SINH NĂM: từ 1944 tới 2004 và 2064 thuộc Cung KHÔN và thuộc Mạng TUYỀN TRUNG THỦY (nước trong giếng) Xương CON KHỈ. Cầm tinh CON HEO Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Giáp Thân mệnh Thủy số này, Nước ở trong giếng họ đồn chẳng sai. Nếu nàng sinh đặng Thu Đông, Giàu nghèo cũng sướng bởi sinh thuận vào mùa mùa. sinh vào mủa Xuân và Hạ sinh ra cực phần, Như cây rụng lá như cua gãy càng. Lỗi sinh vất vả bần hàn, Không ai nương tựa ngó ngàng tới ta. Số cô trắc trở tư bề, Vợ chồng sung khắc thế mà đông con. Lỗi sinh ăn ở thẳng ngay, Phật Trời chẳng độ khó lòng làm nên. Số này tiền của có thừa, Nếu mà đức tốt cuộc đời giàu sang.

CUỘC ĐỜI: Tuổi Giáp Thân, có nhiều lần đổi thay về cuộc sống, số có phần lên cao về công danh, sự nghiệp , nếu như có theo đuổi về vấn đề này. Tiền vận có nhiều triển vọng trong cuộc sống về tình cảm, tài lộc cũng như về vấn đề công danh, sự nghiệp của bạn và hạnh phúc tình yêu , thời hậu vận thì cuộc sống an nhàn hưởng được nhiều sung sướng về tài lộc cũng như về cuộc sống. Vào thời trung vận công danh, sự nghiệp của bạn có phần lên cao và có triển vọng thành tựu về chức phận, công danh, sự nghiệp . Tóm lại: Tuổi Giáp Thân nhiều triển vọng trong cuộc đời, số có phúc đức và hưởng được sự giàu sang phú quý của cuộc đời. Tuổi Giáp Thân cuộc sống bình thường không lên quá cao mà cũng không xuống quá thấp. Số hưởng tuổi thọ từ 59 tới 68 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu như có làm được nhiều việc phúc đức thì sẽ tăng tuổi thọ , gian dối, làm điều ác thì sẽ bị giảm tuổi thọ .

CON ĐƯỞNG TÌNH DUYÊN: Về vấn đề tình yêu không đi đúng cùng với sở nguyện và ý tưởng của mình, có nhiều đau thương về vấn đề này , trong lòng bao giờ cũng có những u buồn len lỏi về cho cuộc đời, thế nên gặp nhiều việc không may về vấn đề tình yêu và hạnh phúc. Tuy nhiên, tuổi Giáp Thân đối cùng với vấn đề tình yêu và hạnh phúc chia làm ba trường hợp như sau: Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn có 3 lần đổi thay về vấn đề tình yêu và hạnh phúc, đó là nếu như bạn sinh vào những tháng: 4, 9 và 12 Ângày âm lịch . Nếu sinh vào những tháng này cuộc đời bạn phải có 2 lần đổi thay về vấn đề tình yêu và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng: 1, 2, 5 và 10 Ângày âm lịch . Còn nếu như bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn sống được hoàn toàn hạnh phúc, không có đổi thay về vấn đề tình yêu , đó là nếu như bạn sinh vào những tháng: 3, 6, 7, 8 và 11 Ângày âm lịch . Trên đây là những diễn tiến của cuộc đời bạn, qua vấn đề tình yêu và hạnh phúc, căn cứ theo tháng sinh của tuổi bạn.

VẤN ĐỀ GIA ĐẠO, CÔNG DANH: Về phần gia cảnh , bạn được yên hòa và nhiều may mắn, sống được nhiều ấm êm trong cuộc đời. Công danh có phần minh mẫn và lên cao, nếu như có theo đuổi về vấn đề này. Phần sự nghiệp, sẽ hoàn thành vào số tuổi 30 trở đi và tiền bạc được nhiều may mắn và có nhiều triển vọng tốt đẹp, rất dễ dàng tạo lấy tiền bạc.

