SINH NĂM: từ 1904 tới 1964 và 2024 thuộc Cung TỐN và thuộc Mạng PHÚC ĐĂNG HỎA (lửa đèn nhỏ) Xương CON RỒNG. Tương tinh CON RẮN

Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Đoán xem số mệnh Giáp Thìn, và thuộc Mạng Hỏa lò lửa ở quanh ngọn đèn. Thu Đông sinh đặng khổ hèn, sinh vào mủa Xuân và Hạ sinh thuận vào mùa như đèn sáng trưng. Thuận sinh con gái là nàng, Gặp chồng mệnh nhỏ chịu hàng đầu ngay. Giáp Thìn mệnh Hỏa như vầy, Tuổi cùng cùng với mệnh hợp hòa tương sinh. Có duyên vui vẻ nhân hậu, Tánh người điềm tĩnh không hay gian tà. Số người duyên nợ bền lâu, Vợ chồng con cái yên hòa gia môn. Số có tu niệm thì hay Sống lâu hưởng phước liên miên tuổi già.

CUỘC ĐỜI: Tuổi Giáp Thìn được tốt đẹp và toàn vẹn, cuộc sống được nhiều may mắn và tạo được nhiều thời cơ thuận tiện cho đường tài lộc và công danh, sự nghiệp của bạn vào thời tiền vận , thời trung vận và thời hậu vận cuộc sống an nhàn . Tuổi Giáp Thìn hưởng tuổi thọ từ 60 tới 65 tuổi. Nhưng mà nếu như ăn ở nhân hậu có phúc đức thì sẽ được tăng tuổi thọ , ăn ở gian dối, làm điều ác thì sẽ bị giảm tuổi thọ .

CON ĐƯỞNG TÌNH DUYÊN: Về vấn đề tình yêu tuổi Giáp Thìn chia ra làm ba trường hợp như sau: Nếu sinh vào những tháng sau đây đời bạn có thể sẽ có 3 lần đổi thay về tình yêu và hạnh phúc, đó là sinh vào những tháng: 3, 6, 8 và 10 ngày âm lịch . Nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời sẽ có 2 lần đổi thay về tình yêu và hạnh phúc, đó là sinh vào những tháng: 2, 4, 7 và 9 ngày âm lịch . Nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời không có đổi thay về tình yêu và hạnh phúc, đó là nếu như sinh vào những tháng: 1, 5, 11 và 12 ngày âm lịch .

VẤN ĐỀ GIA ĐẠO, CÔNG DANH: Phần gia cảnh được yên ấm, hạnh phúc vẹn toàn. Phần công danh, sự nghiệp của bạn thuở nhỏ có nhiều triển vọng tốt đẹp, thời trung vận có kết quả về công danh, sự nghiệp . Sự nghiệp của bạn vững chắc và hoàn thành 1 cách không mấy khó khăn vào năm 40 tuổi và từ đó trở đi mới tạo được sự nghiệp của cuộc đời. Tiền bạc của bạn điều hòa, thời trung vận thì nhiều sung túc, thời hậu vận cuộc sống an nhàn .

CÁC TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: T rong việc làm ăn, công việc hay hợp tác mọi công việc khác trong cuộc đời về tiền bạc, của cải , tình cảm cũng như mọi việc khác có liên quan tới tuổi hạp, thì bạn nên hợp tác, cộng tác làm ăn, công việc cùng với những tuổi này thì có nhiều lợi, đó là các tuổi: Ất Tỵ, Bính Ngọ, Mậu Thân.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: K ết hôn cùng với những tuổi này , cuộc đời của bạn có thể sẽ gặp được sống cao sang quyền quý, đó là bạn thành hôn cùng với các tuổi: Ất Tỵ, Bính Ngọ, Mậu Thân, Tân Hợi, Nhâm Tý, Nhâm Dần. Kết hôn cùng với các tuổi trên đây, cuộc sống của bạn có thời cơ tạo nên giàu sang phú quý, vì những tuổi này rất hạp cùng với tuổi bạn về cả hai mặt tình cảm lẫn tài lộc. Nếu thành hôn cùng với những tuổi này , đời bạn có thể chỉ tạo được 1 cuộc sống ở mức trung bình mà thôi, vì những tuổi này chỉ hạp cùng với tuổi bạn về đường tình yêu mà không hạp về đường tài lộc: Giáp Thìn, Canh Tuất. Nếu bạn thành hôn cùng với những tuổi này thì đời bạn có thể sẽ bị nghèo khổ, không tạo được thời cơ tốt về tiền bạc, của cải , khó tạo được 1 cuộc sống đầy đủ đàng hoàng, đó là nếu như thành hôn, se duyên các tuổi: Quý Sửu, Tân Sửu. Những năm bạn ở vào tuổi này không nên thành hôn, se duyên , vì thành hôn, se duyên bạn có thể sẽ phải chịu cảnh xa vắng, đó là vào các năm ở vào số tuổi 18, 22, 24, 30, 34, 38 và 42 tuổi. Sanh vào những tháng này bạn sẽ có số đa phu: Đó là bạn sinh vào những tháng: 7, 8, 10 và 11 ngày âm lịch .

