SINH NĂM: từ 1947 tới 2007 và 2067  thuộc Cung CẤN.-và thuộc Mạng  THỔ .


CUỘC ĐỜI: Tuổi Đinh Hợi cuộc đời thuở nhỏ đầy đủ và vui tươi, sống 1 cuộc sống đầy phần sung túc. Nhưng vào thời thời trung vận tức là vào tuổi 20 tới 36 có lắm u buồn. Tuy nhiên cuộc sống vẫn ở vào phần tốt đẹp. Đường công danh, sự nghiệp của bạn sẽ lên cao vào khoảng từ 26 tuổi trở đi, vào thời thời hậu vận thì hoàn toàn tốt đẹp, sống đầy đủ và càng tăng thêm sự vui vẻ của cuộc đời. Bao giờ cũng lấy căn bản khả năng tạo lấy được phần danh vọng mai sau. Tuổi Đinh Hợi rất nhiều rất nhiều điều tốt đẹp, may mắn đủ mọi khía cạnh cuộc đời. Đời sống hoàn toàn ở trên trung từng của cuộc sống và có thể nếu như đầy đủ sự sáng suốt sẽ lên tới thượng từng của xã hội. Tóm lại: Cuộc đời của tuổi Đinh Hợi sẽ hoàn toàn tốt đẹp, triển vọng của tương lai đầy vui tươi và sung sướng của cuộc đời, có thể mệnh số sẽ lên tới cuộc sống thượng từng của xã hội. Số không được hay đẹp về vấn đề tình yêu , từ 30 tuổi trở đi mới có kết quả hay về đường danh vọng. Hưởng thọ từ 56 tới 68 tuổi là mức tối đa, nếu như có phúc đức thì sẽ được tăng tuổi thọ , gian dối, làm điều ác thì sẽ bị giảm tuổi thọ .


CON ĐƯỞNG TÌNH DUYÊN: Về vấn đề tình yêu của tuổi Đinh Hợi không được hoàn toàn tốt đẹp vào buổi đầu, có vài lần đổi thay và đổ vỡ, vấn đề tình yêu khó đi tới con đường hạnh phúc. Theo khoa tướng số, số tử vi nhận xét rằng tuổi Đinh Hợi sẽ có nhiều đau khổ về vấn đề tình yêu , tuy nhiên căn cứ vào tháng sinh mà xác định, thì tuổi Đinh Hợi chia ra làm ba giai đoạn như sau: Nếu bạn sinh vào những tháng này , thì trong cuộc đời bạn có 3 lần đổi thay về vấn đề tình yêu , đó là bạn sinh vào những tháng 4, 8, 9 và 12 Ângày âm lịch . Nếu bạn sinh vào những tháng này , thì cuộc đời bạn có 2 lần đổi thay về vấn đề tình yêu , đó là bạn sinh vào những tháng 1, 2, 3, 5 và 10 Ângày âm lịch . Và nếu như bạn sinh vào những tháng này , thì cuộc đời bạn hoàn toàn được hưởng lấy hạnh phúc và chỉ có 1 vợ 1 chồng mà thôi, đó là bạn sinh vào những tháng 6, 7 và 11 Ângày âm lịch . Trên đây là những diễn tiến về vấn đề tình yêu của bạn theo sự sinh đẻ từng tháng của bạn cùng với cuộc đời.


VẤN ĐỀ GIA ĐẠO, CÔNG DANH: Về công danh, sự nghiệp của bạn có phần lên cao vào tuổi 26 trở đi, nếu như có nhiều sáng suốt và kiên nhẫn bạn sẽ lên tới tuyệt đỉnh của phần danh vọng. Gia đạo đầy đủ và sống trong sự vui vẻ của cuộc đời, phần gia cảnh không có gì quan trọng chỉ có quan trọng về phần công danh, sự nghiệp . Sự nghiệp của bạn có thể lên cao vào khoảng tuổi 36 trở lên. Tiền bạc của bạn được hoàn toàn tốt đẹp, có triển vọng về tiền tài. Số sống sang cả, vấn đề tiền tài chỉ là vấn đề phụ thuộc công danh, sự nghiệp , khi công danh, sự nghiệp của bạn đã lên cao thì sự nghiệp và tiền tài thêm phần vững chắc và sung túc. Nhưng phần công danh, sự nghiệp của bạn như đã nói trên thì vấn đề sự nghiệp và tiền tài sẻ không còn thắc mắc nữa vậy.


