SINH NĂM: từ 1921 tới 1981 và 2041 thuộc Cung ĐOÀI. Trực MÃN và thuộc Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá) Khắc BÍCH THƯỢNG THỔ Con nhà THANH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON GÀ. Cầm tinh CON CHÓ

Ông Quan Đế độ mệnh : Tân Dậu số mệnh như vầy, Là cây lựu đá cung Đoài chẳng sai. Đông Xuân sinh đặng thời nay, Suốt đời thong thả gặp may tới hoài. Hạ Thu lỗi số chơi vơi, Dù cho giàu có cũng lo cũng buồn. Tánh người vui vẻ dễ thương, Hai bàn tay trắng tạo nên cơ đồ. Tân Dậu tâm tánh thật thà, Gặp người hung dữ thì ra tay liền. Nhiều lúc làm có của tiền, Cũng đều tan rã chẳng yên khó cầm. Tiền vận nhà cửa chẳng yên, Hậu vận gia cảnh mới yên an hòa.

CUỘC ĐỜI: Tuổi Tân Dậu cuộc đời sung sướng từ thuở nhỏ, lớn lên muốn 1 mình tự lập, hay hoang phí và có tánh hay cầu cao. Tuổi Tân Dậu làm ra được nhiều tiền bạc nhưng hoang phí phải chịu cảnh túng quẫn, tiền bạc vô bất ngờ, nhưng ra chẳng bao lâu. Cuộc sống không được tốt đẹp cho lắm. Nên cần mẫn thì là 1 việc tốt, không nên quá tự cao mà phải mang cảnh nghèo mãi, số thời hậu vận mới được sung sướng cuộc sống an nhàn . Tuổi Tân Dậu hưởng tuổi thọ từ 56 tới 65 tuổi là mức độ tối đa, nhưng nếu như ăn ở nhân hậu thì sẽ tăng tuổi thọ , gian dối, làm điều ác thì sẽ bị giảm tuổi thọ .

CON ĐƯỞNG TÌNH DUYÊN: Tuổi Tân Dậu có số đổi thay nhiều về vấn đề tình yêu , cho tới tuổi 40 trở đi thì có thể sống được hạnh phúc. Theo khoa chiêm tinh và toán số, tuổi Tân Dậu về vấn đề tình yêu phải có sự đổi thay và diễn tiến như dưới đây: Nếu bạn sinh vào những tháng này thì trong cuộc đời bạn có 3 lần đổi thay về vấn đề tình yêu và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng 5, 7 và 11 ngày âm lịch . Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn có 2 lần đổi thay về vấn đề tình yêu , đó là bạn sinh vào những tháng 1, 3, 4, 8 và 12 ngày âm lịch . Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn hoàn toàn được hưởng lấy hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng 2, 9 và 10 ngày âm lịch . Trên đây là bản nhận xét theo khoa lý số về tuổi Tân Dậu diễn tiến về tình yêu suốt cuộc đời.

VẤN ĐỀ GIA ĐẠO, CÔNG DANH: C ông danh có khi lên cao, có khi cũng xuống thấp. Về gia cảnh không được ôn hòa, tình ruột thịt không mấy mặn mà và thắm thiết. Về đường công danh, sự nghiệp của bạn chỉ vào ở mức độ bình thường không được dư dả và hay đẹp trong cuộc sống. Về sự nghiệp có nhiều hay đẹp, nếu như biết tạo lấy điều kiện cho cuộc sống thì hoàn toàn được nhiều may mắn trong cuộc sống. Tiền tài không được đầy đủ và dồi dào. nếu như đừng quá phung phí thì có thể hưởng được đầy đủ về vấn đề này.

