SINH NĂM: từ 1916 tới 1976 và 2036 thuộc Cung KHẢM và thuộc Mạng SA TRUNG THỔ (đất pha cát) Xương CON RỒNG. Cầm tinh CON CHUỘT

Bà Chúa Ngọc độ mệnh : Bính Thìn cung Khảm sinh ra, và thuộc Mạng Thổ cát trắng thật là chẳng sai. Mùa Hạ sinh đặng thời may, Giàu nghèo cũng sướng guốc giày nhởn nhan. Mùa xuân sinh cái khổ nàng, Rất là cực nhọc chẳng màng tấm thân. Anh em cũng chẳng được gần, Tình đầu trắc trở bởi xầu lương duyên. Về sau nhờ phước lộc trời, Cửa nhà yên ổn gia môn phát tài. Trung vận còn phải bôn ba, Trở về cuối vận mới là hiền vinh. Nếu nàng tích đức tu thân, Về sau con cháu muôn phần nhẹ lo.

CUỘC ĐỜI: Tuổi Bình Thìn cuộc đời nhiều rủi ro về tuổi thọ, số không gặp được nhiều may mắn, tuy nhiên sự sống có thời cơ tạo lấy danh vọng, tiền tài vào thuở nhỏ, vào thời trung vận thì sung sướng và có nhiều đặc biệt về cuộc đời, thời hậu vận hoàn toàn được hay đẹp và có nhiều may mắn. Năm 51 tuổi gặp hạn Diêm Vương phòng ngừa, cảnh giác đại nạn. Tóm lại: Tuổi Bính Thìn thuở nhỏ nhiều rủi ro nhưng vào thời trung vận và thời hậu vận thì lại được sung sướng. Tuổi Bính Thìn có sự nghiệp khá tốt, giữa thời trung vận đời có lần bị bấp bênh nghiêng ngửa nhưng không có xảy ra điều gì quan trọng. Số hưởng tuổi thọ từ 59 tới 68 tuổi là mức tối đa, ăn ở nhân hậu sẽ được tăng tuổi thọ , gian dối, làm điều ác sẽ bị giảm tuổi thọ .

CON ĐƯỞNG TÌNH DUYÊN: Về vấn đề tình yêu , tuổi Bính Thìn có khá nhiều trở ngại, hay trong việc tình yêu mang lại cho cuộc sống nhiều buồn tuổi vào thuở nhỏ, tuy nhiên về vấn đề tình yêu , tuổi Bính Thìn chia ra làm ba trường hợp như sau: Nếu sinh vào những tháng này , cuộc đời bạn sẽ có 3 lần đổi thay về vấn đề tình yêu và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng 4 và 9 ngày âm lịch . Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn có 2 lần đổi thay về vấn đề tình yêu và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng 1, 2, 5, 8 và 10 ngày âm lịch . Và nếu như bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn đối cùng với vấn đề hạnh phúc, hôn nhân được hoàn toàn êm đẹp, không có đổi thay về vấn đề tình yêu , đó là bạn sinh vào những tháng 3, 6, 7, 11 và 12 ngày âm lịch . Trên đây là những diễn tiến về vấn đề tình yêu và hạnh phúc của bạn, theo tháng sinh của bạn. Tuy nhiên vấn đề duyên số cũng sẽ quyết định 1 phần lớn đối cùng với vấn đề tình yêu của mỗi tuổi từng người.

VẤN ĐỀ GIA ĐẠO, CÔNG DANH: Về vấn đề gia cảnh , có phần lo âu về thuở nhỏ, nhưng vào thời trung vận thì êm ái và có nhiều hay đẹp. Công danh nếu như có chỉ ở mức độ bình thường mà thôi, nhưng tuổi Bính Thìn thuận về đường giao thương buôn bán hơn. Sự nghiệp của bạn được vững chắc vào năm 40 tuổi trở đi. Tiền bạc của bạn có nhiều kết quả tốt đẹp, về vấn đề tiền bạc có thể lên cao vào năm mà bạn ở số tuổi 30 sắp lên, vào tuổi 40 thì tiền bạc được dễ dàng và mau có kết quả tạo lấy tiền bạc.

