SINH NĂM: từ 1942 tới 2002 và 2062 thuộc Cung LY và thuộc Mạng DƯƠNG LIỂU MỘC (cây dường liễu) Xương CON NGỰA. Cầm tinh CON CÁO Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Nhâm Ngọ, mệnh Mộc cung Lý, Là cây Dương Liễu số này làm nên. Nếu là sinh thuận vào mùa Đông Xuân, Gái thì hữu phước gia môn yên hòa. Mùa Thu bị khắc bơ vơ, Mùa Hạ cũng lỗi trật giờ khổ thân. Anh em xung khắc chẳng gần, Đi xa thương nhớ lại gần chẳng an. Tuổi sinh thuở nhỏ gian nan, Tưởng đâu chết hụt chết oan đã rồi. Tuổi nàng lanh lợi khôn ngoan, Ít kẻ ngu dốt cơ hàn linh đinh. Tuổi nhỏ làm có đủ xài, Nhiều lần đặng khá khiến rày rà tan. Tuổi muộn có của mới an, Lập nên sự nghiệp cuộc sống an nhàn ấm no.

CUỘC ĐỜI: Tuổi Nhâm Ngọ về cuộc đời được trọn vẹn có thời cơ phát sinh về công danh, sự nghiệp , nghề nghiệp cũng như tài lộc về cuộc đời. Vào thuở nhỏ mang nhiều tâm trạng có phần bi quan. Nhưng cuộc sống nhiều hy vọng tốt đẹp vào thời thời trung vận trở đi, bao giờ cũng có nhiều dịp tốt và may mắn. Tiền bạc của bạn và tình cảm được đầy đủ và dồi dào vào thời trung vận trở đi. Tóm lại: Tuổi Nhâm Ngọ có nhiều phúc đức, hưởng được 1 cuộc sống hoàn toàn tốt đẹp vào khoảng thời trung vận và thời hậu vận . Tuổi Nhâm Ngọ sự nghiệp được vững bền vào khoảng 25 tuổi trở đi, có thể thành công to vào khoảng 34 tuổi trở lên, về tài lộc cũng như về nghề nghiệp. Số hưởng tuổi thọ vào khoảng 57 tới 68 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu như làm phúc đức thì sẽ được tăng tuổi thọ , gian dối, làm điều ác thì sẽ bị giảm tuổi thọ .

CON ĐƯỞNG TÌNH DUYÊN: Về vấn đề tình yêu nhiều buồn phiền, cuộc đời xảy ra nhiều vấn đề nan giải và cuộc sống không được đầy đủ hoàn toàn về chuyện tình yêu và hạnh phúc, cho tới từ 30 trở đi thì cuộc tình yêu và hạnh phúc phải có 1 lần sụp đổ nữa rồi mới hưởng được những êm đềm của hạnh phúc, hôn nhơn. Tuy nhiên về vấn đề tình yêu và hạnh phúc tuổi Nhâm Ngọ chia ra làm ba trường hợp như sau: Nếu bạn vào những tháng này thì cuộc đời bạn sẽ có 3 lần đổi thay về tình yêu và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng: 3, 7 và 12 Ângày âm lịch . Nếu bạn sinh vào những tháng sau đây, cuộc đời bạn sẽ có 2 lần đổi thay về vấn đề tình yêu và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng: 4, 5, 8 và 11 Ângày âm lịch . Và nếu như bạn sinh vào những tháng này , thì cuộc đời của bạn hưởng hoàn toàn hạnh phúc, cuộc đời không đổi thay về vấn đề tình yêu , đó là nếu như bạn sinh vào những tháng: 1, 2, 6, 9 và 10 Ângày âm lịch . Trên đây là những diễn tiến của tuổi bạn về vấn đề tình yêu và hạnh phúc. Tùy theo từng giai đoạn theo từng tháng sinh về vấn đề tình yêu và hạnh phúc, bạn có thể căn cứ vào những việc ở trên mà suy định cuộc đời.

VẤN ĐỀ GIA ĐẠO, CÔNG DANH: Phần gia cảnh , thuở nhỏ cũng gặp nhiều bê bối, lộn xộn và không làm được sự vinh hạnh của cuộc đời. Tuy nhiên vào thời trung vận và vào tuổi 28 trở đi mới có phần tốt đẹp hơn. Công danh nếu như có cũng không có gì quan trọng đáng nói, chỉ ở vào mức độ trung bình mà thôi. Phần sự nghiệp sẽ được hoàn thành và êm đẹp vào số tuổi 30 trở đi. Tiền bạc của bạn được hoàn toàn đầy đủ và dễ tạo lấy thời kỳ thời trung vận . Nói 1 cách khác, sự nghiệp và tiền tài có thể có sự may mắn vào thời trung vận và tới thời hậu vận thì sống được đầy đủ và sung túc.