CÁC TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: T rong việc làm ăn, công việc hay hợp tác hợp tác buôn bán về vấn đề tiền bạc, bạn nên lựa chọn cho được tuổi hợp cùng với tuổi mình mới thâu hoạch nhiều kết quả về tài lộc, tình cảm lẫn công danh, sự nghiệp . Nếu muốn làm ăn, công việc , buôn bán tiền bạc khỏi sợ bị thất bại, bạn nên hợp tác hay cộng tác cùng với những tuổi này : Giáp Thân đồng tuổi, Mậu Tý, Canh Dần. Những tuổi này rất thuận và hạp về việc làm ăn, công việc cùng với tuổi Giáp Thân, nên hợp tác cùng với những tuổi trên thì có lợi và phát triển về tài lộc.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: T rong việc lựa chọn hôn nhân và hạnh phúc muốn có sự giàu sang phú quý, tiền bạc được dồi dào, bạn nên thành hôn, se duyên cùng với các tuổi sau đây: Giáp Thân, Mậu Tý, Canh Dần, Quý Tỵ, Nhâm Ngọ và Tân Tỵ. Bạn thành hôn cùng với tuổi Giáp Thân và Mậu Tý: Bạn có thể phát sinh mạnh mẽ về đường tài lộc, tình cảm lẫn công danh, sự nghiệp . Bạn thành hôn cùng với tuổi Canh Dần và Quý Tỵ: Cuộc sống bạn được hoàn toàn đầy đủ và có thể tạo được sự giàu sang, phú quý trong cuộc đời. Bạn thành hôn cùng với tuổi Nhâm Ngọ và Tân Tỵ: Cuộc sống của bạn được hoàn toàn sống trong sự giàu sang phú quý, đưa cuộc đời bạn lên tới mức cao của con đường tài lộc lẫn sự nghiệp công danh, sự nghiệp . Vì những tuổi trên chẳng những thuận và hạp về đường tình yêu mà còn hạp về đường tài lộc, nên thành hôn, se duyên gặp nhiều điều tốt đẹp, may mắn và đầy đủ. Nếu bạn thành hôn cùng với những tuổi sau đây, trong cuộc sống, bạn chỉ có thể tạo được 1 cuộc sống ở mức trung bình mà thôi, đó là nếu như bạn thành hôn, se duyên cùng với các tuổi: Bính Tuất, Nhâm Thìn. Hai tuổi trên chỉ hạp cùng với tuổi bạn về đường tình yêu mà không hạp về đường tài lộc, nên cuộc sống chỉ luôn luôn ở mức trung bình mà thôi. Nếu bạn thành hôn cùng với những tuổi này đời sống của bạn có thể trở nên nghèo khổ, cuộc sống bần hàn, làm ăn, công việc khó khăn, suốt cuộc đời chỉ ở trong cảnh nghèo khổ, đó là nếu như bạn thành hôn, se duyên cùng với các tuổi: Kỷ Sửu, Quý Mùi. Những tuổi trên không hạp cùng với tuổi bạn về đường tình yêu và cũng không hạp về đường tài lộc, nên cuộc đời bạn có khi phải luôn luôn sống trong 1 cuộc sống nghèo khổ, khó khăn. Có những năm mà bạn không nên thành hôn, se duyên , vì thành hôn, se duyên sẽ gặp cảnh xa vắng giữa cuộc đời, đó là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi: 20, 26, 32, và 44 tuổi. Các năm tuổi này thành hôn, se duyên ,bạn phải chịu cảnh xa vắng hay đau khổ về việc lấy chồng. Nếu bạn sinh vào những tháng này cuộc đời bạn sẽ có nhiều đời chồng hay có số đa phu, đó là nếu như bạn sinh vào những tháng: 1, 2, 4 và 5 Ângày âm lịch .

CÁC TUỔI ĐẠI KỴ: T rong cuộc đời, việc thành hôn cũng như trong việc làm ăn, công việc và hợp tác về vấn đề tiền bạc, bạn không nên hợp tác hay làm ăn, công việc cùng với những tuổi này , vì những tuổi này là những tuổi đại xung kỵ, nếu như thành hôn hay làm ăn, công việc bạn phải gặp cảnh trạng ly biệt hay tuyệt mạng giữa cuộc đời, đó là các tuổi: Ất Dậu, Đinh Hợi, Tân Mẹo , Đinh Dậu, Kỷ Hợi và Kỷ Mẹo . Không nên thành hôn, se duyên hay làm ăn, công việc cùng với những tuổi này , không tốt. Gặp tuổi kỵ trong việc làm ăn, công việc thì không nên buôn bán về vấn đề tiền bạc. Về vấn đề tình yêu không nên làm lễ hôn nhân. Về gia đình, con cái thì phải cúng sao hạn cho cả hai tuổi, thì sẽ được giải hạn và phải mỗi năm mỗi cúng tùy theo sao hạn của từng tuổi.

