SINH NĂM: từ 1926 tới 1986 và 2046 thuộc Cung KHẢM và thuộc Mạng LƯ TRUNG HỎA (lửa trong lu) Xương CON CỌP. Cầm tinh CON CHIM TRỈ Bà Chúa Ngọc độ mệnh : Bính Dần cung Khảm lửa lư, Tuổi sinh Xuân, Hạ ấm no thanh nhàn. Thu Đông sinh gái là nàng, Lỗi sinh cực nhọc sinh nàng âu lo. Lỗi sinh mang giỏ hái dâu, Cực xác mệt trí điên đầu vì đâu. Đặng sinh an ngủ có giờ, Kẻ hầu người hạ đợi chờ khiến sai. Tuổi Dần bất luận là ai, Khôn ngoan mưu trí ít ai so bằng được . Giận ai muốn tới ăn gan, Ai quấy biết lỗi than van chịu liền. Tiền vận chẳng được an thân, Hậu vận sung sướng tròn vành mấy thân.

CUỘC ĐỜI: Tuổi Bính Dần thời tiền vận rất khổ cực, âu sầu, tâm trí không được yên vui, lo nghĩ liên miên , cuộc sống lên xuống không chừng đỗi. Vào thời trung vận cũng nhiều lao đao lắm, chưa bao giờ có được sự thảnh thơi, cho nên cuộc sống vào thời kỳ thời tiền vận thường bị hăm dọa, thời trung vận cũng có nhiều sầu khổ lo âu về cuộc sống, thời hậu vận mới cuộc sống an nhàn và thảnh thơi được. Tóm lại: Cuộc đời của tuổi Bính Dần vào thời tiền vận thì khổ sở, thời trung vận lao đao, thời hậu vận mới được cuộc sống an nhàn về thể xác. Tuổi Bính Dần hưởng tuổi thọ khoảng từ 55 tới 73 tuổi. Nhưng mà nếu như ăn ở nhân hậu thì sẽ được tăng tuổi thọ , gian dối, làm điều ác thì sẽ bị giảm tuổi thọ .

CON ĐƯỞNG TÌNH DUYÊN: Về tình yêu thời tiền vận cũng có nhiều khó khăn rồi mới thành. Theo tướng số và tử vi, tuổi Bính Dần về tình yêu chia ra ba giai đoạn như sau: Sanh vào những tháng sau đây cuộc đời sẽ có 3 lần đổi thay tình yêu và hạnh phúc, đó là sinh vào những tháng: 3, 6, 8 và 10 Ângày âm lịch . Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn phải có 2 lần đổi thay về vấn đề tình yêu và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng: 2, 4, 7, 9 và 11 Ângày âm lịch . Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn sống hoàn toàn hạnh phúc, không có đổi thay về vấn đề tình yêu , đó là bạn sinh vào những tháng: 1, 5 và 12 Ângày âm lịch . Trên đây là diễn tiến về tình yêu của tuổi Bính Dần, căn cứ theo trên, bạn có thể quyết định số mệnh theo cuộc đời của mình.

VẤN ĐỀ GIA ĐẠO, CÔNG DANH: C ông danh nếu như có cũng chỉ ở mức độ tầm thường, nếu như không có công danh, sự nghiệp của bạn thì việc làm ăn, công việc có nhiều tấn phát. Phần gia cảnh từ 40 tuổi trở đi sẽ được yên ấm, hạnh phúc không có gì xảy ra có thể làm cho gia cảnh ở trong sự bão tố của cuộc đời. Sự nghiệp của bạn được vững chắc từ lúc vừa vào tuổi 40. Tiền bạc của bạn có thời cơ phát sinh vào tuổi 42 trở đi, vào tuổi này thì tiền bạc được dư dả, có thời cơ tạo nên sự nghiệp và tiền bạc hoàn toàn đầy đủ.