CÁC TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: T rong vấn đề làm ăn, công việc hùn hạp hay cộng tác, buôn bán về vấn đề tiền bạc, bạn nên lựa những lứa tuổi có số hạp vời tuổi mình để xây dựng cuộc sống cho đầy đủ, cuộc sống có phần sung túc và kết quả khả quan cho cuộc sống, đó là bạn nên cộng tác, hay hợp tác, buôn bán tiền bạc cùng với các tuổi: Giáp Thân, Bính Tuất và Canh Dần. Các tuổi trên đây có thể hùn hạp làm ăn, công việc hay hợp tác hợp tác, buôn bán thì thâu được nhiều kết quả tốt đẹp về tiền bạc, của cải cũng như về cuộc sống của bạn.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: T rong việc hôn nhơn và hạnh phúc, bạn cần nên lựa chọn những tuổi sau đây, để đẩy mạnh cuộc sống của bạn lên tới mức cao độ của cuộc đời cả công danh, sự nghiệp của bạn lẫn sự nghiệp của bạn. Nếu bạn thành hôn cùng với những tuổi này cuộc đời bạn tạo được 1 cuộc sống đầy đủ và hoàn toàn êm đẹp, đó là thành hôn, se duyên cùng với các tuổi: Giáp Thân, Bính Tuất, Canh Dần, Canh Thìn. Bạn thành hôn, se duyên cùng với tuổi Bính Thân và Bính Tuất: Cuộc sống của bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc đời tiền bạc dễ kiếm và được hoàn toàn đầy đủ nhiều điều tốt đẹp, may mắn cho cuộc đời. Với tuổi Canh Dần và Canh Thìn, có nhiều thời cơ tạo nên sự nghiệp và cuộc đời theo ý muốn của bạn, cuộc sống nhiều điều tốt đẹp, may mắn cho tương lai và hạnh phúc. Bạn nên thành hôn, se duyên cùng với các tuổi kể trên, sẽ gặp nhiều thành công trong cuộc sống của bạn vậy. Nhưng mà nếu như bạn thành hôn, se duyên cùng với những tuổi này , bạn chỉ tạo được 1 sống trung bình mà thôi, đó là bạn thành hôn, se duyên cùng với các tuổi: Quý Mùi, Đinh Hợi, Kỷ Sửu, Tân Tỵ. Những tuổi trên đây chỉ hạp vào đường tình yêu mà không hạp về đường tài lộc, nên cuộc sống bạn chỉ tạo được mức sống trung bình mà thôi, không giàu sang phú quý và cũng không tới đổi nghèo khổ. Nếu bạn thành hôn, se duyên cùng với những tuổi này , bạn sẽ có thể không tạo được 1 cuộc sống đầy đủ hoàn toàn mà trái lại, bạn phải mang lấy cảnh nghèo khổ liên miên , không tạo được 1 cuộc đời hay đẹp cho mình, đó là nếu như bạn thành hôn, se duyên vời các tuổi: Tân Mẹo , Kỷ Mẹo . Hai tuổi trên chẳng những không hạp cùng với tuổi bạn về đường tình yêu , mà lại không hạp cả về đường tài lộc, nên sống trong sự nghèo khổ lo âu, không tạo được 1 cuộc sống đầy đủ có tiền của để hưởng sung sướng trong cuộc đời. Những năm mà bạn ở vào tuổi này không nên thành hôn, se duyên , vì thành hôn, se duyên bạn sẽ gặp cảnh xa vắng liên miên vào giữa cuộc đời, đó là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi 20, 21, 27, 32, 33 và 39 tuổi. Các năm tuổi này bạn thành hôn, se duyên thì sẽ bị nhiều tai tiếng cho cuộc đời hay gặp cảnh vợ chồng thường có sự rối răm trong gia đình. Nếu bạn sinh vào những tháng này , cuộc đời sẽ có nhiều đời chồng , hay ít ra cũng gặp nhiều buồn khổ về vấn đề đàn ông, đó là nếu như bạn sinh vào những tháng: 3, 4, 7 và 8 Ângày âm lịch . Sanh vào những tháng đó cuộc đời sẽ phải có nhiều đời chồng .

