SINH NĂM: từ 1939 tới 1999 và 2059 thuộc Cung ĐOÀI-và thuộc Mạng THÀNH ĐẦU THỔ


CUỘC ĐỜI: Tuổi Kỷ Mẹo có nhiều lao trong cuộc sống trong lớpn tuổi vào số tuổi 21 tới 28 tuổi, nhưng bắt đầu từ 29 tuổi trở đi thì cuộc đời có nhiều hy vọng triển vọng, có thể có thời cơ tạo lấy tương lai và sự nghiệp, cuộc sống thường hay vị đảo lộn thường xuyên, khó nắm được phần vững chắc về tài lộc và sự nghiệp cũng hay đổi thay , lên xuống, không bao giờ có yên tâm mà đổi thay , lên xuống, không bao giờ có yên tâm mà theo đuổi những ý định và những sự nhất định của đời mình. Nhưng bắt đầu từ tuổi 30 trở đi thì mọi việc có thể tạm yên, sự nghiệp hơi vững vàng nhưng vẫn ở vào mức độ tầm thường. Cuộc đời trải qua nhiều cay đắng, sự sống thuở nhỏ thường bị đe dọa bởi tiền bạc và vật chất hay thiếu thốn và khó khăn. Bắt đầu vào 30 tuổi mới yên được. Nên cẩn thận và dè dặt từ tuổi 21 tới 28 tuổi.


CON ĐƯỞNG TÌNH DUYÊN: Về vấn đề tìn duyên lại có nhiều khe khắt hơn nữa. Tuy nhiên có thể được yên tĩnh đôi chút vào những bước đầu. Sau đó lại có nhiều sóng gió, tình yêu nếu như không có sự sáng suốt và nhẫn nại, thì hay bị nghi kỵ và đổi thay , có khi phải lâm vào cảnh xa vắng, luôn luôn có nhiều phiền muộn về vấn đề này. Để biết cuộc đời có bao nhiêu đổi thay về vấn đề tình yêu , bạn nên xem dưới đây để biết sự đổi thay tình yêu của mình qua những mà bạn chào đời. Nếu bạn sinh vào những tháng này, thì về đường tình yêu của bạn sẽ bị đổi thay tình yêu của bạn sẽ bị đổi thay ít lắm là ba lần, đó là bạn sinh vào những tháng: 4, 8, 9 và 12 Ângày âm lịch . Nếu bạn sinh vào những tháng sau đây đời bạn sẽ có đổi thay tình yêu ít lắm là 2 lần , đó là bạn sinh vào những tháng: 1, 2, 3, 5 và 10 Ângày âm lịch , và nếu như bạn sinh vào những tháng này thì tình yêu của bạn được hạnh phúc và không đổi thay về vấn đề này, đó là bạn sinh vào những tháng: 6, 7 và 11 Ângày âm lịch . Bạn nhớ lại những tháng sinh của bạn, để hiểu rõ và xác định cuộc đời đối cùng với vấn đề tình yêu hạnh phúc của bạn.


VẤN ĐỀ GIA ĐẠO, CÔNG DANH: Về gia cảnh không được hòa thuận cho lắm, số tự lập cuộc đời phải nhờ tới khả năng mà không nhờ tới tình thương yêu của gia tộc, gia cảnh có thể được yên ấm, hạnh phúc bạn phải ở vào khoảng tuổi 30 sắp trở đi. Công danh lên bổng xuống trầm, dường như là vấn đề công danh, sự nghiệp của bạn đối cùng với tuổi Kỷ Mẹo không quá cần thiết và không đặt nhiều hy vọng về vấn đề này. Yên phận và tự an ủi mình bằng khả năng hơn là tìm bước công danh, sự nghiệp , cuộc sống đối cùng với công danh, sự nghiệp của bạn không có gì quan trọng cho lắm. Sự nghiệp của bạn hoàn thành vào tuổi 28 nhưng hay bị ngăn trở phải qua tuổi 30 mới có thể vững chắc và có nhiều hy vọng thành công, tiền bạc không được có nhiều may mắm nhưng có thể tạo được nhiều thành công tạm thời về vấn đề này, có thể đặt hết tin tưởng vào vấn đề tiền bạc vào khoảng tuổi 29 trở đi mới tạo được nhưng khả quan. Còn 1 thời kỳ sụp đổ tiền bạc tạo ra khó kăhn rồi mới tạo được nhiều và bền vững được. Tuy nhiên nếu như bạn cố nổ lực và sáng suốt hon thì tiền bạc cũng vào mức độ trên trung bình.


