SINH NĂM: từ 1906 tới 1966 và 2026 thuộc Cung CÀN và thuộc Mạng THIÊN HÀ THỦY (nước sông Thiên Hà) Xương CON NGỰA Cầm tinh CON THUỒNG LUỒNG

Phật Bà Quan m độ mệnh : Bính Ngọ, mệnh Thủy, cung Càn, và thuộc Mạng Thủy là nước ở sông Giang Hà. Thu Đông sinh đặng tuổi nàng, Đặng mùa vương tướng số ta thanh nhàn. sinh vào mủa Xuân và Hạ sinh thiếp lỗi mùa, Lỗi sinh cực nhọc nên nàng gian nan. Cho nên thân gái dặm tràng, Duyên tình lỡ dở đôi đàng chia ly . Anh em xung khắc bất hòa, Đi xa thương nhớ về nhà chẳng yên. Tuổi này lại có tính linh, Nghi đâu trúng đó thiệt tình chẳng sai. Gặp kẻ ăn nói bất bình, Giận người lỗ mãn thiệt tình khó dung. Tiền vận số phải lao đao, Hậu vận vinh hiển giàu sang có thừa.

CUỘC ĐỜI: Cuộc đời tuổi Bính Ngọ phải trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của cuộc sống. Tuy nhiên vào thời trung vận và hậu vân thì có nhiều hay đẹp về tình cảm lẫn tài lộc. Tóm lại: Tuổi Bính Ngọ vào thời trung vận và thời hậu vận có số tốt đẹp về tài lộc lẫn tình cảm. Tuổi Bính Ngọ hưởng tuổi thọ từ 59 tuổi tới 69 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu như ăn ở nhân hậu thì sẽ được tăng tuổi thọ , gian dối, làm điều ác thì sẽ bị giảm tuổi thọ .

CON ĐƯỞNG TÌNH DUYÊN: Về vấn đề tình yêu Tuổi Bính Ngọ được chia ra làm ba trường hợp như sau: Nếu sinh vào những tháng này cuộc đời bạn sẽ có 3 lần đổi thay về tình yêu và hạnh phúc, đó là nếu như bạn sinh vào những tháng: 4, 9 và 12 ngày âm lịch . Nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn sẽ có 2 lần đổi thay về vấn đề tình yêu và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng: 1, 2, 5, 8 và 10 ngày âm lịch . Nhưng mà nếu như sinh vào những tháng sau đây thì cuộc đời bạn sẽ được hoàn toàn hạnh phúc, đó là nếu như bạn sinh vào những tháng: 3, 6, 7 và 11 ngày âm lịch .

VẤN ĐỀ GIA ĐẠO, CÔNG DANH: Phần công danh, sự nghiệp của bạn không hoàn toàn tốt đẹp, mà chỉ có thể tốt đẹp về sự mua bán mà thôi. Phần gia cảnh có yên vui, vào thời trung vận và thời hậu vận rất tốt. Sự nghiệp của bạn sẽ hoàn thành vào số tuổi 34 trở đi. Tiền bạc của bạn được nhiều kết quả và vững chắc vào thời hậu vận .

CÁC TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: Sau đây là các tuổi tác hạp về sự nghiệp làm ăn, công việc cùng với tuổi Bính Ngọ, đó là các tuổi: Bính Ngọ đồng tuổi, Tân Hợi và Nhâm Tý. Ba tuổi này hạp về việc làm ăn, công việc cùng với tuổi Bính Ngọ.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: Nếu như thành hôn, se duyên cùng với những tuổi này thì tuổi Bính Ngọ sẽ có 1 cuộc sống cao sang quyền quý, đó là nếu như thành hôn, se duyên cùng với các tuổi: Bính Ngọ, Tân Hợi, Nhâm Tý, Ất Mẹo , Ất Tỵ. Nếu thành hôn, se duyên cùng với những tuổi này có thể bạn chỉ tạo được 1 cuộc sống ở mức trung bình mà thôi, đó là tuổi Bính Ngọ thành hôn, se duyên cùng với các tuổi: Mậu Thân, Giáp Dần. Nếu bạn thành hôn, se duyên cùng với những tuổi này thì có thể sẽ bị nghèo khổ suốt đời, đó là nếu như thành hôn, se duyên cùng với các tuổi: Canh Tuất, Giáp Thìn. Các năm tuổi này là vào các năm kỵ tuổi, nếu như thành hôn, se duyên thì gặp cảnh xa vắng, đó là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi: 23, 28, 29, 35 và 40 tuổi. Nếu bạn sinh vào những tháng này , số bạn phải có nhiều đời chồng , đó là sinh vào những tháng: 1, 2, 4 và 5 ngày âm lịch .

