SINH NĂM: từ 1908 tới 1968 và 2028 thuộc Cung KHÔN. Trực ĐỊNH và thuộc Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn ) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (quan lộc) Xương CON KHỈ. Cầm tinh CON LẠC ĐÀ

Phật Bà Quan m độ mệnh : Đoán xem số mệnh tuổi này, Số cùng cùng với mệnh lắm lần gian truân. Thìn,Tuất, Sửu, Mùi sinh thai, Tỵ, Ngọ sáu tháng đặng mai thanh nhàn. Số người cốt nhục không hòa, Tự tay lập nghiệp mà nên cửa nhà. Tuổi nhỏ chết hụt đôi lần, Không thì bệnh tật khổ thân sau này. Đầu tiên có của chẳng an, Nhà cửa nhiều lớp rả tan đổi dời. Tuổi nhỏ cực trí lao tâm, Trở về lớn tuổi mới mong thanh nhàn. Số người lại có biệt tài, Làm ăn nên cửa bằng bàn tay không.

CUỘC ĐỜI: Cuộc đời tuổi Mậu Thân không được hay đẹp vào thuở nhỏ, về thời trung vận thì được hay đẹp và sống được đầy đủ về tiền bạc, của cải ; cuộc sống về thời hậu vận cũng được cuộc sống an nhàn đôi chút, nhưng vẫn còn khổ tâm. Tóm lại suốt cuộc đời tuổi Mậu Thân không bao giờ được yên trí mà sống trong thì được cuộc sống an nhàn và sung sướng . Tiền vận lao đao, thời trung vận có kết quả về tài lộc, thời hậu vận cuộc sống an nhàn và sung sướng, có thể hưởng tuổi thọ từ 59 tới 67 tuổi, nếu như gian dối, làm điều ác sẽ bị giảm tuổi thọ , làm phước, ăn ở nhân hậu thì sẽ được tăng tuổi thọ .

CON ĐƯỞNG TÌNH DUYÊN: T heo khoa chiêm tinh và tướng số, tuổi Mậu Thân sẽ như vầy: nếu như sinh vào những tháng này, cuộc đời bạn sẽ có 3 lần đổi thay về vấn đề tình yêu và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng: 4, 8, 9 và 12 ngày âm lịch . Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời phải có 2 lần đổi thay về vấn đề tình yêu , đó là bạn sinh vào những tháng 1, 2, 3, 5 và 10 ngày âm lịch . Và nếu như bạn sinh vào những tháng này, thì cuộc đời được sống hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng: 6, 7 và 11 ngày âm lịch . Đó là mệnh số bạn đối cùng với tình yêu và sau đây là những công danh, sự nghiệp của bạn và sự nghiệp của bạn.

VẤN ĐỀ GIA ĐẠO, CÔNG DANH: Phần gia cảnh , thuở nhỏ có nhiều khe khắt, nhưng lớn lên thì sống hạnh phúc, êm đềm. Công danh chỉ ở vào mức độ trung bình mà thôi. Sự nghiệp của bạn vững chắc từ năm 36 tuổi trở đi. Tiền bạc của bạn đầy đủ và hoàn toàn không bị thiếu thôn kể từ lúc bạn vừa 40 tuổi trở đi.

CÁC TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: Sau đây là các tuổi tác hạp cho sự nghiệp làm ăn, công việc , buôn bán về tiền bạc, của cải hay bất cứ việc gì khác trong cuộc đời, đó là các tuổi: Kỷ Dậu, Quý Sửu, Ất Mẹo . Những tuổi này rất hạp cùng với Mậu Thân trong mọi lãnh vực cuộc đời.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: T rong việc hôn nhân, Mậu Thân nên thành hôn cùng với những tuổi này: Kỷ Dậu, Quý Sửu, Ất Mẹo , Đinh Tỵ, Đinh Mùi, và Ất Tỵ. Kết duyên cùng với những tuổi này thì được sống giàu sang phú quý. Đó là các tuổi chỉ hạp về tình yêu mà không hạp về tài lộc hay công danh, sự nghiệp , đó là các tuổi: Canh Tuất, Nhâm Tý, Bính Tý, Bính Ngọ. Đó là các tuổi: Mậu Thân đồng tuổi, Giáp Dần. Những tuổi này thành hôn, se duyên thì nghèo khổ. Sanh vào những tháng này, bạn sẽ có nhiều vợ, đó là bạn sinh vào những tháng 1, 2, 4 và 5 ngày âm lịch .

