SINH NĂM: từ 1952 tới 2012 và 2072 thuộc Cung CHẤN.-và thuộc Mạng  THỦY.
 CUỘC ĐỜI: Tuổi Nhâm Thìn có nhiều hy vọng tốt đẹp về vấn đề tình yêu và tương lai về cuộc sống, có phần tốt đẹp về tình cảm và tài lộc, vào thời trung vận và thời hậu vận thì được nhiều điều tốt đẹp, may mắn về hạnh phúc, công danh, sự nghiệp của bạn có phần lên cao. Tóm lại: Cuộc sống nhiều tươi đẹp về phần thời hậu vận và có phần tốt đẹp về bổn mệnh cũng như về cuộc sống tình cảm. Tuổi Nhâm Thìn hưởng tuổi thọ từ 56 tuổi tới 60 tuổi là mức tối đa, nhưng có nhiều phúc đức thì sẽ được gia tặng niên kỷ, gian dối, làm điều ác thì sẽ giảm tuổi thọ .
CON ĐƯỞNG TÌNH DUYÊN: Tuổi Nhâm Thìn về tình yêu có ba giai đoạn như sau: Nếu sinh vào những tháng này, cuộc đời có 3 lần đổi thay về tình yêu và hạnh phúc, đó là tuổi Nhâm Thìn sinh vào những tháng: 4, 8 và 12 Ângày âm lịch . Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn sẽ có 2 lần đổi thay về vấn đề tình yêu và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng 1, 2, 3, 5 và 10 Ângày âm lịch . Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc sống được hoàn toàn hạnh phúc, không đổi thay về vấn đề tình yêu , đó là bạn sinh vào những tháng 6, 7 và 11 Ângày âm lịch . VẤN ĐỀ GIA ĐẠO, CÔNG DANH: Phần công danh, sự nghiệp của bạn có kết quả tốt. Phần gia cảnh được yên hòa vào thời trung vận , cuộc sống về gia đình và công danh, sự nghiệp , có nhiều điều tốt đẹp, may mắn sau này. Sự nghiệp của bạn được thành tựu mau lẹ, tiền bạc đầy đủ và có phần sung túc vào thời thời trung vận , có thể tạo nên hoàn toàn tốt đẹp về hai vấn đề này.
CÁC TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: Tuổi Nhâm Thìn hợp tác làm ăn, công việc cùng với những tuổi này thì có kết quả tốt đẹp về tài lộc cũng như về công danh, sự nghiệp của bạn và cuộc sống, đó là các tuổi rất hạp cùng với tuổi Nhâm Thìn, tức là các tuổi: Nhâm Thìn, Bính Thân, Mậu Tuất.
LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: Nếu bạn lựa những tuổi này mà thành hôn, se duyên thì được giàu sang và phú quý, đó là các tuổi: Nhâm Thìn, Bính Thân, Mậu Tuất, Canh Dần. Nếu thành hôn cùng với những tuổi này thì chỉ tạo được 1 cuộc sống ở mức trung bình mà thôi, đó là các tuổi: Quý Tỵ, Kỷ Hợi, Tân Sửu. Những tuổi này chỉ hạp vào đường tình yêu mà không hạp về đường tài lộc, nên chỉ tạo được cuộc sống ở mức trung bình mà thôi. Nếu thành hôn cùng với những tuổi àny thì nghèo khổ, đó là thành hôn cùng với các tuổi: Đinh Dậu, Tân Mẹo , vì những tuổi này không hạp về tình yêu mà cũng không hạp về tài lộc nên cuộc sống sẽ hết sức khó khăn cơ cực. Các năm tuổi này bạn không nên cưới vợ, vì nếu như cưới vợ sẽ gặp cảnh xa vắng liên miên , đó là bạn ở vào số tuổi: 18, 24, 30, 36, 42, 48 và 52 tuổi. Sanh vào những tháng này cuộc đời phải có nhiều vợ, đó là bạn sinh vào những tháng: 2, 3, 4, 8, 9 và 12 Ângày âm lịch .