CÁC TUỔI ĐẠI KỴ: T rong việc làm ăn, công việc hay hợp tác thành hôn , nếu như bạn gặp những tuổi sau đây, cuộc đời bạn có thể bị tuyệt mạng hay mang lấy cảnh ly biệt vào giữa cuộc đời, đó là bạn thành hôn hay làm ăn, công việc cùng với các tuổi: Nhâm Ngọ, Mậu Tý, Giáp Ngọ, Đinh Dậu, Canh Tý và Bính Tý. Những tuổi trên đây là những tuổi xung khắc, nếu như bạn làm ăn, công việc chung hay thành hôn, se duyên sẽ bị tuyệt mạng hay biệt ly gieo sự buồn khổ cho cuộc đời. Gặp tuổi kỵ trong vấn đề hôn nhơn và hạnh phúc, thì không nên làm lễ thành hôn hay ra mắt họ hàng linh đình. Gặp trong vấn đề làm ăn, công việc thì không nên buôn bán lớn về vấn đề tiền bạc. Trong gia đình thân tộc, nên cúng sao hạn cho cả hai người và phải tùy theo sao hạn từng năm của mỗi người mà cúng thì sẽ được giải hạn.

CÁC NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi Nhâm Ngọ có những năm khó khăn nhất , làm ăn, công việc gặp nhiều trở ngại. Việc làm ăn, công việc khó tạo được tiền bạc cũng như gặp cảnh trái ngang trong suốt cuộc đời. Đó là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi, 25, 28, 34 và 40 tuổi. Các năm tuổi này bạn nên phòng ngừa, cảnh giác có hao tài tốn của hay bịnh hoạn.

NHỮNG GIỜ, NGÀY KHỞI HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Nhâm Ngọ khởi hành vào những ngày chẵn, giờ chẵn và tháng chẵn thì hạp nhất , làm ăn, công việc được nhiều thắng lợi, tiền bạc dễ dàng, có nhiều điều tốt đẹp, may mắn trong sự buôn bán , giao thương về tiền bạc, của cải , không sự bị thất bại về vấn đề tiền bạc, hay bất cứ việc gì có liên quan tới cuộc đời.

