SINH NĂM: từ 1933 tới 1993 và 2053 thuộc Cung CHẤN và thuộc Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm gà) Xương CON GÀ. Cầm tinh CON ĐƯỜI ƯƠIټbr> Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Đoán xem số mệnh tuổi này, Vàng trong gươm trắng có phần giàu sang. Gái mà sinh đặng can này, Nam Nhâm Quý Nữ rõ ràng chẳng sinh. Đặng sinh sáng suốt tinh thần, Nói năng lưu loát mọi người mếm thương. Quý dậu nhiều kẻ nhân hậu, Ít ai ở dữ gian manh bạo tàn. Hậu vận có của mới an, Không thì chồng vợ khó bề ở yên. Trung niên nay đổi mai dời, Ai mà có chí mới mong vẹn toàn. Sanh ra đặng gái đầu lòng, Làm ăn có khá mới mong làm giàu.

CUỘC ĐỜI: Tuổi Quý Dậu cuộc đời có nhiều hay đẹp về vấn đề tài lộc và cuộc đời, thời tiền vận có nhiều lao đao về duyên số, tiền tài, thời trung vận cũng có lắm buồn đau về gia đình và bản thân. Nhưng vào thời hậu vận thì giàu sang, hưởng được tất cả những sự sung sướng trong cuộc đời. Tóm lại: Về cuộc đời, tuổi Quý Dậu thời tiền vận và thời trung vận không được tốt, nhưng vào thời hậu vận thì thì được cuộc sống an nhàn và sung sướng , sống trong giàu sang, phú quí phú quý. Tuổi Quý Dậu thời tiền vận và thời trung vận có nhiều đau khổ lo âu, vào thời hậu vận mới thì được cuộc sống an nhàn và sung sướng , số hưởng tuổi thọ từ 60 tới 76 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu như làm ăn, công việc có hiền đức thì sẽ được tăng tuổi thọ , gian dối, làm điều ác thì sẽ bị giảm tuổi thọ . CON ĐƯỞNG TÌNH DUYÊN: Về vấn đề tuổi Quý Dậu, có chia làm ba trường hợp như sau: Nếu sinh vào những tháng sau đây, cuộc đời bạn phải có 3 lần đổi thay về vấn đề tình yêu và hạnh phúc, đó là sinh vào những tháng: 1, 7 và 8 Ângày âm lịch . Nếu sinh vào những tháng sau đây, cuộc đời bạn phải 2 lần đổi thay về vấn đề tình yêu và hạnh phúc, đó là nếu như bạn sinh vào những tháng: 2, 5, 6, 9 và 11 Ângày âm lịch . Nếu bạn sinh vào những tháng sau đây, cuộc đời bạn sẽ không có sự đổi thay về vấn đề tình yêu và hạnh phúc, chỉ 1 vợ 1 chồng mà thôi, đó là nếu như bạn sinh vào những tháng: 3, 4, 10 và 12 Ângày âm lịch . Trên đây là diễn tiến về tình yêu và hạnh phúc, bạn nên nhớ lại tháng sinh, để biết cuộc đời cùng với hạnh phúc và tình yêu của bạn.

VẤN ĐỀ GIA ĐẠO, CÔNG DANH: C ông danh lên bổng xuống trầm, số không hưởng được sự tuyệt đối của vấn đề danh vọng. Phần gia cảnh có nhiều điều tốt đẹp, may mắn và đầy đủ, trong thời tiền vận và thời trung vận có hơi bê bối đôi chút, nhưng về toàn diện thì khá tốt đẹp. Sự nghiệp của bạn cũng có nhiều điều tốt đẹp, may mắn vào khoảng tuổi 36 trở đi và có thể hoàn thành vào tuổi 40. Tiền bạc của bạn đầy triển vọng tốt đẹp, nhiều may mắn tạo nên thời cơ cho vần đề tiền bạc và có thể được dồi dào vào khoảng tuổi 40 trở đi.