CÁC TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: Về việc làm ăn, công việc hay hợp tác phát sinh công danh, sự nghiệp của bạn sự nghiệp hay mọi việc có liên quan tới cuộc sống, bạn cần nên tự chọn những tuổi này mà buôn bán về tiền bạc, của cải hay làm ăn, công việc thì có nhiều may mắn, đó là các tuổi thuận cùng với Bính Thìn như: Đinh Tỵ, Mậu Ngọ và Tân Dậu. Những tuổi này rất hạp cùng với sự nghiệp làm ăn, công việc của bạn.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: T rong sự chọn lựa lương duyên, để xây dựng cuộc đời bạn nên cẩn thận chọn lựa người cùng hạp cùng với tuổi mình mới phát sinh trọn vẹn về nghề nghiệp, mới tạo được 1 cuộc sống đầy đủ và sung sướng được, đó là các tuổi Đinh Tỵ, Mậu Ngọ, Tân Dậu, Quý Hợi, Giáp Tý và Ất Mẹo . Bạn thành hôn cùng với tuổi Đinh Tỵ và Mậu Ngọ, hai tuổi này có thể phát sinh được cuộc sống tốt đẹp, làm ăn, công việc mau phát triển và giàu có. Với tuổi Tân Dậu, Quý Hợi, bạn có thời cơ tạo nên 1 sự sống tốt đẹp cho cuộc đời, được sống giàu sang phú quý. Với tuổi Giáp Tý và Ất Mẹo , hai tuổi này làm cho cuộc đời bạn nhiều sung túc và đầy đủ. Những tuổi trên đây đều hạp cùng với tuổi bạn về tình yêu cũng như về đường tài lộc, nên sự thành hôn, se duyên sẽ tạo được 1 cuộc sống hoàn toàn tốt đẹp cho cuộc đời. Nếu bạn thành hôn, se duyên cùng với những tuồi này thì đời bạn chỉ có thể hưởng được 1 cuộc sống ở mức trung bình mà thôi, vì những tuổi sau đây chỉ hạp cùng với tuổi bạn về đường tình yêu mà không hạp về đường tài lộc, đó là các tuổi: Canh Thân, Giáp Dần, Bính Dần, Nhâm Thân. Những tuổi này nếu như bạn thành hôn, se duyên chỉ có được 1 cuộc sống ở mức trung bình mà thôi, không tạo được sự giàu sang phú quý. Nếu bạn thành hôn cùng với những tuổi này thì cuộc sống của bạn có thể có phần suy kém, không phát sinh được về vấn đề tài lộc lẫn cả tình cảm, vì những tuổi này không hạp về đường tình yêu cũng như không hạp về đường tài lộc, bạn có thể phải sống trong 1 cuộc sống khắc khổ, bần hàn, làm ăn, công việc có nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đó là nếu như bạn thành hôn, se duyên cùng với những tuổi: Bính Thìn đồng tuổi, Nhâm Tuất, Canh Tuất. Kết hôn cùng với những tuổi này , không tạo được cuộc sống đầy đủ và có thể hoàn toàn bị nghèo khổ suốt đời. Các năm tuổi này rất xung kỵ tuổi, nếu như bạn tính việc hôn nhơn sẽ không thành hay nếu như thành thì sẽ gặp phải cảnh đi xa vắng liên miên , đó là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi: 17, 20, 26, 29, 32, 38 và 41 tuổi. Các năm tuổi này rất kỵ việc thành hôn, se duyên , vậy nên tránh là tốt hơn hết. Nếu bạn sinh vào những tháng này cuộc đời có số đa phu, hay có nhiều đời chồng , đó là nếu như bạn sinh vào những tháng: 1, 6, 8 và 12 ngày âm lịch .

CÁC TUỔI ĐẠI KỴ: T rong việc thành hôn, se duyên cũng như trong việc làm ăn, công việc , bạn không nên hợp tác, hay thành hôn, se duyên hay bất cứ việc gì trong cuộc sống, vì gặp những tuổi này , bạn sẽ có thể gặp cảnh ly biệt hay tuyệt mạng giữa cuộc đời và thêm nhiều đau xót, đó là các tuổi: Kỷ Mùi, Ất Sửu, Tân Mùi và Quý Sửu. Những tuổi trên rất xung khắc và đại kỵ cùng với tuổi bạn, vậy nên tránh những tuổi trên thì tốt hơn. Gặp tuổi kỵ trong việc làm ăn, công việc , không nên buôn bán về tiền bạc, của cải . Trong vấn đề hôn nhân, không nên ra mắt họ hàng. Trong vấn đề gia đình con cái nên cúng sao giải hạn từng năm cho cả hai tuổi thì sẽ được giải hạn.

CÁC NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi Bính Thìn có những năm khó khăn nhất , không tạo được tiền bạc cũng như gặp nhiều xui xẻo, đó là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi: 24, 28, 36 và 42 tuổi. Những năm vào ở tuổi trên rất xui xẻo cho cuộc đời bạn.