CÁC TUỔI ĐẠI KỴ: Tuổi Nhâm Thìn đại kỵ cùng với những tuổi này, nếu như thành hôn hay hợp tác làm ăn, công việc thì bị tuyệt mạng hay biệt ly vào giữa cuộc đời, đó là các tuổi: Giáp Ngọ, Ất Mùi, Canh Tý, Bính Ngọ, Đinh Mùi và Mậu Tý. Về vấn đề tình yêu khi gặp tuổi kỵ phải âm thầm ăn ở cùng với nhau, không nên cưới lễ linh đình, kỵ mâm trầu. Gặp tuổi kỵ trong công việc làm ăn, công việc thì nên xem số mệnh và cúng kiến nhà cửa. Gặp tuổi kỵ trong gia đình thì coi sao mà cúng cả hai tuổi và cầu Trời Phật xin giải hạn, thì sẽ qua khỏi tai nạn và sẽ được giải hạn.
CÁC NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi Nhâm Thìn trong cuộc đời có những năm khó khăn nhất , đó là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi 19, 28 và 32t tuổi. Các năm tuổi này nên phòng ngừa, cảnh giác tai nạn hay bệnh tật.
NHỮNG GIỜ, NGÀY KHỞI HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Nhâm Thìn có những ngày giờ hạp nhất là ngày chẵn, giờ chăn và tháng chẵn. Xuất hành theo những giờ đó có phần thắng lợi về tài lộc, như cuộc đời.
DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: Từ 20 tới 25 tuổi: 20 tuổi nhiều triển vọng tốt đẹp cho cuộc sống. 21 tuổi hy vọng được thành công về công danh, sự nghiệp . 22 và 23 tuổi, hai năm này có nhiều phúc đức và hy vọng được phước lộc và tài lộc. 24 và 25 tuổi, hai năm này nên làm ăn, công việc hay hợp tác đi xa thì có nhiều lợi to. Từ 26 tới 30 tuổi: 26 tuổi, nhiều điều tốt đẹp, may mắn về tài lộc và công danh, sự nghiệp của bạn có phần lên cao. 27 và 28 cũng còn nhiều điều tốt đẹp, may mắn , cuộc sống hoàn toàn lý tưởng và gặp nhiều may mắn về tài lộc, tiền bạc dồi dào và có nhiều chuyên hay đẹp bất ngờ. 29 và 30 tuổi, hai năm này làm ăn, công việc được phát triển và có nhiều điều tốt đẹp, may mắn về vấn đề tình yêu và hạnh phúc. Từ 31 tới 35 tuổi: 31 tuổi, năm này làm ăn, công việc nên phát sinh , có lộc và tiền tài và có thời cơ tạo lấy sự nghiệp và cuộc đời. 32 và 33 tuổi, hai năm này có hơi xấu nên cẩn thận về tiền bạc, của cải cũng như về làm ăn, công việc . 34 và 35 tuổi, hai năm này trở lại khá tốt, nên phát sinh việc làm ăn, công việc hay hợp tác đi xa có nhiều thắng lợi hơn. Từ 36 tới 40 tuổi: 36 tuổi, năm hoàn thành sự nghiệp và cuộc đời. 37 và 38 tuổi, may mắn thành công hoàn toàn trong cuộc sống. 39 và 40 tuổi, vào những tháng cuối năm, những tháng đầu năm hơi xấu. Kỵ điều tiếng thị phi. Từ 41 tới 45 tuổi: 41 tuổi có nhiều hay đẹp. 42 và 43 tuổi, nhiều điều tốt đẹp, may mắn trong cuộc sống, có hy vọng thành tựu về tài lộc cũng như tình cảm. 44 và 45 tuổi, có nhiều ảnh hưởng tốt đẹp trong sự nghiệp làm ăn, công việc cũng như về gia cảnh , công danh, sự nghiệp . Từ 46 tới 50 tuổi: 46 tuổi nhiều triển vọng tốt đẹp, tiền bạc dồi dào. 47 và 48 tuổi, hai năm này lại quá xấu, không nên đi xa hay buôn bán về tiền bạc, của cải , 49 và 50 tuổi, trở lại có nhiều điều tốt đẹp, may mắn trong vấn đề công danh, sự nghiệp của bạn và sự nghiệp. Từ 51 tới 55 tuổi: Khoảng thời kì này, không được tốt cho bổn mệnh , cuộc sống có phần bị đảo lộn tình cảm cuộc đời. Nên cẩn thận phòng ngừa, cảnh giác sự rủi ro và hao tài tốn của trong những năm này. Từ 56 tới 60 tuổi: Khoảng thời kì này không được tốt lắm, nên cẩn thận việc làm ăn, công việc , đừng phung phí tiền bạc, cố nổ lực tạo lấy sự vui tươi cho gia đình, để con cháu được vui vẻ xum họp.

Bài Viết Liên Quan

Tắt Quảng Cáo [X]