CÁC TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: Sau đây là các tuổi tác hạp cho sự nghiệp làm ăn, công việc hay buôn bán về tiền bạc, của cải của bạn, đó là các tuổi thuận về tài lộc như: Quý Dậu đồng tuổi, Ất Hợi, Đinh Sửu. Những tuổi ở trên rất tốt và hạp cho sự nghiệp làm ăn, công việc của bạn nên cộng tác, hợp tác buôn bán tiền bạc sẽ có nhiều điều tốt đẹp, may mắn như ý muốn.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: T rong việc lựa chọn lương duyên, hay thành hôn, se duyên cùng với những tuổi này thì sẽ sống được cao sang quyền quý, đó là nếu như bạn thành hôn cùng với các tuổi: Quý Dậu, Ất Hợi, Đinh Sửu, Kỷ Mẹo , Tân Kỵ và Tân Mùi. Kết hôn cùng với những tuổi này thì có thể sẽ gặp được giàu sang, vì rất hạp cùng với tuổi bạn về đường tình yêu và luôn cả đường tài lộc. Nếu thành hôn cùng với những tuổi sau đây, đời bạn có thể chỉ tạo được 1 cuộc sống ở mức trung bình mà thôi, đó là nếu như bạn thành hôn, se duyên cùng với các tuổi: Giáp Tuất, Bính Tý, Canh Thìn. Vì những tuổi trên đây chỉ hạp cùng với tuổi bạn về đường tình yêu mà lại không hạp về đường tài lộc, nên chỉ tạo được nột cuộc sống ở mức trung bình mà thôi. Nếu thành hôn, se duyên cùng với những tuổi này thì đời bạn có thể phải sống trong 1 cuộc sống khó khăn, làm ăn, công việc không được phát triển , mà trái lại có khi cuộc sống của bạn sẽ trở nên bần hàn khổ sở, đó là nếu như thành hôn, se duyên cùng với các tuổi: Mậu Dần, Nhâm Thân, Canh Dần. Những tuổi này không hạp cùng với tuổi bạn về đường tình yêu và cả đường tài lộc, nên chỉ sống nghèo nàn, khổ cực trong suốt cuộc đời. Các năm tuổi này bạn không nên thành hôn, se duyên , vì thành hôn, se duyên thì gặp cảnh xa vắng liên miên , đó là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi: 20, 25, 26, 32, 37, 38 và 44 tuổi. Nếu bạn sinh vào những tháng này , cuộc đời sẽ có nhiều đời chồng , đó là nếu như bạn sinh vào những tháng: 1, 2, 10 và 11 Ângày âm lịch .

CÁC TUỔI ĐẠI KỴ: Nếu như làm ăn, công việc hay hợp tác thành hôn, se duyên nên kỵ những tuổi này , vì những tuổi này là những tuổi đại kỵ, nếu như thành hôn hay làm ăn, công việc sẽ gặp cảnh ly biệt hay tuyệt mạng giữa cuộc đời, đó là các tuổi: Nhâm Ngọ và Canh Ngọ. Gặp tuổi đại kỵ trong việc hôn nhân không nên làm lễ thành hôn, hay ra mắt gia đình, thân tộc. Còn trong việc làm ăn, công việc thì thì không nên buôn bán về tiền bạc, của cải . Trong gia đình, thì nên cúng sao hạn cho cả hai tuổi và phải tùy theo sao hạn từng năm của mỗi tuổi mà cúng thì sẽ được giải hạn.

CÁC NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi Quý Dậu có những năm khó khăn nhất là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi: 24, 28, 32, 38 và 42 tuổi. Các năm tuổi này nên phòng ngừa, cảnh giác tai nạn hay bịnh tật, có hao tài tốn của.

NHỮNG GIỜ, NGÀY KHỞI HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Quý Dậu khởi hành vào những ngày lẽ, giờ lẽ, tháng lẽ thì hạp nhất trong bất cứ việc gì có liên quan tới sự sống và cuộc đời, không sợ bị thất bại.

