SINH NĂM: từ 1949 tới 2009 và 2069 thuộc Cung ĐOÀI và thuộc Mạng THÍCH LỊCH HỎA (lửa sấm chớp) Xương CON TRÂU. Cầm tinh CHIM CÚ Phật Bà Quan Âm độ mệnh : Kỷ Sửu số mệnh như vầy, Lửa trời sấm chớp sáng đầy trời mưa. Nếu sinh mùa Hạ thì sang, Gái mà Kỷ Sửu số nàng như trai. Lòng dạ cứng cỏi như trai, Thấy mạnh hiếp yếu ra tay binh liền. Số này chẳng chịu ở yên, Có tay buôn bán lại chuyên nhiều nghề. Bạc tiền như giấc chiêm bao, Có rồi lại hết sớm vào tối ra. Số cô phải chịu phong ba, Ba mươi sáu tuổi mới là yên thân. Số cô thuở nhỏ bôn ba, Nhưng mà cô số chẳng qua ông trời. Làm giàu phải tự tay ta, Chẳng cần cha mẹ cùng là phu quân. Kỷ Sửu lập nghiệp nên nhà, Công danh sẳn có nhờ căn tu.

CUỘC ĐỜI: Tuổi Kỷ Sửu, thuở nhỏ vào thời trung vận có nhiều cay đắng, con người bao giờ cũng có nhiều ý nghĩ và ham thích những cái đẹp bề ngoài. Cuộc đời vào thời thời hậu vận mới có được những kết quả về công danh, sự nghiệp , tài lộc cũng như mọi khía cạnh tình cảm. Con người hay có tánh lạt lòng, nên thường bị lợi dụng về tình cảm. Tuy nhiên, sẽ có nhiều triển vọng vào những năm mà số tuổi từ 24 trở đi. Tóm lại: Cuộc đời nhiều cay đắng vào lúc thuở nhỏ nhưng cuộc sống có nhiều triển vọng tốt đẹp vào thời hậu vận và thời trung vận . Sự sống lên cao bắt đầu từ 24 tuổi trở đi. Trong tương lai có nhiều may mắn hơn thời thời tiền vận . Cuộc sống hoàn toàn êm đẹp, thời trung vận và thời hậu vận tốt đẹp, số hưởng tuổi thọ từ 58 tới 66 tuổi, nhưng nếu như làm phước, ăn ở nhân hậu thì sẽ được tăng tuổi thọ , gian dối, làm điều ác thì sẽ bị giảm tuổi thọ .

CON ĐƯỞNG TÌNH DUYÊN: Về vấn đề tình yêu đối cùng với tuổi Kỷ Sửu là cả 1 vấn đề nan giải. Gặp rất nhiều trở lực trong cuộc đời đối cùng với vấn đề tình yêu và hạnh phúc. Tình duyên đối cùng với tuổi Kỷ Sửu được chia thành ba giai đoạn như sau: Nếu bạn sinh vào những tháng này , thì cuộc đời bạn đối cùng với vấn đề tình yêu và hạnh phúc phải có 3 lần đổi thay , đó là bạn sinh vào những tháng: 3, 6, 8 và 10 Ângày âm lịch . Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn phải có 2 lần đổi thay về vấn đề tình yêu và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng: 2, 4, 7, 9 và 11 Ângày âm lịch . Nhưng mà nếu như bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn hoàn toàn hưởng được hạnh phúc và không bao giờ có đổi thay về vấn đề tình yêu , hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng: 1, 5 và 12 Ângày âm lịch . Trên đây là diễn tiến về tình yêu và hạnh phúc của bạn xuyên qua tháng sinh và do sự nghiên cứu về chiêm tinh huyền bí học. Vậy bạn nên nhớ mình sinh vào tháng nào để biết được cuộc đời đối cùng với vấn đề tình yêu để quyết định cuộc đời.

VẤN ĐỀ GIA ĐẠO, CÔNG DANH: Phần gia cảnh được đầy đủ và nhiều thương yêu. Công danh nếu như có theo đuổi, thì tương lai có triển vọng đặc biệt, nhất là thời thời trung vận , tức là từ khoảng tuổi 24 tới 35. Về công danh, sự nghiệp của bạn có nhiều điều tốt đẹp, may mắn trong tương lai. Nếu không theo đuổi công danh, sự nghiệp , thì vấn đề làm ăn, công việc rất hạp cùng với sự buôn bán. Sự nghiệp của bạn nhiều hi vọng và đầy triển vọng vào thời thời trung vận , có ảnh hưởng rất nhiều tới sự sống và cuộc đời. Sự nghiệp của bạn rất hay đẹp, tạo cho cuộc sống có 1 địa vị vững chắc ngoài xã hội. Tiền bạc của bạn dồi dào và đầy đủ, nhờ ở khả năng và sự dễ dàng tạo lấy nhiều dịp may về tiền bạc, của cải .

