SINH NĂM: từ 1940 tới 2000 và 2060 thuộc Cung CHẤN và thuộc Mạng BẠCH LẠP KIM (chân đèn bằng vàng) Xương CON RỒNG. Cầm tinh CON LẠC ĐÀ Bà Chúa Tiên độ mệnh : Canh Thìn cung Chấn mệnh Kim, Vàng trong sáp trắng đi tìm khó ra. Mùa Thu sinh đặng mới là, Số sinh tháng sáu, tháng ba được mùa. Đông Xuân cũng chẳng ăn thua, Tỵ Ngọ, Hỏa khắc như cua gảy càng. Tuổi nàng lập nghiệp xứ xa, Cô bác có của thì ta chẳng nhờ. Chữ Canh chữ Mậu số cơ (cơ bần), Ấy là lỗi số nên nàng khổ thân. Có người sung sướng cuộc sống an nhàn , Vì là thuận số sinh nhằm ban đêm. Ba mươi có của có tiền, Thế mà chẳng giữ được bền rã tan. Tuổi gần bốn chục mới sang, Giàu sang tới lúc mới là hành thông.

CUỘC ĐỜI: Cuộc đời của tuổi Canh Thìn có nhiều hay đẹp về nghề nghiệp lẫn công danh, sự nghiệp , số hưởng được nhiều tài lộc vào thời thời trung vận . Cuộc sống hoàn toàn đầy đủ và hưởng được nhiều phúc đức, tuy vào thời tiền vận có nhiều lo buồn về vấn đề công danh, sự nghiệp của bạn sự nghiệp, nhưng vào thời trung vận thì hưởng được khá tốt về tiền bạc, của cải cũng như về mọi sự việc trên đời này . Tóm lại: Tuổi Canh Thìn có nhiều may mắn trên sự nghiệp, cuộc đời Cuộc sống hoàn toàn hưởng được nhiều may mắn và thâu đoạt nhiều thắng lợi cho bản thân. Tuổi Canh Thìn rất tốt đẹp về đường tài lộc, cuộc sống không tới nỗi quá thiếu kém và sa sút. Số hưởng tuổi thọ khoảng 55 tới 68 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu như ăn ở nhân hậu phúc đức thì sẽ được gia tăng thêm niên kỷ, còn nếu như ăn ở gian dối, làm điều ác thì sẽ bị giảm tuổi thọ .

CON ĐƯỞNG TÌNH DUYÊN: Về vấn đề tình yêu tuổi Canh Thìn được nhiều may mắn và có số đào hoa, cuộc sống có phần thắng lợi về vấn đề tình yêu , tuy nhiên tuổi Canh Thìn về vấn đề cũng có chia làm ba trường hợp như sau: Nếu sinh vào những tháng sau đây, tuổi Canh Thìn có đổi thay ba lần trong vấn đề tình yêu và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng 1 và 6 Ângày âm lịch . Nếu sinh vào những tháng này thì tuổi Canh Thìn có 2 lần đổi thay về vấn đề tình yêu và hạnh phúc trong cuộc đời, đó là bạn sinh vào những tháng: 2, 5, 8, 9, 10 và 11 Ângày âm lịch . Nếu bạn sinh vào những tháng sau đây thì cuộc đời bạn đối cùng với vấn đề tình yêu hưởng được hoàn toàn hạnh phúc, cuộc đời không có đổi thay về vấn đề này , đó là bạn sinh vào những tháng 3, 4, 7 và 12 Ângày âm lịch . Trên đây là những diễn tiến về vấn đề tình yêu của bạn trong cuộc đời, bạn nên nhớ mình sinh vào tháng nào, để biết cuộc đời mình và quyết định theo số mệnh bạn đó.

VẤN ĐỀ GIA ĐẠO, CÔNG DANH: Phần công danh, sự nghiệp của bạn không được lên cao lắm có thể hưởng được mức trung bình của vấn đề này . Nếu vấn đề công danh, sự nghiệp của bạn không có thì việc làm ăn, công việc , hợp về giao thương buôn bán, gia cảnh được yên ấm, hạnh phúc và đầy đủ, phần con cái vui tươi. Sự nghiệp của bạn mau phát sinh và có đầy đủ khả năng tạo lấy sự nghiệp. Về vấn đề này có nhiều thời cơ và vững chắc vào tuổi 30 trở đi. Tiền bạc của bạn dễ tạo và có thời cơ làm giàu vào lúc 34 tuổi trở đi, tuổi Canh Thìn rất tốt về đường tài lộc lẫn tình cảm.

