SINH NĂM: từ 1943 tới 2003 và 2063 thuộc Cung CẤN và thuộc Mạng DƯƠNG LIỄU MỘC (cây dương liễu) Xương CON DÊ. Cầm tinh CON CỌP Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mệnh : Đoán xem số mệnh tuổi này, thuộc Cung Cấn mệnh Mộc số nàng như sau. Sanh đặng tháng hai tháng giêng, Mùa Đông cũng tốt tự nhiên thanh nhàn. Hạ Thu sinh gái là nàng, Lỗi sinh vất vả số nàng âu lo. Sanh ra sung khắc mẹ cha, Anh em chẳng thuận sống nhờ người dưng. Ly hương tổ quán số này, Xứ xa lập nghiệp cửa nhà làm nên. Trung niên có của chẳng bền, Có rồi chết đó như diều đứt dây. Số tuổi sau có đắt nhà, Ruộng vườn mua sắm tự mình làm ra. Tuổi nhỏ chớ khá bôn ba, Tuổi nhà có của mới yên gia đàng.

CUỘC ĐỜI: Tuổi Quý Mùi cuộc đời nhiều nỗi lo âu vào thời trung vận , tuy nhiên số có phần sung sướng và chắc chắn vào thời hậu vận , có tiền của và nhiều may mắn trong cuộc đời. Nếu có theo đuổi công danh, sự nghiệp , thì đó là 1 ngôi sao sáng, đường công danh, sự nghiệp của bạn minh mẫn và có nhiều kết quả tốt đẹp. Cuộc sống có nguyên tắc và lúc nào cũng đầy đủ khả năng sáng tạo lấy cuộc đời. Tuy về phần hình thức có 1 vài yếu kém về bản thể và thân thể, nhưng cuộc đời sẽ lên cao sau đó và đúng vào tuổi 29 trở đi thì cuộc sống hoàn toàn tốt đẹp và vững chắc hơn. Tóm lại: cuộc đời của tuổi Quý Mùi vào thời trung vận có lao đao và nhiều lo nghĩ, nhưng vào lusc số tuổi 29 trở đi thì hoàn toàn đầy đủ về vật chất, thiền tài, cuộc sống có phần đầy đủ và vui tươi. Cuộc sống khá tốt vào giữa thời ky thời trung vận trở đi nghĩa là vào tuổi 29 trở đi, có khả năng tạo lấy cuộc sống hoàn toàn êm đẹp. Số hưởng tuổi thọ khoảng từ 68 tới 76 tuổi là mức tối đa; nhưng nếu như làm được nhiều việc phúc đức thì sẽ được tăng tuổi thọ . Gian ác thì sẽ bị giảm tuổi thọ . CON ĐƯỞNG TÌNH DUYÊN: Về vấn đề tình yêu , tuổi Quý Mùi khi bước chân vào trường đời, có rất nhiều khe khắt. Sự khổ tâm về vấn đề này cũng không ít. Trường đời đã làm cho con người có 1 định hướng rõ rệt về vấn đề tình yêu , cho nên sau cùng phải chọn lấy 1 cuộc sống hy sinh cao độ. Tuy nhiên về số phần và định mệnh của tuổi Quý Mùi về vấn đề tình yêu chia ra làm ba trường hợp như sau: Nếu bạn sinh vào những tháng sau đây, cuộc đời đối cùng với vấn đề tình yêu và hạnh phúc sẽ có 3 lần đổi thay , đó là nếu như bạn sinh vào những tháng: 3, 7 và 12 Ângày âm lịch . Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn sẽ có 2 lần đổi thay về thình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng 4, 5, 8 và 11 Ângày âm lịch . Còn nếu như bạn sinh vào những tháng sau đây cuộc đời bạn sẽ có hoàn toàn hạnh phúc, không có đổi thay về vấn đề tình yêu , đó là bạn sinh vào những tháng 1, 2, 6, 9 và 10 Ângày âm lịch . Trên đây là những diễn tiến về vấn đề tình yêu của bạn, tùy theo tháng sinh mà quyết định lấy số mệnh bạn của mình, theo sự nghiên cứu về tướng số và huyền bí học Đông Tây phối hợp, về tình yêu của tuổi Quý Mùi qua những tháng sinh kể trên.