CÁC TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: Vrong việc phát sinh công danh, sự nghiệp , cộng tác hay hợp tác làm ăn, công việc , hay trong tình bè bạn cũng nên chọn lựa các tuổi tác hạp cùng với tuổi mình, mới có thể nương vào đó mà sáng tạo công danh, sự nghiệp của bạn sự nghiệp. Tuổi Đinh Hợi hợp làm ăn, công việc , kết bạn hay mọi vấn đề khác trong cuộc đời đều hạp cùng với các tuổi: Canh Dần, Nhâm Thìn. Hai tuổi này có thể hợp tác hay làm ăn, công việc có thời cơ phát sinh công danh, sự nghiệp , sự nghiệp lẫn tiền tài. Bạn nên kết bạn hay buôn bán cùng với những tuổi này rất tốt để tạo ra tiền bạc.


LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: Sau đây là các tuổi tác hạp cho sự thành hôn hay tạo lấy hạnh phúc. Những tuổi này làm cho cuộc đời bạn được tạo lấy thời cơ và dễ dàng làm ăn, công việc hay hợp tác trong mọi khía cạnh khác của cuộc đời, đó là những tuổi: Canh Dần, Nhâm Thìn, Bính Tuất. Bạn thành hôn, se duyên cùng với tuổi Bính Tuất: Cuộc sống bạn được đẩy mạnh lên cuộc sống hoàn toàn tốt đẹp. Với tuổi Canh Dần: Bạn dễ tạo ra tiền bạc và có thể hưởng được đầy đủ sự sung sướng. Với tuổi Nhâm Thìn, cuộc sống hoàn toàn phát sinh về danh vọng. Trên đây là những tuổi mà nếu như bạn thành hôn cuộc sống sẽ được đầy đủ và có thể đẩy cuộc đời tới chỗ giàu sang, phú quí . Kết hôn cùng với những tuổi này đời bạn chỉ có 1 cuộc sống ở mức trung bình mà thôi, đó là bạn thành hôn cùng với những tuổi: Đinh Hợi, Kỷ Sửu, Quý Tỵ, Ất Mùi. Những tuổi này chỉ hạp về đường tình yêu mà không hạp về khía cạnh nào khác. Bạn thành hôn hay xây dựng hạnh phúc cùng với những tuổi này cuộc sống sẽ không tạo được đầy đủ mà có thể phải sống trong sự nghèo khổ và khó khăn trong mọi lãnh vực cuộc đời mà thôi, đó là bạn thành hôn cùng với những tuổi: Tân Mẹo , Ất Dậu, Kỷ Mẹo , Quý Mẹo . Những tuổi này không tạo được gì khả dĩ bảo đảm cho cuộc đời nếu như kết hợp cùng với tuổi bạn. Có những năm rất xung khắc tuổi bạn, không nên cưới vợ hay thành hôn trong những năm này, vì tính chuyện hôn nhơn sẽ không thành, hay thành thì phải chịu cảnh xa vắng, liên miên , những năm mà bạn ở vào số tuổi: 18, 24, 30, 36, 42, 48 và 54 tuổi. Những năm mà bạn ở vào số tuổi này rất kỵ việc cưới xin. Bạn nếu như sinh vào những tháng này sẽ có số đào hoa. Có nhiều thê thiếp trong cuộc đời hay nhiều tình yêu, đó là bạn sinh vào những tháng: 1, 2, 3, 4, 8 và 9 Ângày âm lịch . Đó là bạn sinh vào những tháng tốt đẹp và có nhiều người khác phải lưu ý về chuyện tình yêu , cũng như là bạn có số đào hoa vậy.


