SINH NĂM: từ 1905 tới 1965 và 2025 thuộc Cung ĐOÀI và thuộc Mạng PHÚC ĐĂNG HỎA (lửa đèn nhỏ) Xương CON RẮN. Tương tinh CON TRU

Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Ất Tỵ, mệnh Hỏa, cung Đoài, Ấy là lửa cháy ở đèn tọa đăng. Thu Đông lỗi số khó khăn, sinh vào mủa Xuân và Hạ sinh đặng làm ăn, công việc phát tài. Hiền lành ăn ở thẳng ngay, Chớ nên gian xảo mà mang tội tù. Thân tộc giàu có không ham, Nghèo thì phải chịu ai làm nấy ăn. Anh em cũng chẳng đặng gần, Khó khăn nghịch ý nói năng chẳng hòa. Đầu tiên nhiều lớp cửa nhà, Nhưng mà chẳng giữ sau mà mới nên. Số này trắc trở lương duyên, Vợ chồng lỡ dỡ chẳng yên 1 đời.

CUỘC ĐỜI: Tuổi Ất Tỵ cuộc đời có nhiều may mắn trong cuộc sống, cuộc đời đầy tươi sáng và luôn luôn có nhiều điều tốt đẹp, may mắn , ít gặp sự xui xẻo trong suốt cuộc đời. Tóm lại: cuộc đời có nhiều điều tốt đẹp, may mắn trong việc làm ăn, công việc cũng như về tiền bạc, của cải . Tuổi Ất Tỵ hưởng tuổi thọ vào khoản từ 59 tới 65 tuổi là mức tối đa. Nếu làm ác sẽ bị giảm tuổi thọ , còn làm được nhiều việc phúc đức thì sẽ tăng tuổi thọ , đó là luật định của trời đất vậy.

CON ĐƯỞNG TÌNH DUYÊN: Về vấn đề tình yêu và hạnh phúc hôn nhơn, tuổi Ất Tỵ chia ra làm ba trường hợp như sau: Nếu tuổi Ất Tỵ sinh vào những tháng này thì sẽ phải có 3 lần đổi thay về tình yêu và hạnh phúc, đó là nếu như sinh vào những tháng: 3, 6, 8, và 10 ngày âm lịch . Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời của bạn sẽ có đổi thay 2 lần về tình yêu và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng: 2, 4, 7, 9 và 11 ngày âm lịch . Nếu bạn sinh vào những tháng sau đây, cuộc đời sẽ không có đổi thay về vấn đề tình yêu hạnh phúc, chỉ có 1 vợ, 1 chồng mà thôi, và cuộc đời sống hoàn toàn trong hạnh phúc ấm êm, đó là nếu như bạn sinh vào những tháng 1, 5 và 12 ngày âm lịch .

VẤN ĐỀ GIA ĐẠO, CÔNG DANH: Phần gia cảnh , có nhiều điều tốt đẹp, may mắn , về con cái có thăng quan tấn tước, nhiều triển vọng tốt đẹp về con cái hơn phần cá nhân. Về công danh, sự nghiệp của bạn thì chỉ ở trong mức độ bình thường mà thôi. Sự nghiệp của bạn thời tiền vận và thời trung vận gặp nhiều khó khăn thời hậu vận mới hoàn thành được sự nghiệp và có nhiều hay đẹp về vấn đề này . Tiền bạc của bạn thời tiền vận khó tạo, nhưng vào thời trung vận và thời hậu vận thì tốt đẹp.

