SINH NĂM: từ 1938 tới 1998 và 2058 thuộc Cung KHẢM và thuộc Mạng THÀNH ĐẦU THỔ (đất trên vách) Xương CON CỌP Cầm tinh CON THUỒNG LUỒNG Phật Bà Quan Âm độ mệnh : Số này sau ngắn trước dài, Anh em thân thích lạc loài phương xa. Nếu mà sinh thuận vào mùa mùa Hạ, Ấy là sung sướng khác thì lỗi ngay. Mùa Xuân lỗi số chẳng mong, Vợ chồng chẳng hạp duyên đầu phải xa. Anh em sung khắc chẳng hòa, Nói ra gây gỗ tự nhiên rầy rà. Số tuổi tự lập gia đình, Một mình toan tính trăm đường tự do. Tuổi già y lộc hưng long, Cây già kết trái những chồng phước dư.

CUỘC ĐỜI: Cuộc đời có phần sung túc về vấn đề tình cảm, tình cảnh của cuộc đời thuở nhỏ không đem lại nhiều tươi vui. Muốn tròn vẹn và có hạnh phúc, tiền bạc đầy đủ và dồi dào, phải qua 30 tuổi trở đi mới có thể làm ăn, công việc được. Tiền vận còn lắm vất vả, gian nan vì cuộc sống hay vì nghề nghiệp, thời trung vận mới có thời cơ tạo lấy sự nghiệp và thời hậu vận mới có thể sống cuộc sống an nhàn được. Tóm lại: Cuộc đời thuở nhỏ tức là thời tiền vận cũng có nhiều đau xót, thời hậu vận mới được cuộc sống an nhàn , thời trung vận vẫn còn những lo âu buồn tủi. Tuổi Mậu Dần chỉ hưởng được 1 cuộc sống ở mức trung bình mà thôi. Số hưởng tuổi thọ từ khoảng 56 tới 68 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu như ăn ở hiền hòa thì sẽ được tăng tuổi thọ , gian dối, làm điều ác thì sẽ bị giảm tuổi thọ .

CON ĐƯỞNG TÌNH DUYÊN: Về vấn đề tình yêu , tuổi Mậu Dần có nhiều khe khắt, số sống về tình yêu như sóng gió ba đào, như ngọn thủy triều lên, xuống vô chừng không nắm được phần thắng lợi. Về vấn đề tình yêu được chia ra làm ba giai đoạn như sau: Nếu bạn sinh vào những tháng này , thì cuộc đời có 3 lần đổi thay về vấn đề tình yêu , đó là bạn sinh vào những tháng: 4 và 9 Ângày âm lịch . Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn sẽ có 2 lần đổi thay về vấn đề tình yêu và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng: 1, 2, 5, 8, 10 và 12 Ângày âm lịch . Và nếu như bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn sống được hoàn toàn hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng: 3, 6, 7 và 11 Ângày âm lịch . Trên đây là diễn tiến về những vấn đề tình yêu của tuổi bạn, tùy theo tháng sinh quyết định cuộc đời. Bạn nên nhớ tháng sinh mà suy ngẫm về vấn đề tình yêu của mình.

VẤN ĐỀ GIA ĐẠO, CÔNG DANH: Phần gia cảnh có nhiều thắc mắc, không sống êm đềm mà trái lại thường nghi kỵ và buồn tẻ. Sự việc này vào thời hậu vận mới được yên vui. Công danh nếu như có, cũng chỉ ở vào mức độ trung bình. Không theo đuổi công danh, sự nghiệp của bạn thì việc làm ăn, công việc có thời cơ phát triển thuận về giao thương, buôn bán. Tiền bạc của bạn được dễ dàng kể từ năm 30 tuổi trở lên, cuộc sống có phần vững chắc. Sự nghiệp của bạn tầm thường, không hoàn toàn giữ được sự nghiệp lâu bền, thường hay bị đổ vỡ bất thường cho tới tuổi 40 mới nắm vững chắc được.

