SINH NĂM: từ 1947 tới 2007 và 2067 thuộc Cung CẤN và thuộc Mạng ỐC THƯỢNG THỔ (đất ổ tò vò) Xương CON HEO. Cầm tinh CON DƠI Bà Chúa Ngọc độ mệnh : Đinh Hợi cung Cấn số nàng, Đất ở dưới thấp mà leo nóc nhà. Số sinh mùa Hạ thuận mùa, Gái thời tốt số chồng thương nể vì. Thổ vượng tứ quý lo chi, Tháng chín, tháng chạp lo gì tháng ba. Mùa Xuân Mộc khắc khô khan, Thu Đông lỗi số sinh ra cực hoài. Đinh Hợi số gái tài hay, Hiền lành ngay thẳng ít ai bạo tàn. Số người tánh nết đoan trang, Họ hàng cốt nhục ai mà chẳng thương. Số nàng sang quý tự nhiên, Vận sau sẽ thấy có duyên phú hào. Tuổi sinh cho tới niên cao, Tự mình tự lập biết bao tuổi hờn.

CUỘC ĐỜI: Tuổi Đinh Hợi, đời sống có phần sung túc về vấn đề tài lộc cũng như về tình cảm, cuộc đời không mấy chịu khổ cực về thể xác, cũng như tình cảm được lên cao. Cuộc sống có phần tốt đẹp về mọi mặt trong suốt cuộc đời. Trung vận và thời hậu vận có nhiều điều tốt đẹp, may mắn . Tóm lại: Tuổi Đinh Hợi hoàn toàn tốt đẹp về tình cảm cũng như về cuộc sống nhất là vào thời trung vận và thời hậu vận . Tuổi Đinh Hợi số hưởng tuổi thọ từ 68 tới 79 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu như ăn ở gian dối, làm điều ác thì sẽ bị giảm tuổi thọ , ăn ở nhân hậu thì sẽ được tăng tuổi thọ .

CON ĐƯỞNG TÌNH DUYÊN: Về vấn đề tình yêu , tuổi Đinh Hợi có chia ra làm ba trường hợp như sau: Nếu sinh vào những tháng sau đây bạn sẽ có 3 lần đổi thay về vấn đề tình yêu và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng: 4 và 9 Ângày âm lịch . Nếu bạn sinh vào những tháng này , thì cuộc đời bạn có 2 lần đổi thay về vấn đề tình yêu và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng: 1, 2, 5, 7, 8, 10 và 12 Ângày âm lịch . Nhưng mà nếu như bạn sinh vào những tháng sau đây, cuộc đời bạn sẽ được hưởng hoàn toàn hạnh phúc, đó là nếu như bạn sinh vào những tháng: 3, 6 và 11 Ângày âm lịch .

VẤN ĐỀ GIA ĐẠO, CÔNG DANH: Phần gia cảnh , có nhiều điều tốt đẹp, may mắn , phần công danh, sự nghiệp của bạn chỉ ở vào mức trung bình. Trung vận thì lên cao về công danh, sự nghiệp . Nhưng vào thời hậu vận thì trở lại mức bình thường mà thôi. Sự nghiệp của bạn có nhiều đổ vỡ vào thời tiền vận , nhưng vào thời trung vận thì có nhiều điều tốt đẹp, may mắn , hoàn thành và vững chắc phải ở vào năm 37 tuổi trở đi, tiền bạc vào thời tiền vận có hơi bê bối, thời trung vận và thời hậu vận thì thì được cuộc sống an nhàn và sung sướng .

CÁC TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: Sau đây là các tuổi tác hạp cho sự nghiệp làm ăn, công việc của bạn, nên buôn bán về tiền bạc, của cải hay hợp tác cùng với các tuổi sau đây thì không sợ thất bại, đó là các tuổi: Canh Dần, Nhâm Thìn, Bính Tuất.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: T rong viện hôn nhơn, muốn sống 1 cuộc đời cao sang quyền quý, bạn nên chọn và thành hôn, se duyên cùng với những tuổi này : Canh Dần, Nhâm Thìn, Bính Tuất. Những tuổi ở trên rất tốt và hạp cùng với tuổi bạn về đường tình yêu lẫn tài lộc nên dễ tạo được cuộc sống giàu sang phú quý. Nếu thành hôn, se duyên cùng với những tuổi sau đây, bạn có thể chỉ tạo được cuộc sống ở mức trung bình mà thôi, đó là bạn thành hôn cùng với các tuổi: Canh Dần, Nhâm Thìn, Bính Tuất. Những tuổi trên chỉ hạp cùng với bạn về đường tình yêu mà lại không hạp về đường tài lộc, nên chỉ tạo được cuộc sống ở mức trung bình mà thôi. Nếu bạn thành hôn, se duyên cùng với những tuổi này, cuộc sống của bạn có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, cuộc đời sẽ nghèo khổ liên miên , đó là nếu như bạn thành hôn, se duyên cùng với các tuổi: Đinh Hợi, Kỷ Sửu, Quý Tỵ, Ất Mùi. Những tuổi trên đây không hạp cùng với tuổi bạn về đường tình yêu và cả về phần tài lộc, tiền nong , nên chỉ nghèo khổ mà thôi. Những năm mà bạn ở vào những tuổi sau đây bạn không nên thành hôn, se duyên vì thành hôn, se duyên , bạn gặp cảnh xa vắng liên miên , đó là vào các năm mà bạn ở vào tuổi: 21, 27, 33 và 39 tuổi. Sanh vào những tháng này bạn có số đa phu hay có nhiều đời chồng , đó là nếu như sinh vào những tháng: 1, 2, 4 và 5 Ângày âm lịch .

