SINH NĂM: từ 1906 tới 1966 và 2026 thuộc Cung TỐN. Trực MÃN và thuộc Mạng THIÊN HÀ THỦY (nước sông Thiên Hà) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (tận khổ) Xương CON NGỰA Cầm tinh CON THUỒNG LUỒNG

Phật Bà Quan m độ mệnh : Đoán xem số mệnh tuổi này, Số cùng cùng với mệnh lắm lần gian nan. Có lúc nguy hiểm chẳng an, Tưởng đâu chết hụt chết oan đã rồi. Duyên tình lỡ dở lôi thôi, Trước thì sum họp sau rồi lại tan. Anh em gia cảnh bất hòa, Đi xa thương nhớ về nhà chẳng yên. Tiền vận vất vả lao đao, Trở về thời hậu vận mới nhàn tấm thân. Tuổi này cũng có tánh linh, Nghi đâu trúng đó thiệt tình chẳng sai. Số này tướng mệnh lớn thay, Quyền hành chấp chưởng lo thay cho người.

CUỘC ĐỜI: Cuộc đời của tuổi Bính Ngọ được sung sướng về thời thời trung vận , việc làm được nhiều may mắn. Số có nhiều khổ tâm về con cái, thời hậu vận sẽ được sống thì được cuộc sống an nhàn và sung sướng . Tuổi Bính Ngọ trong cuộc đời nhiều đổi thay về công danh, sự nghiệp , sự nghiệp, số hưởng tuổi thọ từ 60 tới 67 tuổi, nếu như làm được nhiều điều phước thì được tăng thêm niên kỷ, gian dối, làm điều ác thì sẽ bị giảm tuổi thọ .

CON ĐƯỞNG TÌNH DUYÊN: Về tình yêu , sinh vào những tháng này sẽ có 3 lần đổi thay trong cuộc đời, đó là bạn sinh vào những tháng: 8 và 12 ngày âm lịch . Sanh vào những tháng này thì có 2 lần đổi thay , đó là sinh vào những tháng: 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 ngày âm lịch . Sanh vào những tháng này thì hưởng được hạnh phúc toàn vẹn, đó là sinh vào những tháng: 6, 7 và 11 ngày âm lịch .

VẤN ĐỀ GIA ĐẠO, CÔNG DANH: G ia đạo việc con cái có xung khắc lẫn nhau, phòng ngừa, cảnh giác và phải biết lo cho con cái thì hay lắm, công danh, sự nghiệp của bạn lúc nhỏ có chức phận, thời hậu vận có tiếng tăm. Sự nghiệp của bạn vững chắc, tiền tài điều hòa bắt đầu từ thời trung vận về sau sẽ không sợ bị sụp đổ gì nữa.

CÁC TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: Sau đây là các tuổi tác hạp cho sự nghiệp làm ăn, công việc của tuổi Bính Ngọ, có thể hoàn toàn thành công trong mọi khía cạnh, nếu như làm ăn, công việc cùng với các tuổi: Bính Ngọ đồng tuổi, Tân Hợi, Ất Mẹo , những tuổi này hợp tác làm ăn, công việc rất hạp và rất mau phát triển , không sợ bị thất bại.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: T rong việc lựa chọn vợ chồng những tuổi này rất tốt sẽ sống 1 cuộc đời sang cả, đó là khi bạn thành hôn, se duyên cùng với các tuổi: Bính Ngọ, Tân Hợi, Nhâm Tý, Ất Mẹo , Ất Tỵ. Nếu thành hôn, se duyên cùng với tuổi này bạn chỉ tạo được 1 cuộc sống ở mức trung bình mà thôi, đó là Bính Ngọ thành hôn, se duyên cùng với các tuổi: Mậu Thân, Giáp Dần. Bính Ngọ thành hôn, se duyên cùng với những tuổi này việc làm ăn, công việc sẽ rất khó khăn nghèo khổ, đó là thành hôn, se duyên cùng với các tuổi: Canh Tuất, Giáp Thìn, Bính Thìn. Kết hôn cùng với các tuổi này thì cuộc đời bạn sẽ nghèo khổ, cực nhọc và luôn luôn bị thiếu kém về vấn đề vật chất. Vào những năm bạn ở vào những sốt tuổi này mà cưới vợ thì không thành, hay phải chịu cảnh xa vắng, đó là vào các năm ở vào những tuổi: 18, 19, 21, 27, 31, 33 và 39 tuổi. Đó là bạn sinh vào những tháng: 1, 2, 4, 8 và 9 ngày âm lịch . Sanh vào những tháng này bạn sẽ có nhiều vợ hay cuộc đời phải lập gia đình nhiều lần.

