SINH NĂM: từ 1929 tới 1989 và 2049 thuộc Cung CẤN và thuộc Mạng ĐẠI LÂM MỘC (cây ở rừng lớn ) Xương CON RẮN. Cầm tinh CON KHỈ Phật Bà Quan Âm độ mệnh : Kỷ Tỵ cung Cấn số này, và thuộc Mạng Mộc cây lớn mọc ngay giữa rừng. Nếu mà sinh đặng Thu Đông, Như cây gặp nước, như rồng gặp mưa. Sanh nhằm lỗi số Hạ Thu, Số phần cực nhọc nắmg mưa phũ phàng. Số nàng chết hụt mấy lần, Quý nhân độ mệnh có phần khỏi lo. Tuổi này sáng láng thông minh, Thấy thì làm đặng thiệt tình chẳng sai. Tiền vận chưa biết nên hư, Hậu vận mới khá của dư có xài. Lòng ở ngay thẳng mới hay, Phật Trời hộ độ có ngày làm nên.

CUỘC ĐỜI: Tuổi Kỷ Tỵ có nhiều đau thương vào thời tiền vận và thời trung vận , cuộc đời luôn luôn bị đảo lộn và cuộc sống có nhiều suy tư sầu muộn, tuy nhiên vào thời hậu vận thì cuộc đời mới có thể trở nên cuộc sống an nhàn và sung sướng được. Cuộc đời còn phải chịu đựng nhiều sầu tư lo âu cho tới tuổi 44 trở đi mới tạo được sự vững vàng và làm ăn, công việc mới có thời cơ thuận tiện. Cuộc sống thường bị thiếu kém về vấn đề tiền bạc cũng như có thiếu kém về vấn đề tình cảm, tuy nhiên vào thời hậu vận thì có phúc đức, làm ăn, công việc được phát triển và có nhiều triển vọng tốt đẹp về nghề nghiệp. Tuổi Kỷ Tỵ nhiều buồn đau trong cuộc sống vào thời thời trung vận , nhưng về thời hậu vận thì an phận. Số hưởng thọ, trung bình khoảng từ 68 tới 76 tuổi là mức tối đa. Nhưng mà nếu như ở nhân hậu, làm phúc đức thì sẽ được tăng tuổi thọ , gian dối, làm điều ác thì sẽ bị giảm tuổi thọ .

CON ĐƯỞNG TÌNH DUYÊN: Về vấn đề tình yêu , có nhiều sự buồn đau vào lúc thuở nhỏ, cuộc đời về vấn đề tình yêu có đôi lần đổi thay và nhiều chuyện buồn đau đang giăng mắc trong lòng. Tuy nhiên, về vấn đề tình yêu , tuổi Kỷ Tỵ được chia ra làm ba trường hợp như sau: Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn có 3 lần đổi thay về vấn đề tình yêu và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng: 3, 6, 8, và 10 Ângày âm lịch . Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn đổi thay 2 lần về vấn đề tình và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng: 2, 4, 7 và 9 Ângày âm lịch .Nếu bạn sinh vào những tháng này bạn sẽ được hưởng trọn vẹn hạnh phúc, ấm no hoàn toàn, không có đổi thay về vấn đề tình yêu và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng 1, 5 và 12 Ângày âm lịch . Trên đây là những diễn tiến về vấn đề tình yêu và hạnh phúc qua những trường hợp và tháng sinh của bạn. Vậy bạn nên nhớ lại trường hợp của mình để hiểu biết cuộc đời và yên trí, cho đó là định mệnh vậy.

VẤN ĐỀ GIA ĐẠO, CÔNG DANH: Phần công danh, sự nghiệp của bạn không có gì quan trọng, nếu như có cũng ở vào mức độ bình thường mà thôi. Về gia cảnh có nhiều phúc đức, vượt qua được những lúc khó khăn, thời trung vận có thể sẽ gặp nhiều buồn bã và đau thương, thời hậu vận mới được yên vui. Về sự nghiệp có thể hoàn thành vào năm 40 tuổi trở lên. Năm 38 tuổi, có triển vọng tốt đẹp về vấn đề này . Tiền bạc của bạn dễ chịu, có thời cơ phát sinh vào mùa Đông năm 38 tuổi. Trước tuổi đó vấn đề này trở nên khó khăn và có có nhiều lo âu .