CÁC TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: Về việc làm ăn, công việc , hùn hạp, buôn bán tiền bạc, công tác hay hợp tác ban cần phải lựa tuổi mình mới mang lấy nhiều thắng lợi và thâu đoạt được nhiều kết quả về tiền bạc, của cải , đó là các tuổi: Canh Thìn, Bính Tuất, Kỷ Sửu. Những tuổi này rất hạp về đường làm ăn, công việc của bạn, có thể đẩy mạnh cuộc sống lên cao.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: T rong việc thành hôn hay lựa chọn cho việc xây dựng hạnh phúc, cần phải lựa chọn cho hạp cùng với sự nghiệp làm ăn, công việc và đẩy mạnh cuộc sống lên mức độ tột cùng của cuộc sống, về vấn đề tình yêu cũng quan trọng, có thể đưa cuộc đời lên cao, và cũng có thể làm cho cuộc đời xuống thấp. Nếu lựa chọn hôn nhơn được những tuổi này thì cuộc sống bạn hoàn toàn vui tươi và hưởng được đầy phú quý. Những tuổi hạp cùng với tuổi Canh Thìn trong vấn đề tình yêu là các tuổi: Canh Thìn, Bính Tuất, Kỷ Sửu, Đinh Sửu. Bạn thành hôn, se duyên cùng với những tuổi Canh Thìn và Bính Tuất: Cuộc đời bạn được sống trong giàu sang và phú quý, Với tuổi Kỷ Sửu và Đinh Sửu: Bạn sống 1 cuộc đời vui tươi và đầy đủ, có thể tạo được cuộc sống hay đẹp cho cuộc đời. Nếu bạn thành hôn cùng với những tuổi này , cuộc sống của bạn có thể chỉ tạo được 1 đời sống trung bình mà thôi, đó là các tuổi: Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Đinh Hợi, Mậu Tý. Những tuổi này chỉ có hạp cùng với tuổi bạn về đường tình yêu mà lại không hạp về đường tài lộc, nên cuộc đời bạn có thể chỉ hưởng được 1 cuộc sống ở mức trung bình mà thôi. Nếu bạn thành hôn cùng với những tuổi này , cuộc sống của bạn có thể sẽ bị trở nên nghèo khổ và khó tạo cho được 1 cuộc sống hoàn toàn đầy đủ, đó là nếu như bạn thành hôn, se duyên cùng với các tuổi: Kỷ Mẹo , Ất Dậu. Những tuổi này không hạp cùng với tuổi bạn về đường tình yêu lẫn tài lộc, nên sẽ khó mà tạo được cho cuộc đời hoàn toàn êm đẹp. Những năm mà bạn ở vào tuổi này bạn không nên thành hôn, se duyên , đó là bạn ở vào các tuổi 15, 17, 23, 27, 29, 35 và 39 tuổi. Các năm tuổi này xung khắc tuổi, nếu như thành hôn, se duyên có thể sẽ gặp xa vắng liên miên trong cuộc đời. Sanh vào những tháng này bạn sẽ có nhiều đời chồng , hay ít ra sẽ phải gặp cảnh buồn về việc lấy chồng, đó là nếu như bạn sinh vào tháng: 1, 2, 4 và 5 Ângày âm lịch .

CÁC TUỔI ĐẠI KỴ: Nếu như thành hôn hay làm ăn, công việc , thì nên tránh đi những tuổi này , vì những năm này rất xung khắc và đại kỵ cùng với tuổi Canh Thìn, nếu như thành hôn hay làm ăn, công việc , cuộc đời sẽ gặp cảnh ly biệt hay tuyệt mạng vào giữa cuộc đời, đó là nếu như bạn thành hôn hay làm ăn, công việc cùng với các tuổi: Quý Mùi, Giáp Thân, Canh Dần, Ất Mùi, Bính Thân, Mậu Dần và Nhâm Thân. Những tuổi này xung khắc và đại kỵ, tuổi bạn không nên làm ăn, công việc hay hợp tác hợp tác cùng với những tuổi này . Gặp tuổi đại kỵ trong việc hôn nhơn phải cẩn thận và cữ làm hôn nhơn hay ra mắt bà con thân tộc, họ hàng. Còn trong việc làm ăn, công việc thì , đừng nên buôn bán về tiền bạc, của cải . Về vấn đề con cái hay trong gia đình nên cúng sao giải hạn cho cả hai tuổi, thì được giải hạn.

CÁC NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi Canh Thìn, có những năm khó khăn nhất là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi 25, 28, 32 và 36 tuổi. Các năm tuổi này bạn không được tốt đẹp về đường tài lộc cũng như về vấn đề tình yêu và sự nghiệp, cuộc đời.

NHỮNG GIỜ, NGÀY KHỞI HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Canh Thìn có những ngày giờ khởi hành hạp nhất là những ngày chẵn, tháng chẵn và giờ lẻ. Xuất hành theo trên thì sẽ gặp được nhiều may mắn, làm ăn, công việc được phát sinh , có nhiều tài lợi hoàn toàn.