CÁC TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: Nếu như cần trong sự nghiệp làm ăn, công việc cộng tác hay hợp tác bằng tiền bạc hay bằng khả năng, tất cả mọi công việc tạo lấy tiền tài và danh vọng, làm cho cuộc đời có nhiều phấn khởi; trong mọi sự việc ở trên đời này, tuổi Kỷ Sửu rất hạp cùng với các tuổi: Canh Dần, Quý Tỵ, Giáp Ngọ. Nếu cần bất cứ 1 việc gì trong việc hợp tác làm ăn, công việc thì nên hợp tác cùng với những tuổi trên, mau phát triển và không bao giờ sợ có thất bại.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: T rong sự kết hợp lương duyên, xây dựng tình yêu và hạnh phúc, bạn cần nên chọn lựa các tuổi tác hạp cùng với tuổi mình, mới có thể đẩy mạnh cuộc sống lên cao và làm cho cuộc đời đầy sung sướng. Tuổi Kỷ Sửu thuộc Nữ mệnh rất hạp thành hôn, se duyên cùng với những tuổi này : Canh Dần, Quý Tỵ, Giáp Ngọ, Bính Thân, Mậu Tý, Đinh Hợi. Hai tuổi Canh Dần và Quý Tỵ: Hợp cùng với tuổi Kỷ Sửu về tình yêu , con cái đông đảo, hợp về đường tài lộc lẫn công danh, sự nghiệp , có thể đẩy mạnh cuộc sống lên tới tột đỉnh của cuộc đời. Với tuổi Giáp Ngọ và Bính Thân: Hợp cùng với tuổi Kỷ Sửu về tình yêu và tài lộc, có thể tạo lấy tiền tài rất dễ dàng và có nhiều thời cơ thuận tiện để đưa tới sự giàu sang phú quý. Với tuổi Mậu Tý, Đinh Hợi: Hợp về lương duyên, hạnh phúc. Đường tài lộc có nhiều thời cơ phát triển , cũng tạo được sự giàu sang và có đầy đủ thời cơ thuận tiện đẩy mạnh cuộc đời lên cao. Trên đây về sự chọn lựa lương duyên của bạn được sống cao sang quyền quý, bạn nên chọn những tuổi trên mà thành hôn, se duyên thì cuộc đời rất tốt đẹp. Nếu bạn thành hôn, se duyên cùng với những tuổi này thì chỉ có thể tạo được cho cuộc đời bạn cùng với 1 cuộc sống ở mức trung bình mà thôi, đó là bạn thành hôn cùng với các tuổi: Nhâm Thìn, Giáp Thìn. Bạn thành hôn, se duyên cùng với hai tuổi này chỉ hợp về đường tình yêu mà không hợp về đường tài lộc, nên chỉ tạo được 1 cuộc sống ở mức trung bình mà thôi. Nếu bạn thành hôn, se duyên cùng với những tuổi này , cuộc sống của bạn có thể sẽ trở nên và khó tạo lấy được 1 cuộc đời như ý, vì những tuổi này không hạp về đường tình yêu và lẫn cả vấn đề tài lộc, nên sẽ gặp phải 1 cuộc sống trong sự khó khăn của cuộc đời. Nghèo khổ luôn luôn vây lấy cuộc đời, khó tránh được, và khó vượt qua con đường đi dến tốt đẹp. Đó là bạn thành hôn cùng với các tuổi: Kỷ Sửu đồng tuổi, Ất Mùi, Tân Sửu, Đinh Mùi. Những tuổi này thành hôn không hạp, có thể phải sống trong sự nghèo khổ suốt đời. Những năm mà bạn ở vào tuổi này , bạn không nên thành hôn, se duyên , vì những năm xung khắc tuổi. Nếu bạn thành hôn, se duyên sẽ sinh ra cảnh xa vắng liên miên hay ít ra cũng có lo âu về việc chồng, đó là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi: 17, 21, 23, 29, 33, 35 và 41 tuổi. Ở vào tuổi này không nên thành hôn, se duyên , vì không thành hay nếu như thành thì có thể phải chịu cảnh đã nói ở trên. Nếu gặp sinh vào những tháng này thì tuổi Kỷ Sửu có số đa phu hay ít ra cũng có nhiều lo âu về việc lấy chồng, đó là sinh vào những tháng: 7, 8, 10 và 11 Ângày âm lịch .