CÁC TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: T rong việc làm ăn, công việc hay hợp tác hợp tác làm ăn, công việc , bạn cần nên lựa các tuổi tác hạp cùng với tuổi mình mới tạo được 1 cuộc sống hoàn toàn đầy đủ và mới có thể đem lại cho đời mình vui tươi, yên ấm, hạnh phúc được. Trong suốt cuộc đời bất kỳ vào lúc nào, bạn cũng có thể hợp tác làm ăn, công việc hay hợp tác hùn hạp, cộng tác cùng với những tuổi này : Đinh Mẹo , Canh Ngọ, Quý Dậu. Ba tuổi này rất hạp cùng với tuổi Bính Dần trong mọi sự nghiệp làm ăn, công việc cũng như mọi khía cạnh của cuộc đời.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: T rong việc hôn nhân bạn cần phải lựa chọn các tuổi tác hạp cùng với tuổi mình, mới có thể tạo được cuộc sống vui tươi và đầy đủ. Nếu bạn chọn được những tuổi sau đây, bạn sẽ sống 1 cuộc sống hoàn toàn giàu sang hay ít ra cũng dư dã về tiền bạc, của cải , cuộc đời hoàn toàn sung sướng. Đó là bạn chọn được các tuổi: Đinh Mẹo , Canh Ngọ, Quý Dậu, Ất Hợi, Giáp Tý, Quý Hợi. Nếu bạn thành hôn, se duyên cùng với tuổi Đinh Mẹo hay Canh Ngọ: Bạn có thời cơ tạo lấy tương lai và dễ dàng tạo 1 cuộc sống hoàn toàn. Với tuổi Quý Dậu, Ất Hợi: Cuộc sống có thời cơ phát sinh về tiền bạc, của cải và dễ dàng trong sự nghiệp làm ăn, công việc . Với tuổi Giáp Tý và Quý Hợi: Có thể tạo được 1 cuộc đời hoàn toàn tươi đẹp và đầy đủ cho cuộc sống của bạn. Nếu bạn thành hôn, se duyên cùng với những tuổi này bạn chỉ tạo được 1 cuộc sống ở mức trung bình mà thôi, đó là bạn thành hôn, se duyên cùng với các tuổi: Bính Dần đồng tuổi, Nhâm Thân. Hai tuổi này chỉ hạp cùng với tuổi bạn về vấn đề tình yêu mà không hạp về đường tài lộc. Nếu bạn thành hôn cùng với những tuổi này thì cuộc sống của bạn có thể sẽ gặp sự khó khăn hoặc không tạo được 1 cuộc sống hoàn toàn êm đẹp, cuộc đời vẫn cứ nghèo khổ liên miên , không có thời cơ tạo lấy 1 cuộc đời khả dĩ bảo đảm cho sự sống, đó là bạn thành hôn cùng với các tuổi: Mậu Thìn, Giáp Tuất, Canh Thìn. Bạn thành hôn, se duyên cùng với những tuổi này đời bạn sẽ bị nghèo khổ và không tạo được thời cơ phát sinh về tài lộc. Các năm tuổi này xung kỵ tuổi. Việc thành hôn, se duyên sẽ không thành hay thành thì gặp phải cảnh đi xa vắng liên miên , sầu khổ và lo âu về việc gia đình, đó là bạn ở vào số tuổi: 22, 28, 34, 40, 46 và 52 tuổi. Các năm tuổi này có chồng thì sẽ gặp phải cảnh đi xa vắng luôn luôn. Nếu bạn sinh vào những tháng này , về tình yêu của bạn phải có nhiều lần đổi thay , hay cuộc đời bạn có rất nhiều đời chồng . Đó là bạn sinh vào những tháng: 2, 3 và 9 Ângày âm lịch . Nếu bạn sinh vào những tháng trên, cuộc đời sẽ có nhiều đời chồng , hay ít ra cũng sẽ rất đa đoan về vấn đề tình yêu .

CÁC TUỔI ĐẠI KỴ: T rong cuộc đời bạn có những tuổi đại kỵ nhất trong đời, thành hôn, se duyên hay làm ăn, công việc gặp phải cảnh ly biệt hay tuyệt mạng giữa cuộc đời, đó là các tuổi xung kỵ cùng với tuổi Bính Dần. Đó là các tuổi: Kỷ Tỵ, Tân Mùi, Đinh Sửu, Tân Tỵ, Quý Mùi, Ất Sửu và Kỷ Mùi. Những tuổi này là những tuổi rất xung khắc cùng với tuổi bạn, không nên làm ăn, công việc hay hợp tác thành hôn , sẽ có hại cho cuộc đời. Trong việc hôn nhân nếu như đã lỡ thương yêu nhau mà gặp tuổi kỵ thì nên thành hôn, se duyên 1 cách âm thầm, kỵ nhất là không nên làm lễ ra mắt linh đình. Trong sự nghiệp làm ăn, công việc nếu như gặp tuổi kỵ nên tránh buôn bán nhiều về vấn đề tiền bạc. Trong bà con thân tộc hoặc con cái nếu như gặp tuổi kỵ thì phải tùy theo sao hạn từng năm của mỗi tuổi mà cúng sao giải hạn thì mới có thể sống gần nhau được. Ngoài ra, cần phải luôn luôn nhẫn nhịn về lời ăn tiếng nói cùng với những người kỵ tuổi cùng với mình để tránh những sự đáng tiếc có thể xảy ra.

CÁC NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi Bính Dần có những năm khó khăn nhất , làm ăn, công việc không được khá, hay cuộc sống có nhiều rối rắm. Đó là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi 27, 33, 38 và 43 tuổi. Các năm tuổi này nên phòng ngừa, cảnh giác bịnh hoạn hay hao tài tốn của.

