SINH NĂM: từ 1909 tới 1969 và 2029 thuộc Cung LY và thuộc Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn ) Xương CON GÀ. Cầm tinh CON THỎ

Phật Bà Quan m độ mệnh : Kỷ Dậu mệnh Thổ cung Ly, Đất ở nhà lớn dễ gì tìm ra. Hạp thì Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Tỵ, Ngọ sáu tháng hạp mùa thuận sinh. Thu Đông chẳng hạp chẳng an, Tuy làm giàu có cũng là cực thân, vất vả . Đầu tiên là có của kho, Thế mà chẳng đặng vững bền tiêu hao. Nhà của nhiều lớp rã tan, Sắm rồi bán đó chẳng bền vè sau. Nhưng mà nhờ đức Phật Trời, Làm ăn có của ở thời vận sau. Lỗi sinh vô phước xấu phần, Chơi bạn không tốt nhiều lần hại ta. Vợ chồng chẳng được thuận hòa, Thế mà co cái đầy đàng phải lo.

CUỘC ĐỜI: Tuổi Kỷ Dậu cuộc đời có nhiều hay đẹp về thời hậu vận , thời trung vận và thời tiền vận hơi có nhiều vất vả lao đao về cuộc sống. Tóm lại, tuổi Kỷ Dậu chỉ có phúc và được hưởng sung sướng trọn vẹn vào thời hậu vận , cuộc sống vào thời tiền vận và thời hậu vận có nhiều kết quả tốt đẹp. Nhất là về thời hậu vận sẽ được gặp nhiều may mắn như ý muốn. Tuổi Kỷ Dậu hưởng tuổi thọ từ 62 tới 66 là mức tối đa, nếu như có làm được nhiều việc lành thì sẽ được tăng tuổi thọ , gian dối, làm điều ác thì sẽ bị giảm tuổi thọ .

CON ĐƯỞNG TÌNH DUYÊN: Về vấn đề tình yêu , tuổi Kỷ Dậu có 3 hoàn cảnh như sau: Nếu sinh vào những tháng sau đây, bạn sẽ có 3 lần đổi thay về vấn đề tình yêu và hạnh phúc, đó là nếu như bạn sinh vào những tháng: 1 và 9 ngày âm lịch . Nếu bạn sinh vào những tháng này bạn sẽ phải 2 lần đổi thay về vấn đề tình yêu và hạnh phúc, đó là nếu như bạn sinh vào những tháng: 2, 3, 5 và 10 ngày âm lịch . Nhưng mà nếu như bạn sinh vào những tháng này cuộc đời bạn sẽ hưởng được hoàn toàn hạnh phúc, đó là nếu như bạn sinh vào những tháng: 4, 6, 7, 8, 11 và 12 ngày âm lịch .

VẤN ĐỀ GIA ĐẠO, CÔNG DANH: Phần gia cảnh hoàn toàn được tốt đạp về thời hậu vận , thời trung vận có nhiều lo buồn. Công danh không có lên cao và chỉ ở vào mức độ bình thường mà thôi. Sự nghiệp của bạn có nhiều sôi động vào thời trung vận , thời hậu vận mới thành công về vấn đề sự nghiệp. Tiền bạc của bạn có phần sung túc và kết quả rất khả quan, và có nhiều điều tốt đẹp, may mắn .

CÁC TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: Sau đây các tuổi tác hạp cho sự nghiệp làm ăn, công việc của bạn, nên hợp tác làm ăn, công việc hay hợp tác buôn bán tiền bạc cùng với những tuổi này thì có nhiều điều tốt đẹp, may mắn cho cuộc đời, đó là hợp tác hay buôn bán về tiền bạc, của cải cùng với các tuổi: Tân Hợi, Nhâm Tý và Giáp Dần. Những tuổi trên rất hạp cùng với tuổi Kỷ Dậu về đường tài lộc.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: Tuổi Kỷ Dậu nếu như thành hôn cùng với những tuổi này thì cuộc sống có thể tạo được giàu sang, phú quí , đó là các tuổi: Tân Hợi, Nhâm Kỵ, Giáp Dần, Đinh Tỵ và Mậu Thân. Vì những tuổi ở trên rất tốt và hạp cùng với tuổi bạn về vấn đề tình yêu lẫn cả tài lộc, nên dễ tạo được cuộc sống giàu sang, phú quí . Nếu thành hôn cùng với những tuổi này , bạn chỉ tạo được 1 cuộc sống ở mức trung bình mà thôi, đó là nếu như bạn thành hôn cùng với các tuổi: Canh Tuất, Bính Thìn. Vì những tuổi này chỉ hạp cùng với bạn về đường tình yêu mà lại không hạp về đường tài lộc, nên chỉ tạo được 1 cuộc sống ở mức trung bình mà thôi. Nếu bạn thành hôn cùng với những tuổi này , đời sống của bạn sẽ không tạo được 1 cuộc sống hoàn toàn yên ấm, hạnh phúc , trái lại sẽ phải chịu cảnh nghèo túng liên miên, đó là nếu như bạn thành hôn cùng với các tuổi: Quý Sửu, Đinh Mùi và Tân Sửu. Những tuổi kể trên không hạp cùng với tuổi bạn về đường tình yêu mà cũng không hạp cả về đường tài lộc, nên chì sống trong sự nghèo túng mà thôi. Các năm tuổi này bạn không nên thành hôn, se duyên vì thành hôn, se duyên bạn sẽ gặp cảnh xa vắng liên miên , đó là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi: 18, 24, 29, 30, 36 và 41 tuổi. Nếu sinh vào những tháng sau đây, cuộc đời bạn sẽ có nhiều đời chồng hay sẽ phải gặp sự khó khăn trong việc lập gia đình, đó là những bạn nào sinh vào sinh vào những tháng: 1, 2, 4, và 5 ngày âm lịch .