CÁC TUỔI ĐẠI KỴ: Sau đây là những tuổi đại kỵ trong cuộc đời, nếu như thành hôn, se duyên hay làm ăn, công việc thì gặp cảnh ly biệt hay tuyệt mạng giữa cuộc đời, đó là bạn thành hôn, se duyên hay làm ăn, công việc cùng với các tuổi: Mậu Tý, Giáp Ngọ, Bính Thìn, Canh Tý, Giáp Thìn và Nhâm Ngọ. Gặp tuổi kỵ trong việc làm ăn, công việc thì không nên buôn bán nhiều về tiền bạc, của cải . Trong gia đình thì nên cúng sao giải hạn cho cả hai tuổi hằng năm.Trong vấn đề hôn nhân và hạnh phúc thì tránh việc ra mắt gia đình, thân tộc, chỉ âm thầm ăn ở cùng với nhau mà thôi. Có như vậy thì hai người mới có thể ăn ở cùng với nhau trọn đời được.

CÁC NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi Đinh Hợi có những năm khó khăn nhất là vào các năm ở vào số tuổi: 30, 34 và 41 tuổi. Các năm tuổi này nên phòng ngừa, cảnh giác tai nạn hay bệnh tật, có bao tài vào những năm này.

NHỮNG GIỜ, NGÀY KHỞI HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Đinh Hợi, có những ngày, giờ và tháng khởi hành hạp nhất là ngày chẵn, tháng lẻ và giờ lẻ, khởi hành theo đúng như trên sẽ gặp nhiều may mắn, không sợ bị thất bại về tiền bạc, của cải cũng như về việc làm ăn, công việc và mọi vấn đề khác trong suốt cuộc đời.

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: Từ 20 tới 25 tuổi: Thời kì này bạn sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp, may mắn về vấn đề tình cảm, phần tài lộc, tiền nong bình thường không tạo được thời cơ về công danh, sự nghiệp của bạn và sự nghiệp. Từ 26 tới 30 tuổi: Năm 26 tuổi, năm này làm ăn, công việc được nhưng lại kỵ tháng 8, toàn năm vẫn ở trong mức độ bình thường. Năm 27 và 28 tuổi, hai năm có nhiều trỉen vọng tốt đẹp về công danh, sự nghiệp của bạn cũng như về cuộc sống, nên cẩn thận về vấn đề tài lộc và tình cảm. Năm 29 và 30 tuổi, hai năm này cuộc sống có phần tốt đẹp về tài lộc cũng như về cuộc đời, nên đi xa thì tốt. Từ 31 tới 35 tuổi: Thời kì này công việc làm ăn, công việc hay hợp tác buôn bán tiền bạc sẽ thâu đoạt nhiều kết quả tốt đẹp về phần tài chánh, tình cảm vượng phát mạnh bạo vào tuổi 35, nên đề phòng xem chừng có tai nạn trong gia đình và sự nghiệp. Từ 36 tới 40 tuổi: Năm 36 tuổi có phần xui xẻo, nên tránh việc buôn bán về tiền bạc, của cải , tình cảm có đôi phần xứt mẻ, cuộc sống có hơi khó khăn. Năm 37 và 38 tuổi, hai năm này việc làm ăn, công việc trung bình, không có việc gì sôi động xảy ra trong cuộc đời bạn. Năm 39 và 40 tuổi, hai năm này nên cẩn thận về tiền bạc, của cải , phần bổn mệnh có suy yếu, phòng ngừa, cảnh giác có đau bệnh hay hao tài tốn của vào hai năm kể trên. Từ 41 tới 45 tuổi: Thời kì này rất xui xẻo cho phần tài lộc, tiền nong , việc làm ăn, công việc có nhiều khó khăn nên kỹ càng về tiền bạc, của cải , về gia cảnh và con cái cũng nên lo âu , gặp tai nạn trong gia đình trong những năm này, nên cẩn thận phòng ngừa, cảnh giác cho lắm. Từ 46 tới 50 tuổi: Năm 46 tuổi, nên đi xa hay hùn hạp làm ăn, công việc thì tốt. Năm 47 và 48 tuổi, hai năm này có sự xích mích về tiền bạc, của cải , nên nhịn nhục thì sẽ thâu đoạt nhiều thắng lợi về tiền bạc, của cải cũng như hoàn thành được sự nghiệp trong những năm này. Năm 49 và 50 tuổi, hai năm này có nhiều điều tốt đẹp, may mắn , làm ăn, công việc tạo được nhiều kết quả tốt đẹp, tiền bạc được nhiều, tình cảm tốt đẹp. Từ 51 tới 55 tuổi: Khoảng thời kì này, việc làm ăn, công việc và vấn đề tình cảm vẫn ở vào mức độ bình thường mà thôi, việc gia cảnh và tiền bạc được ở vào mức độ trung bình mà thôi. Từ 56 tới 60 tuổi: Thời kì này, nên cẩn thận về tiền bạc, của cải cũng như về việc làm ăn, công việc , nhất là việc buôn bán về tiền bạc, của cải , không nên đi xa. Trong gia đình gặp chuyện xui xẻo cho cuộc đời bạn. Nên cẩn thận trong mọi công việc, đừng hờ hững mà có hại.

Bài Viết Liên Quan

Tắt Quảng Cáo [X]