NHỮNG GIỜ, NGÀY KHỞI HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Bính Dần khởi hành vào những ngày hạp nhất là những ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ. Xuất hành theo như trên thì sẽ thâu hoạch được nhiều thắng lợi, không sợ thất bại gì cả. Việc khởi hành trên được áp dụng cho suốt cuộc đời.

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: Từ 18 tới 25 tuổi: Năm 18 tuổi nên phòng ngừa, cảnh giác về vấn đề tình cảm, đề phòng xem chừng bị lợi dụng. Năm 19 tuổi, sẽ gặp 1 chuyện tình rất đẹp, nhưng rồi cũng vẫn sẽ bị tan vỡ. Năm 20 tuổi, kỵ tháng 6, kỵ màu đen và kỵ đi xa. Từ 21 tới 23 tuổi: Trong ba năm này nhất định bạn sẽ gặp được người tình lý tưởng của bạn. Năm 24 tuổi, năm này có thể bạn sẽ lập gia đình và nếu như có sẽ rất tốt. 25 tuổi, năm đầy đủ hạnh phúc. Đời bạn bắt đầu lên từ đây. Từ 26 tới 30 tuổi: Đây là khoảng thời kì đẹp nhất trong đời bạn, gia đình thì yên ấm, hạnh phúc hạnh phúc, con cái đều được như ý, nếu như bạn đã có gia đình, tiền bạc và tài lộc vào như nước. Bạn nên lợi dụng những năm tốt nhất này của đời bạn để xây dựng sự nghiệp vì đây là vào các năm của bạn, không hề có sự thất bại hoặc buồn phiền. Từ 31 tới 35 tuổi: Cuộc đời con người ta như nước thủy triều, vì vậy, có khi lên thì phải có khi xuống, và đây là vào các năm xuống của đời bạn, vì suốt trong khoảng thời kì này nhất định bạn hoặc sẽ bị lừờng gạt , hao tài tốn của, hoặc sẽ bị đau bịnh liên miên, làm ăn, công việc thất bại, việc gì tính cũng không thành. Tuy nhiên về bổn mệnh nhờ có quý nhân phò trợ nên vẫn được vững vàng. Từ 36 tới 40 tuổi: Khoảng thời kì này là khoảng thời kì yên tĩnh của đời bạn, tài lộc trung bình, tuy nhiên sẽ có 1 vài sự sôi nổi về vấn đề tình cảm, đề phòng xem chừng hãy phòng ngừa, cảnh giác , bạn có thể vì 1 phút yếu lòng nào đó mà có thể làm cho hạnh phúc gia đình của bạn bị sứt mẻ hoặc sụp đổ bất ngờ. Từ 41 tới 45 tuổi: 41 tuổi, năm này hơi xấu vào những tháng đầu năm, vào tháng 6 trở lên thì khá. 42 tuổi, năm này có nhiều triển vọng tốt đẹp về nghề nghiệp, tài lộc có kết quả mỹ mãn. 43 tuổi, năm này có kỵ vào tháng 3 và 6, ngoài ra, những tháng khác trung bình. 44 tuổi, năm này tài lộc đều tốt đẹp, toàn năm thâu nhiều thắng lợi về nghề nghiệp lẫn tình cảm. 45 tuổi, năm này có tốt về đường tài lộc vào những tháng đầu năm, những tháng cuối năm có hơi xấu. Từ 46 tới 50 tuổi: 46 tuổi, khá tốt và có thể làm ra nhiều việc vĩ đại trong đời, năm này tài lộc vượng phát. 47 và 48, hai năm này trung bình không lên cao cũng không xuống thấp. 49 và 50, hai năm này vượng phát về vấn đề tài lộc và vấn đề tình cảm, nhất là những tháng 4 và 7 thì đại lợi. Từ 51 tới 55 tuổi: Khoảng thời kì này việc làm ăn, công việc trung bình. Năm 51 tuổi, có hao tài đôi chút. 52 tuổi, có phần thâu hoạch được nhiều tiền bạc. 53 tuổi, khá hay về phần tình cảm, năm này có kỵ tháng 4. 54 tuổi, toàn năm đều xấu, nên phòng ngừa, cảnh giác tai nạn và bịnh tật. 55 tuổi, năm bình thường, không có chuyện gì xảy ra quan trọng. Từ 56 tới 60 tuổi: Khoảng thời kì này nên cẩn thận cho lắm về bổn mệnh và thân thể. Năm năm khó tránh được những điều xấu làm cho thân phận có nhiều rầu buồn, hãy cố nổ lực sống 1 đời sống đạo đức, ăn ở nhân hậu thì Trời Phật độ.

Bài Viết Liên Quan

Tắt Quảng Cáo [X]