CÁC TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: T rong sự nghiệp làm ăn, công việc hùn hạp hay phát sinh về nghề nghiệp, nên chọn những tuổi này mà làm ăn, công việc thì có nhiều triển vọng tốt đẹp về tiền bạc, của cải cũng như về tất cả mọi việc trong cuộc đời, đó là những tuổi Tân Dậu đồng tuổi, Quý Hợi, Giáp Tý, Đinh Mẹo , những tuổi này là những tuổi rất hạp cùng với tuổi Tân Dậu.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: Sau đây là những tuổi mà bạn có thể thành hôn được trùng hạp về tuổi tác, làm ăn, công việc được nhiều phát triển và có triển vọng tốt đẹp về tương lai, đó là những tuổi: Tân Dậu đồng tuổi, Quý Hợi, Giáp Tý, Đinh Mẹo , Kỷ Tỵ. Bạn thành hôn, se duyên cùng với tuổi Tân Dậu và Quý Hợi, cuộc sống bạn được lên cao về đường tài lộc, làm ăn, công việc mau phát triển và đầy đủ hạnh phúc. Với tuổi Giáp Tý và Đinh Mẹo đẩy mạnh cuộc sống lên cao độ của con đường làm ăn, công việc , tiền bạc cũng như về công danh, sự nghiệp , có thể hưởng được giàu sang phú quý.Với tuổi Kỷ Tỵ bạn có thể nhờ vào ở tuổi hạp mà tạo được nhiều thời cơ thuận tiện về việc làm ăn, công việc cũng như mau phát sinh về nghề nghiệp. Những tuổi trên hào con đông đủ, chỉ trừ tuổi Giáp Tý hào con thiểu số hay trung bình mà thôi. Nếu bạn thành hôn, se duyên cùng với những tuổi này, cuộc sống của bạn chỉ ở vào mức độ trung bình mà thôi. Vì những tuổi này chỉ hạp về đường tình yêu mà không hạp về đường tài lộc, nên chỉ có thể tạo được cho đời bạn 1 cuộc sống ở mức trung bình , đó là bạn thành hôn, se duyên cùng với những tuổi: Bính Dần, Nhâm Thân, Canh Thân, Mậu Dần. Nếu bạn thành hôn, se duyên cùng với những tuổi này bạn sẽ khó khăn trong việc làm ăn, công việc , khó tạo được cho mình 1 cuộc sống êm đẹp và có thể phải sống cùng với 1 cuộc sống nghèo túng trong suốt cuộc đời, đó là bạn thành hôn cùng với những tuổi này, Nhâm Tuất, Mậu Thìn, Giáp Tuất. Ba tuổi này rất khắc kỵ cùng với bạn, nếu như bạn gặp có thể đời bạn chỉ tạo được 1 cuộc sống ở mức trung bình mà thôi. Có những năm rất xung khắc về tuổi tác, cũng như về đường công danh, sự nghiệp , những năm này bạn nên cưới vợ sẽ gặp cảnh xa vắng hay ít ra cũng có nhiều khó khăn trong cuộc sống của bạn, đó là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi: 20, 22, 28, 32, 34 và 40 tuổi. Các năm tuổi này bạn cưới vợ sẽ gặp nhiều trường hợp khó khăn về cảnh vợ con. Nếu bạn sinh vào những tháng này , số bạn có số đào hoa hay có nhiều thê thiếp, đó là bạn sinh vào những tháng 1, 3, 4, 5 và 12 ngày âm lịch , chắc chắn bạn sẽ có nhiều thê thiếp trong cuộc đời.

CÁC TUỔI ĐẠI KỴ: T rong công việc làm ăn, công việc hay hợp tác thành hôn , bạn nên từ bỏ những tuổi này, vì những tuổi này là những tuổi đại xung khắc, làm ăn, công việc hay hợp tác thành hôn , bạn sẽ bị tuyệt mạng hay bị biệt ly giữa cuộc đời. Nên tránh thì tốt hơn, đó là những tuổi. Ất Sửu, Canh Ngọ, Tân Mùi, Đinh Sửu, Kỷ Mùi và Mậu Ngọ. Những tuổi này nếu như bạn thành hôn hay hợp tác làm ăn, công việc thì gặp nhiều việc không mấy may mắn. Còn trong việc làm ăn, công việc thì , sự giao thiệp ở đời cũng như trong lãnh vực tình yêu , nếu như lỡ rủi đả thương nhau hay lỡ hùn hạp làm ăn, công việc cùng với nhau mà lỡ gặp tuổi đại khắc kỵ thì lập tức phải cúng sao giải hạn, tùy theo sao hạn của mỗi người từng năm mà cúng. Nếu trong việc hôn nhơn thì tránh không nên làm lễ hiệp hôn lình đình như vậy thì vợ chồng mới có thể ăn ở cùng với nhau trọn đời nên khỏi sợ bị chia ly nửa chừng và cũng phải nhớ nên cúng sao giải hạn thường từng năm thì sẽ được giải hạn.

