SINH NĂM: từ 1912 tới 1972 và 2032 thuộc Cung CHẤN. và thuộc Mạng TANG ĐỐ MỘC (cây dâu) Xương CON CHUỘT. Cầm tinh CON BEO

Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Nhâm Tý cung Chấn số này, Tang đố mệnh Mộc cây tầm trồng dâu. Sanh ra lỗi số mùa Thu, Mùa Hạ cũng chẳng có mưu chước gì. Bởi sinh lỗi số cực thân, vất vả , Sáng lo chạy gạo bước chân không ngừng. Đông Xuân thì đặng thuận mùa, Làm ăn có của chẳng thua bạn bè. Nhưng mà duyên lỡ buổi đầu, Nhiều chổ đi nói khẩn cầu không nghe. Bởi số Nhâm Tý cứng đầu, Ai mà nói khích chẳng cầu chẳng ưa. Chịu người ngọt dịu đầu môi, Bởi thế phải khổ lôi thôi nhiều lần. Nhưng nhưới trí sáng thông minh, Ai tính mưu kế thì nàng biết ngay. Số cô nhờ có quới nhân, Tu nhân tích đức Thánh Thần đỡ cho.

CUỘC ĐỜI: Tuổi Nhâm Tý cuộc đời lao nhọc về tâm trí nhiều hơn là thể xác. Trung vận thì được đầy đủ, thời hậu vận cuộc sống an nhàn , nhưng còn nhiều lo nghĩ về sự nghiệp và việc làm ăn, công việc , tuy nhiên cuộc đời còn nhiều việc lo âu. Số về tâm trí không được rảnh rang, có lo nghĩ nhiều việc, cho tới mãn cuộc đời cũng vẫn còn lo và còn khổ cực về tâm trí. Tuy vậy, nhờ ở phúc đức phần con cái có thời cơ phát sinh mạnh mẽ sau này . Tóm lại: tuổi Nhâm Tý khá hay về tiền bạc, của cải , tâm trí nhiều lo nghĩ, con cháu được phát triển mạnh. Tuổi Nhâm Tý hưởng tuổi thọ khoảng từ 58 tới 69 tuổi, ăn ở nhân hậu thì sẽ được tăng tuổi thọ , gian dối, làm điều ác thì sẽ bị giảm tuổi thọ .

CON ĐƯỞNG TÌNH DUYÊN: Tuổi Nhâm Tý về phần tình yêu được chia ra làm ba giai đoạn như sau: Nếu sinh vào những tháng này , thì cuộc đời phải ba lần đổi thay về vấn đề tình yêu , đó là sinh vào những tháng: 3, 7 và 12 ngày âm lịch . Nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời có 2 lần đổi thay về vấn đề tình yêu , đó là bạn sinh vào những tháng: 4, 5, 8 và 11 ngày âm lịch . Nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời tình cảm của bạn chỉ có 1 lần và hưởng được hạnh phúc hoàn toàn, đó là sinh vào những tháng: 1, 2, 9 và 10 ngày âm lịch . Trên đây là diễn tiến về vấn đề tình yêu của tuổi Nhâm Tý theo khoa chiêm tinh và huyền bí học.

VẤN ĐỀ GIA ĐẠO, CÔNG DANH: C ông danh tuổi Nhâm Tý nếu như có cũng chỉ ở vào mức độ trung. Gia đạo thuở nhỏ có nhiều rối rắm, phần con cái không được an vui, nhưng thời hậu vận thì cuộc sống an nhàn và có nhiều điều tốt đẹp, may mắn về con cái. Sự nghiệp của bạn được vững chắc từ năm 35 tuổi trở đi. Tiền bạc của bạn từ thời trung vận trở lên và từ đó về sau sẽ có nhiều dịp may phát sinh về tài lộc.

CÁC TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: Nếu như làm ăn, công việc hay hợp tác mọi việc có liên quan tới tiền bạc và cuộc đời, nên cần chọn những tuổi này làm ăn, công việc mau phát triển và không sợ thất bại, vì các tuổi này thuận về là ăn cùng với Tuổi Nhâm Tý, đó là các tuổi: Giáp Dần, Bính Thìn, Canh Thân.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: T rong việc hôn nhơn nên cần lựa chọn cùng với những tuổi này thì không sợ nghèo túng và thất bại trong cuộc đời, đó là các tuổi tác hạp về tình yêu và cả tài lộc nữa, đó là các tuổi: Giáp Dần, Bính Thìn, Canh Thân, Canh Tuất. Nếu thành hôn cùng với những tuổi này thì chỉ có 1 cuộc sống ở mức trung bình mà thôi, đó là các tuổi: Quý Sửu, Đinh Tỵ, Kỷ Mùi, Tân Hợi. Bạn thành hôn, se duyên cùng với những tuổi này , đời bạn có thể phải sống trong 1 cuộc sống nghèo khổ không tạo được những điều kiện bảo đảm cho cuộc đời, đó là bạn thành hôn, se duyên cùng với những tuổi: Tân Dậu, Kỷ Dậu. Những tuổi trên đây nếu như thành hôn, se duyên , ăn ở cùng với nhau thì nghèo khổ, khó tạo được 1 cuộc sống đầy đủ hoàn toàn. Những năm ở vào tuổi này kỵ thành hôn, se duyên , nếu như thành hôn, se duyên thì lâm vào cảnh xa vắng hay có nhiều đau xót về vấn đề tình yêu , đó là vào các năm bạn ở vào số tuổi: 20, 22, 26, 32, 34, 38 và 44 tuổi. Sanh vào những tháng này tuổi Nhâm Tý có số đa phu, hay ít ra cũng đa đoan về việc lấy chồng, đó là sinh vào những tháng: 1, 4, 5 và 7 ngày âm lịch .