CÁC TUỔI ĐẠI KỴ: Với những tuổi này, bạn không nên hợp tác làm ăn, công việc hay hợp tác thành hôn , bất cứ những sự gì trong cuộc đời đều đại xung kỵ, nếu như không bạn sẽ bị tuyệt mạng hay biệt ly, không tốt đẹp cho cuộc sống, đó là các tuổi: Kỷ Sửu, Ất Mùi, Tân Sửu, Quý Mùi. Những tuổi này chẳng những không giúp bạn, mà còn làm hại cho cuộc đời bạn thêm. Gặp tuổi kỵ trong việc làm ăn, công việc , nên tránh sự buôn bán về tiền bạc, của cải , Gặp tuổi kỵ trong vấn đề hôn nhơn và hạnh phúc, nên tránh việc làm lễ thành hôn và ra mắt họ hàng linh đình. Gặp tuổi kỵ trong gia đình thân tộc thì nên cúng sao cho cả hai tuổi thì sẽ được giải hạn.


CÁC NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi Đinh Hợi có những năm khó khăn nhất trong cuộc đời, làm ăn, công việc không được kết quả, tính việc hôn nhơn sẽ có nhiều rắc rối, hay bất cứ mọi vấn đề, đều khó khăn và ít được thành tựu, đó là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi 24, 28, 30 và 36 tuổi. Các năm tuổi này bạn nên phòng ngừa, cảnh giác tai nạn, bịnh tật hay những sự đổ vỡ về tình yêu hay sự nghiệp.


NHỮNG GIỜ, NGÀY KHỞI HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Đinh Hợi có những ngày giờ khởi hành hạp nhất trong đời là những ngày chẵn, giờ lẻ và tháng lẻ, khởi hành vào những ngày, giờ kể trên, cuộc đời sẽ không bao giờ gặp sự thất bại và luôn luôn có kết quả tốt.


DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: Từ 20 tới 25 tuổi: 20 tuổi có nhiều buồn rầu, năm này không có nhiều may mắn cho lắm, vào tháng 8 trở đi thì có hy vọng nhiều về đường công danh, sự nghiệp . Tuổi 21 có triển vọng về đường tình yêu và có nhiều hy vọng nắm lấy thắng lợi cho cuộc đời, năm này tiền bạc tuy không có tạo được nhiều nhưng cuộc sống có phần vui tươi và sung túc. 22 tuổi, năm này hơi kỵ tuổi, nên cẩn thận trong việc khởi hành , đi xa vào những tháng 6 và 8, ngoài ra những tháng khác bình thường. 23 tuổi, năm này phòng ngừa, cảnh giác tai nạn, rất xung khắc vào tháng Giêng và 10, không nên phát sinh nghề nghiệp, hay làm ăn, công việc thất bại, trừ những tháng 4 và 6 thì tốt. 24 tuổi, năm này có kết quả về đường công danh, sự nghiệp của bạn lẫn tình yêu và sự nghiệp, cuộc sống có phần phát triển mạnh, 25 tuổi, năm bình thường chỉ có sôi động và vấn đề tình yêu , gia cảnh mà thôi. Riêng tháng 5 thì có lộc và tiền tài hay của hoạch tài. Từ 26 tới 30 tuổi: 26 tuổi, nhiều điều tốt đẹp, may mắn cho cuộc sống, công danh, sự nghiệp của bạn đã bắt đầu lên cao, cuộc sống có phần đổi thay và tình yêu lẫn sự nghiệp đều có phương diện mạnh mẽ. 27 tuổi, năm này có kết quả về tài lộc vào những tháng Giêng và 3, ngoài ra, những tháng khác được tốt về đường công danh, sự nghiệp của bạn lẫn tình yêu . 28 và 29 tuổi, hai năm không có vấn đề gì sôi động, chỉ bình thường trong mọi công việc làm ăn, công việc cũng như vấn đề tiền bạc mà thôi. Trừ năm 25 tuổi, có xung kỵ vào tháng 6 và 11, hai tháng này có hao tài đôi chút và bịnh hoạn. Năm 30 tuổi có tiến triển về nghề nghiệp. Từ 31 tới 35 tuổi: Vào số tuổi 31, không được hay đẹp lắm, bạn nên cẩn thận phòng ngừa, cảnh giác vào năm này, năm mang nhiều tai tiếng và cuộc sống có nhiều đổi thay , có sự lo âu bình thường. Năm 32 tuổi, không nên giao phó cho ai tiền bạc cũng như mọi sự mọi sự cộng tác hay hợp tác làm ăn, công việc . năm 33 tuổi, nhiều sự lo buồn, vấn đề tiền bạc trở nên khó khăn, khó tạo được những chuyện hay đẹp trong cuộc đời. Năm 34 tuổi, phát sinh mạnh trong mọi vấn đề, vào tháng 3 thì tốt, kỵ tháng 12 không nên đi xa hay tính chuyện làm ăn, công việc , buôn bán. 35 tuổi có trắc trở về mọi vấn đề tình yêu , bạn nên đề phòng xem chừng công danh, sự nghiệp của bạn và sự nghiệp bị sụp đổ vào năm này, nhất là những tháng 5 và 7. Từ 36 tới 40 tuổi: Năm 36 tuổi, năm này bạn có nhiều hy vọng thành công trong cuộc sống, có thể xây dựng được sự nghiệp tương lai và tiền bạc trong năm này, nếu như sáng suốt tên tuổi lẫy lừng. 37 và 38 tuổi, hai năm này tạo được cuộc sống khá tốt đẹp, có thể tạo lấy sự giàu sang và phú quý vào những năm kể trên. 39 tuổi, yên tĩnh mọi việc đều an bài theo số mệnh bạn , có thể tạo được nhiều tiền của và danh vọng. 40 tuổi, sự sống hoàn toàn yên ấm, hạnh phúc và đầy đủ có thể tạo được nhiều kết quả cho nghề nghiệp và sự sống của bạn, năm này gia cảnh yên vui, phần con cái có tạo thêm càng tốt. Từ 41 tới 45 tuổi: Năm 41 tuổi, có đau bịnh hay hoạn nạn nên tránh vào những tháng 4 và 7, nên cẩn thận vào 2 tháng này, ngoài ra những tháng khác trung bình. 42 và 43 tuổi, cuộc sống được đầy đủ, gia đình hạnh phúc, tiền bạc dư dã. Năm 44 và 45 tuổi, năm này bạn có thể có triển vọng tốt đẹp, nếu như sinh con thì có phúc đức, nên làm phúc thì được tiền của và có thể có nhiều điều tốt đẹp, may mắn và tiền bạc. Từ 46 tới 50 tuổi: Năm 46 tuổi, sẽ có thể làm được những việc tốt đẹp, tiền bạc đầy đủ và phần con cái có triển vọng hay đẹp. Năm 47 và 48 thanh nhàn, có sôi động về đường danh vọng và tiền bạc. Năm 49 và 50 tuổi. Vào năm 49 tuổi không được mấy hay đẹp, tiền bạc có phần hao hụt, việc sống có đổi thay , phần gia cảnh không được hoàn toàn êm đẹp. Từ 51 tới 55 tuổi: Năm ở vào tuổi 51 không nên buôn bán làm ăn, công việc hay hợp tác đi xa không tốt, những tháng 8 và 10 có triển vọng về đường tài lộc và tình cảm. Năm 52 tuổi, có phúc lắm mới thoát khỏi nạn tai. Năm 53 tuổi, sẽ có kết quả về phần gia đình và sự nghiệp, cẩn thận về con cái, phòng ngừa, cảnh giác có đại nạn vào tháng 6 và 7, không nên đi xa vào những năm này. Năm 54 và 55 tuổi, hai năm này công danh, sự nghiệp của bạn và sự nghiệp tiền bạc chỉ ở vào mức độ bình thường, không có gì quan trọng đáng nói. Từ 56 tới 60 tuổi: 56 tuổi hay đẹp, có phước lộc và tạo thêm cho gia đình, sự nghiệp nhiều điều tốt đẹp, may mắn . Năm 57 tuổi, năm trung bình, không có hao tài và cũng không có thâu tài, nghĩa là năm này bình bình. Năm 58 tuổi, năm này có khá về đường tình cảm, đường tài lộc được khá tốt, trừ tuổi cá nhân thì hơi xấu mà thôi. 59 và 60 tuổi, hai năm này, bạn có kết quả về sự nghiệp, về mọi việc khác đều ở trong sự bình thường, mọi vấn đề trong cuộc sống diễn tiến từ từ theo cuộc sống của bạn không đổi thay về việc gì quan trọng.

Bài Viết Liên Quan

Tắt Quảng Cáo [X]