SINH NĂM: từ 1928 tới 1988 và 2048 thuộc Cung ĐOÀI và thuộc Mạng ĐẠI LÂM MỘC (cây ở rừng lớn ) Xương CON RỒNG. Cầm tinh CON QUA Phật Bà Quan Âm độ mệnh : Đoán xem số mệnh Mậu Thìn, Lâm Mộc cây lớn có tàng mái to. Đông Xuân sinh đặng thời sang, Mùa Xuân vượng Mộc chẳng an đặng mùa. Mùa Hạ như tù chẳng an, Dầu làm có của muôn ngàn cực thân, vất vả . Anh em cô bác chẳng gần, Người dưng giúp của ân cần độ ta. Tuổi này vô số đàn bà, Gặp chồng mệnh lớn phải là nhịn ngay. Buổi đầu chồng vợ đổi thay, Nhiều chổ đi nói ngại nàng chẳng ưng. Tuổi sinh biết đặng nhiều nghề, Phiêu lưu xứ khác xa quê ông ba.

CUỘC ĐỜI: Tuổi Mậu Thìn vào thời tiền vận lắm vất vả long đong, thời trung vận lại có thêm nhiều đau xót cho tới thời hậu vận mới được vui tươi và yên ấm, hạnh phúc . Số hưởng lộc vào tuổi 40 trở đi, cuộc sống thời trung vận cũng có phần dễ chịu hơn thời thời tiền vận . Số nếu như có phúc đức, thì cũng hưởng được nhiều vui vẻ về tiền bạc, của cải cũng như về vấn đề nghề nghiệp. Tóm lại: Tuổi Mậu Thìn thời tiền vận thì vất vả, có đau xót về tâm hồn, thời trung vận cũng được hoàn toàn tốt đẹp, thời hậu vận mới thì được cuộc sống an nhàn và sung sướng . Tuổi Mậu Thìn số thụ hưởng được nhiều hay đẹp, công danh, sự nghiệp của bạn hay buôn bán thì khá tốt. Số hưởng tuổi thọ từ 58 tới 69 là mức tối đa. Tuy nhiên, nên làm đều phước đức, ăn ở nhân hậu để có thể được gia tăng thêm niên kỷ.

CON ĐƯỞNG TÌNH DUYÊN: Về vấn đề tình yêu cũng có trải qua nhiều sầu tư và đau thương trong cuộc đời, rồi mới xây dựng được hạnh phúc. Tuy nhiên, về vấn đề tình yêu , tuổi Mậu Thìn được chia ra làm ba trường hợp như sau: Nếu sinh vào những tháng sau đây, tuổi Mậu Thìn cuộc đời sẽ có 3 lần đổi thay về vấn đề tình yêu và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng: 3, 7 và 12 Ângày âm lịch . Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn sẽ có đổi thay 2 lần về vấn đề tình yêu và hạnh phúc, đó là sinh vào những tháng: 4, 5, 8 và 11 Ângày âm lịch . Và nếu như bạn sinh vào những tháng này về tình yêu bạn được hưởng hoàn toàn hạnh phúc và không có đổi thay trong suốt cuộc đời, đó là nếu như bạn sinh vào những tháng: 1, 2, 6, 9 và 10 Ângày âm lịch . Trên đây là những diễn tiến về tình yêu của bạn qua những tháng sinh. Nếu bạn ở vào những trường hợp trên, số bạn phải chịu vậy.

VẤN ĐỀ GIA ĐẠO, CÔNG DANH: Phần gia cảnh , thuở nhỏ có nhiều bề bối, vào thời trung vận cũng chưa được vẹn toàn, cho tới thời hậu vận mới được thì được cuộc sống an nhàn và sung sướng và phần gia cảnh mới được yên vui. Công danh nếu như có cũng chỉ ở vào mức độ bình thường mà thôi. Sự nghiệp của bạn được phát sinh mạnh mẽ vào tuổi 40 trở đi, tiền bạc cũng có thời cơ tạo nên rất dễ dàng vào thời thời trung vận và thời hậu vận . Tiền tài vào thời hậu vận thì quá nhiều và vững chắc.