CÁC TUỔI ĐẠI KỴ: Tuổi Bính Ngọ rất kỵ cùng với những tuổi này, nếu như thành hôn, se duyên hay làm ăn, công việc thì có thể sẽ bị tuyệt mạng hay sinh cảnh biệt vào giữa cuộc đời, gồm các tuổi: Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Tân Dậu, Tân Sửu. Gặp tuổi kỵ trong gia đình thì cúng sao cho từng người; trong sự nghiệp làm ăn, công việc , thì không nên giao phó những việc quan trọng; Về việc vợ con, thì nên cầu khẩn và làm phước đức thì sẽ được giải hạn và không bị xảy ra những tai nạn quan trọng hoặc bất ngờ.

CÁC NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi này những năm bạn làm ăn, công việc khó khăn, không có cợ hội phát sinh về tài lộc, đó là vào các năm bạn ở vào số tuổi 30, 33 và 47 tuổi.

NHỮNG GIỜ, NGÀY KHỞI HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Bính Ngọ, có những ngày giờ khởi hành hạp nhất trong việc làm ăn, công việc , cũng như về mọi sư buôn bán , cần phải đi đúng ngày giờ, chẳng những không sợ bị thất bại mà còn thâu được nhiều kết quả về tài lộc, tình cảm nữa, đó là những ngày giờ hạp cùng với tuổi Bính Ngọ, có sao hạp chiếu mệnh . Tuổi Bính Ngọ hạp cùng với ngày chăn, tháng lẻ và giờ chẵn, đi đúng theo giờ khắc như trên thì sẽ được nhiều kết quả về tiền bạc, của cải cũng như về mọi vấn đề khác.

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: Từ 20 tới 25 tuổi: 20 tuổi, có nhiều rối rắm trong nội tâm. 21 và 22 tuổi, hai năm này phải trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của cuộc sống, tiền bạc thiều kém, cuộc đời có nhiều việc bực mình. 23 và 24 tuổi, hai năm này đạt xung kỵ, nên đề phòng xem chừng tai nạn và có thể gặp nhiều trở lực, nên nhịn nhục cho qua khỏi năm xấu. 25 tuổi, khá tốt đẹp, năm này nên làm ăn, công việc hay hợp tác đi xa tốt. Từ 26 tới 30 tuổi: 26 tuổi, có lộc và tiền tài nhỏ. 27 và 28 tuổi cần nhẫn nhịn và nên phát sinh công danh, sự nghiệp , sự nghiệp có phần tốt đẹp. 29 và 30 tuổi, năm này phát sinh mạnh mẽ về tài lộc, cũng như về cuộc sống, nên cẩn thận việc buôn bán về tiền bạc, của cải . Từ 31 tới 35 tuổi: 31 tuổi làm ăn, công việc phấn chấn và nhiều phát triển mạnh mẽ về tài lộc. 32 và 33 tuổi hơi xấu, 32 tuổi tốt đẹp. 34 và 35 tuổi, hai năm này làm ăn, công việc có thời cơ tạo nên sự sống và cuộc đời. Từ 36 tới 40 tuổi: Khoảng thời kì này bạn nên buôn bán về tiền bạc, của cải sẽ thâu được nhiều thắng lợi, đi xa hay khởi hành theo những ngày giờ, kể trên thì rất tốt, những năm này việc làm ăn, công việc có nhiều điều tốt đẹp, may mắn và thâu hoạch được nhiều thắng lợi cho cuộc đời cũng như về sư sống có phần lên cao thành công tột cùng . Từ 41 tới 45 tuổi: 41 tuổi có nhiều điều tốt đẹp, may mắn . 42 tuổi nên buôn bán làm ăn, công việc hay hợp tác buôn bán thì thắng lợi về tiền bạc, của cải . 43 tuổi, năm này kỵ tháng 9, ngoài ra những tháng khác trung bình. 44 và 45 tuổi, khá hay đẹp và có nhiều điều tốt đẹp, may mắn về mặt tài lộc trong suốt hai năm này. Từ 46 tới 50 tuổi: 46 tuổi, giặp nhiều may mắn. 47 và 48 tuổi khá vững chắc, cuộc sống có phần lên cao. 49 và 50 tuổi, hai năm này tràn trề hy vọng, có thể gặp được nhiều thắng lợi về mọi mặt trong cuộc sống. Từ 51 tới 55 tuổi: 51 tuổi, nhiều điều tốt đẹp, may mắn về nghề nghiệp và cuộc đời. 52 tuổi, có thể thắng lợi về sự nghiệp cũng như về việc làm ăn, công việc . 54 và 55 tuổi, khá tốt đẹp về nghề nghiệp và cuộc đời cũng gặp được nhiều may mắn bất ngờ. Từ 56 tới 60 tuổi: Trong thời kì ở những tuổi này được hưởng cuộc sống an nhàn trọn vẹn, về con cái có nhiều triển vọng nghề nghiệp, phát sinh mạnh mẽ về công danh, sự nghiệp , có thành công về đường tài lộc. Các năm tuổi này là vào các năm bạn thâu đoạt được nhiều kết quả mỹ mãn trên mọi lãnh vực của cuộc đời.

Bài Viết Liên Quan

Tắt Quảng Cáo [X]