SINH NĂM: từ 1946 tới 2006 và 2066 thuộc Cung CẤN và thuộc Mạng ỐC THƯỢNG THỔ (đất ổ tò vò) Xương CON CHÓ. Cầm tinh CON TRÂU Bà Chúa Ngọc độ mệnh : Bính Tuất mệnh Thổ số này, Ít tìm thấy ở nóc nhà mà ra. Thuận sinh mùa Hạ thì sang, Gái thì sung sướng, thanh nhàn lo chi. Mùa Xuân lỗi số khổ bần, Thu Đông cũng lỗi lắm phần gian nan. Lỗi sinh cực nhọc thở than, Thuận sinh phú quý vinh sang hơn người. Số có bụng tốt thẳng ngay, Rủi gặp tai nạn nhờ thần độ cho. Đàn bà Giáp Bính can Canh, Người nào cũng quý cũng sang không bền. Số nàng lắm kẻ mến thương, Thang mây bước tỏi hành thông cố ngày. Hạn xưa còn khó nhọc thay, Đến chừng bốn bốn vận này mới nên.

CUỘC ĐỜI: B ính Tuất bổn mệnh rất tốt, cuộc đời có nhiều điều tốt đẹp, may mắn , sự sống về phần tài lộc, tiền nong và tình cảm được lên cao vào thời trung vận , thời tiền vận thì có nhiều lo buồn đôi chút, nhưng vào thời hậu vận và thời trung vận thì hưởng được phú quý. Tóm lại: Tuổi Bính Tuất có nhiều triển vọng tốt đẹp cho cuộc đời, thời tiền vận có hơi lo nghĩ, thời trung vận và thời hậu vận mới thì được cuộc sống an nhàn và sung sướng . Tuổi Bính Tuất sẽ hưởng tuổi thọ từ 68 tới 77 tuổi, nên có ăn ở nhân hậu thì sẽ được tăng tuổi thọ , ăn ở gian dối, làm điều ác thị sẽ bị giảm tuổi thọ .

CON ĐƯỞNG TÌNH DUYÊN: Tuổi Bính Tuất về vấn đề tình yêu chia ra làm ba trường hợp như sau: Nếu sinh vào những tháng này , cuộc đời sẽ có thể phải có 3 lần đổi thay về vấn đề tình yêu và hạnh phúc, đó là nếu như bạn sinh vào những tháng: 4 và 9 Ângày âm lịch . Nếu bạn sinh vào những tháng này cuộc đời bạn có 2 lần đổi thay về vấn đề tình yêu và hạnh phúc, đó là nếu như bạn sinh vào những tháng: 1, 2, 5, 10 và 12 Ângày âm lịch . Nếu bạn sinh vào những tháng này , thì cuộc đời bạn sẽ không có đổi thay về tình yêu và hạnh phúc, 1 vợ 1 chồng mà thôi, đó là bạn sinh vào những tháng: 5, 6, 7, 8 và 11 Ângày âm lịch . Trên đây là những diễn tiến về đường tình yêu của bạn, căn cứ theo tháng sinh mà quyết định cuộc đời.

VẤN ĐỀ GIA ĐẠO, CÔNG DANH: G ia đạo vào thời tiền vận có nhiều mặc cảm. Trung vận thì hưởng được hạnh phúc, hậu vạn lại được thì được cuộc sống an nhàn và sung sướng , công danh, sự nghiệp của bạn chỉ ở vào mức trung bình. Về vấn đề sự nghiệp, tuổi Bính Tuất vào số tuổi 34 trở đi thì gặp nhiều may mắn và hoàn thành sự nghiệp vào tuổi này , tiền tài cũng vào thời trung vận mới phát sinh được sự tốt đẹp về tiền bạc, của cải .

