SINH NĂM: từ 1962 tới 2022 và 2082 thuộc Cung CẤN. Trực TRỪ và thuộc Mạng KIM BẠCH KIM (vàng trắng) Khắc LƯ TRUNG HỎA Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON CỌP. Cầm tinh CON NGỰA

Ông Tử Vi độ mệnh : Tuổi Dần cung Cấn mệnh Kim, Tướng người tật bệnh khó tìm chẳng an. Tuổi nhỏ như thể chỉ mành, Ốm đau bệnh tật đã đành khó nuôi. Tánh tình ăn nói bải buôi, Khôn ngoan mềm mõng hay vui hay cười. Nam nhân cao số hơn người, Số tu tích đức Phật Trời độ cho. Số cao có số hơn người, Đôi dòng ba thứ vợ ngoài vợ trong. Nhưng mà chết hụt phải phòng, Tướng mệnh lớn lắm mới hòng sống lâu. Đệ huynh cũng chẳng thuận hòa, Tuổi nhỏ tự lập tuổi già nhờ con.

CUỘC ĐỜI: Tuổi Nhâm Dần vào thời trung vận và thời hậu vận mới có nhiều hay đẹp, cuộc sống mới tạo được nhiều hạnh phúc và sung túc. Tuổi nhỏ, tức là thời tiền vận thì gặp nhiều sầu đau và có nhiều tủi nhục cuộc đời. Tóm lại, tuổi Nhâm Dần thời tiền vận vất vả lao đao, thời trung vận và thời hậu vận mới được hoàn toàn tốt đẹp. Tuổi Nhâm Dần hưởng tuổi thọ từ 50 tới 56 tuổi là mức tối đa, gian dối, làm điều ác thì giảm tuổi thọ phúc đức thì tăng tuổi thọ .

CON ĐƯỞNG TÌNH DUYÊN: Về vấn đề tình yêu , tuổi Nhâm Dần chia ra làm ba giai đoạn như sau: Nếu sinh vào những tháng này tuổi Nhâm Dần có đổi thay 2 lần về vấn đề tình yêu và hạnh phúc, đó là sinh vào tháng 5, 6 và 9 ngày âm lịch . Nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời có 2 lần đổi thay về vấn đề tình yêu và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng 1, 2, 7, 10, 11 và 12 ngày âm lịch . Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời có những đổi thay về vấn đề tình yêu và hạnh phúc, 1 chồng 1 vợ mà thôi, đó là sinh vào những tháng 1, 4 và 8 ngày âm lịch .

VẤN ĐỀ GIA ĐẠO, CÔNG DANH: Phần công danh, sự nghiệp của bạn không được nhiều may mắn lắm, công danh, sự nghiệp của bạn lên bổng xuống trầm. Phần gia cảnh thì được nhiều sung túc và nhiều ảnh hưởng tốt đẹp cho cuộc đời. Tiền bạc của bạn vào thời hậu vận mới có phần sung túc và tốt đẹp. Sự nghiệp của bạn hoàn thành vào tuổi 34 trở đi.

CÁC TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: Tuổi Nhâm Dần làm ăn, công việc hay hợp tác hùn hạp thì nên lựa những tuổi này mà làm ăn, công việc thì thâu nhiều kết quả, đó là các tuổi: Giáp Thìn, Canh Tuất, Mậu Thân.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: T rong việc lựa chọn hôn nhân, bạn nên thành hôn, se duyên cùng với những tuổi này thì cuộc đời được sống cao sang quyền quý, đó là bạn thành hôn, se duyên cùng với các tuổi: Nhâm Dần, Giáp Thìn, Mậu Thân, Canh Tuất. Nếu thành hôn, se duyên cùng với những tuổi này, chỉ tạo đựơc cuộc sống ở mức trung bình mà thôi, vì những tuổi này chỉ hạp vào vấn đề tình yêu mà không hạp về đường tài lộc, đó là các tuổi: Đinh Mùi, Tân Hợi, Tân Sửu, Kỷ Hợi. Nếu thành hôn, se duyên cùng với những tuổi này bạn không tạo được 1 cuộc sống hoàn toàn tốt đẹp mà trái lại chỉ sống 1 cuộc đời nghèo khổ mà thôi, đó là bạn thành hôn, se duyên cùng với các tuổi: Quý Mẹo , Kỷ Dậu. Những năm ở vào tuổi này không nên cuới vợ, vì cưới vợ sẽ gặp cảnh xa vắng liên miên , đó là ở vào tuổi: 18, 24, 30, 36, 42, 48 và 54 tuổi. Nếu bạn sinh vào những tháng này cuộc đời sẽ có nhiều vợ: Đó là bạn sinh vào những tháng 1, 6, 6, 9, 10 và 11 ngày âm lịch .