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: Từ 17 tới 20 tuổi: Năm 17 tuổi, có đổi thay việc làm ăn, công việc hay hợp tác về nghề nghiệp, việc làm công việc làm ăn, công việc bình thường, không có xảy ra việc gì quan trọng. Năm này về vấn đề tình cảm có rất nhiều may mắn. Năm 18 tuổi, năm này bạn hưởng được tài lộc đôi chút, vào những tháng 4 và 5, cuộc sống có phần dễ chịu và có thể tạo được đầy đủ về công danh, sự nghiệp của bạn cũng như về nghề nghiệp. Năm 19 tuổi, năm này kỵ tháng 7 không nên đi xa hay làm ăn, công việc lớn sẽ bị thất bại, tháng 4 và 6 thì có sự kết quả hơn về tài chánh. Năm 20 tuổi, năm này sự nghiệp làm ăn, công việc có nhiều phát triển sung túc, bạn nên cẩn thận vào những tháng 5 và 7, hai tháng này có hao tài, những tháng khác được tốt. Ngoài ra sẽ có kết quả về tài chánh, tốt đẹp về việc làm ăn, công việc , có thành công trên vấn đề sự nghiệp và sẽ có nhiều việc tốt và may mắn trong việc tạo lập cuộc đời bạn, số có nhiều may mắn về vấn đề tình cảm, tạo được của cải trong năm này . Từ 21 tới 25 tuổi: Năm 21 tuổi, năm này nhiều triển vọng tốt đẹp về vấn đề công danh, sự nghiệp của bạn và sự nghiệp. Năm 22 tuổi, có triển vọng lên cao về vấn đề nghề nghiệp, năm này nếu như có chồng rồi sẽ sinh quý tử được rất tốt và phát tài. Năm 23 tuổi, năm có xung kỵ vào tháng 4 và tháng 6, hai tháng này không nên đi xa hay làm ăn, công việc không gặp sự tốt đẹp, mà có sự thất bại, hao tài tốn của, hay gặp tai nạn bất ngờ. Năm 24 tuổi, năm này không được tốt đẹp và toàn vẹn cho lắm, toàn năm chỉ ở vào mức độ bình thường. Năm 25 tuổi, được tốt đẹp, tài lộc có thời cơ phát sinh và mọi việc làm ăn, công việc đều tốt, số có hoạnh tài vào tháng 9 trở đi. Từ 26 tới 30 tuổi: Năm 26 tuổi, gặp việc tốt vào những tháng 4 và 6, ngoài ra những tháng khác trong năm tài lộc chỉ ở vào mức độ trung bình mà thôi. Năm 27 tuổi, có thể gặp nhiều may mắn trong vấn đề nghề nghiệp và thuận lợi trong việc làm ăn, công việc . Năm 28 tuổi, năm này nên cẩn thận, không sẽ có hao tài tốn của và khó vướt qua được bệnh tật vào những tháng 4 và 6. Năm 29 tuổi, năm này có nhiều việc tốt đẹp, sự nghiệp làm ăn, công việc được dễ dàng và có nhiều thời cơ thuận tiện trong vấn đề nghề nghiệp công danh, sự nghiệp . Năm 30 tuổi, năm này vào những tháng đầu năm thì không tốt, giữa năm và cuối năm thì gặp sự may mắn. Từ 31 tới 35 tuổi: Năm 31 tuổi, năm này không có vấn đề gì quan trọng xảy ra cho cuộc sống, phần tài lộc, tiền nong cũng như về phần tình cảm vẫn có nhiều thời cơ thuận tiện trong nghề nghiệp và cuộc đời. Năm 32 tuổi, năm này nên thận trọng, sẽ có việc buồn trong gia cảnh , tháng 9 và 11 được dịp tốt và việc làm có thời cơ phát sinh về nghề nghiệp vào những tháng cuối năm. Năm 33 tuổi, năm này nên thận trọng sẽ có bịnh hoạn, hao tài vào những tháng 6 và 8, nên giữ gìn gia cảnh và phần cá nhân, bổn mệnh suy yếu. Năm 34 tuổi, năm này bạn nên phát sinh mạnh mẽ về công danh, sự nghiệp , sự nghiệp, vì năm này có nhiều thắng lợi, là vào các tháng : 4, 6, 8 và 12 Ângày âm lịch . Năm 35 tuổi, năm này phần sự nghiệp thì lên cao, tình cảm tốt đẹp, việc phát sinh làm ăn, công việc được nhiều kết quả tốt. Từ 36 tới 40 tuổi: Năm 36 tuổi, có gặp nhiều sự may mắn, làm ăn, công việc có nhiều phát triển , những tháng cuối năm thì vượng phát về tài lộc. Năm 37 tuổi, năm này toàn năm bình thường, không có việc gì quan trọng xảy ra. Năm 38 tuổi, năm này không được tốt lắm, nên thận trọng trong mọi công việc làm ăn, công việc như buôn bán về vấn đề tiền bạc. Năm 39 tuổi, trung bình, tiền bạc được dễ chịu, thận trọng tháng 5. Năm 40 tuổi, bổn mệnh không được tốt lắm, có hao tài vào tháng 3; tháng 4 lại có lộc và tiền tài , từ tháng 5 trở đi thì công việc bình thường, không có xảy ra việc gì quan trọng cho cuộc đời. Từ 41 tới 45 tuổi: Năm 41 tuổi khá tốt, bổn mệnh vững có vượng phát về tài lộc và vấn đề làm ăn, công việc được nhiều may mắn tốt đẹp, nhất là phần con cái có phát sinh về công danh, sự nghiệp của bạn và sự nghiệp. Năm 42 tuổi, năm này cuộc sống có bị đảo lộn đôi chút nhưng trở lại bình thường vào khoảng cuối năm. Năm 43 tuổi, năm này đại xung khắc vào mùa đông, đề phòng xem chừng có bịnh trầm trọng. Năm 44 và 45 tuổi, hai năm, cuộc sống chỉ ở mức độ bình thường mà thôi. Từ 46 tới 50 tuổi: Năm 46 tuổi, năm khá tốt đẹp, triển vọng nghề nghiệp và cuộc sống có vui tươi và trọn vẹn. Năm 47 và 48 tuổi, hai năm xảy ra nhiều vấn đề khó khăn cho cuộc sống, nhưng mọi việc có thể qua được. Năm 49 và 50 tuổi, hai năm này cuộc sống và bổn mệnh có phần phức tạp, làm ăn, công việc không được có nhiều điều tốt đẹp, may mắn cho lắm.

Bài Viết Liên Quan

Tắt Quảng Cáo [X]