Sanh năm: 1904 tới 1964 và 2024: thuộc Cung CẤN. Trực PHÁ/và thuộc Mạng PHÚC ĐĂNG HỎA (lửa đ èn nhỏ)/Khắc XOA XUYẾN KIM/Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý)/Xương CON RỒNG. Cầm tinh CON RẮN

Ông Quan Đế độ mệnh : Giáp Thìn số mệnh may thay,/Tuổi cùng cùng với mệnh hợp hòa thuận sinh./Thu Đông sinh ra khổ hèn,/sinh vào mủa Xuân và Hạ sinh đặng như đ èn sáng trưng./Trai thì vui vẻ đ ào hoa,/Tánh thì hiền hậu, không hay gian tà./Thuận sinh sung sướng biết bao,/Lỗi sinh cực nhọc gian lao lắm lần./Ví như cờ bạc đánh thua,/Về nhà lo âu như cua gảy càng./Số này trước vắn sau dài,/Vợ chồng đổi thay ba lần mới yên./Số phải tu niệm ăn chay,/Sống lâu hưởng phúc lộc Trời ban cho.

CUỘC ĐỜI: Tuổi Giáp Thìn rất tốt, làm đâu được đấy, nắm phần thắng lợi nhiều hơn thất bại, bao giờ cũng nắm lấy thời cơ thuận tiện. Số phú quý, cuộc sống cuộc sống an nhàn ít lo nghĩ về tâm trí cũng như cực khổ về thể xác. Tóm lại: tuổi Giáp Thìn có phần hay đẹp hoàn toàn về cuộc đời.Tuổi Giáp Thìn hương theo trung bình từ 65 tới 70 tuổi, làm ác thì giảm tuổi thọ , làm phước thì được tăng thêm niên kỷ, đó là luật định của tạo hóa.

CON ĐƯỞNG TÌNH DUYÊN: Về vấn đề tình yêu , tuổi Giáp Thìn cũng có nhiều hay đẹp, luôn luôn làm chủ động và quyết định, ít khi bị đau khổ về tình yêu . Sau đây là sự đổi thay của tuổi này. Nếu sinh vào những tháng này cuộc đời có 3 lần đổi thay vợ chồng, đó là tuổi Giáp Thìn sinh vào những tháng 2, 3 và 9 ngày âm lịch . Sanh vào những tháng này tuổi Giáp Thìn có 2 lần đổi thay vợ, đó là tuổi Giáp Thìn sinh vào những tháng: 4, 6, 7, 8, 10 và 11 ngày âm lịch . Nếu bạn sinh vào những tháng 1, và 12 ngày âm lịch . Nên xem bảng ghi trên để hiểu rõ cuộc đời bạn có mấy lần đổi thay tình yêu .

VẤN ĐỀ GIA ĐẠO, CÔNG DANH: Công danh, thuở nhỏ lên bổng xuống trầm nhưng cũng có danh vọng ngoài xã hội. Sự phát sinh công danh, sự nghiệp của bạn có được vào lúc từ tuổi 36 trở lên. Gia đạo không sôi động bất thường nhờ tuổi minh mẫn của tuổi Giáp Thìn.Sự nghiệp của bạn thì vững vàng không sợ bị đổ vỡ, tiền bạc dồi dào không có thiếu thốn, nói tóm lại sự nghiệp và tiền tài đã tới lúc phát triển hơn mà không bao giờ có sự sụp đổ bất ngờ.

CÁC TUỔI HẠP LÀM ĂN: Sau đây là các tuổi tác hạp cho sự nghiệp làm ăn, công việc của tuổi Giáp Thìn, nên cẩn thận lựa chọn vì nhờ ở các tuổi tác hạp mà bạn có thể phát sinh thêm nghề nghiệp và tiền tài cảu bạn, đó là các tuổi tác hạp nhất cùng với tuổi Giáp Thìn, là những tuổi: Ất Tỵ, Bính Ngọ, Mậu Thìn, Tân Hợi, Nhâm Tý. Những tuổi trên bạn nên hợp tác làm ăn, công việc thì mang lại nhiều thắng lợi trong cuộc đời.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG: Trong việc tình yêu , bạn cần nên lựa chọn những tuổi này thì cuộc đời không bạo giờ giẫm lên thất bại mà trái lại có nhiều thắng lợi về tài lộc cũng như về mọi khía cạnh khác trong cuộc đời mình, đó là bạn thành hôn cùng với các tuổi: Mậu Thân, Tân Hợi, Nhâm Tý, Nhâm Dần. Kết duyên cùng với những tuổi này đời bạn hoàn toàn phát sinh về mọi mặt cuộc đời như: tình cảm tài lộc, tình yêu và cả danh vọng.Kết duyên cùng với những tuổi này tuổi Giáp Thìn có 1 cuộc sống ở mức trung bình mà thôi, đó là tuổi Giáp Thìn thành hôn cùng với các tuổi: Giáp Thìn, Canh Tuất, Canh Tý, Mậu Tuất.Tuổi Giáp Thìn thành hôn, se duyên cùng với những tuổi này thì sẽ trở nên nghèo khổ, đó là các tuổi: Quý Sửu, Tân Sửu. Hai tuổi này không hạp về tài lộc công danh, sự nghiệp của bạn cùng với tuổi Giáp Thìn.Đó là vào các năm mà tuổi Giáp Thìn ở vào số tuổi 20, 26, 32, 36, 44, 50 và 52 tuổi. Các năm tuổi này rất khắc kỵ cùng với tuổi Giáp Thìn.Sanh vào những tháng 2, 3, 6, 7 và 8 ngày âm lịch , bạn sẽ có nhiều vợ trong suốt cuộc đời.

