SINH NĂM: từ 1915 tới 1975 và 2035 thuộc Cung LY và thuộc Mạng ĐẠI KHUÊ THỦY (nước khe lớn ) Xương CON MÈO. Cầm tinh CON DƠI

Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Ất Mẹo mệnh Thủy cung Ly, Nước trong khe lớn tự nhiên chảy hoài. Thu Đông sinh đặng hạp thời, Có phần sung sướng, hưởng đời giàu sang. sinh vào mủa Xuân và Hạ lỗi số gian nan, Phần đông vất vả tấm thân lạc loài. Con người lòng dạ thông minh, Bụng nghi thì có thật tình chẳng sai. Làm ăn tiền bạc có hoài, Ba chìm bảy nổi đổi thay gia đình. Nhưng mà trong đạo vợ chồng, Hoa thơm hương nhụy, trăng vòng gương. Chẳng qua gánh giữa đường, Duyên sau chắp nối mới yên gia đàng.

CUỘC ĐỜI: Tuổi Ất Mẹo có nhiều lo về thời tiền vận , số không được sung sướng lắm trong cuộc đời, có thể có nhiều việc may mắn về tài lộc vào thời trung vận , nhưng sự lo âu và buồn khổ vẫn mãi đa mang, thời hậu vận mới được thì được cuộc sống an nhàn và sung sướng . Tuổi Ất Mẹo hưởng tuổi thọ từ 58 tới 67 tuổi là mức tối đa; nếu như ăn ở gian dối, làm điều ác thì sẽ bị giảm tuổi thọ , còn nếu như ăn ở hiền hòa, làm việc phúc đức thì sẽ được tăng tuổi thọ .

CON ĐƯỞNG TÌNH DUYÊN: Về tình yêu tuổi Ất Mẹo chia ra làm ba trường hợp như sau: Nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời phải có 3 lần đổi thay tình yêu và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng: 9 và 12 ngày âm lịch . Nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời phải có 2 lần đổi thay về tình yêu và hạnh phúc, đó là sinh vào những tháng: 1, 2, 5, 8 và ngày âm lịch . Và nếu như sinh vào những tháng này thì cuộc đời sống hạnh phúc hoàn toàn, đó là sinh vào những tháng: 3, 6, 7 và 11 ngày âm lịch .

VẤN ĐỀ GIA ĐẠO, CÔNG DANH: Phần công danh, sự nghiệp của bạn chỉ ở vào mức độ trung bình mà thôi, gia cảnh có nhiều rối rắm, và thời trung vận nhiều buồn khổ, thời hậu vận tạm yên. Sự nghiệp của bạn được vững chắc, và hoàn thành 1 cách mau chóng, về tiền tài vẫn ở trong sự bình thường mà thôi. Tuy nhiên nếu như cố nổ lực phấn đấu thì sẽ được giàu có hơn.

CÁC TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: Sau đây là các tuổi tác hạp cho sự nghiệp làm ăn, công việc của bạn những tuổi này hợp tác, cộng tác, hùn hạp có thể tạo lấy cơ nghiệp dễ dàng, đó là những tuổi: Bính Thìn, Kỷ Mùi và Nhâm Tuất.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: T rong việc hôn nhân, lựa chọn được những tuổi này thì tuổi Ất Mẹo sẽ sống được 1 cuộc đời cao sang quyền quý, đó là bạn thành hôn, se duyên cùng với những tuổi: Bính Thìn, Kỷ Mùi, Nhâm Tuất và Quý Sửu. Kết hôn cùng với những tuổi này , đời bạn có thể chỉ tạo được 1 cuộc sống ở mức trung bình mà thôi, đó là nếu như bạn thành hôn, se duyên cùng với các tuổi: Ất Mẹo , Tân Dậu, Kỷ Dậu, Quý Dậu. Vì những tuổi trên chỉ hạp cùng với những bạn về đường tình yêu , mà lại không hạp về đường tài lộc. Kết hôn cùng với những tuổi này , cuộc đời bạn có thể phải sống trong 1 cuộc đời nghèo khổ, đó là nếu như bạn thành hôn cùng với những tuổi Đinh Tỵ, Mậu Ngọ, Quý Hợi. Những tuổi này không hạp cùng với tuổi bạn về đường tình yêu và cũng không hạp luôn về đường tài lộc. Những năm ở vào tuổi này bạn không nên thành hôn, se duyên , vì thành hôn, se duyên , sẽ gặp cảnh xa vắng liên miên trong cuộc đời, đó là vào các năm ở vào số tuổi: 16, 22, 26, 28, 34, 38 và 40 tuổi. Nếu sinh vào những tháng này có thể sẽ có nhiều đời chồng , đó là nếu như bạn sinh vào những tháng: 2, 4, 5 và 10 ngày âm lịch .