NHỮNG GIỜ, NGÀY KHỞI HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Bính Thìn có những ngày, giờ và tháng khởi hành hạp nhất đó là ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ. Xuất hành theo ngày, giờ và tháng kể trên, sẽ có đại lợi, luôn luôn thâu lấy kết quả theo ý định của mình chớ không phải gặp sự thất bại. Ngày, giờ và tháng khởi hành trên áp dụng cho suốt cuộc đời.

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: Từ 17 tới 20 tuổi: Đây là thời kì mà bạn nên hết sức cẩn thận về vấn đề tình cảm. Coi chừng có sự lợi dụng. Nhứt là những người hay có những lời hứa hẹn quá đáng. Năm 20 tuổi, kỵ đi xa. Những mối tình xảy ra trong khoảng thời kì này có thể rất đẹp nhưng rồi kết quả sẽ hoàn toàn không đi tới đâu cả. Từ 21 tới 25 tuổi: Năm 21 tuổi, sẽ gặp được người yêu lý tưởng. Năm 22 tuổi là năm đẹp nhất của đời bạn. Có thể bạn sẽ lập gia đình trong năm này . Từ 23 tới 25 tuổi là vào các năm mà bạn hoàn toàn được sống trong hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng cuối năm 25 tuổi đề phòng xem chừng có thể vì tự ái của bạn mà sẽ sinh ra đổ vỡ hay 1 cuộc chia ly bất ngờ. Từ 26 tới 30 tuổi: Đây là khoảng thời kì đẹp nhất trong đời bạn, bạn nên lợi dụng khoảng thời kì này mà tạo lập sự nghiệp cho thật vững chắc, vì những năm này bạn làm gì cũng thành công. Tài lộc vượng phát tới mức tối đa. Từ 31 tới 35 tuổi: Năm 31 tuổi, đề phòng xem chừng bị đau bịnh, hoặc hao tài bất ngờ, 32 và 33 tuổi, hai năm nhiều buồn phiền về gia cảnh , 34 và 35 tuổi, hãy phòng ngừa, cảnh giác những tình cảm vụng vặt trong thời kì này . Có thể vì quá vô tình mà gây ra sự đỗ vỡ thảm khốc. Từ 36 tới 40 tuổi: Đây là vào các năm sôi nổi nhất của đời bạn. Nếu những năm trước không xảy ra 1 sự gì rắc rối về vấn đề tình cảm thì những năm này thế nào cũng sẽ có! Vậy bạn cần phải suy xét kỹ lưỡng nếu như không có thể vì 1 phút nông nổi bồng bột hoặc không dám quyết định dứt khoát mà đời bạn sẽ bị tan nát! Tài lộc trong những năm này ở mức trung bình. Từ 41 tới 50 tuổi: Sau những cơn sóng gió của cuộc đời đã qua rồi, đây là khoảng thời kì yên tỉnh của đời bạn, không có gì quan trọng xảy ra trong những năm này . Tài lộc khá. Từ 51 tới 55 tuổi: Năm 51 tuổi, có nhiều hay đẹp, và trong năm này làm ăn, công việc khá tốt đẹp, thâu thập nhiều kết quả khả quan. Năm 52 tuổi hơi xấu, việc làm ăn, công việc có nhiều thua lỗ, nhất là những tháng 6 và 7. Riêng tháng 11 và Chạp có lợi đôi chút. 53 tuổi, tình cảm vượng phát, tiền bạc dễ dàng, năm này xung khắc mùa Đông, cẩn thận sinh mệnh . 54 tuổi, năm này khá vững chắc về đường tài lộc, tốt về gia cảnh , tiền bạc có nhiều kết quả hay đẹp trong toàn năm. 55 tuổi, hy vọng thắng lợi, có thời cơ tốt trong vấn đề nghề nghiệp và cuộc đời. Năm này không có lộc và tiền tài nhưng phát về đường tình cảm. Con cháu làm nên danh phận. Từ 56 tới 60 tuổi: 56 tuổi hay đẹp, cuộc sống có phần vững chắc; tuổi 56 vượt qua giai đoạn bệnh tật, bổn mệnh năm này rất vững. 57 tuổi có hơi xấu, kỵ mùa Xuân, nhưng bổn mệnh không suy kém lắm. 58 tuổi, năm này được khá tốt, việc con cái gia đình có phát sinh về công danh, sự nghiệp . 59 tuổi, năm này xấu vào nửa năm đầu, nửa năm sau trung bình. 60 tuổi, kỵ mùa Hạ, chỉ nên cẩn thận về bổn mệnh , toàn năm được khá.

Bài Viết Liên Quan

Tắt Quảng Cáo [X]