CÁC TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: T rong vấn đề làm ăn, công việc hay hợp tác bất cứ việc gì trong cuộc sống, hợp tác hay cộng tác có tánh cách tiền bạc đều nên buôn bán cùng với những tuổi này thì gặp nhiều may mắn, có kết quả tốt đẹp và không bao giờ sợ thất bại, đó là bạn hợp tác cùng với các tuổi: Kỷ Tỵ đồng tuổi, Canh Ngọ, Nhâm Thân. Những tuổi này rất hạp cùng với sự nghiệp làm ăn, công việc của bạn.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: T rong việc hôn nhân và hạnh phúc, bạn cần nên lựa chọn những tuổi có số hạp cùng với số tuổi mình, mới đẩy mạnh cuộc sống lên cao và cuộc đời không bao giờ có những thất bại cho đời mình, chẳng những cuộc sống được hoàn toàn đầy đủ, sung túc mà gia đình lại có hạnh phúc, đó là bạn thành hôn cùng với các tuổi: Nhâm Thân, Ất Hợi, Bính Tý. Kết hôn cùng với tuổi Nhâm Thân, cuộc sống dễ tạo ra tiền bạc, cuộc sống đầy đủ, cuộc đời lên cao và êm đẹp. Với tuổi Ất Hợi, số giàu sang dễ tạo lấy nhiều triển vọng tốt đẹp cho cuộc đời. Với tuổi Bính Tý, càng lên cao hơn nữa về vấn đề tiền bạc cũng như trong sự thất bại hay buồn đau . Đó là các tuổi hạp về vấn đề tình yêu lẫn cả tài lộc. Nếu thành hôn, se duyên cùng với những tuổi này , bạn chỉ tạo được 1 cuộc sống ở mức trung bình mà thôi. Vì các tuổi này chỉ hợp về vấn đề tình yêu mà không hạp về vấn đề tài lộc, đó là các tuổi: Giáp Tuất, Canh Thìn, Bính Tuất, Mậu Thìn. Những tuổi trên đây nếu như bạn thành hôn , cuộc đời bạn chỉ tạo được 1 cuộc sống ở mức độ đủ ăn, đủ mặc trung bình mà thôi. Nếu bạn thành hôn, se duyên cùng với những tuổi sau đây, cuộc sống của bạn sẽ có thể, không tạo được 1 sự nghiệp hay tiền tài khả dĩ bảo đảm được cuộc đời như ý muốn, vì những tuổi này chẳng những không hạp cùng với tuổi bạn về vấn đề tình yêu cũng như về đường tài lộc, đó là bạn thành hôn cùng với những tuổi sau đây: Tân Mùi, Đinh Sửu, Quý Mùi. Những tuổi này là những tuổi không hạp về tình yêu và cũng không hạp về đường tài lộc nữa. Các năm tuổi này số xung kỵ tuổi, nếu như thành hôn, se duyên , bạn có thể sẽ phải làm vào cảnh xa vắng liên miên hay có nhiều lo buồn về việc lập gia đình, đó là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi: 20, 26, 32, 38 và 44 tuổi. Nếu bạn sinh vào những tháng này , có bạn sẽ có nhiều đời chồng hay ít ra cũng phải gặp sự đau khổ về việc lấy chồng, đó là nếu như bạn sinh vào những tháng: 4, 5, 7 và 8 Ângày âm lịch .

CÁC TUỔI ĐẠI KỴ: B ạn thành hôn cùng với những tuổi này , hay hợp tác làm ăn, công việc hay hợp tác bất cứ công việc nào khác, cuộc đời bạn sẽ có thể lâm vào cảnh ly biệt hay tuyệt mạng giữa cuộc đời, vì những tuổi này là những tuổi đại kỵ và xung khắc, đó là các tuổi: Quý Dậu, Mậu Dần, Kỷ Mẹo , Ất Dậu, Đinh Mẹo . Gặp tuổi kỵ trong vấn tình yêu thì nên thành hôn, se duyên âm thầm, không nên làm lễ hôn nhơn ra mắt bà con thân tộc. Còn trong việc làm ăn, công việc thì không nên buôn bán về tiền bạc, của cải . Trong gia đình con cái nên xem sao hạn của mỗi tuổi hằng năm mà cúng, thì sẽ được giải hạn ngay.

CÁC NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi Kỷ Tỵ có những năm khó khăn nhất , làm ăn, công việc gặp nhiều trở ngại, công việc không được tiến triển nhiều và cuộc sống không gặp nhiều may mắn lắm, đó là vào các năm bạn ở vào số tuổi: 24, 28, 34 và 37 tuổi. Các năm tuổi này bạn sẽ gặp sự khó khăn trong việc làm ăn, công việc .