CÁC TUỔI ĐẠI KỴ: Nếu như đặt vấn đề làm ăn, công việc , hợp tác hay mọi việc gì khác trong cuộc đời, thì nên tránh những tuổi này , vì làm ăn, công việc hay hợp tác hợp tác có thể sinh ra nhiều đau thương trong cuộc đời bạn, nếu như không bị tuyệt mạng thì cũng mang cảnh ly biệt ở giữa cuộc đời, đó là những tuổi đại xung kỵ cùng với tuổi Kỷ Sửu như các tuổi: Tân Mẹo , Đinh Dậu, Mậu Tuất, Quý Mẹo , Bính Tuất, Ất Dậu. Tốt hơn muốn tránh đi những buồn đau , thì không nên hợp tác hay thành hôn, se duyên cùng với những tuổi trên. Gặp tuổi kỵ về tình yêu không nên làm lễ hôn nhân, ra mắt họ hàng thân tộc. Trong gia đình thì phải cúng sao giải hạn cho cả hai tuổi. Về việc làm ăn, công việc , kết bạn gặp tuổi kỵ nên tránh xa thì tốt hơn, đề hầu tránh sự thất bại hoặc đau khổ về sau.

CÁC NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi Kỷ Sửu phải bước qua những năm khó khăn nhất là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi 21, 24, 28 và 42 tuổi. Các năm tuổi này nên phòng ngừa, cảnh giác , vì gặp sự nghiệp làm ăn, công việc thất bại, bịnh tật hay mọi việc khó khăn trong cuộc sống.

NHỮNG GIỜ, NGÀY KHỞI HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Kỷ Sửu có những ngày, giờ khởi hành hạp nhất là ngày chẵn, giờ chẵn và tháng chẵn; khởi hành làm ăn, công việc và đi đúng như trên thì cuộc đời không bao giờ có thất bại, vì giờ, ngày và tháng trên rất hạp cùng với tuổi của bạn nên sẽ mang lại được nhiều thắng lợi.