CÁC TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: T rong việc buôn bán làm ăn, công việc , hay hợp tác, buôn bán về tiền bạc, của cải , cần phải lựa chọn tuổi tác mới tạo được nhiều thời cơ thuận tiện trong cuộc sống. Nếu trong cuộc đời cần giao thương, buôn bán hay mọi việc có liên quan tới đời sống thì cần nên hợp tác cùng với những tuổi này : Kỷ Mẹo , Quý Mùi, Ất Dậu. Những tuổi này rất hạp cùng với tuổi Mậu Dần trong mọi việc làm ăn, công việc trong suốt cuộc đời.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: T rong việc thành hôn, se duyên hay chọn lựa người để trao thân gởi phận, muốn sống 1 cuộc đời đầy đủ, có thể tạo nên cơ nghiệp và hưởng được sự sung sướng trên đời, bạn cần nên thành hôn, se duyên cùng với những tuổi sau đây, rất hạp về vấn đề tình yêu , mà còn hạp về đường tài lộc nữa. Đó là bạn thành hôn cùng với những tuổi: Kỷ Mẹo , Quý Mùi, Ất Dậu, Đinh Hợi, Đinh Sửu, Ất Hợi. Nếu bạn thành hôn cùng với tuổi Kỷ Mẹo , Quý Mùi: Cuộc sống được thêm phần sung túc, về phần tài lộc, tiền nong được đầy đủ và cuộc đời có sự sung sướng hoàn toàn. Với tuổi Ất Dậu, Đinh Hợi: Hai tuổi này có thời cơ phát sinh về công danh, sự nghiệp của bạn sự nghiệp, cuộc sống được hoàn toàn hạnh phúc và êm đẹp. Với tuổi Đinh Sửu, Ất Hợi: Cuộc sống được đẩy mạnh tới chỗ giàu sang phú quý, con cái được sum vầy hạnh phúc. Nếu bạn thành hôn cùng với những tuổi này , cuộc sống bạn chỉ có thể tạo được 1 cuộc sống ở mức trung bình mà thôi, vì các tuổi sau đây chỉ hạp cùng với tuổi bạn về đường tình yêu mà lại không hạp về đường tài lộc, đó là các tuổi: Canh Thìn, Nhâm Ngọ, Bính Tuất, Bính Tý. Nếu bạn thành hôn cùng với những tuổi này , bạn có thể sẽ không tạo được 1 cuộc sống hoàn toàn đầy đủ và suốt cuộc đời chỉ sống trong sự nghèo nàn và buồn đau , không vượt lên được 1 sự may mắn, đó là bạn thành hôn, se duyên cùng với các tuổi: Mậu Dần, Giáp Thân. Hai tuổi này không thuận cùng với tuổi bạn về đường tình yêu cũng như về tài lộc. Các năm tuổi này rất xung kỵ cùng với tuổi bạn, không nên thành hôn, se duyên , vì thành hôn, se duyên bạn có thể gặp cảnh xa vắng trong cuộc đời, đó là vào các năm mà bạn ở vào tuổi: 20, 26, 32, 38, 44, 50 và 59 tuổi. Tuổi Mậu Dần sinh vào những tháng này sẽ có số đa phu hay có phần đa đoan về việc chồng con, đó là sinh vào những tháng: 1, 2, 4 và 5 Ângày âm lịch .

CÁC TUỔI ĐẠI KỴ: T rong cuộc sống có những tuổi đại kỵ đặc biệt, đó là các tuổi sau đây, không nên thành hôn , buôn bán hay làm ăn, công việc , cuộc đời có thể sẽ bị tuyệt mạng hay gặp cảnh ly biệt hoặc gặp tai nạn bất ngờ. Đó là các tuổi: Tân Tỵ và Quý Tỵ. Bạn không nên thành hôn hay buôn bán cùng với những tuổi này có thể xảy ra những trường hợp kể trên, tốt hơn là bạn nên tránh là tốt. Gặp tuổi kỵ trong việc hôn nhân phải nên âm thầm đừng nên làm lễ hôn nhân hay ra mắt bà con thân tộc 1 cách linh đình. Gặp tuổi kỵ trong việc làm ăn, công việc thì đừng buôn bán nhiều về vấn đề tiền bạc. Trong vấn đề con cái hoặc bà con thân tộc thì phải cúng sao giải hạn hằng năm cho cả hai tuổi, thì mới có thể ở gần nhau được.

CÁC NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi Mậu Dần có những năm khó khăn nhất là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi: 23, 27, 31 và 40. Các năm tuổi này làm ăn, công việc không được hoàn toàn tốt đẹp, cuộc sống có phần suy yếu, tiền bạc không tạo được 1 cách dễ dàng. Các năm tuổi này bạn nên phải hết sức cẩn thận, nhất là cần phải để ý nên phòng ngừa, cảnh giác hao tài hay có đau bịnh.

NHỮNG GIỜ, NGÀY KHỞI HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Mậu Dần hạp vào những ngày chẵn, tháng chẵn và giờ chẵn. Xuất hành làm ăn, công việc buôn bán hay buôn bán đều đoạt lấy thắng lợi và không bao giờ sợ có sự thất bại. Sự khởi hành theo trên áp dụng suốt đời sẽ có nhiều hay đẹp.