NHỮNG GIỜ, NGÀY KHỞI HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Kỷ Tỵ có những ngày, giờ khởi hành hạp nhất , làm ăn, công việc được nhiều phát triển , có thời cơ phát sinh về nghề nghiệp, tiền bạc được nhiều thắng lợi, đó là những ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ. Những ngày, giờ và tháng này bạn khởi hành sẽ gặp nhiều may mắn không sợ bị thất bại, bất cứ việc gì, vì là những ngày, giờ và tháng đại lợi và những ngày, giờ trên áp dụng cho suốt cuộc đời.

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: Từ 18 tới 25 tuổi: Năm 18 tuổi, vượng phát về tài lộc và tình cảm, năm này có thể làm ăn, công việc được, tài lộc khá tốt, công danh, sự nghiệp của bạn sự nghiệp năm này có thể tạo được sung sướng suốt đời. 19 tuổi, năm này có số hên vào tháng 1, 4 và 7 Ângày âm lịch , ngoài ra những tháng khác trung bình. 20 tuổi, tuổi này có kỵ vào tháng 4 và 7. Những tháng khác làm ăn, công việc được. 21 tuổi, đầy đủ mọi việc, mọi công việc đều được may mắn. 22 tuổi, tuổi này có thể làm việc gì cũng thắng lợi, có nhiều tài lộc và đầy đủ về mặt tình cảm. 23 tuổi, được may mắn, công việc làm ăn, công việc dễ chịu, năm này tạo lập sự nghiệp thì sẽ gặp được nhiều sự may và thành công hoàn toàn. 24 tuổi, có lộc và tiền tài , tình cảm bình thường, gia cảnh yên vui. 25 tuổi, hoàn toàn êm đẹp không có gì quan trọng xảy ra trong suốt cả năm. Từ 26 tới 30 tuổi: 26 tuổi, nhiều êm đẹp trong những tháng đầu năm, những tháng cuối năm xui xẻo, giữa năm được trung bình. 27 tuổi, năm này không được tốt, hãy phòng ngừa, cảnh giác tai nạn hay bịnh tật, kỵ mùa Xuân, đừng nên làm ăn, công việc hay hợp tác xuất phát tiền bạc. 28 tuổi, những tháng 4, 6, 8 và 12 Ângày âm lịch có nhiều xui xẻo, làm ăn, công việc không được khá lắm, nên cẩn thận tiền bạc. 29 tuổi, năm này khá đầy đủ và có thể làm nên được sự nghiệp, tiền tài được dễ dàng, không có gì khó khăn trong việc làm ăn, công việc . Năm 30 tuổi, nên cẩn thận phòng ngừa, cảnh giác bịnh tật, đại kỵ vào những tháng 6 và 8 Ângày âm lịch . Từ 31 tới 35 tuổi: 31 tuổi, không được tốt, bổn mệnh suy yếu, việc làm ăn, công việc bị ngừng trệ, tình cảm gặp nhiều bê bối, lộn xộn trong gia đình. 32 tuổi, năm này khó khăn không tạo được nhiều thời cơ về tiền bạc, của cải cũng như về tình cảm. 33 tuổi, năm tuổi bạn gặp hạn xung, không nên đi xa buôn bán , sẽ có hao tài tốn của. 34 tuổi, năm này sẽ gặp may vào tháng 4, những tháng khác bình thường. 35 tuổi, năm này việc làm ăn, công việc khó khăn. Không nên đi xa vào những tháng 8 và 10, có bịnh nhỏ. Từ 36 tới 40 tuổi: 36 tuổi, bình thường bổn mệnh suy yếu, nên cẩn thận việc buôn bán về tiền bạc, của cải và tình cảm. 37 tuổi, năm này tạo nên điều kiện cho gia đình được vui vẻ thì tốt hơn, đừng nên lo âu quá độ, tinh thần bất an. 38 tuổi, toàn năm tầm thường, không xảy ra việc gì quan trọng. 39 tuổi, có lộc và tiền tài vào tháng 3, những tháng khác không được tốt lắm. 40 tuổi, năm này nên cẩn thận việc xe cộ cũng như về mặt tiền bạc. Không có lợi về tài lộc.

Bài Viết Liên Quan

Tắt Quảng Cáo [X]