VẤN ĐỀ GIA ĐẠO, CÔNG DANH: Về phần gia cảnh vào thời trung vận có nhiều điểm bất đồng và khe khắt, nhưng vào thời hậu vận thì gia cảnh mới được yên vui. Công danh nếu như có theo đuổi thì rất minh mẫn và phần công danh, sự nghiệp của bạn có phần lên cao vào thời hậu vận . Sự nghiệp của bạn vào thời tiền vận thì có nhiều nghiêng ngửa, vào tuổi thời trung vận , nghĩa là từ khoảng tuổi 29 trở đi thì sự nghiệp mới vững chắc và hoàn thành lên mau chóng. Tiền tài lên cao vào khoảng tuổi 40 và có phần dư dã hoàn toàn, tiền tài vào thời trung vận và thời tiền vận có khó khăn, nhưng vào thời hậu vận thì tốt đẹp, tuy nhiên vào tuổi 29 trở đi thì bắt đầu vượng phát về tài lộc, việc làm ăn, công việc hay hợp tác công danh, sự nghiệp của bạn nổi bật và lên cao rõ rệt.

CÁC TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: Sau đây là các tuổi tác hạp cho sự nghiệp làm ăn, công việc của bạn, nếu như bạn hợp tác làm ăn, công việc hay hợp tác công tác hoặc bất cứ 1 việc gì trong cuộc đời thì nên lựa những tuổi sau đây thì việc làm ăn, công việc được phát triển , vấn đề công danh, sự nghiệp của bạn cũng hoàn toàn đầy đủ và nhiều điều tốt đẹp, may mắn trong cuộc đời. Đó là các tuổi: Quý Mùi, Ất Dậu, Đinh Hợi. Những tuổi kể trên rất hạp cho sự nghiệp làm ăn, công việc của bạn, tức là tuổi Quý Mùi hạp về đường làm ăn, công việc cùng với những tuổi trên.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: T rong việc hôn nhân và hạnh phúc rất liên quan và quan trọng trong cuộc sống, nếu như không lựa chọn được sự trùng hạp hay những tuổi thuận vấn đề thình duyên thì cuộc đời không được nhiều may mắn. Muốn được cuộc sống đầy đủ và tươi, vui bạn cần chọn cho được kể sau đây để thành hôn, se duyên thì chắn cuộc đời sẽ hưởng được sự giàu sang phú quý, đó là những tuổi: Quý Mùi, Ất Dậu, Đinh Hợi, Kỷ Sửu, Tân Mẹo , Tân Tỵ và Kỷ Mẹo . Nếu bạn thành hôn cùng với tuổi Quý Mùi và Ất Dậu, cuộc sống bạn được đẩy mạnh lên cao, cuộc đời có hoan toàn đầy đủ và sung túc về tiền bạc, của cải . Với tuổi Đinh Hợi và Kỷ Sửu, hai tuổi này làm cho cuộc đời có 1 sự sống cao sang quyền quý. Với tuổi Tân Tỵ, Tân Mẹo , mau làm giàu và mau phát triển , tiền bạc được dễ dàng và mau chóng, tạo cho cuộc sống có đủ khả năng tạo lấy cuộc đời hơn lên. Với tuổi Kỷ Mẹo công danh, sự nghiệp của bạn lên cao, cuộc đời hưởng được sự phú quý vinh hoa trong xã hội. Những tuổi trên chẳng những hạp cùng với tuổi bạn về đường tình yêu mà còn hạp về đường tài lộc và công danh, sự nghiệp , nên sẽ tạo được sự sống sung túc kể trên. Nếu bạn thành hôn, se duyên cùng với những tuổi sau đây có thể chỉ tạo được 1 cuộc sống ở mức trung bình mà thôi, cuộc đời không lên cao và cũng không xuống thấp, đó là nếu như bạn thành hôn, se duyên cùng với các tuổi Bính Tuất, Mậu Tý, Nhâm Ngọ. Những tuổi này chỉ hạp cùng với tuổi bạn về vấn đề tình yêu mà lại không hạp về đường tài lộc, nên chỉ tạo được 1 cuộc sống ở mức trung bình mà thôi. Nếu bạn thành hôn, se duyên cùng với những tuổi này, cuộc sống của bạn có thể trở nên khó khăn, công việc làm ăn, công việc trong đời sống có nhiều trở ngại và cuộc đời có thể ở trong sự nghèo nàn, khổ cực liên miên , đó là nếu như bạn thành hôn, se duyên cùng với những tuổi: Giáp Thân, Canh Dần. Hai tuổi này không hạp cùng với tuổi bạn về đường tình yêu cũng như không hạp về đường tài lộc, nên cuộc sống sẽ không tạo được nhiều may mắn. Các năm tuổi này rất xung kỵ cùng với sự thành hôn, se duyên của bạn, nếu như thành hôn, se duyên bạn sẽ bị cản xa vắng liên miên , đó là vào các năm mà bạn không nên thành hôn, se duyên ở vào số tuổi: 17, 19, 25, 29, 31, 37 và 41 tuổi. Các năm tuổi này , tuổi Quý Mùi không nên thành hôn, se duyên , nếu như thành hôn, se duyên , bạn sẽ bị gặp những cảnh không được tốt như trên đã nói. Bạn nếu như sinh vào những tháng này có số đa phu hay có nhiều đời chồng , đó là tuổi Quý Mùi sinh vào những tháng:4, 5, 7 và 8 Ângày âm lịch . Nếu bạn sinh vào những tháng này chắc chắn bạn sẽ có nhiều đời chồng .