CÁC TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: S Sau đây là các tuổi tác hạp làm ăn, công việc của bạn. Trong vấn đề hợp tác, cũng như cộng tác hay bất cứ việc gì có liên quan tiền bạc và sự sống thì nên hợp tác hay cộng tác cùng với những tuổi này , đó là các tuổi: Kỷ Tỵ, Quý Dậu và Ất Hợi. Trong cuộc đời bạn nên cộng tác hay hợp tác cùng với những tuổi này thì sẽ có nhiều kết quả tốt về nghề nghiệp cũng như về tài lộc.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG T rong sự kết hợp lương duyên, hay lựa chọn người để thành hôn, se duyên , bạn cũng nên cần có các tuổi tác hạp cùng với tuổi mình mới có thể phát sinh được sự nghiệp và cuộc đời, thành hôn, se duyên cùng với những tuổi này bạn có nhiều thời cơ thuận tiện và sống được 1 cuộc đời sung sướng, đó là bạn thành hôn, se duyên cùng với những tuổi: Kỷ Tỵ, Quý Dậu, Ất Hợi, Đinh Sửu, Đinh Mẹo , Ất Sửu. Nếu bạn thành hôn, se duyên cùng với tuổi Kỷ Tỵ và Quý Dậu, cuộc đời có chức phận và sống được giàu sang phú quý, con cái đầy đủ vui tươi. Với tuổi Ất Hợi và Đinh Sửu, bạn sẽ trở nên hoàn toàn tốt đẹp và gặp nhiều may mắn trong cuộc đời, có tiền tài và có cả danh vọng. Với tuổi Đinh Mẹo , Ất Sửu, cuộc sống được đẩy mạnh lên cao và có thể tạo nên sự vui sướng của cuộc đời, vì những tuổi trên hạp về đường tình yêu và hạp về đường tài lộc. Nên thành hôn, se duyên cùng với những tuổi này sẽ không bao giờ có nghèo khổ hay thiếu thốn về tiền bạc, của cải . Nếu bạn thành hôn, se duyên cùng với những tuổi này đời sống của bạn có thể chỉ tạo được tới mức độ trung bình mà thôi, vì những tuổi sau đây chỉ hạp về đường tình yêu mà không hạp về đường tài lộc, đó là bạn thành hôn, se duyên cùng với các tuổi: Mậu Thìn đồng tuổi, Canh Ngọ, Giáp Tuất, Bính Tý. Bạn thành hôn, se duyên cùng với những tuổi trên chỉ tạo được 1 cuộc sống vừa đủ ăn đủ mặc là cùng. Nếu bạn thành hôn cùng với những tuổi sau đây, cuộc đời bạn có thể sẽ có nhiều khó khăn trong cuộc sống, cuộc đời không tạo được thời cơ phát sinh về tiền bạc, của cải , gia đình luôn luôn gặp cảnh túng quẫn liên miên , đó là nến bạn thành hôn, se duyên cùng với những tuổi: Nhâm Thân, Bính Dần, Canh Thân, Mậu Dần. Vì nếu như thành hôn, se duyên cùng với những tuổi này sẽ không hạp về đường tình yêu và cũng không hạp cả về đường tài lộc, nên có thể sẽ phải chịu cảnh nghèo khổ hoặc lận đận suốt đời. Có những năm tuổi bạn rất xung khắc việc thành hôn, se duyên , nếu như thành hôn, se duyên cuộc đời bạn phải chịu cảnh xa vắng liên miên hay ít ra cũng luôn luôn phải lo buồn về việc gia đình, đó là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi: 18, 20, 26, 30, 32, 38 và 42 tuổi. Những năm ở vào tuổi trên, không nên thành hôn, se duyên , nếu như thành hôn, se duyên sẽ có thể gặp rủi nhiều hơn là may. Nếu bạn sinh vào những tháng này cuộc đời bạn sẽ có nhiều đổi thay về việc lập gia đình hay có số đa phu, đó là nếu như bạn sinh vào những tháng: 4, 5, 7 và 8 Ângày âm lịch . Nếu sinh vào những tháng này , bạn nên cẩn thận về việc lập gia đình để tránh sự dang dở.

CÁC TUỔI ĐẠI KỴ: Về việc thành hôn, se duyên hay hợp tác làm ăn, công việc , bạn không nên buôn bán hay thành hôn, se duyên cùng với những tuổi này , vì gặp tuổi xung kỵ, nếu như thành hôn, se duyên hay hùn hạp làm ăn, công việc , sẽ xảy ra cảnh tuyệt mạng hay biệt ly vào giữa cuộc đời, đó là các tuổi: Tân Mùi và Quý Mùi, hai tuổi này rất xung kỵ, không nên thành hôn hay hợp tác làm ăn, công việc , sẽ gặp những trường hợp trên. Gặp tuổi kỵ về tình yêu thì nên âm thầm ăn ở cùng với nhau, kỵ làm lễ hôn nhơn hay ra mắt bà con thân tộc. Về việc làm ăn, công việc không nên buôn bán về tiền bạc, của cải . Về gia đình con cài thì nên dùng sao giải hạn cho cả ba tuổi và phài tùy theo sao hạn từng năm của mỗi tuổi mà cúng thì sẽ được giải hạn.

CÁC NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi Mậu Thìn có những năm khó khăn nhất , làm ăn, công việc không được phát triển , tiền bạc khó khăn, thiếu hụt, đó là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi: 25, 28, 34 và 37 tuổi. Các năm tuổi này bạn nên phòng ngừa, cảnh giác có hao tài hay đau bịnh.