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: Từ 17 tới 20 tuổi: 17 tuổi, có nhiều dịp may đưa đến, nhất là những tháng 7 và 11 Ângày âm lịch ; hai tháng này có thâu đoạt thắng lợi về đường tài lộc lẫn tình cảm. 18 tuổi, nhiều thắng lợi trong cuộc đời, tháng 4 và 6 cẩn thận trong vấn đề nghề nghiệp và tiền bạc, ngoài ra những tháng khác được trung bình. Năm 19 tuổi, năm này có xung kỵ vào những tháng 6 và 8 Ângày âm lịch , nên cẩn thận vào hai tháng này , những tháng khác tài lộc điều hòa. 20 tuổi, toàn năm đều tốt về việc làm ăn, công việc , phát sinh về vấn đề tiền bạc, năm này kỵ đi xa. Từ 21 tới 25 tuổi: Năm 21 tuổi, năm này có nhiều hay đẹp, toàn năm đều làm ăn, công việc khá, trừ tháng 9 có hơi xui xẻo đôi chút. Năm 22 tuổi, năm này xấu vào mấy tháng đầu năm, mấy tháng cuối năm khá tốt. Năm 23 tuổi có xui xẻo vào những tháng 4 và 6, tháng 9 có lộc và tiền tài , những tháng khác êm xuôi. Năm 24 tuổi khá, những phần tài lộc, tiền nong chỉ ở vào mức bình thường. Năm 25 tuổi, không nên đi xa, hùn hạp buôn bán hay xuất phát về tiền bạc, của cải thì bất lợi. Từ 26 tới 30 tuổi: Năm 26 tuổi, có lợi nhỏ, toàn năm đều ở vào mức trung bình. Năm 27 tuổi, không được tốt lắm, năm này đi xa thì tốt, làm ăn, công việc cầm chừng, không thâu được nhiều kết quả về tài lộc cũng như về tình cảm. Năm 28 tuổi, năm này lo công việc gia đình thì tốt hơn, đề phòng xem chừng mang tiếng thị phi, hay mang tai tiếng, năm không thuận lợi buôn bán về tiền bạc, của cải cũng như về tình cảm. 29 tuổi, tài lộc vượng phát, tâm tình yên vui và yên ấm, hạnh phúc . 30 tuổi, năm này mọi việc được trung bình, không có vấn đề gì quan trọng xảy ra. Từ 31 tới 35 tuổi: Năm 31 tuổi, năm này kỵ đi xa hay làm ăn, công việc lớn sẽ bị thất bại. Năm 32 tuổi, không được may mắn và đầy đủ cho lắm, cẩn thận trong việc tiền bạc hay buôn bán tiền bạc sẽ bị mất. Năm 33 tuổi, năm này kỵ vào tháng Giêng, những tháng khác bình thường. Việc gia đình và việc làm ăn, công việc cầm chừng, không phát sinh mạnh và cũng không tốt đẹp lắm. Năm 34 tuổi hạp về việc phát sinh sự nghiệp và tài lộc, cẩn thận vào tháng 3 Ângày âm lịch phòng ngừa, cảnh giác tai nạn. 35 tuổi, năm này được vững chắc mọi việc làm ăn, công việc , và có thể thâu nhiều lợi lớn cho bạn. Từ 36 tới 40 tuổi: 36 tuổi, nhiều triển vọng, năm này có thể phát tài to, nếu như thận trọng về việc buôn bán tiền bạc hay xuất phát tiền bạc đúng mức. 37 tuổi, năm này không được tốt đẹp cho lắm, bạn nên cẩn thận về việc gia đình có xảy ra nhiều việc buồn phiền, nhất là những tháng 4 và 8, hai tháng này xung khắc tuổi. 38 tuổi có hy vọng thành công về sự nghiệp cũng như về vấn đề công danh, sự nghiệp , bạn nên cố nổ lực làm vẹn toàn công việc. 39 tuổi, toàn năm bình thường. 40 tuổi, những tháng đầu năm hơi xấu, những tháng cuối năm thì được khá, tháng 12 là tháng đại lợi, có triển vọng về tiền bạc, của cải . Từ 41 tới 45 tuổi: 41 tuổi, có đau bịnh hay trong gia đình có người đau bịnh. 42 tuổi, có tin xa về con cái, hay về việc gia đình thân tộc. 43 tuổi, năm này đại xung kỵ cho tuổi bạn, đừng nên đi xa hay khởi hành vào những tháng 6 và 8 mà gặp tai nạn, hay có thể chết bất ngờ. 44 tuổi, bình thường, mọi công việc đều tiến triển chậm chạp. 45 tuổi, năm này có lộc và tiền tài nhỏ vào những tháng 1 và 7, những tháng khác trung bình. Từ 46 tới 50 tuổi: 46 tuổi, tình trạng sức khỏe yếu ớt, năm này khó thoát được bịnh hoạn. 47 tuổi khá tốt, bổn mệnh được vững vàng. 48 tuổi, năm này tài lộc hư hao, con cái có phần suy yếu về bổn mệnh . 49 và 50, hai năm này vẫn sống trong tình trạng bình thường, xung kỵ vào tháng 5 năm 49 tuổi và tháng 7 năm 50 tuổi.

Bài Viết Liên Quan

Tắt Quảng Cáo [X]