CÁC TUỔI ĐẠI KỴ: Sau đây là những tuổi đại kỵ trong cuộc đời của bạn, chẳng những không nên thành hôn mà nên tránh trong việc làm ăn, công việc nữa, vì thành hôn, se duyên hay hợp tác làm ăn, công việc , bạn có thể sẽ gặp cảnh ly biệt hay tuyệt mạng giữa cuộc đời, đó là các tuổi đại xung khắc cùng với tuổi Quý Mùi gồm các tuổi: Nhâm Thìn và Canh Thìn. Không nên làm ăn, công việc hay hợp tác thành hôn cùng với những tuổi này, có hại. Gặp tuổi kỵ trong vấn đề hôn nhân thì không nên làm lễ hiệp hôn linh đình. Về việc làm ăn, công việc thì không nên buôn bán lớn về vấn đề tiền bạc. Trong gia đình thì phải cúng sao hạn hằng năm cho cả hai tuổi thì sẽ được giải hạn.

CÁC NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi Quý Mùi có những năm khó khăn nhất là vào các năm bạn làm ăn, công việc không được kết quả, phần tài lộc, tiền nong có nhiều sa xút và yếu kém, đó là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi: 23, 28 và 35 tuổi. Các năm tuổi này bạn nên phòng ngừa, cảnh giác , có hao tài hay bệnh hoạn.

NHỮNG GIỜ, NGÀY KHỞI HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Quý Mùi khởi hành vào những ngày chẵn, tháng lẻ và giờ lẻ thì hạp nhất cho sự nghiệp làm ăn, công việc , và có nhiều may mắn về vấn đề tài lộc cũng như vấn đề tình cảm. Xuất hành vào những ngày, giờ và tháng kể trên bạn sẽ không sợ thất bại trong việc làm ăn, công việc cũng như buôn bán về tiền bạc, của cải .