CÁC TUỔI ĐẠI KỴ: N hững tuổi này xung khắc và đại kỵ cùng với tuổi bạn, nếu như hợp tác làm ăn, công việc hay hợp tác thành hôn có thể sẽ bị tuyệt mạng hay biệt ly giữa cuộc đời, đó là các tuổi: Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Ất Mẹo , Kỷ Mùi, Tân Dậu, Quý Mẹo , Đinh Dậu. Gặp tuổi kỵ trong việc làm ăn, công việc , không nên buôn bán về tiền bạc, của cải . Trong vấn đề hôn nhân, không nên ra mắt họ hàng. Trong vấn đề gia đình con cái nên cúng sao giải hạn từng năm cho cả hai tuổi thì sẽ được giải hạn.

CÁC NĂM KHÓ KHĂN NHẤT:

NHỮNG GIỜ, NGÀY KHỞI HÀNH HẠP NHẤT: G iáp Thìn hạp cùng với ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ. Trong việc khởi hành làm ăn, công việc hay hợp tác giao thương, buôn bán hay buôn bán về tiền bạc, của cải thì có nhiều thắng lợi. Xuất hành theo những giờ trên, không sợ bị thất hại.

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: Từ 20 tới 25 tuổi: Thời kì này cuộc sống có nhiều giao động, nên cẩn thận về tình cảm, cũng như về cuộc sống của bạn. Từ 26 tới 30 tuổi: Thời kì này nên cố nổ lực tạo lấy 1 cuộc đời và về phần tình cảm. Đời sống có nhiều sung túc và việc làm ăn, công việc có nhiều kết quả tốt đẹp cho cuộc đời. Từ 31 tới 35 tuổi: Việc làm ăn, công việc trong thời kì này có thể tạo nên sự nghiệp, việc làm ăn, công việc hay hợp tác việc gia đình, có nhiều tiến triển khả quan, có thể gặp nhiều thời cơ tốt đẹp cho sự nghiệp làm ăn, công việc của bạn. Các năm tuổi này , buôn bán , giao thương đều tốt, có nhiều may mắn về tài lộc. Từ 36 tới 40 tuổi: Thời kì này bạn không nên đi xa, nhưng có thời cơ làm ăn, công việc lớn thì có sự tốt đẹp về cuộc đời, phần tiền bạc có sung túc và dồi dào nên buôn bán cùng với người hạp tuổi thì tốt đẹp. Từ 41 tới 45 tuổi: Thời kì này có xui xẻo hay có hao tài tốn của, những năm này phần gia tộc có tai nạn, phần tiền bạc có hao hớt, việc làm ăn, công việc không có may mắn. Từ 46 tới 50 tuổi: Thời kì này nhiều điều tốt đẹp, may mắn cho cuộc đời, nên cẩn thận về tiền bạc, của cải , cẩn thận việc con cái và có thể làm ăn, công việc cùng với người hạp tuổi. Từ 51 tới 55 tuổi: Thời kì này bạn nên cẩn thận về phần bổn mệnh , những năm này không được tốt về phần tài lộc, tiền nong , tình cảm thì phát triển cùng với gia tộc và con cháu. Từ 56 tới 60 tuổi: Trong những năm này bổn mệnh suy yếu, nên cẩn thận vào mùa đông, suốt cuộc đời và trong tương lai sẽ còn nhiều dịp may mắn về tiền bạc, của cải cũng như trong mọi sự việc khác có liên quan tới cuộc đời, tuy nhiên nên cẩn thận về mệnh số thì tốt hơn.

Bài Viết Liên Quan

Tắt Quảng Cáo [X]