CÁC NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: B ạn có những năm khó khăn nhất trong cuộc đời bạn, làm ăn, công việc sẽ gặp nhiều thất bại, không thành công trên đường sự nghiệp công danh, sự nghiệp , đó là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi 23, 27 và 33 tuổi. Các năm tuổi này nên phòng ngừa, cảnh giác thất bại về tiền bạc, của cải .

NHỮNG GIỜ, NGÀY KHỞI HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Tân Dậu khởi hành vào những ngày lẻ, giờ lẻ, tháng lẻ thì hạp nhất trong suốt cuộc đời, làm ăn, công việc thành công, không sợ thất bại về tiền bạc, của cải cũng như về nghề nghiệp.

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: Từ 20 tới 25 tuổi: 20 tuổi, năm này nếu như có thi cử nhất định sẽ đậu cao, 21 tuổi, sẽ có 1 vết thương lòng, tuy nhiên đừng chán nản, gương vỡ rồi sẽ lại lành. 24 tuổi, năm này nhiều may mắn về mọi mặt. 25 tuổi, kỵ tháng 8 và tháng 10, kỵ đi xa. Từ 26 tới 30 tuổi: 26 tuổi, kỵ hùn hạp đề phòng xem chừng bị lừờng gạt hoặc đau bịnh, năm 27 tuổi sẽ có 1 tin buồn như xa các người thân hoặc tang chế. Năm 28 tuổi sẽ có người giúp vốn cho làm ăn, công việc . Năm 29 tuổi có thời cơ thi thố tài năng và phát sinh nghề nghiệp. 30 tuổi, 1 năm khá tốt đẹp nhưng hãy phòng ngừa, cảnh giác những tháng cuối năm có thể bị đau bịnh bất ngờ. Từ 31 tới 35 tuổi: Hai năm 31 và 33 tuổi là hai năm xấu nhất trong khoảng thời kì tuổi, cố nổ lực chịu đựng cho qua khỏi năm 33 tuổi. Từ 34 tuổi trở đi, nhiều dịp may bất ngờ sẽ liên tiếp tới cùng với bạn. Năm 35 tuổi sẽ gặp được 1 chuyện vui về vấn đề tình cảm. Từ 36 tới 40 tuổi: Đây là vào các năm đẹp nhất trong cuộc đời, làm gì cũng thành công, hãy hết sức cố nổ lực để xây dựng sự nghiệp trong những năm này vì sự nghiệp đời bạn thành hay bại đều do những năm này quyết định. Từ 41 tới 45 tuổi: Năm 41 có đau bịnh chút ít. Năm 42 tuổi đề phòng xem chừng bị lừờng gạt . Năm 43 tuổi kỵ tháng 6, kỵ lửa. Hai năm 44 và 45 tuổi bình thường, con cái có đứa nổi danh hay có tiếng tăm rất sớm trong thời kì này. Từ 46 tới 50 tuổi: Năm 46 tuổi thành công về tiền bạc, của cải , làm ăn, công việc được nhiều may mắn. Năm 47 tuổi có thể được nhiều hay đẹp trong cuộc sống nhưng kỵ vào tháng 4 có hao tài. Năm 48 và 49 hai năm trung bình không có vấn đề quan trọng xảy ra. Năm 50 tuổi, có hao tài vào những tháng 6 và 7, kỵ tháng 5 tháng này có hao tài hoặc đau bịnh cá nhân trong gia cảnh . Từ 51 tới 55 tuổi: Vào tuổi 51 sẽ được thành công về sự nghiệp và cuộc đời, tiền bạc dễ chịu, vào tháng 10 và 12 tránh đi xa hay làm những việc thương mại. Năm 52 và 53, hai năm không có gì quan trọng xảy ra, cuộc sống bình thường. Năm 54 và 55, hai năm tài lộc khá giả đều đặn, có thể làm ăn, công việc , phát sinh nghề nghiệp được mau chóng. Từ 56 tới 60 tuổi: Khoảng thời kì này đựoc yên hòa trong gia cảnh , tài lộc bình thường, những năm này công việc chỉ ở trong mức độ bình thuờng mà thôi.

Bài Viết Liên Quan

Tắt Quảng Cáo [X]