CÁC TUỔI ĐẠI KỴ: N ên tránh những tuổi này vì rất đại kỵ trong cuộc đời bạn trong tất cả mọi khía cạnh, nếu như thành hôn, se duyên hay làm ăn, công việc cùng với những tuổi này sẽ bị tuyệt mạng hay biệt ly giữa cuộc đời, đó là các tuổi: Nhâm Tý, Ất Mẹo , Mậu Ngọ, Giáp Tý, Đinh Mẹo , Canh Ngọ, Bính Ngọ. Những tuổi này không nên làm ăn, công việc cũng như về việc thành hôn . Gặp tuổi kỵ trong gia đình nên cúng sao hạn cho cả hai tuổi. Về tình yêu không nên làm lễ hôn nhơn linh đình hay ra mắt bà con thân tộc. Về việc làm ăn, công việc không nên buôn bán về tiền bạc, của cải

CÁC NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: N hững năm khó khăn nhất trong cuộc đời bạn, làm ăn, công việc khó khăn, gặp nhiều trở ngại trong cuộc đời, đó là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi: 34, 38 và 45 tuổi.

NHỮNG GIỜ, NGÀY KHỞI HÀNH HẠP NHẤT: Đ ó là ngày lẻ, tháng lẻ và giờ lẻ. Xuất hành vào những tháng, giờ và ngày này trong suốt đời, không sợ bị thất bại mà trái lại sẽ có thể nắm lấy được sự thành công hoàn toàn.

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: Từ 20 tới 25 tuổi: Thời kì này gặp nhiều may mắn về tình cảm; tài lộc lẫn công danh, sự nghiệp của bạn có phần yếu kém, nên cẩn thận việc buôn bán , nên cẩn thận bản thân, đề phòng xem chừng bị lợi dụng tình cảm. Từ 26 tới 30 tuổi: Thời kì này về cuộc sống, có nhiều phát triển , nên tránh những sự buôn bán tiền bạc không phải là việc làm ăn, công việc , nên phòng tai nạn hay bịnh tật trong những năm 27 và 28 tuổi. 29 tuổi kỵ vào tháng 4 có bịnh hoạn. Từ 31 tới 35 tuổi: Thời kì này , nên tránh sự buôn bán về tiền bạc, của cải , sự nghiệp có thời cơ phát sinh mạnh mẽ, nên hùn hạp hay phát sinh việc làm ăn, công việc , sẽ có nhiều kết quả tốt về phần tài lộc, tiền nong , cuộc sống lên cao. Từ 36 tới 40 tuổi: Thời kì này nên cẩn thận việc khởi hành hay đi xa, nên tránh việc giao thương, buôn bán có tánh cách lớn lao, thời kì này nên lo việc gia đình thì tốt. 37 tuổi có tai nạn nhỏ. 38 tuổi sẽ có hoạnh tài vào những tháng 4, 7 và 9 ngày âm lịch ; Ba tháng này đại lợi và đại phát triển cho tuổi Nhâm Tý. Từ 41 tới 45 tuổi: Thời kì này , gặp nhiều dịp tốt, tạo được thời cơ để phát sinh sự nghiệp và cuộc đời, nên dốc hết khả năng sẵn có vào những năm này thì có phần tốt đẹp cho cuộc đời bạn. Từ 46 tới 50 tuổi: Thời kì này không được nhiều điều tốt đẹp, may mắn cho phần bổn mệnh và tài lộc, nên cẩn thận cho lắm không sự nghiệp và cuộc đời sẽ có nhiều đau xót. Từ 51 tới 55 tuổi: Thời kì này , nên cẩn thận cho gia đình, trong con cái có người gặp khó khăn, dung hòa và sáng suốt, vui tươi cho con cái được phần vui vẻ và tiếp tục cuộc sống hoàn toàn hạnh phúc. Từ 56 tới 60 tuổi: 56 tuổi, năm này hay đẹp về tình cảm lẫn tài lộc. 57 tuổi, đầy triển vọng tốt đẹp tuy hơi có bịnh hoạn, tài lộc, tình cảm đều thắng lợi. 58 tuổi năm trung bình, tài lộc có đôi phần phát triển . 59 và 60 tuổi, hai năm này xung kỵ tuổi, đề phòng xem chừng bổn mệnh không được vững.

Bài Viết Liên Quan

Tắt Quảng Cáo [X]