tháng này thì việc đổi thay tình yêu cũng phải 2 lần đổi thay , đó là những người sinh vào tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 ngày âm lịch . Nếu sinh vào những tháng này thì việc tình yêu được chung thủy đó là sinh vào những tháng 6, 7 và 11 ngày âm lịch . Cứ căn cứ vào những tháng sinh, bạn có thể biết được mình đổi thay mấy lần về tình yêu của cuộc đời bạn.

VẤN ĐỀ GIA ĐẠO, CÔNG DANH: Tuổi Ất Mẹo , tiền tài được dư dả không có sự thiếu thốn, số sống cuộc sống an nhàn , sự nghiệp rất vững chắc và lưu truyền lâu bền về sau, cả hai vấn đề được hoàn toàn thành tựu lâu bền, cuộc đời được hưởng sự sung sướng trọn vẹn.

CÁC TUỔI HẠP LÀM ĂN: Trong sự nghiệp làm ăn, công việc , tuổi Ất Mẹo cần lựa chọn những tuổi này mà hợp tác làm ăn, công việc thì mang nhiều thắng lợi, đó là các tuổi: Bính Thìn, Kỷ Mùi, Nhâm Tuất và Quý Sửu. Những tuổi này rất hạp cùng với tuổi Ất Mẹo . Nên hợp tác làm ăn, công việc thì khỏi lo thất bại.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG: Tuổi Ất Mẹo cần lựa chọn những tuổi này thì sự sống được cao sang và phú quý, vì những tuổi này rất hạp cho mọi khía cạnh của tuổi Ất Mẹo , đó là các tuổi: Bính Thìn, Kỷ Mùi, Nhâm Tuất, và Quý Sửu. Kết hôn cùng với những tuổi kể trên sẽ có nhiều thắng lợi và triển vọng tiền bạc được tốt đẹp.Kết hôn cùng với những tuổi này, tuổi Ất Mẹo chỉ có được 1 cuộc sống ở mức trung bình mà thôi, đó là tuổi Ất Mẹo thành hôn, se duyên cùng với các tuổi: Ất Mẹo (đồng tuổi), Tân Dậu, Mậu Thìn.Tuổi Ất Mẹo thành hôn, se duyên cùng với những tuổi này thì sự nghiệp làm ăn, công việc trở lên khó khăn, sống 1 cuộc sống bần hàn và việc làm ăn, công việc gặp nhiều trắc trở, đó là tuổi Ất Mẹo thành hôn, se duyên cùng với các tuổi: Quý Tỵ, Mậu Ngọ, Quý Hợi.Tuổi Ất Mẹo không nên cưới vợ vào những năm tuổi: 16, 22, 28, 34, 38 và 40 tuổi, vì những năm này xung khắc khó thành công về sự nghiệp cũng về tiền bạc, của cải .Tuổi Ất Mẹo sinh vào những tháng này thì số nhiều vợ nhất , đó là sinh vào những tháng: 2, 4, 8, 9, 10 và 12 ngày âm lịch . Sanh vào những tháng này có số lưu thê hay đau khổ nhiều về đ àn bà.

CÁC TUỔI ĐẠI KỴ: Tuổi Ất Mẹo đại kỵ trong cuộc đời cùng với những tuổi Canh Thân, Giáp Tý, Bính Dần, NhâmThân, Giáp Dần, Nhâm Tý, Mậu Thân, những tuổi này rất đại kỵ, nếu như làm ăn, công việc cùng với nhau thì sẽ thất bại, thành hôn thì xảy ra cảnh ly biệt tuyệt mạng .Khi gặp tuổi kỵ và năm hạn, trong việc làm ăn, công việc phải cúng sao cho đúng ngày tháng và phải thành tâm cúng dâng đầy đủ nhang đ èn hoa quả. Nếu gặp tuổi kỵ trong con cháu gia đình thì nên cầu phước, và van vái Trời, Phật thì sẽ được giải hạn.

CÁC NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi Ất Mẹo gặp khó khăn những năm mà vào ở số tuổi 29, 32, 40 và 45 tuổi, những năm mà bạn phải chịu nhiều khó khăn nhất trong cuộc đời.