CÁC TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: Trong những vấn đề nhận xét ở trên chỉ nhận xét riêng về cá nhân của bạn, nhưng nếu như trong sự nghiệp làm ăn, công việc mà bạn lựa chọn được những tuổi tốt hạp cùng với sự phát sinh khả năng của bạn thì sự nghiệp làm ăn, công việc tạo lấy tiền bạc có nhiều khả quan hơn, trong sự nghiệp làm ăn, công việc , hùn hạp hay hợp tác bạn cần nên lựa chọn những tuổi này, đó là các tuổi rất phù hợp cùng với tuổi bạn torng mọi lãnh vực và khía cạnh cuộc đời gồm các tuổi: Tân Tỵ, Nhâm Ngọ và Giáp Thân. Ba tuổi này rất hạp cùng với tuổi bạn trong cả mọi hoạt động


LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: Về vấn đề tình yêu , trong sự lựa chọn vợ chồng cũng rất quan hệ và rất liên quan tới đời sống bạn, vậy bạn nên lựa chọn làm sao, cho tuổi người tại và gái phải trùng hạp cùng với nhau, trong việc xây dựng hạnh phúc và việc phát sinh cho sự sống trong cuộc đời. Vậy trong sự chọn lựa lương duyên và xây dựng hạnh phúc bạn cần nên cẩn thận, để cho hai tuổi được hòa thuận và sự trùng hợp tuổi tác, tránh được sự đổ vỡ và làm ăn, công việc khó khăn sau này. Những tuổi hợp cùng với tuổi Kỷ Mẹo là các tuổi: Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Giáp Thân, Đinh Hợi, Mậu Dần. Bạn thành hôn, se duyên cùng với tuổi Tân Tỵ: Phát triển tiền bạc, giàu sang dư dã, nhưng hào con rất thiếu kém, có thể phải xin con nuôi. Kết hôn cùng với tuổi Nhâm Ngọ: Tuổi này chỉ giúp bạn về công danh, sự nghiệp , hào tài vượng phát, số hai tuổi không con. Kết hôn cùng với tuổi Giáp Thân, Đinh Hợi: Hào con trung bình đủ nuôi, công danh, sự nghiệp của bạn và tiền bạc mau phát triển , hưởng được phú quý. Kết hôn cùng với tuổi Mậu Dần: Hào con rất ít, phải trải qua nhiều sụp đổ nhưng sau hưởng phú quý. Bạn thành hôn, se duyên cùng với những tuổi trên đây phần tài lộc, tiền nong thì được giàu sang, nhưng danh lợi và con cái thì không được hoàn toàn đông đủ. Nếu trong cuộc đời mà sự lựa chọn hôn nhân hay sự kết hợp lương duyên gặp những tuổi này thì cuộc sống của bạn chỉ vào mức độ trung bình mà thôi, đó là bạn thành hôn cùng với những tuổi: Canh Thìn, Bính Tuất, hai tuổi này bạn có thể hạnh phúc nhưng về việc làm ăn, công việc gặp trở ngại, cuộc sống không được minh mẫn cho lắm. Bạn thành hôn, se duyên cùng với những tuổi sau đây, cuộc đời bạn sẽ ở trong 1 tình trạng thiếu kém thường xuyên vì sự nghiệp làm ăn, công việc gặp nhiều khó khăn suốt cuộc đời, đó là bạn thành hôn cùng với những tuổi: Quý Mùi, Đinh Sửu, Tân Mùi, những tuổi này chỉ hợp về tình yêu mà không hợp về những khía cạnh khác của cuộc đời. Có những năm mà bạn ở vào số tuổi không nên cưới vợ, vì lẽ kỵ hợp hôn, có nhiều xung khắc của tuổi bạn, đó là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi: 19, 21, 27, 31, 33, 39 và 43 tuổi. Các năm tuổi này bạn cưới vợ sẽ có sự xung khắc, làm cho cuộc đời nhiều đổ vỡ và lâm vào cảnh xa vắng hay phòng không gối chiếc. Bạn sinh vào những tháng này, có sự thay vợ, đổi chồng, hay ít ra trong cuộc đời bạn có nhiều đổi thay lương duyên hay cũng lắm về tình yêu, vì cuộc đời có số đào hoa, đó là bạn sinh vào những tháng 1, 2, 3, 4, 8 và 9 Ângày âm lịch . Sanh vào những tháng này số bạn có nhiều vợ hay nhiều lần đổi thay lương duyên.