CÁC TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: T rong cuộc đời nếu như muốn làm ăn, công việc , phát sinh việc làm ăn, công việc , có thời cơ phát sinh về tiền bạc, của cải , bạn nên lựa chọn các tuổi tác hạp cùng với tuổi mình mà hùn hạp, cộng tác hay hợp tác thì mới khỏi sự thất bại, đó là các tuổi hạp trong sự nghiệp làm ăn, công việc cùng với tuổi Bính Tuất như: Đinh Hợi, Mậu Tỵ và Tân Mẹo , những tuổi này bạn hùn hạp làm ăn, công việc hay hợp tác hợp tác sẽ gặp nhiều thời cơ tốt đẹp.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: V iệc lựa chọn hôn nhơn, cần phải hợp cùng với tuổi mình mới tạo được cuộc sống hiễn vinh và dễ tạo lấy 1 cuộc sống giàu sang, phú quí , tuổi Bính Tuất nếu như thành hôn, se duyên cùng với những tuổi này thì cuộc đời sẽ được sống giàu sang phú quý, đó là thành hôn, se duyên cùng với các tuổi: Đinh Hợi, Mậu Tý, Tân Mẹo , Quý Tỵ, Giáp Ngọ và Ất Dậu, vì những tuổi này rất hạp cùng với tuổi bạn về đường tình yêu và cả về đường tài lộc, nên dễ tạo được cuộc sống giàu sang, phú quí . Nếu thành hôn, se duyên cùng với những tuổi này , thì cuộc đời bạn có thể chỉ tạo được 1 cuộc sống ở mức trung bình mà thôi, đó là nếu như bạn thành hôn, se duyên cùng với các tuổi: Canh Dần, Nhâm Dần và Giáp Thân. Những tuổi trên chỉ hạp cùng với tuổi bạn về đường tình yêu mà lại không hạp về đường tài lộc, nên có thể chỉ tạo được 1 cuộc sống ở mức trung bình mà thôi. Nếu bạn thành hôn, se duyên cùng với những tuổi sau đây có thể sẽ tạo nên 1 cuộc sống khó khăn nghèo khổ giữa cuộc đời, vì những tuổi sau đây không hạp cùng với tuổi bạn vào đường tình yêu lẫn tài lộc, nên cuộc sống khó vượt qua khỏi được những sự khó khăn, nghèo nàn suốt cuộc đời đó là các tuổi: Bính Tuất, Nhâm Thìn, Mậu Tuất. Những năm ở vào tuổi này bạn không nên thành hôn, se duyên , vì thành hôn, se duyên thì gặp cảnh xa vắng liên miên trong cuộc đời, đó là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi: 18, 20, 26, 30, 32, 38 và 42 tuổi. Sanh vào những tháng này cuộc đời bạn có số đa phu hay sẽ có nhiều đời chồng , đó là nếu như bạn sinh vào những tháng: 1, 2, 4 và 5 Ângày âm lịch . Sanh vào những tháng này bạn sẽ có nhiều đời chồng trong cuộc đời.

CÁC TUỔI ĐẠI KỴ: Nếu như thành hôn, se duyên hay hợp tác làm ăn, công việc , nên kỵ những tuổi sau đây, vì nếu như bạn thành hôn, se duyên hay hợp tác làm ăn, công việc sẽ có thể gặp cảnh ly biệt hay tuyệt mạng giữa cuộc đời, đó là các tuổi: Kỷ Sửu, Ất Mùi, Tân Sửu, Quý Mùi. Gặp tuổi kỵ trong vấn đề tình yêu không nên làm lễ hôn nhân, trong vấn đề làm ăn, công việc không nên giao dịc lớn về vấn đề tiền bạc. Trong gia đình thì phải cúng sao cho cả hai tuổi. Và phải tùy theo sao hạn từng năm của mỗi tuổi mà cúng thì sẽ được giải hạn.

CÁC NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi Bính Tuất có những năm khó khăn nhất là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi: 25, 28, 32 và 40. Các năm tuổi này bạn nên phòng ngừa, cảnh giác tai nạn hay bịnh tật, có hao tài tốn của vào những năm này .