CÁC TUỔI ĐẠI KỴ: Đ ó là những tuổi mà nếu như hợp tác, tuổi Mậu Thân có thể bị tuyệt mạng hay biệt ly nếu như thành hôn, se duyên hay hùn hạp làm ăn, công việc , đó là các tuổi: Tân Hợi và Quý Hợi. Gặp tuổi kỵ về việc làm ăn, công việc không nên hợp tác về tiền bạc, của cải . Về tình yêu thì nên kỵ bỏ việc làm lễ thành hôn, kỵ ra mắt gia tộc. Về gia đình con cái thì cúng sao hạn cho cả hai tuổi.

CÁC NĂM KHÓ KHĂN NHẤT:

NHỮNG GIỜ, NGÀY KHỞI HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Mậu Thân hạp những ngày chẵn, giờ chẵn mà tháng lẻ; khởi hành làm ăn, công việc buôn bán rất tốt, sẽ có rất nhiều thắng lợi.

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: Từ 20 tới 25 tuổi: 20 tuổi, không có may mắn, năm này có tai nạn hay hao tài. 21 tuổi, nên cẩn thận về tiền bạc, của cải cũng như về sự nghiệp làm ăn, công việc . 22 và 23 tuổi, không được hoàn toàn may mắn lắm, hai năm này cò nhiều buồn khổ. 24 và 25 tuổi, khoảng thời kì này có nhiều lo buồn cho cuộc sống, không được nhiều may mắn về vấn đề tài lộc. Từ 26 tới 30 tuổi: 26 tuổi, có nhiều điều tốt đẹp, may mắn , và may mắn. 27 và 28 tuổi, nên cẩn thận về tiền bạc, của cải cũng như về cuộc sống của bạn. 29 và 30 tuổi, nên cẩn thận việc làm ăn, công việc , hai năm này việc làm ăn, công việc bình thường. Từ 31 tới 35 tuổi: 31 tuổi, năm này tiền bạc dễ chịu, 32 tuổi nên lo gia đình, cá nhân có phần bê bối. Nên làm việc nhỏ thì có lợi. 33 và 34 tuổi, hai năm này nên cẩn thận việc làm ăn, công việc , không nên đi xa hay khởi hành vào những này xấu. 35 tuổi, khá tốt đẹp về phần tài lộc, tiền nong và cuộc đời. Từ 36 tới 40 tuổi: Khoảng thời kì này, nên phòng ngừa, cảnh giác bổn mệnh , có phần tốt đẹp về tài lộc và cuộc đời. Cuộc sống có nhiều điều tốt đẹp, may mắn , nên cẩn thận về tiền bạc, của cải vào những năm này. Từ 41 tới 45 tuổi: Khoảng thời kì này làm ăn, công việc , gia đình, buôn bán đều được tốt đẹp và khả quan. Cuộc sống có phần đầy đủ và hay về công danh, sự nghiệp của bạn luôn cả sự nghiệp. Từ 46 tới 50 tuổi: Khoảng thời kì này tuổi hơi xấu, nên cẩn thận bổn mệnh , tiền bạc có phần hao hụt, nên có nhiều sự lo buồn cho số mệnh bạn . Từ 51 tới 56 tuổi: Khoảng thời kì này, nên bình tĩnh và sáng suốt, không nên giao phó cho ai về tiền bạc, của cải hay có thể làm ăn, công việc việc lớn sẽ không được tốt đẹp cho cuộc đời bạn, tiền bạc hơi thiếu kém. Từ 57 tới 65 tuổi: Tuổi Mậu Thân sống rất lâu, có thể hưởng được nhiều phước lộc. Trong thời kì này, có thể có nhiều điều tốt đẹp, may mắn về tiền bạc, của cải cũng như sự nghiệp.

Bài Viết Liên Quan

Tắt Quảng Cáo [X]