CÁC TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: N hững tuổi sau đây rất hạp cho sự nghiệp làm ăn, công việc của tuổi Ất Tỵ, hợp tác hay cộng tác hay bất cứ công việc gì có liên quan tới cuộc đời thì bạn nên hợp tác cùng với những tuổi này thì làm ăn, công việc được phát triển . Cuộc sống có phần lên cao và nhiều hay đẹp, đó là các tuổi: Đinh Mùi, Canh Tuất, Quý Sửu. Hợp tác cùng với những tuổi này thì có phần kết quả chắc chắn về vấn đề tài lộc.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: T rong việc lựa chọn hôn nhơn và hạnh phúc bạn cần nên lựa chọn cho kỳ được những người cùng hạp cùng với tuổi mình, mới tạo được 1 cuộc sống hoàn toàn đầy đủ và lên cao được, đó là bạn thành hôn cùng với các tuổi: Đinh Mùi, Canh Tuất, Quý Sửu, Giáp Thìn. Kết hôn cùng với những tuổi này thì cuộc sống có nhiều sung túc, giàu sang. Nếu bạn thành hôn, se duyên cùng với những tuổi này thì bạn chỉ tạo được 1 cuộc sống ở mức trung bình mà thôi, đó là nếu như bạn thành hôn, se duyên cùng với những tuổi: Kỷ Dậu, Quý Mẹo . Hai tuổi này chỉ hạp cùng với tuổi bạn về đường tình yêu mà lại không hợp về đường tài lộc. Nếu bạn thành hôn, se duyên cùng với những tuổi này , cuộc sống của bạn có thể trở nên nghèo khổ, và gặp phải 1 cuộc sống khó khăn và việc làm ăn, công việc không được phát sinh , cuộc đời cứ sống trong sự nghèo khổ liên miên , đó là nếu như bạn thành hôn, se duyên cùng với các tuổi: Ất Tỵ, Bính Ngọ, Tân Hợi, Nhâm Tý. Những tuổi này không hạp cùng với tuổi bạn về đường tình yêu và cũng không hạp về đường tài lộc nữa. Những năm mà bạn ở vào tuổi này không nên thành hôn, se duyên , vì nếu như thành hôn, se duyên sẽ gặp cảnh xa vắng trong cuộc đời, đó là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi: 19, 25, 31, 37, 43, 49 và 50 tuổi. Theo khoa chiêm tinh và huyền bí học, thì tuổi Ất Tỵ, nữ mệnh , nếu như sinh vào những tháng này sẽ có nhiều đời chồng , hay ít ra cũng phải đau khổ về việc lấy chồng, đó là nếu như bạn sinh vào những tháng: 7, 8, 10, và 11 ngày âm lịch . Sanh vào những tháng này , cuộc sống bị đổi thay liên miên về vấn đề tình yêu .

CÁC TUỔI ĐẠI KỴ: G ặp tuổi kỵ trong việc làm ăn, công việc thì không nên buôn bán về việc tiền bạc. Gặp tuổi kỵ trong việc thành hôn thì nên âm thầm ăn ở cùng với nhau là tốt hơn. Gặp tuổi kỵ trong gia đình con cái thì phải cúng sao hạn cho mỗi tuổi và tùy theo sao hạn hằng năm mà cúng thì sẽ được giải hạn.

CÁC NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi Ất Tỵ có những năm khó khăn nhất là vào các năm làm ăn, công việc không phát sinh , cuộc sống nhiều lo phiền, đó là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi: 27, 30, 38, 45 và 51 tuổi.

NHỮNG GIỜ, NGÀY KHỞI HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Ất Tỵ có những ngày, giờ khởi hành hạp nhất đó là ngày chẵn, giờ lẻ và tháng chẵn. Xuất hành vào những ngày, giờ nói trên bạn sẽ có được nhiều thắng lợi về tiền bạc, của cải , cũng như về nghề nghiệp, cuộc đời không có sự thất bại về tiền bạc, của cải cũng như về tình cảm

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: Từ 20 tới 25 tuổi: Thời kì này có cuộc sống ở mức trung bình , việc làm ăn, công việc hay hợp tác vấn đề tình cảm chỉ ở trong mức độ trung bình mà thôi. Nên cẩn thận việc buôn bán trong những năm này . Từ 26 tới 30 tuổi: Thời kì này bạn có phát sinh chút ít về nghề nghiệp, cuộc sống có phần vững chắc và mạnh mẽ hơn, nên sáng suốt và nhịn nhục trong những năm này kẻ gây tai vạ không tốt. Từ 31 tới 35 tuổi: Thời kì này bạn có dịp tốt để phát sinh công danh, sự nghiệp của bạn và sự nghiệp, cuộc sống được đảm bảo hoàn toàn, nên cẩn thận về việc buôn bán tiền bạc. Từ 36 tới 40 tuổi: Thời kì này có phần tốt đẹp về tài lộc, lẫn công danh, sự nghiệp , bạn nên dốc hết năng lực vào việc làm ăn, công việc thì có nhiều điều tốt đẹp, may mắn cho cuộc sống của bạn. Các năm tuổi này đời sống có phần phát triển mạnh mẽ. Từ 41 tới 45 tuổi: Thời kì này bạn lại có thời cơ phát sinh tiền bạc, nếu như bạn sáng suốt thì việc xây dựng sự nghiệp không lâu lắm. Cuộc sống sẽ trở nên sung túc hoàn toàn. Từ 46 tới 50 tuổi: Thời kì này , phần bạn thì yếu kém, nhưng tình cảm gia đình thì có nhiều hay đẹp cho cuộc sống, có thể thành công về tài lộc. Từ 51 tới 55 tuổi: Các năm tuổi này tài lộc bình thường, việc làm ăn, công việc không được phát triển cho lắm, nên cẩn thận về bổn mệnh hơi có yếu kém trong những năm này .

Bài Viết Liên Quan

Tắt Quảng Cáo [X]