CÁC TUỔI ĐẠI KỴ: Nếu thành hôn hay làm ăn, công việc cùng với những tuổi này có thể sẽ gặp phải cảnh ly biệt hay tuyệt mạng vào giữa cuộc đời, đó là những tuổi rất xung kỵ và khắc cùng với tuổi bạn như: Canh Thân, Giáp Tý, Bính Dần, Nhâm Thân, Giáp Dần, Nhâm Tý và Mậu Thân. Nên tránh trước những tuổi này là tốt hơn, khỏi sợ gặp cảnh buồn não cho cuộc đời. Những việc làm để tránh về trường hợp gặp phải tuổi kỵ cũng như tuổi Tân Mẹo , xin xem ở tuổi Tân Mẹo về mục này .

CÁC NĂM KHÓ KHĂN NHẤT:

NHỮNG GIỜ, NGÀY KHỞI HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Ất Mẹo khởi hành vào ngày chẵn, tháng chẵn và giờ chẵn thì hạp nhất , không sợ bị thất bại, mà trái lại sẽ rất đại lợi về tài lộc. Việc khởi hành trên áp dụng cho suốt cuộc đời.

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: Từ 20 tới 25 tuổi: Thời kì này không được mấy may mắn về vấn đề tình cảm, riêng phần công danh, sự nghiệp của bạn có triển vọng tốt đẹp, nếu như phần công danh, sự nghiệp của bạn không có, thì tốt đẹp về phần buôn bán. Vào tuổi 23 và 21 hai năm này không nên đi xa hay buôn bán về tiền bạc, của cải không được tốt. Từ 26 tới 30 tuổi: Thời kì này gặp nhiều thời cơ thuận tiện tạo nên tài lộc, đẩy mạnh cuộc sống lên cao và có thể đem cuộc đời vào những thử thách cùng với tiền tài và công danh, sự nghiệp của bạn sự nghiệp. Từ 31 tới 35 tuổi: 31 tuổi khá, làm ăn, công việc được tốt, đi xa càng hay, 32 và 33 tuổi, hai năm này nên cẩn thận việc khởi hành cũng như về tiền bạc, của cải . 34 và 35 tuổi, hai năm này gia đình, sự nghiệp, hay việc làm ăn, công việc có phần sung túc và tốt đẹp cho cuộc đời. Từ 36 tới 40 tuổi: Các năm tuổi này là vào các năm có nhiều điều tốt đẹp, may mắn cho sự sống và tiền bạc, cuộc sống lên cao tới tận cùng của nó, nên phát sinh việc làm ăn, công việc hay hợp tác phần công danh, sự nghiệp của bạn thì có nhiều điều tốt đẹp, may mắn . Từ 41 tới 45 tuổi: 41 tuổi, có nhiều hay đẹp trong cuộc sống, 42 và 43, hai năm này , nếu như làm ăn, công việc lớn thì thâu nhiều lợi to, những năm này có phần phát triển về tài lộc, 44 và 45 tuổi, hai năm này trung bình. Từ 46 tới 51 tuổi: Hai năm 46 và 47 nhiều xui, tiền bạc không được đầy đủ và có phần yếu kém. 48 và 49, hai năm này trọn vẹn, không việc gì quan trọng xảy ra. 50 tuổi, năm này không được tốt về phần bổn mệnh . Năm 51 tuổi, trọn năm này là thời kì cô động của cuộc đời, không nên đi xa hay làm ăn, công việc lớn , sẽ bị thất bại, nên giữ gìn gia cảnh cho được yên hòa. Từ 52 tới 60 tuổi: Năm 52 tuổi, khá tốt, năm này làm ăn, công việc được phát triển và mạnh mẽ. 53 tuổi, không nên đi xa hay buôn bán về tiền bạc, của cải , tháng 10 có bịnh nhỏ. Năm 54 tuổi, khá đẹp về tình cảm, gia đình yên ấm, hạnh phúc và nhiều may mắn. 55 tuổi, được tốt, việc làm ăn, công việc thâu nhiều kết quả tốt. 56 và 57, hai năm bình thường, 56 tuổi, kỵ tháng 4, 57 tuổi kỵ tháng 9. Ngoài ra những tháng khác bình thường. 58 và 59, hai năm này rất khó khăn cho tài lộc và bổn mệnh . 58 tuổi, không hay đẹp. 59 tuổi, đại xung vào những tháng 4, 6 và 8. 60 tuổi, năm này tình trạng nguy ngập, nên cẩn thận bản thân.

Bài Viết Liên Quan

Tắt Quảng Cáo [X]