SINH NĂM: từ 1903 tới 1963 và 2023 thuộc Cung ĐOÀI. Trực MẤN và thuộc Mạng KIM BẠCH KIM (vàng trắng) Khắc LƯ TRUNG HỎA Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON MÈO. Cầm tinh CON HƯƠU

Ông Tử Vi độ mệnh : Nhìn xem số mệnh tuổi này, Như vàng tây trắng có ngày giàu sang. Tiền vận vất vả khó con, Trung vận mạnh khỏe làm ăn, công việc hơn người. Trai thì lại có lắm nghề, Bụng người ngay thẳng không hề tham lam. Mùa Thu sinh đặng thuận mùa, Mùa Hạ hỏa khắc phải dời đổi thay. Bụng người cũng có tánh linh, Nghi đâu trúng đó thiệt tình chẳng sai. Nếu tu thì phước lại tăng, Tuổi già sung sướng lộc tài thiếu chi. Tuổi nhỏ phải chịu gian nan, Tuổi già vinh hiển giàu sang hơn người.

CUỘC ĐỜI: Tuổi Quý Mẹo có sự phát sinh về cơ nghiệp được mau lẹ, cuộc sống vào lúc thời trung vận được nhiều kết quả tốt đẹp, vào thời hậu vận thì đầy đủ và thì được cuộc sống an nhàn và sung sướng . Tóm lại, tuổi Quý Mẹo tạo được nhiều điều tốt đẹp, may mắn và nhiều hy vọng thành công trong cuộc sống. Tuổi Quý Mẹo sống trung bình từ 48 tới 60 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu như làm điều gian dối, làm điều ác thì sẽ bị giảm tuổi thọ , làm phước đức thì sẽ tăng tuổi thọ .

CON ĐƯỞNG TÌNH DUYÊN: Về tình yêu , tuổi Quý Mẹo chia ra làm ba trường hợp như sau: Nếu sinh vào những tháng này, thì cuộc đời sẽ có 3 lần đổi thay về tình yêu và hạnh phúc, đó là sinh vào những tháng 5, 6 và tháng 9 ngày âm lịch . Nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời có 2 lần đổi thay về vấn đề tình yêu và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng 1, 2, 7, 10, 11 và 12 ngày âm lịch . Nếu bạn sinh vào những tháng này bạn được hưởng trọn vẹn hạnh phúc, ấm no toàn vẹn, không đổi thay về tình yêu và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng 3 và 4 ngày âm lịch .

VẤN ĐỀ GIA ĐẠO, CÔNG DANH: G ia đạo nhiều điều tốt đẹp, may mắn , vào thời trung vận có nhiều ảnh hưởng tốt đẹp về gia cảnh và hạnh phúc, công danh, sự nghiệp của bạn chỉ vào mức độ trung bình mà thôi. Sự nghiệp của bạn có nhiều điều tốt đẹp, may mắn , cuộc sống về tiền bạc, của cải được nhiều hay đẹp, tiền bạc được dễ dàng.

CÁC TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: Tuổi Quý Mẹo hợp cho làm ăn, công việc hay hợp tác buôn bán về tiền bạc, của cải cùng với những tuổi này: Quý Mẹo , Ất Tỵ và Kỷ Dậu, hùn hạp hay buôn bán làm ăn, công việc cùng với những tuổi này có phần tốt đẹp về tài lộc.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: T rong việc lựa chọn hôn nhân, bạn nên thành hôn, se duyên cùng với những tuổi này thì cuộc sống tạo được sự cao sang quyền quý, đó là thành hôn, se duyên cùng với các tuổi: Quý Mẹo , Ất Tỵ, Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Tân Hợi, Tân Sửu. Kết hôn cùng với những tuổi trên đây cuộc sống hoàn toàn tốt đẹp về tình yêu cũng như tài lộc. Nếu thành hôn, se duyên cùng với những tuổi này bạn chỉ tạo được cuộc sống ở mức trung bình mà thôi, đó là thành hôn, se duyên cùng với các tuổi: Giáp Thìn, Bính Ngọ, Canh Tuất, Nhâm Dần. Những tuổi này chỉ hạp vào đường tình yêu mà không hợp về đường tài lộc, nên chỉ tạo được cuộc sống ở mức trung bình mà thôi. Nếu thành hôn, se duyên cùng với những tuổi này, bạn sẽ bị thất bại và phải gặp 1 cuộc sống khó khăn nghèo khổ, đó là thành hôn cùng với các tuổi: Mậu Thân, Canh Thân, Nhâm Dần vì những tuổi này không hạp về đường tình yêu và cũng không hạp về đường tài lộc, nên cuộc sống trở nên nghèo khổ, buồn chán. Các năm tuổi này bạn không nên cưới vợ, vì cưới vợ sẽ gặp cảnh xa vắng giữa cuộc đời, đó là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi 20, 24, 26, 32, 34 và 46 tuổi. Sanh vào những tháng này cuộc đời bạn có nhiều vợ, đó là sinh vào những tháng 1, 5, 6, 9 và 10 ngày âm lịch .