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: Từ 18 tới 23 tuổi: Năm 18 tuổi, sẽ có 1 sự xúc động mạnh về vấn đề tình cảm, gần như là 1 tiếng sét ái tình nhưng rồi kết quả lại không đi tới đâu. Năm 19 tuổi, phòng ngừa, cảnh giác những cuộc đi chơi xa tay đôi rất có hại. Năm 20 tuổi, năm sẽ gặp được rất nhiều sự may mắn về vấn đề tình cảm và công danh, sự nghiệp . Nếu năm này lập gia đình sẽ có nhiều hạnh phúc rất tốt. Năm 21 tuổi, sẽ có 1 cuộc đi du lịch bất ngờ đem lại cho bạn nhiều chuyện vui và hạnh phúc. Năm 22 tuổi, kỵ tháng Giêng và mùa Xuân. Năm 23 tuổi, sống suốt năm ở mức độ trung bình. Tài lộc hơi bị suy kém. Coi chừng bị lừờng gạt vào những tháng cuối năm 23 tuổi. Từ 24 tới 30 tuổi: Năm 24 tuổi, năm này bạn có nhiều hay đẹp, nhất là về vấn đề tình cảm và tài lộc, nhất là vào những tháng: 4, 5 và 8. Năm 25 tuổi, năm này kỵ đi xa vào tháng 6, ngoài ra những tháng khác việc làm ăn, công việc được trung bình. Năm 26 tuổi, năm này bạn được tốt về phần tài lộc, tiền nong , phần tình cảm bị suy yếu và không được thành công cho lắm. Năm 28 tuổi, năm này không được tốt, nên cẩn thận việc buôn bán nhất là vấn đề tiền bạc. Năm 29 tuổi, năm này vượng phát mạnh về mặt tiền bạc, có thể tạo nên sự nghiệp, tiền tài trong năm này. Năm 30 tuổi, khá đầy đủ và có nhiều thời cơ phát sinh về tài lộc, lẫn vấn đề tình cảm. Từ 31 tới 35 tuổi: Năm 31 tuổi, có nhiều hay đẹp và thành công trong mọi dự tính. Năm 32 tuổi, cuộc đời có nhiều rối rắm tiền bạc không được vững vàng, có hao tài đôi chút vào những tháng 7 và 8. Năm 33 tuổi, có thể làm ăn, công việc được khá, năm này đại kỵ tháng 4, 8 và 11, đi xa có hại, làm ăn, công việc bị mất của. Năm 34 tuổi, năm này phòng ngừa, cảnh giác bệnh hoạn trong gia đình, con cái. Số tốt vào những tháng: 2, 4, 8 và 11, tài lộc điều hòa. Năm 35 tuổi, năm này những tháng đầu năm không được tốt lắm, vào giữa năm và cuối năm bình thường, có lộc và tiền tài vào tháng 12. Từ 36 tới 40 tuổi: Năm 36 tuổi, năm này làm ăn, công việc bình thường, có tốt đẹp về tình cảm, tài lộc trung bình. Năm 37 tuổi, nhiều hay đẹp, cuộc sống có phần phát triển về tài lộc, không nên đi xa hay hùn hạp làm ăn, công việc cùng với những tuổi kỵ. Năm 38 tuổi, năm này nhiều hay đẹp, có thời cơ phát sinh về tài lộc cuộc đời. Năm 39 tuổi, khá tốt, làm ăn, công việc được vững vàng và nhiều điều tốt đẹp, may mắn . Năm 40 tuổi, năm bình thường, nên phòng ngừa, cảnh giác vào tháng 9 có đau nặng trong gia đình, có đại nạn. Từ 41 tới 45 tuổi: Năm 41 tuổi, nhiều điều tốt đẹp, may mắn , cuộc sống có phần sung túc về mặt tài lộc và tình cảm có thời cơ phát triển . Năm 42 tuổi, năm này đi xa tốt, việc làm ăn, công việc trung bình. Năm 43 tuổi, việc làm ăn, công việc không được nhiều may mắn lắm, có hao tài hay mất của, việc làm ăn, công việc bị ngưng trệ. Năm 44 tuổi, năm bình thường, mọi việc được tốt đẹp. Năm 45 tuổi, khá tốt về mặt tài lộc. Phần cá nhân, bổn mệnh bị suy yếu, nên cẩn thận việc đi đứng. Từ 46 tới 50 tuổi: Năm 46 tuổi bình thường, cuộc sống không có nhiều hay đẹp, năm này việc làm ăn, công việc có nhiều thất bại và không nên phát sinh nghề nghiệp, sẽ có hại cho bản thân. Năm 47 tuổi, tạm được. Năm 48 tuổi, năm này tạm được, những tháng đầu năm tốt, giữa năm và cuối năm xấu, nên cẩn thận việc làm ăn, công việc . Năm 49 tuổi có xung kỵ tháng Giêng, tháng Ba và tháng Chín, nên phòng ngừa, cảnh giác tai nạn, những tháng khác bình thường. Năm 50 tuổi, năm này khá tốt, toàn năm gặp nhiều may mắn. Từ 51 tới 55 tuổi: Năm 51 tuổi, bổn mệnh yếu kém, phần tài lộc, tiền nong và tình cảm không được tốt lắm. Năm 52 tuổi, tạm khá, những tháng 4 và 6 đại lợi, những tháng khác bình thường. Năm 53 tuổi, năm này không được khá lắm, cẩn thận về tiền bạc, của cải và việc làm ăn, công việc . Năm 54 và 55 tuổi, hai năm này không được tốt đẹp cho lắm, có suy yếu. Năm 54, tạm bình thường. Năm 55 tuổi, không có hy vọng về tài lộc lẫn tình cảm. Từ 56 tới 60 tuổi: Năm 56 tuổi, năm này bình thường, bổn mệnh vững, nên làm ăn, công việc buôn bán thì tốt. Năm 57 tuổi, năm này không có việc gì quan trọng đáng nói. Năm 58 và 59 được tốt, bổn mệnh có suy yếu vào mùa Thu năm 58 tuổi, và mùa Đông năm 59 tuổi. Năm 60 tuổi được vững chắc về tài lộc, tình cảm bổn mệnh tốt.

Bài Viết Liên Quan

Tắt Quảng Cáo [X]