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: Từ 19 tới 25 tuổi: Năm 19 tuổi, có nhiều điều tốt đẹp, may mắn về việc làm ăn, công việc , vào những tháng 6 và 9 Ângày âm lịch có lộc và tiền tài , nên cẩn thận vào tháng 4 Ângày âm lịch . 20 tuổi, năm này cũng tốt lắm, làm việc gì cũng có thâu hoạch thắng lợi, toàn năm nắm chắc phần thắng trong tay. 21 tuổi, năm này có ba tháng tốt đẹp, đó là tháng 3, 7 và 11 Ângày âm lịch , ba tháng này nên khuếch trương, buôn bán về tiền bạc, của cải thì thâu nhiều kết quả, những tháng khác tầm thường. 22 và 23 tuổi, hai năm trung bình, làm ăn, công việc lần lần, thâu hoạch thắng lợi ít, và không có hao tài. 24 và 25 tuổi, năm 24 tuổi có nhiều chuyện khá hay về đường tình cảm, về đường tài lộc thiếu kém, năm này không nên đi xa có hại; năm 25 tuổi, kỵ và xung khắc vào những tháng 4, 6 và 8 Ângày âm lịch . Ba tháng này có hao tài, những tháng khác tầm thường. Từ 26 tới 30 tuổi: Năm 26 tuổi gặp nhiều may mắn trong việc phát sinh sự nghiệp, công danh, sự nghiệp của bạn hay việc làm ăn, công việc có thời cơ tốt đẹp cho đời bạn. Năm 27 tuổi, năm này giao thương vào những tháng 3 và 7 Ângày âm lịch thì tốt, tháng 9 và 11 Ângày âm lịch , không nên đi xa hay buôn bán về tiền bạc, của cải . Năm 28 tuổi, có đau bệnh hay hao tài tốn của vào những tháng 4 và 6 Ângày âm lịch . Năm 29 tuổi, tròn vẹn, mọi công việc đều có thể làm được nhưng không thâu hoạch nhiều kết quả cho lắm. Năm 30 tuổi, năm này có hoạch tài, hay có nhiều việc tào nên sự nghiệp, tiền bạc bất ngờ. Từ 31 tới 35 tuổi: Năm 31 tuổi toàn vẹn, việc làm ăn, công việc bị ngưng trệ đôi chút, những tháng 8 và 12 kỵ đi xa. Năm 32 tuổi, năm này toàn năm yên tĩnh không có sự sôi động về nghề nghiệp cũng như về cuộc đời. 33 tuổi, việc làm ăn, công việc có nhiều sự vững chắc và quyết định. Năm này tài lộc khá dồi dào. 34 và 35, hai năm có thể hoàn thành sự nghiệp vĩ đại 1 cách dễ dàng không sợ có sự thất bại hay hao hụt về tiền bạc, của cải . Từ 36 tới 40 tuổi: 36 tuổi trung bình, không có gì quan trọng liên quan tới cuộc đời. 37 tuổi, năm này khá tốt đẹp cho việc đi xa, buôn bán về tiền bạc, của cải , nhất là tháng 9 và 10, kết quả tốt đẹp về tài chính. 38 tuổi, được vững bền về hạnh phúc và vấn đề tình cảm. 39 tuổi, có hy vọng thành công về đường con cái và tài lộc lẫn tình cảm. Năm 40 tuổi, vẹn toàn, năm này có sự vui mừng trong gia cảnh , tài lộc bình thường. Từ 41 tới 45 tuổi: Khoảng thời kì này , việc tài lộc được trung bình, việc làm ăn, công việc khá hay, tuy nhiên về bổn mệnh có hơi suy yếu vào số tuổi 42. Năm 43 kỵ tháng 10. 44 tuổi, năm này vững về bổn mệnh , nhưng hao kém về tài lộc. Năm 45 tuổi kỵ ba tháng đầu năm. Từ 46 tới 50 tuổi: Các năm tuổi này có số tốt, chẳng những thâu hoạch nhiều về tình cảm, tài lộc mà gia đình có nhiều vui vẻ. Năm 46, bổn mệnh vững chỉ kỵ tháng 10, hớt tiền bạc, tình cảm không được dồi dào. Năm 48, năm này xấu, nên cẩn thận về sức khỏe, tiền bạc trung bình. Năm 49, được tốt vào những tháng 2 và 7, tháng 11 có xung kỵ. Năm 50, năm bổn mệnh không được toàn vẹn, nên cẩn thận việc con cái và vấn đề tiền bạc, năm này có phần xấu, nên cẩn thận cho lắm.

Bài Viết Liên Quan

Tắt Quảng Cáo [X]