CÁC TUỔI ĐẠI KỴ: Đừng nên thành hôn hay hợp tác làm ăn, công việc cùng với những tuổi này sẽ thất bại, tuyệt mạng hay sinh ra cảnh ly biệt buồn não, đó là các tuổi: Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Ất Mẹo , Kỷ Mùi. Tân Dậu, Quý Mẹo và Đinh Dậu.Gặp tuổi kỵ, tuổi Giáp Thìn phải cúng sao hạn, ngày giờ và sao hạn hằng năm, không nên bỏ lỡ dịp hay quên ngày cúng sao rất có hại cho bản thể, cúng sao thì giải được hạn vậy.

CÁC NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Đó là bạn ở vào năm có số tuổi 19, 38, 30, 45 và 54 tuổi.

NGÀY GIỜ KHỞI HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Gáp thìn thuận những giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ, khởi hành vào những giờ và tháng nói trên không có thất bại trong mọi công việc và trên mọi lãnh vực của cuộc đời.

NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: Từ 20 tới 25 tuổi: 20 tuổi, năm này không được tốt, có đau bịnh, thi rớt hay có nhiều buồn phiền. 21 tuổi tạm khá, nhưng không nên đi xa hãy cẩn thận về bổn mệnh , cũng như về tình cảm, 22 và 23, hai năm phát sinh mạnh mẽ về tài lộc cũng như về cuộc sống. 24 và 25 tuổi, khá tốt đẹp về phần tài lộc, tiền nong cũng như về tình cảm./Từ 26 tới 30 tuổi: 26 và 27 tuổi, hai năm này việc làm ăn, công việc được khá, có nhiều hay đẹp về vấn đề tài lộc công danh, sự nghiệp , 28 và 29 tuổi, cuộc sống tạm yên, những việc làm ăn, công việc có phát sinh đôi chút. 30 tuổi, nhiều triển vọng hay đẹp, nên cẩn thận trong việc làm ăn, công việc ./Từ 31 tới 35 tuổi: 31 và 32 tuổi, nên cẩn thận việc làm ăn, công việc và buôn bán về tiền bạc, của cải , không nên đi xa trong hai năm này. 33 và 34 tuổi, hai năm này khá tốt, làm ăn, công việc có thâu hoạch kết quả về tiền bạc, của cải . 35 tuổi được tốt, sẽ có nhiều may mắn./Từ 36 tới 40 tuổi: Khoảng thời kì này làm ăn, công việc được khá, có nhiều điều tốt đẹp, may mắn về nghề nghiệp và sự nghiệp, cuộc sống có phần phát sinh mạnh mẽ về mặt tiền bạc, tình cảm vượng phát./Từ 40 tới 45 tuổi: Khoảng thời kì này việc làm ăn, công việc có phần yếu kém, nên lo việc gia đình thì tốt hơn cả, hai năm này buôn bán tiền bạc hay đi xa rất bất lợi./Từ 46 tới 50 tuổi: 48 tuổi bình thường. 47 tuổi có lộc và tiền tài đôi chút. 48 tuổi, năm này tiền bạc dồi dào, việc làm ăn, công việc được phấn khởi nhiều điều tốt đẹp, may mắn . 49 tuổi, nên cẩn thận vào tháng 10, ngoài ra những tháng khác bình thường./Từ 51 tới 55 tuổi: Khoảng thời kì này việc làm ăn, công việc được trung bình, không lên cao và cũng không xuống thấp, cuộc sống có nhiều giai đoạn cần phải giải quyết cho êm đẹp, tình cảm gia đình yên vui./Từ 56 tới 59 tuổi: Trong ba năm tài lộc trung bình, đề phòng xem chừng con cái có đứa bị tai nạn, phòng ngừa, cảnh giác tháng Giêng, năm 57 tuổi bị hao tài, tiền của . Nhưng cuối năm 57 tuổi có hoạnh tài bất ngờ. Năm 59 tuổi kỵ đi xa, kỵ nước bể ./Từ 60 tới 70 tuổi: Các năm tuổi này chỉ sống cuộc sống an nhàn không có những sôi động về công danh, sự nghiệp của bạn như về sự nghiệp, nhưng lại có phước đức về phần con cháu.

Bài Viết Liên Quan

Tắt Quảng Cáo [X]