CÁC NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi Giáp Thân, có những năm khó khăn nhất là vào các năm mà bạn làm ăn, công việc không được tốt đẹp, cuộc đời qua nhiều giai đoạn khó khăn không tạo được nhiều tiền bạc, đó là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi: 24, 28, 32 và 36 tuổi. Các năm tuổi này nên phòng ngừa, cảnh giác tai nạn hay bệnh tật, có hao tài.

NHỮNG GIỜ, NGÀY KHỞI HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Giáp Thân khởi hành vào những ngày, giờ sau đây thì có nhiều lợi, việc làm ăn, công việc được nhiều kết quả tốt đẹp, tiền bạc không thua lỗ, và có thể tạo nên nhiều cuộc làm ăn, công việc thành công vĩ đại, đó là khởi hành nhằm những ngày chẵn. Xuất hành theo như trên sẽ gặp nhiều may mắn.

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: Từ 18 tới 22 tuổi: Năm 18 tuổi, đề phòng xem chừng những sự lợi dụng về vấn đề tình cảm của người khác phái, kỵ đi xa tay đôi có hại. Những mối tình của năm 18, 19 và 20 tuổi đều chỉ là những mối tình thoáng qua mặc dù rất đẹp. Năm 20 tuổi, có thành công khá rõ rệt về vấn đề công danh, sự nghiệp , như thi đậu hoặc kiếm được 1 sở làm vững chắc chắn có lương lớn . Người yêu lý tưởng và mối tình lớn của đời bạn sẽ xuất hiện vào khoảng từ tháng 3 tới tháng 6 Ângày âm lịch năm 21 tuổi, nhân 1 cuộc họp mặt vui đông người. Năm 21 tuổi là năm bạn rất hạp cùng với những chỗ đông người. Tài lộc khá, bạn có thể bất ngờ thành hôn, se duyên vào đầu năm 22 tuổi và sẽ có hạnh phúc toàn vẹn. Năm 22 tuổi là năm rất vượng phát về vấn đề tình cảm của tuổi bạn. Từ 23 tới 30 tuổi: Năm 23 tuổi, có nhiều xui xẻo, nên cẩn thận vào những tháng 10 và 11, toàn năm sự nghiệp làm ăn, công việc không được nhiều kết quả tốt đẹp. Năm 24 tuổi, năm này khá tốt, việc làm ăn, công việc phát riển, tài lộc dồi dào, đường công danh, sự nghiệp của bạn có thời cơ lên cao. Năm 25 tuổi, năm trung bình, hạp đi xa làm ăn, công việc có nhiều lợi lớn . Năm 26 tuổi, năm này bạn nên cẩn thận về đường tài lộc, cuộc sống có phần lên cao và hoàn toàn đầy đủ, nhiều hay đẹp cho cuộc đời, thành công hoàn toàn về vấn đề tài lộc cũng như về cuộc đời, có thể thành công to tát về đường danh vọng. Năm 27 tuổi, năm này có nhiều vượng phát mạnh mẽ về tài lộc cũng như về cuộc đời. Năm 28 tuổi, khá tốt đẹp vào tháng 2 và tháng 3, những tháng khác bình thường đề phòng xem chừng bệnh hoạn hay hao tài tốn của vào tháng 10 hay 11. Năm 29 tuổi, tốt đẹp cho lắm về đườn tài lộc cũng như về vấn đề tình cảm, toàn năm đều xấu chỉ trừ tháng 7 có lộc và tiền tài đôi chút. Năm 30 tuổi, năm này có bệnh vào những tháng 6, 8 và 9, kỵ đi xa hay buôn bán về tiền bạc, của cải , không được tốt. Từ 31 tới 35 tuổi: Năm 31 tuổi, nhiều hay đẹp về tình cảm cũng như về việc làm ăn, công việc , gia cảnh có phần rối rắm, vào tháng 4 thì hao tài, cẩn thận tháng 5 có đau bệnh, ngài ra những tháng khác có trung bình. Từ năm 32 tới 35 tuổi được bình thường. Từ 36 tới 40 tuổi: Năm 36 tuổi khá tốt đẹp, cuộc đời có lên cao, cuộc sống được hoàn toàn đầy đủ và có nhiều triển vọng tốt đẹp cho cuộc sống, năm này tạo dựng sự nghiệp thì tốt, có sinh con lại càng quí hơn. Năm 37 tuổi, năm này được khá, mọi việc