NGÀY GIỜ KHỞI HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Ất Mẹo khởi hành vào những giờ lẻ ngày lẻ và tháng lẻ, là những ngày, giờ và tháng hạp nhất trong cuộc đời bạn. Vậy nên khởi hành vào những ngày giờ nói trên thì khỏi sợ bị thất bại, trong việc làm ăn, công việc cũng như nghề nghiệp.

NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: Từ 20 tới 25 tuổi: 20 tuổi, đầy triển vọng của tình yêu và yêu thương, tài lộc yếu kém, 21 và 22 tuổi, năm này có nhiều điều tốt đẹp, may mắn về tài lộc công danh, sự nghiệp , 23 và 24 tuổi, có thể thành công về công danh, sự nghiệp của bạn và tình yêu trong khoảng thời kì này, tuổi 23 không nên đi xa vào tháng 4, 6, và 8, 25 tuổi, năm trung bình./Từ 26 tới 30 tuổi: Nên cẩn thận về tình yêu có nhiều rối rắm, số có nhiều lo buồn vào khoảng thời kì này. 26 tuổi, năm bình thường, 27 tuổi, không mấy tốt. 28 và 29, năm có nhiều triển vọng về tài lộc, cuộc sống. Năm 30 tuổi tạm yên tĩnh, năm này lo buồn nhiều hơn hết./Từ 31 tới 35 tuổi: Năm này không mấy tốt đẹp số có nhiều lo nghĩ, cuộc sống có nhiều lao đao, đó là năm 31 và 32 tuổi. Năm 33 và 34 tuổi, đầy triển vọng tốt đẹp về tình thương yêu và phần tài lộc, tiền nong , nên cẩn thận cho việc làm ăn, công việc . 35 tuổi, hay đẹp và nhiều điều tốt đẹp, may mắn , cuộc sống được đầy đủ và có thời cơ kết quả về tài lộc./Từ 36 tới 40 tuổi: 36 tuổi, yên tĩnh. 37 tuổi đau nặng hay gặp đại nạn trong gia đình thân tộc. 38 và 39, hai năm này nên phát sinh làm ăn, công việc hay hợp tác hùn hạp làm ăn, công việc rất tốt. 40 tuổi, tốt về phát sinh công danh, sự nghiệp của bạn và sự nghiệp./Từ 41 tới 45 tuổi: 41 tuổi, có nhiều hay, việc làm ăn, công việc bị ngưng trệ đôi chút, việc công danh, sự nghiệp của bạn và sự nghiệp có phần suy yếu, 42 và 43 tuổi, năm này kỵ đi xa, làm ăn, công việc lớn sẽ bị thất bại, 44 và 45 tuổi, nên buôn bán về tiền bạc, của cải có lợi to./Từ 46 tới 52 tuổi: Tuổi 46 và 47, hai năm này bổn mệnh không được vững, nên cẩn thận tiền bạc cũng như việc làm ăn, công việc , 48 và 49 tuổi, hai năm này thâu hoạch được tiền bạc và có triển vọng về cuộc đời. 50 và 51 tuổi, khá tốt, có phần phát sinh về tài lộc công danh, sự nghiệp , cuộc sống khá đầy đủ, 52 tuổi, đề phòng xem chừng có tai nạn, toàn năm không thắng lợi về tại lộc, kỵ đi xa vào tháng 9, tháng 11 hao tài./Từ 53 tới 55 tuổi: 53 tuổi, khá hay đẹp và con cháu có phần hưởng lộc, 54 tuổi kỵ vào tháng 9 và 11 ngày âm lịch , đề phòng xem chừng bệnh hoạn hay hao tài tốn của. 55 tuổi tình trạng gia cảnh và tài lộc vẫn ở mức độ bình thường./Từ 56 tới 60 tuổi: Năm năm này không có trở ngại về việc làm ăn, công việc , mà chỉ có phòng ngừa, cảnh giác việc đau bịnh.

Bài Viết Liên Quan

Tắt Quảng Cáo [X]