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: Từ 18 tới 25 tuổi: Năm 18 tuổi, năm nhiều thử thách trong cuộc đời, nên cẩn thận việc ra đi, khởi hành nhất là việc đi xa nên phòng ngừa, cảnh giác tai nạn, toàn năm chỉ ở trong mức độ bình thường. Năm 19 tuổi, tình cảm vượng phát, có nhiều triển vọng tốt đẹp về công danh, sự nghiệp , có lộc và tiền tài bất ngờ vào tháng 8 trở đi. Năm 19 tuổi, triển vọng về tình cảm và công danh, sự nghiệp , phần tài lộc, tiền nong bình thường. Năm 20 tuổi, phần tình cảm phát sinh mạnh mẽ, phần tài lộc, tiền nong bình thường, phần công danh, sự nghiệp của bạn có nhiều triển vọng hay. Năm 21 tuổi, năm này kỵ thành hôn, se duyên và không nên đi xa hay mở rộng việc dự tính làm ăn, công việc sẽ có nhiều thất bại. Năm 22 tuổi, nhiều hay đẹp trong cuộc đời, có kỵ tháng 4, phòng ngừa, cảnh giác tai nạn, bịnh hoạn bất ngờ. Năm 23 và 24, hai năm chỉ thắng lợi về tình cảm, tài lộc bình thường, công danh, sự nghiệp của bạn nếu như có sẽ vượng phát mạnh. Nếu không có vấn đề công danh, sự nghiệp của bạn thì việc làm ăn, công việc sẽ thâu được nhiều thắng lợi. Năm 25 tuổi, năm phát triển về nghề nghiệp, việc làm ăn, công việc cũng như tình cảm và công danh, sự nghiệp . Từ 26 tới 30 tuổi: Năm 26 tuổi, có nhiều lo phiền, vào những tháng 5 và 6 buồn nhiều. Năm 27 tuổi, khá về đường danh vọng, năm này tạo được nhiều việc may mắn trong cuộc đời. Năm 28 tuổi, có khắc kỵ hay xung khắc về gia đình. Năm này sinh con vào tháng 8 trở đi thì khó nuôi. Năm 29 tuổi, toàn năm đều tốt đẹp, có thắng lợi về tiền bạc, của cải , nghề nghiệp. Những tháng đầu năm thì rất tốt, làm ăn, công việc , danh vọng có nhiều phát sinh . Từ tháng 6 trở đi hơi xấu, tháng 11 kỵ đi xa, có hại. Năm 29 và 30, hai năm bình thường không có gì quan trọng xảy ra trong cuộc đời. Từ 31 tới 35 tuổi: 31 tuổi tốt đẹp, tiền tài tốt đẹp, công danh, sự nghiệp của bạn hay việc làm tạo được nhiều thời cơ thuận tiện phát sinh mạnh về nghề nghiệp. 32 tuổi, việc làm ăn, công việc cà công danh, sự nghiệp của bạn ngừng trệ, năm này có hao tài tốn của hay đau bịnh thình lình. 33 tuổi, năm này không được tốt lắm, nên đề phòng xem chừng bạn bè phản phúc hay có người trong nhà phản, hao tốn tiền bạc nhiều, hãy cẩn thận. 34 và 35 tuổi, hai năm trung bình, không có thất bại và cũng không có thành công. Từ 36 tới 40 tuổi: Năm 36 và 37 tuổi, hai năm tài lộc điều hòa, gia đình yên ấm, hạnh phúc , có thể phát sinh thêm sự nghiệp làm ăn, công việc trong hai năm này thì tốt. Năm 38 và 39 tuổi, hai năm này khá tốt về đường tài lộc và tình cảm, có thể gặp nhiều việc may mắn về tiền bạc, của cải , kỵ tháng 6 năm 38 và tháng 4 năm 39. Năm 40 tuổi, trọn vẹn và khá hay đẹp, năm này sinh con thì tốt, có phát tài. Từ 41 tới 45 tuổi: Năm 41 tuổi, không được tốt lắm, năm này có hai tháng đại xung khắc, đi xa thì bị nạn, đi gần thì gặp nhiều chuyện chẳng lành, đó là tháng 4 và 7, hai tháng này nên cẩn thận phòng ngừa, cảnh giác cho lắm. Năm 42 và 43 tuổi, không được nhiều điều tốt đẹp, may mắn , làm ăn, công việc tiền bạc hay thua lỗ, việc gia đình có hơi bê bối, hai năm này quá xấu, không nên phát sinh nghề nghiệp, cũng như về mọi khía cạnh khác. Năm 44 và 45 tuổi, hai năm này có triển vọng lên cao, khá tốt đẹp về tài lộc lẫn cả tình cảm. Nếu cố tạo lấy việc làm ăn, công việc sẽ giàu to. Từ 46 tới 50 tuổi: Năm 46 và 47 tuổi, khá hay đẹp về vấn đề gia đình, công danh, sự nghiệp của bạn và sự nghiệp ở vào mức trung bình, tài lộc điều hòa, không có có nhiều lo âu lắm. Năm 48 và 49 tuổi, hai năm này cũng còn khá đẹp không có việc gì quan trọng xảy ra, chỉ nên cẩn thận về bản thân và nghề nghiệp mà thôi. Năm 48 tuổi và 49, hai năm này thì tài lộc bình thường, đường nghề nghiệp có thời cơ phát sinh , tình cảm yên ấm, hạnh phúc . Năm 50 tuổi, năm này yên vui nhất , toàn năm đều tốt đẹp. Từ 51 tới 55 tuổi: Khoảng thời kì này vẫn ở trong tình trạng bình thường, cuộc sống khá sung túc và đầy đủ, cuộc đời hoàn toàn sống trong sự giàu sang phú quý. Trừ năm 53 tuổi có xấu vào tháng 6 và 8 mà thôi. Từ 56 tới 60 tuổi: Năm 56 tới 57 tuổi, có triển vọng về phần gia đình, sự nghiệp, tiền bạc dư dả, con cháu thuận hòa, gia cảnh yên vui. Năm 58 và 59, tình cảm êm đẹp, gia đình có nhiều chuyện buồn lo, tiền bạc có hao tài tốn của. Năm 60 tuổi, phòng ngừa, cảnh giác tánh mệnh , năm này có xung khắc vào tháng 10 trở đi.

Bài Viết Liên Quan

Tắt Quảng Cáo [X]