làm ăn, công việc hay hợp tác buôn bán về tiền bạc, của cải có phần kết quả tốt đẹp. Năm 38 tuổi, hơi xung kỵ tuổi, phần tài lộc, tiền nong không được tốt, phần tình cảm cũng có nhiều xứt mẻ. Năm 39 tuổi, năm trung bình, cuộc sống có phần tốt đẹp về tài lộc cũng như về cuộc đời, nên cẩn thận về công việc nghề nghiệp lẫn tình cảm và tiền bạc. Năm 40 tuổi, năm có nhiều hy vọng tốt đẹp về sự nghiệp cững như về tiền bạc, của cải . Từ 41 tới 45 tuổi: Năm 41 tuổi, năm xấu, không nên buôn bán tiền bạc hay làm ăn, công việc lớn có hại. Năm 42 tuổi, năm này có nhiều điều tốt đẹp, may mắn về tiền bạc, của cải cũng như cuộc sống có phần lên cao, và có nhiều thời cơ phát sinh mạnh mẽ về tài lộc lẫn tình cảm. Năm 43 tuổi, năm này bạn nên cẩn thận, cuộc sống có phần sung túc vào những tháng 3 và 4, những tháng cuối năm xấu, có bệnh hoạn hay hao tài tốn của. Năm 44 tuổi, không nên đi xa vào những tháng 6 và 8, việc khởi hành theo những ngay tháng kể trên thì có lợi hơn, cuối năm quá xấu, làm ăn, công việc hay hợp tác buôn bán bị thất bại chua cay. Năm 45 tuổi, năm này không tốt đẹp cho mấy, đời sống không thỏa mãn và sung sướng, nhiều lo nghĩ và buồn đau . Từ 46 tới 50 tuổi: Năm 46 tuổi, năm này có nhiều điều tốt đẹp, may mắn trong sự nghiệp làm ăn, công việc cũng như về phần gia cảnh , đường công danh, sự nghiệp của bạn và tài lộc có phần kết quả tốt đẹp. Năm 47 tuổi, năm này rất tốt, phần tài lộc, tiền nong và tình cảm đều có phần vượng phát và tốt đẹp, trừ những tháng cuối năm, thì xấu và có bệnh hoạn hay hao tài. Năm 48 tuổi, năm này có nhiều buồn hơn vui, nên cẩn thận vào tháng 9, đề phòng xem chừng có đại nạn hay gặp nhiều điều tốt đẹp, may mắn về công danh, sự nghiệp , nghề nghiệp. Năm 49 tuổi, đầy đủ và tạm sống dược, năm này không có nhiều may mắn cho lắm. Năm 50 tuổi, năm này làm ăn, công việc , hay phát sinh về vấn đề tiền bạc không được khá và đầy đủ cho lắm. Từ 51 tới 55 tuổi: Năm 51 tuổi, năm này có nhiều điều tốt đẹp, may mắn về tình cảm, cuộc sống có phần nghiêng ngửa, tài lộc có phần suy yếu rõ rệt. Năm 52 tuổi, năm này tạm được, tài lộc và tình cảm chỉ ở trong mức độ bình thường mà thôi, nếu như lo toan việc tiền bạc gặp nhiều bê bối, lộn xộn . Năm 53 tuổi, năm này không được tốt đẹp cho lắm nên cẩn thận về bổn mệnh cũng như về cuộc sống, không nên đi xa hay buôn bán về tiền bạc, của cải . Năm 54 tuổi, năm này có nhiều triển vọng tốt đẹp về tình cảm, về phần con cái, có phát sinh về công danh, sự nghiệp của bạn cũng như về sự nghiệp và tình cảm. Năm 55 tuổi, năm này có nhiều phúc đức lắm mới vượt qua được đại nạn vào tháng 8. Đại xung khắc mùa đông, bổn mệnh có phần suy kém vào mùa này. Từ 56 tới 60 tuổi: Năm 56 tuổi, năm này có nhiều phiền phức trong cuộc đời, nên nhịn nhục và sáng suốt lắm mới vượt qua nhiều trở ngại trong cuộc sống. Năm 57 tuổi, năm này bình thường, toàn năm bổn mệnh vững, không có gì quan trọng xảy ra trong cuộc đời. Năm 58 và 59 tuổi, 58 tuổi đại kỵ mùa Thu, và 59 tuổi đại kỵ mùa Đông, nên cẩn thận vì bổn mệnh có phần suy kém tột cùng . Năm 60 tuổi, năm trung bình, làm ăn, công việc , tình cảm và gia cảnh chỉ ở vào mức độ trung bình mà thôi.

Bài Viết Liên Quan

Tắt Quảng Cáo [X]