CÁC TUỔI ĐẠI KỴ: N hững tuổi này không nên thành hôn, se duyên và cũng không nên hợp tác làm ăn, công việc , vì hợp tác làm ăn, công việc hay hợp tác thành hôn, se duyên sẽ gặp cảnh ly biệt hay tuyệt mạng giữa cuộc đời, đó là những tuổi: Nhâm Tý và Canh Tý. Nếu tình yêu mà gặp tuổi đại kỵ, không nên làm đám cưới, rất kỵ mâm trầu, chỉ có thể thành hôn âm thầm, người con gái không nên quá đòi hỏi, trái lại phải từ mình đi tới nhà chồng mà ăn ở, không có đón rước linh đình. Nếu về làm ăn, công việc , hùn hạp, gặp tuổi đại kỵ có nói ở trên thì phải cúng sao hạn cho đúng ngày tháng và hoa quả đầy đủ, xem phương hướng cho chính xác mà van vái. Nếu gặp tuổi đại kỵ con cái gia tộc, thì nên ăn ở nhân hậu, cầu Trời khẩn Phật. nếu như tin Chúa thì cầu nguyện, bạn sẽ được giải trừ.

CÁC NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi Quý Mẹo qua những năm khó khăn nhất là vào các năm mà bạn vào số tuổi 25, 27, 29 và 33 tuổi. Các năm tuổi này bạn nên phòng ngừa, cảnh giác bịnh tật hay tai nạn.

NHỮNG GIỜ, NGÀY KHỞI HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Quý Mẹo khởi hành vào giờ lẻ, tháng lẻ và ngày lẻ thì hạp nhất và có nhiều hay đẹp nhất .

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: Từ 20 tới 25 tuổi: 20 tuổi, năm này có nhiều triển vọng tốt đẹp, cuộc sống có hay đẹp, tình yêu được kết quả, 21 tuổi tình yêu thành công về công danh, sự nghiệp , tài lộc hơi yếu kém. 22 tuổi, có phần hay đẹp về gia cảnh , công danh, sự nghiệp của bạn được vững chắc, 23 tuổi năm bình thường, 24 và 25 tuổi khá tốt về việc làm ăn, công việc cũng như về bước công danh, sự nghiệp . Từ 26 tới 30 tuổi: 26 tuổi, năm này xấu, không nên đi xa hay buôn bán về tiền bạc, của cải . 27 và 28, hai năm này làm ăn, công việc được tốt, tiền bạc dồi dào và khá tốt, 29 và 30 tuổi, hai năm này bình thường, năm 30 tuổi có đau bịnh vào tháng 10. Từ 31 tới 35 tuổi: Năm 31 tuổi, có triển vọng tốt đẹp về nghề nghiệp lẫn công danh, sự nghiệp . 32 và 33 tuổi, nhiều triển vọng tốt đẹp trong cuộc đời, 34 và 35 tuổi có xấu đề phòng xem chừng bịnh hoạn hay hao tài tốn của. Từ 36 tới 40 tuổi: Năm 36 tuổi, năm trung bình, năm này việc làm ăn, công việc không được phát triển lắm. 37 và 38 tuổi, hai năm này khá, làm ăn, công việc được may mắn, cuộc sống có phần hay đẹp về tài lộc, 39 và 40 tuổi năm này không nên làm ăn, công việc lớn hau tạo cuộc sống lớn lao thì có sự thất bại. Từ 41 tới 45 tuổi: 41 tuổi, năm này không nên đi xa vào những tháng 4 và tháng 8 ngày âm lịch , phòng ngừa, cảnh giác tai nạn hay có sự thất bại trong làm ăn, công việc . 42 và 43 tuổi, năm này nên cẩn thận việc buôn bán tiền bạc, cũng như về tình cảm sẽ có hại. 44 và 45 tuổi, hai năm này không nên quá lo âu về công danh, sự nghiệp của bạn và sự nghiệp không được nhiều điều tốt đẹp, may mắn . Từ 46 tới 50 tuổi: 46 tuổi, hy vọng được nhiều dịp tốt cho vấn đề công danh, sự nghiệp của bạn và sự nghiệp, có thể thành công trong cuộc sống. 47 và 48 tuổi, tràn đầy hạnh phúc, công danh, sự nghiệp của bạn có phần phát sinh về tài lộc. 49 và 50 tuổi, hai năm này bổn mệnh vững, tài lộc yếu kém, lại có hao tài. Từ 51 tới 55 tuổi: 51 tuổi, cần nên phấn đấu vượt qua trở ngại trong cuộc đời. 52 và 53, nên cẩn thận việc buôn bán và nên lo việc làm ăn, công việc lớn thì tốt, 54 và 55 tuổi, hai năm này chỉ tạo được cuộc sống bình thường không hay đẹp về vấn đề tài lộc lẫn công danh, sự nghiệp . Từ 56 tới 60 tuổi: 56 tuổi, triển vọng khá tốt về nghề nghiệp và cuộc đời, 57 và 58 tuổi, nhiều hy vọng tốt đẹp, cuộc sống có phần tốt đẹp hơn và con cái có đầy đủ khả năng để tự tạo lấy cuộc sống hoàn toàn. 59 và 60 tuổi, hai năm này bổn mệnh có phần suy yếu, tài lộc kém, nhưng cuộc sống và gia đình vẫn có nhiều điều tốt đẹp.

Bài Viết Liên Quan

Tắt Quảng Cáo [X]