CÁC TUỔI ĐẠI KỴ: Nếu như thành hôn, se duyên hay hợp tác làm ăn, công việc cùng với những tuổi này bạn sẽ gặp cảnh ly biệt hay tuyệt mạng giữa cuộc đời, đó là bạn hợp tác hay thành hôn, se duyên cùng với các tuổi: Kỷ Dậu, Ất Mẹo , Mậu Ngọ, Đinh Mẹo , Bính Ngọ và Quý Mẹo . Trên đây là các tuổi rất đại kỵ trong cuộc đời, không nên thành hôn hay hợp tác làm ăn, công việc . Gặp tuổi đại kỵ trong việc hôn nhân không nên làm lễ thành hôn, hay ra mắt gia đình, thân tộc. Còn trong việc làm ăn, công việc thì thì không nên buôn bán về tiền bạc, của cải . Trong gia đình, thì nên cúng sao hạn cho cả hai tuổi và phải tùy theo sao hạn từng năm của mỗi tuổi mà cúng thì sẽ được giải hạn.

CÁC NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi Kỷ Dậu có những năm khó khăn nhất là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi: 24, 30, 40 tuổi. Các năm tuổi này nên phòng ngừa, cảnh giác bịnh tật hay tai nạn, có hao tài vào những năm kể trên.

NHỮNG GIỜ, NGÀY KHỞI HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Kỷ Dậu xuất trình vào những giờ chẵn, ngày lẻ và tháng lẻ. Xuất trình vào những ngày, giờ và tháng kể trên chắc chắn sẽ gặp được nhiều sự may mắn.

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: Từ 20 tới 25 tuổi: Khoảng thời kì này , có nhiều buồn bực, nên nhịn nhục, việc tiền bạc hơi yếu kém, không tạo được 1 cuộc sống hoàn hảo tốt đẹp như ý muốn. Từ 26 tới 30 tuổi: Thời kì này có nhiều may mắn và có thời cơ tạo lấy sự nghiệp, cuộc đời có thể tự tạo lấy được 1 cuộc sống cá nhân cho mình hoàn toàn như ý muốn, nhất là về phương diện tình cảm. Từ 31 tới 35 tuổi: Năm 31 tuổi, năm này có hao tài tốn của. Việc làm ăn, công việc không có nhiều điều tốt đẹp, may mắn lắm. Năm 32 tuổi, năm này bạn chỉ ở vào mức độ bình thường của cuộc sống. Năm 33 tuổi, năm này phòng ngừa, cảnh giác tai nạn hay bịnh tật. Năm 34 và 35 tuổi, hai năm này việc làm ăn, công việc trung bình. Từ 36 tới 40 tuổi: Thời kì này việc làm ăn, công việc và vấn đề tình cảm có phát sinh mạnh mẽ. Đường tài lộc có lên cao, cuộc sống có thời cơ tạo nên danh phận cho sự nghiệp và cuộc đời. Từ 41 tới 45 tuổi: Năm 41 tuổi, nhiều triển vọng tốt đẹp cho vấn đề công danh, sự nghiệp của bạn và sự nghiệp. Năm 42 và 43 tuổi, hai năm này có kết quả tốt đẹp về đường danh phận cũng như về vấn đề tình yêu và sự nghiệp. Năm 44 và 45 tuổi, có hay đẹp, cuộc sống có phần chắc chắn về cuộc đời cũng như về đời sống có phần chắc chắn về cuộc đời cũng như về đời sống, tiền bạc dồi dào. Từ 46 tới 50 tuổi: Năm 46 tuổi, có triển vọng tốt đẹp cho cuộc sống, bạn nên cẩn thận về đường tài lộc. Các năm tuổi này bổn mệnh yếu kém, kỵ mùa Thu. Năm 47 và 48 tuổi, hai năm này công việc làm ăn, công việc bình thường. Năm 49 và 50 tuổi, hai năm này có kết quả về gương tài lộc lẫn tình cảm. Từ 51 tới 55 tuổi: Thời kì này gia cảnh hơi có sự bê bối, không nên đi xa hay buôn bán lớn về tiền bạc, của cải , những năm này nên lo việc gia đình là hơn. Từ 56 tới 60 tuổi: Thời kì này phần bổn mệnh có sự suy yếu rõ rệt, có thể được nhiều phúc đức về tài lộc và con cái, nên thành khẩn cầu trời, để được hưởng an vui trong ít năm nữa.

Bài Viết Liên Quan

Tắt Quảng Cáo [X]