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: Từ 18 tới 22 tuổi: Năm 18 tuổi, sẽ có thành công lớn về vấn đề công danh, sự nghiệp của bạn như: Thi đậu, được bầu vào 1 tổ chức quan trọng hoặc xin được 1 chỗ làm tốt. Năm 19 tuổi, có 1 thất bại, như về vấn đề tình cảm. Năm 20 tuổi, hãy phòng ngừa, cảnh giác những người đàn ông lớn tuổi hơn lợi dụng tình cảm để quyến rũ. Năm 21 tuổi, có hoạnh tài vào tháng 6 và 8, kỵ đi xa. Năm 22 tuổi kỵ mùa hè, kỵ lửa. Coi chừng bị phản bội. Từ 23 tới 27 tuổi: Tình yêu đẹp và chân thành tới cùng với bạn rất chậm, vì sau bao mối tình thoáng qua. Mãi tới năm 23 tuổi bạn mới gặp được 1 mối tình lớn . Bạn sẽ lập gia đình vào năm 24 hoặc 25 tuổi. Trong hai năm này tình cảm rất vượng, nhưng tiền bạc chỉ ở vào mức trung bình. Năm 26 tuổi bạn sẽ được dự 1 cuộc du lịch bất ngờ đầy lý thú. Năm 27 tuổi, năm thành công trọn vẹn về tình cảm, hạnh phúc cũng như tài lộc. Từ 28 tới 30 tuổi: Đây là vào các năm đẹp nhất trong đời bạn và của tuổi bạn. Trong suốt ba năm liền bạn thành công liên miên trên mọi vấn đề . Hạnh phúc tới cùng với bạn 1 cách tuyệt vời. Bạn nên lợi dụng những năm này mà xây dựng tương lai và cuộc đời sẽ chắc chắn được thành công như ý muốn. Từ 30 tới 35 tuổi: Năm 30 tuổi, không được nhiều may mắn lắm về tình yêu . Năm 31 và 32 tuổi, khoảng thời kì này việc làm ăn, công việc có nhiều trở ngại, không hoàn toàn tạo được nhiều thời cơ cho công danh, sự nghiệp của bạn và sự nghiệp, hai năm này ít gặp được những sự may mắn, nhưng sẽ có hoạnh tài vào năm 32 tuổi. Những tháng khác, việc làm ăn, công việc ít có kết quả tốt. Năm 33 và 34 tuổi, hai năm này có gặp sự cay đắng về cuộc đời, về vấn đề tình yêu nhiều rối rắm, tiền bạc có gặp sự khó khăn. Năm 35 tuổi, tháng 4 kỵ đi xa, tháng 8 phát tài, tháng 9 và 10 đại lợi. Từ 36 tới 40 tuổi: Khoảng thời kì này , cuộc sống nhiều điều tốt đẹp, may mắn và cuộc sống có phần tốt đẹp về tài lộc cũng như về công danh, sự nghiệp của bạn và sự nghiệp, khoảng thời kì này việc làm ăn, công việc có nhiều thời cơ tạo nên sự nghiệp và tiền tài, năm 38 tuổi, cẩn thận việc đi xa hay buôn bán về tiền bạc, của cải , những năm khác trung bình. Từ 41 tới 45 tuổi: Năm 41 tuổi, năm này khá tốt cho việc buôn bán, giao thương hay buôn bán về tiền bạc, của cải , có thắng lợi về vấn đề này . Năm 42 và 43 tuổi, hai năm này việc làm ăn, công việc không mấy được phát sinh chỉ ở vào mức trung bình mà thôi. Năm 44 và 45 tuổi, hai năm này có nhiều hy vọng tốt đẹp về phần gia cảnh , tiền bạc bình thường, việc làm ăn, công việc không được khả quan lắm. Từ 46 tới 50 tuổi: Khoảng thời kì này bổn mệnh có phần suy yếu, không nên đi xa hay buôn bán về tiền bạc, của cải hay làm ăn, công việc lớn có hại cho cuộc sống gia đình. Từ 51 tới 55 tuổi: Năm 51 và 52 tuổi, hai năm này có tin về con, cháu hay có sự vui mừng về gia cảnh , việc làm ăn, công việc bình thường. Năm 53 và 54 tuổi, hai năm này nên buôn bán về tiền bạc, của cải và cuộc sống, cuộc đời nhiều hy vọng thành công về tiền bạc, của cải . Năm 55 tuổi, năm này bình thường. Từ 56 tới 60 tuổi: Thời kì này bạn có số tài lộc, gia đình, con cái yên vui, những năm này bạn hưởng được tất cả những sung sướng của cuộc đời, nên cẩn thận về việc buôn bán làm ăn, công việc hay hợp tác sự phát sinh về tài lộc.

Bài Viết Liên Quan

Tắt Quảng Cáo [X]