NHỮNG GIỜ, NGÀY KHỞI HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Mậu Thìn có những ngày, giờ khởi hành hạp nhất là những ngày chẵn, giờ chẵn và tháng chẵn. Xuất hành theo những ngày, giờ và tháng nói trên bạn sẽ gặp được nhiều thắng lợi hoàn toàn, không sợ thất bại về tiền bạc, của cải cũng như về tình cảm và tài lộc.

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: Từ 19 tới 25 tuổi: Năm 19 tuổi, có lộc và tiền tài , phát sinh mạnh mẽ về đường tình cảm, tiền bạc điều hòa, năm này kỵ tháng chạp. 20 tuổi, năm này gặp nhiều trở ngại trong làm ăn, công việc cũng như về vấn đề công danh, sự nghiệp của bạn sự nghiệp. 21 tuổi, có nhiều hay đẹp, chỉ cần nên cẩn thận vào tháng 6 trở đi. 22 tuổi, chắc chăn sẽ không bao giờ có thất bại về đường tài lộc và tình cảm, tháng 4 đại phát. 23 tuổi, năm này trung bình, nên cẩn thận, có hao tài hay phòng ngừa, cảnh giác bệnh hoạn. Năm 24 tuổi, năm này tài lộc được khá, có thể phát sinh về nghề nghiệp, thâu nhiều thắng lợi cho bạn. 25 tuổi, năm này được trung bình, mọi công việc làm ăn, công việc nên hoãn lại vào giữa năm thì tốt. Từ 26 tới 30 tuổi: Năm 26 tuổi có nhiều triển vọng trong việc làm ăn, công việc . 27 tuổi, năm này cũng được khá về đường tài lộc và sự nghiệp. Kỵ tháng 10, không nên đi xa hay buôn bán về tiền bạc, của cải . 28 tuổi, khá tốt về con đường tài lộc, được tốt về phần tiền bạc, cẩn thận vào tháng 8. 29 tuổi, năm này khá tốt vào tháng Giêng và Hai, riêng những tháng khác được bình thường. Năm 30 tuổi, năm này kỵ tháng 6; tháng 8 có lộc và tiền tài , tháng 10 và 12 phát tài. Từ 31 tới 35 tuổi: 31 tuổi, năm này không được hay cho lắm, kỵ đi xa, buôn bán về tiền bạc, của cải cũng như về việc làm ăn, công việc lớn . 32 tuổi, năm này xung kỵ đặc biệt vào tháng 10, những tháng khác bình thường. 33 tuổi, toàn năm đều xấu, nên phòng ngừa, cảnh giác hao của, trong gia đình hay có cá nhân đau bệnh. 34 tuổi, cuộc sống trở lại bình thường, gia đình yên vui và yên ấm, hạnh phúc . 35 tuổi, phần tài lộc, tiền nong được tốt, phần gia cảnh yên vui, phần tình cảm tạm được. Từ 36 tới 40 tuổi: 36 tuổi không được hay đẹp về tiền bạc, của cải vào những tháng giữa năm, những tháng đầu năm và cuối năm dễ chịu. 37 tuổi, năm này không có gì quan trọng xảy ra trong cuộc đời, công việc chỉ xảy ra bình thường mà thôi. 38 tuổi, năm này khá tốt đẹp, cuộc sống có nhiều dịp may đưa đến, tháng 4 có xung khắc, không nên đi xa. 39 tuổi, năm trung bình, mọi việc có thể an bài. Năm 40 tuổi, năm này tốt, bổn mệnh vững, tiền bạc khá dồi dào. Từ 41 tới 45 tuổi: Năm 41 tuổi, đề phòng xem chừng bị đau bệnh bất ngờ vào những tháng cuối năm. 42 tuổi có hoạnh tài. 43 tuổi, đề phòng xem chừng tai nạn về nước. Năm 44 tuổi, hãy phòng ngừa, cảnh giác 1 sự rắc rối về vấn đề tình cảm. 45 tuổi, 1 năm khá tốt đẹp, kỵ lửa, kỵ đi xa. Từ 46 tới 50 tuổi: Đây là khoảng thời kì hưởng cuộc sống an nhàn của tuổi bạn. Trong những năm này , việc tài lộc và gia cảnh đều được may mắn. Trong số con cái có người đỗ đạt và làm nên danh phận. Suốt mấy năm liền, năm nào gia đình cũng có tin mừng bất ngờ. Tuy nhiên hãy phòng ngừa, cảnh giác năm 49 tuổi. Đây là 1 năm không được may mắn gì cho lắm. Có thể bị đau bịnh vặt.

Bài Viết Liên Quan

Tắt Quảng Cáo [X]