CÁC TUỔI ĐẠI KỴ: Những tuổi sau đây là những tuổi đại kỵ nhất cùng với tuổi Kỷ Mẹo , trong sự kết hợp lương duyên, cũng như việc lương duyên, cũng như việc làm ăn, công việc hay hợp tác bất cứ việc gì trong cuộc sống đó là những tuổi: Kỷ Mẹo , Ất Dậu, Mậu Tý, Tân Mẹo , Đinh Dậu, Bính Tý và Quý Dậu. Bạn không nên hợp tác, thành hôn , hay hùn hạp làm ăn, công việc , không đem lại cho bạn nhiều cái đẹp mà trái lại gặp nhiều đau xót.


CÁC NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Sau đây là bản nhận xét cuộc đời bạn qua những năm khó khăn nhất , trong những năm này, bạn có nhiều vấp ngã hay đổ vỡ về phát sinh sự nghiệp, công danh, sự nghiệp của bạn đó là vào các năm mà bạn vào độ tuổi: 26, 28, 31, 33, 38 và 45 tuổi, những năm này bạn có nhiều thất bại, trong sự nghiệp làm ăn, công việc có nhiều đổ vỡ buồn đau .


NHỮNG GIỜ, NGÀY KHỞI HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Kỷ Mẹo hạp vào những ngày giờ và tháng sau đây, trong việc khởi hành làm ăn, công việc , hùn hạp hay hợp tác phát sinh sự nghiệp, đó là những ngày lẻ, giờ chẵn và tháng lẻ. Bạn nên cẩn thận mà theo ngày giờ khởi hành trên, thì khỏi sợ mang lấy thất bại trong mọi lãnh vực của cuộc đời.


DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: Từ 28 tới 30 tuổi: 28 tuổi, tuổi này có thất bạo vào tháng tám, có đau bịnh vào giữa tháng chín, nên cẩn thận trong số tuổi 28. Từ 29 và 30 tuổi, hai năm bạn ở vào số tuổi này có nhiều thành công về nghề nghiệp và cuộc đời. Tiền bạc của bạn đầy đủ và có nhiều hy vọng thành công về mọi vấn đề trong cuộc sống, cuộc đời vui tươi và có nhiều triển vọng. Từ 31 tới 33 tuổi: Tuổi 31, có sự trở ngại trong cuộc đời, có thành công đôi chút về sự nghiệp, nhưng gia cảnh không được hoàn toàn yên vui, cẩn thận vào tháng Chín kẻo gặp tai nạn. Từ 32 tới 33 tuổi, số tuổi này gặp nhiều may mắn hơn hết có thể tạo lấy sự nghiệp và có nhiều triển vọng trong cuộc sống. Từ 34 tới 40 tuổi: Tuổi 34 có thành công to về tài lộc nhưng về phần con cái có đau bịnh, trong gia cảnh có nhiều chuyện buồn lòng. Năm 35 và 36 tuổi, triển vọng tạo lấy sự nghiệp và tương lai có nhiều hay đẹp không có trở ngại trong vấn đề làm ăn, công việc , nên sáng suốt hơn nữa để tạo thời cơ thuận tiện phát sinh sự nghiệp và nghề nghiệp, 37 và 38 tuổi có đau bịnh, trong việc làm ăn, công việc có nhiều trở ngại, gia cảnh không được yên vui cho lắm cần cẩn thận và dè dặt tất cả mọi việc vì có thể đem lại thất bại cho tiền bạc và làm cho cuộc sống có phần lo nghĩ, 39 và 40, công việc và gia cảnh ở trong mức độ bình thường. Từ 41 tới 45 tuổi: Tin tưởng rằng ở vào những năm mà tuổi bạn vào tuổi 41 tới 45 hoàn toàn thành công trong mọi khía cạnh nghề nghiệp, tình cảm tài lộc, gia cảnh lẫn cuộc đời, chỉ có những tháng này bạn mới được thoải mái và tươi vui tột cùng mà thôi. Ngoài những năm khác cuộc sống có nhiều lo nghĩ hay nhiều khổ tâm. Sau đây là những diễn tiến từng năm: 41 tuổi, công việc bắt đầu phát sinh , 42 tuổi nhiều triển vọng tốt đẹp cho vấn đề tài lộc, 43 và 44 tuổi công việc vẫn điều hòa, tài lộc càng lên cao, 45 tuổi chỉ hưởng thụ, cuộc sống cuộc sống an nhàn .

Bài Viết Liên Quan

Tắt Quảng Cáo [X]