NHỮNG GIỜ, NGÀY KHỞI HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Bính Tuất có những ngày giờ khởi hành hạp nhất , là ngày lẻ, tháng lẻ và giờ lẻ thì hạp nhất cho sự nghiệp làm ăn, công việc không sợ thất bại mà trái lại sẽ có kết quả về sự tiền bạc. Cũng như mọi vấn đề khác

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: Từ 20 tới 25 tuổi: Năm 20 tuổi, năm này có nhiều kết quả tốt đẹp về vấn đề tình cảm, tài lộc hơi yếu kém. Năm 21 và 22 tuổi, hai năm này có phần tốt đẹp về việc công danh, sự nghiệp của bạn và sự nghiệp. Năm 23 và 24 tuổi, có lộc và tiền tài vào hai năm này , tiền bạc cũng có nhiều điều tốt đẹp, may mắn nên cẩn thận việc đi xa, và về tiền bạc, của cải . Năm 25 tuổi, năm này có nhiều xui xẻo cho bạn, nên cẩn thận phần bổn mệnh . Từ 26 tới 30 tuổi: Năm 26 tuổi, năm này có ba tháng tốt là tháng 3, 5 và 7. Ngoài những tháng khác trung bình. Năm 27 và 28 tuổi, hai năm này nên cẩn thận về tiền bạc, của cải và cũng như việc làm ăn, công việc , có hao tài tốn của. Năm 29 và 30 tuổi, hai năm này phát triển về danh vọng, có nhiều triển vọng tốt đẹp về sự sống cũng như về cuộc đời, nên có thái độ dứt khoát về tình cảm. Từ 31 tới 35 tuổi: Năm 31 tuổi, nên đặt hết hy vọng vào gia đình và hạnh phúc, có thể tạo điều kiện tốt đẹp phát sinh tiền tài. Năm 32 và 33 tuổi, hai năm nên cố nổ lực giải quyết vấn đề gia đình, nhịn nhục và sáng suốt mới gặp nhiều may mắn. Năm 34 và 35 tuổi, hai năm này có thời cơ tạo nên tiền bạc, nên cố nổ lực làm ăn, công việc sẽ tạo nên tiền bạc, nên cố nổ lực làm ăn, công việc sẽ thành đoạt nhiều thắng lợi. Từ 36 tới 40 tuổi: Thời kì này có nhiều điều tốt đẹp, may mắn trong sự nghiệp làm ăn, công việc , cũng như về vấn đề tài lộc hay tình cảm, thời kì này bạn cần lo cho gia đình và sự nghiệp thì thành tựu hạnh phúc, có phần tốt đẹp về con cái. Từ 41 tới 45 tuổi: Thời kì này , nhiều hay, đẹp cho việc làm ăn, công việc hay hợp tác dự tính làm ăn, công việc , nên cẩn thận về việc buôn bán tiền bạc, có thể hùn hạp phát sinh làm ăn, công việc thì gặp nhiều điều tốt đẹp, may mắn về phần tình cảm cũng như về phần tài lộc, tiền nong . Từ 46 tới 50 tuổi: Năm 46 tuổi trung bình. Năm 47 và 48 tuổi có yếu kém về bổn mệnh , tài lộc điều hòa. Năm 49 và 50 tuổi việc làm ăn, công việc nên cẩn thận và có thể hy vọng thành tựu về mọi dự tính trong cuộc đời. Từ 51 tới 55 tuổi: Thời kì này việc làm ăn, công việc bình thường, không phát triển và cũng không sút kém, nên lo toan cho mọi công việc gia đình, con cái thì gặp nhiều điều tốt đẹp, may mắn cho bạn. Các năm tuổi này bổn mệnh được vững vàng. Từ 56 tới 60 tuổi: Thời kì này , nên cẩn thận về bổn mệnh , hạnh phúc và gia đình có nhiều biến đổi quan trọng, nên cẩn thận về con cái hay tiền bạc, kỵ đi xa trong thời kì này .

Bài Viết Liên Quan

Tắt Quảng Cáo [X]