CÁC TUỔI ĐẠI KỴ: N hững tuổi này là những tuổi đại kỵ và xung khắc cùng với tuổi Bính Ngọ. Nếu thành hôn hay làm ăn, công việc , gặp sao xấu có thể bị tuyệt mạng hay biệt ly giữa cuộc đời, đó là các tuổi Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Tân Dậu và Tân Sửu. Gặp tuổi kỵ trong vấn đề làm ăn, công việc thì không nên buôn bán về vấn đề tiền bạc. Với tình yêu thì kỵ làm lễ hôn nhơn. Với gia đình thì nên cúng sao cho cả hai tuổi và phải tùy theo sao hạn từng năm của mỗi tuổi mà cúng thì sẽ được giải hạn.

CÁC NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi Bính Ngọ có những năm khó khăn nhất trong đời, làm ăn, công việc gặp nhiều trở ngại và nhiều đau xót, đó là vào các năm ở vào số tuổi: 37, 40 và 48 tuổi.

NHỮNG GIỜ, NGÀY KHỞI HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Bính Ngọ khởi hành vào những giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ thì tốt và làm ăn, công việc sẽ gặp đại lợi.

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: Từ 20 tới 25 tuổi: Thời kì này phần tài lộc, tiền nong có kết quả tốt, phần công danh, sự nghiệp của bạn và sự nghiệp cũng gặp nhiều may mắn trong cuộc đời. Nên cẩn thận về vấn đề tiền bạc hay vấn đề tình yêu và sự nghiệp. Từ 26 tới 30 tuổi: Thời kì này có kết quả tốt đẹp về tài lộc, việc làm ăn, công việc được phát sinh mạnh mẽ, có gặp nhiều may mắn trong việc làm ăn, công việc , và có thể gặp nhiều điều tốt đẹp, may mắn về việc làm ăn, công việc và phát sinh việc làm ăn, công việc . Từ 31 tới 35 tuổi: Thời kì này nên cẩn thận về tiền bạc, của cải , cuộc sống có phần sung túc, tuy nhiên cũng phải gặp nhiều khó khăn trong việc làm ăn, công việc , về tình cảm không có nhiều điều tốt đẹp, may mắn lắm. Các năm tuổi này là vào các năm có nhiều thử thách cuộc đời, bạn nên cẩn thận trong việc buôn bán cũng như về vấn đề tình cảm trong cuộc đời. Từ 36 tới 40 tuổi: Tuổi 36 không có nhiều điều tốt đẹp, may mắn cho lắm, cần phải thận trọng trong việc làm ăn, công việc , hay buôn bán tiền bạc. Các năm tuổi này không nên đi xa hoặc làm ăn, công việc lớn , có thất bại về nghề nghiệp. Năm 37 và 38 tuổi, hai năm này nên cẩn thận về tiền bạc, của cải , bổn mệnh có phần suy yếu. Năm 39 và 40 tuổi, hai năm này làm ăn, công việc tốt, có thề phát sinh mạnh về công danh, sự nghiệp , sự nghiệp. Từ 41 tới 45 tuổi: Thời kì này có thời cơ phát sinh về gia đình và sự nghiệp. Việc làm ăn, công việc có phát triển mạnh mẽ, nên nhịn nhục để thoát ra cơn nguy ngập của phần bổn mệnh . Từ 46 tới 50 tuổi: Thời kì này được tốt, phần công danh, sự nghiệp của bạn và sự nghiệp có nhiều kết quả may mắn, nên cẩn thận về vấn đề nghề nghiệp như về cuộc đời, nên cẩn thận trong việc buôn bán về tiền bạc, của cải . Từ 51 tới 55 tuổi: Thời kì này cuộc sống ở mức trung bình về tình cảm, tài lộc cũng như về cuộc sống, nên cẩn trọng trong việc buôn bán về tiền bạc, của cải .

Bài Viết Liên Quan

Tắt Quảng Cáo [X]