CÁC TUỔI ĐẠI KỴ: Tuổi Nhâm Dần đại kỵ cùng với những tuổi này: Ất Tỵ, Bính Ngọ, Nhâm Tý, Mậu Ngọ, Canh Tý, Giáp Ngọ, làm ăn, công việc hay hợp tác thành hôn cùng với những tuổi này sẽ gặp cảnh ly biệt hay tuyệt mạng giữa cuộc đời. Khi làm ăn, công việc hay hợp tác thành hôn nếu như gặp tuổi khắc kỵ tuổi Nhâm Dần phải xem ngày và năm sao hạn của mình mà cúng kiến, không nên bỏ qua, không được làm dối trá, cần phải: có tâm thành, làm phước, cứu giúp người bần hàn thì sẽ được giải hạn.

CÁC NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi Nhâm Dần có những năm khó khăn nhất là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi 24, 28, 32 và 40 tuổi.

NHỮNG GIỜ, NGÀY KHỞI HÀNH HẠP NHẤT: Nếu như bạn khởi hành thì tuổi bạn thuận, giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Xuất hành theo những ngày, giờ trên thì gặp nhiều điều tốt đẹp, may mắn , không sợ thất bại trong sự nghiệp làm ăn, công việc , cũng như về tiền bạc, của cải và cuộc sống.

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: Từ 20 tới 25 tuổi: 20 tuổi, nhiều trở ngại, vấn đề tình yêu càng làm cho buồn tẻ hơn lên. 22 tuổi, có triển vọng tốt về tài lộc, tình cảm. 23 tuổi, năm này được có đầy đủ về tài lộc, làm ăn, công việc được nhiều phát triển . 24 tuổi, năm xấu nên cẩn thận việc gia đình thi cử. 25 tuổi, năm này những tháng đầu năm thì tốt, những tháng cuối năm lại xấu. Từ 26 tới 30 tuổi: 26 tuổi, nhiều may mắn, cuộc đời có thể toạo được 1 cuộc sống sung túc. 27 tuổi, năm trung bình, việc làm ăn, công việc và phát sinh cơ nghiệp tạm được. 28 tuổi, năm yên tĩnh, không có việc gì quan trọng xảy ra. 29 tuổi, năm này làm ăn, công việc được phát triển và có nhiều ảnh hưởng tốt về nghề nghiệp lẫn công danh, sự nghiệp . 30 tuổi, năm này nên cẩn thận việc gia đình và công danh, sự nghiệp của bạn có lên bổng xuống trầm. Từ 31 tới 35 tuổi: 31 tuổi, tốt, 32 tuổi nên cẩn thận việc khởi hành hay làm ăn, công việc , buôn bán có tính cánh về tiền bạc, của cải . 33 tuổi, năm xấu có kỵ vào tháng 4 và 6, ngoài ra những tháng khác bình thường. 34 tuổi, hai năm này có phần hay đẹp về tình cảm và cuộc đời, sự sống bình thường, không có sôi động trong hai năm này. Từ 36 tới 40 tuổi: 36 tuổi, năm này cò nhiều điều tốt đẹp, may mắn về danh vọng cũng như về tình cảm. 37 tuổi, năm này có lộc và tiền tài , tiền bạc có kết quả tốt. 38 tuổi, tạm được, năm bình thường, kỵ đi xa vào hai tháng 4 và 7. 39 và 40 tuổi, hai năm này không được tốt, năm 39 xấu vào tháng 3, 7 và 10. 40 tuổi kỵ tháng 3 và 6. Từ 41 tới 45 tuổi: 41 tuổi, có thể thành công về vấn đề tiền bạc. 42 tuổi được tốt và thành công về tiền bạc, của cải và cuộc sống. 43 và 44 tuổi, hai năm này gia đình yên ấm, hạnh phúc , việc làm ăn, công việc được nhiều kết quả tốt. 45 tuổi, năm này có phần phát sinh về gia cảnh , công danh, sự nghiệp . Từ 46 tới 50 tuổi: 46 tuổi, được tốt, việc làm ăn, công việc được khá. 47 tuổi, năm này có phần suy yếu về bổn mệnh cũng như về cuộc đời. 48 tuổi, tạm được yên phận. 49 và 50 tuổi, hai năm này không có gì quan trọng xảy ra trong cuộc sống, chỉ có thể bình thường về gia cảnh , công danh, sự nghiệp . Từ 51 tới 55 tuổi: 51 và 52 tuổi có nhiều việc lo buồn, số không có nhiều may mắn trong nghề nghiệp và cuộc đời, cẩn thận về việc làm ăn, công việc , gia cảnh . 53 và 54, nên tính toán công việc làm ăn, công việc cho êm đẹp, cuộc sống có phần sung túc về gia đình và về phần bổn mệnh . 55 tuổi, năm này cẩn thận về nghề nghiệp, việc khởi hành nên thực hành theo sự chỉ dẫn trên thì được kết quả tốt, trái lại sẽ bị thất bại. Từ 56 tới 60 tuổi: Các năm này không được tốt đẹp lắm về bổn mệnh cũng như nghề nghiệp, công danh, sự nghiệp , nếu như có dịp tốt trong mọi việc buôn bán thì có lợi về tài lộc. Năm 59 tuổi bổn mệnh suy kém, những năm khác bình thường.

Bài Viết Liên Quan

Tắt Quảng Cáo [X]