SINH NĂM: từ 1911 tới 1971 và 2031 thuộc Cung CẤN. Trực KHAI và thuộc Mạng XOA XUYẾN KIM (xuyến bằng vàng) Khắc ĐẠI LM MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON HEO. Cầm tinh CON CỌP

Ông Quan Đế độ mệnh : Số này cung mệnh tương sinh, Chẳng sang cụng quý số người thuận sinh. Mùa Thu là hạp cùng với chàng, Đều đặng sung sướng thanh nhàn lo chi. Mùa hạ bị khắc hàn vi, Đông xuân cũng lỗi giàu thì cực thân, vất vả . Số này cách trở quê hương, Tha phương cầu thực mơí nên cửa nhà. Trung vận vất vả gian nan, Kể từ thời hậu vận thạnh hưng 1 bề. Tiền vận rắc rối lôi thôi, Ngay gian cũng bị kéo lôi ngục tù. Số may gặp được phước hồng, Không thì cũng ở ngục tù từ lâu.

CUỘC ĐỜI: Cuộc đời của tuổi Tân Hợi, thuở nhỏ có nhiều rắc rối, lớn lên thì thành công về danh phận, cuộc sống có phần sung túc vào năm 37 tuổi trở đi, cuộc sống có nhiều phúc đức, nên con cái sau này được hưởng phước. Tuổi Tân Hợi hưởng tuổi thọ từ 55 tới 62 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu như ăn ở hiền hòa phúc đức thì sẽ tăng tuổi thọ , ăn ở gian dối, làm điều ác thì sẽ bị giảm tuổi thọ .

CON ĐƯỞNG TÌNH DUYÊN: Về tình yêu theo số chiêm tinh thì như sau: Nếu bạn sinh vào những tháng này thì có 3 lần đổi thay về tình yêu hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng: 5, 6 và 9 ngày âm lịch . Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn cói 2 lần đổi thay về vấn đề tình yêu , đó là bạn sinh vào những tháng: 2, 7, 10, 11 và 12 ngày âm lịch . Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn sẽ được hưởng trọn vẹn hạnh phúc, ấm no , đó là bạn sinh vào những tháng: 3, 4 và 8 ngày âm lịch .

VẤN ĐỀ GIA ĐẠO, CÔNG DANH: C Công danh chỉ ở vào mức độ trung bình. Gia đạo được yên ấm, hạnh phúc không xảy ra những xích mích hay những chuyện rắc rối bất ngờ. Sự nghiệp của bạn được hoàn thành vào số tuổi từ thời trung vận trở đi. Tiền tài có nhiều thời cơ tạo nên bất ngờ và luôn luôn có phần đầy đủ. Không có sự thiếu thốn thường xuyên.

CÁC TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: Tuổi Tân Hợi hợp cùng với hững tuổi này trong sự nghiệp làm ăn, công việc hay bất cứ công việc nào khác trong cuộc đời, đó là các tuổi: Tân Hợi đồng tuổi, Nhâm Tý và Ất Mẹo , hợp tác làm ăn, công việc cùng với những tuổi này sẽ không sợ thất bại mà còn thâu được nhiều kết quả về tài lộc.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: N hững tuổi này rất hạp cho sự thành hôn của bạn có thể đẩy mạnh cuộc sống lên tới mức độ cao của vần đề danh vọng và tiền bạc, đó là các tuổi: Tân Hợi, Nhâm Tý, Ất Mẹo , Đinh Tỵ, Mậu Ngọ và Kỷ Dậu. Kết duyên cùng với những tuổi này bạn sẽ được sống cao sang quyền quý khôn cùng . Kết duyên cùng với những tuổi này đời bạn chỉ hưởng được 1 cuộc sống ở mức trung bình mà thôi, đó là các tuổi: Giáp Dần và Bính Dần, vì những tuổi này chỉ hạp về đường tình cảm mà lại khắc về cung tài lộc. Kết duyên cùng với những tuổi này thì có thể đời bạn phải sống trong 1 cuộc sống nghèo khổ, đó là các tuổi: Bính Thìn, Nhâm Tuất, Mậu Thìn, đây là những tuổi khắc kỵ nhất về mọi mặt cùng với tuổi bạn. Các năm tuổi này rất kỵ tuổi về việc kết hợp lương duyên, nếu như có thành thì cũng sẽ gặp cảnh xa vắng liên miên đó là bạn ở vào tuổi: 21, 25, 27, 33, 39 và 45 tuổi. Sanh vào những này bạn sẽ có số đào đào hoa, có phần thê thiếp hay đa đoan về việc vợ, đó là sinh vào những tháng: 1, 5, 7, 9 và 10 ngày âm lịch .

CÁC TUỔI ĐẠI KỴ: G ặp tuổi kỵ trong việc làm ăn, công việc , nên tránh sự buôn bán về tiền bạc, của cải , Gặp tuổi kỵ trong vấn đề hôn nhơn và hạnh phúc, nên tránh việc làm lễ thành hôn và ra mắt họ hàng linh đình. Gặp tuổi kỵ trong gia đình thân tộc thì nên cúng sao cho cả hai tuổi thì sẽ được giải hạn.

CÁC NĂM KHÓ KHĂN NHẤT:

NHỮNG GIỜ, NGÀY KHỞI HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Tân Hợi khởi hành vào giờ chẵn, tháng chẵn và ngày lẻ thì hạp cho sự nghiệp làm ăn, công việc nhất , khởi hành vào những ngày, giờ nói trên bạn sẽ không sợ bị thất bại mà còn hưởng được nhiều tài lộc và thành công về mọi mặt.

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: Từ 20 tới 25 tuổi: 20 tuổi, quá nhiều buồn khổ vì cuộc đời. 21 và 22 tuổi, hai năm này không được tốt, nên cẩn thận việc thi cử, tình cảm có phần sút kém. 23 và 24 tuổi, hai năm này có phần vượng phát về tình cảm, cũng như về tài lộc. 25 tuổi, nhiều hay đẹp trong cuộc sống. Từ 26 tới 30 tuổi: 26 và 27 tuổi, hai năm này phần công danh, sự nghiệp của bạn có lên cao, phần tài lộc, tiền nong trung bình. 28 và 29 tuổi, hai năm này bạn không nên đi xa hay buôn bán về tiền bạc, của cải . 30 tuổi, năm này việc làm ăn, công việc được, tiền bạc trung bình. Từ 31 tới 35 tuổi: Khoảng thời kì này việc làm ăn, công việc , công danh, sự nghiệp của bạn hay tài lộc, có phần phát triển rõ rệt, số tốt, bổn mệnh vững, những năm này lo phát sinh làm ăn, công việc thì tốt. Từ 36 tới 40 tuổi: Khoảng thời kì này, có hao tài, việc làm ăn, công việc bình thường, 37 tuổi có đại nạn, đề phòng xem chừng có bệnh hoạn trong những năm này. Từ 41 tới 45 tuổi: Khoảng thời kì này khá tốt, đại lợi, có thể làm giàu trong những năm này, nếu như sáng suốt sẽ gặp nhiều may mắn và có thể phát sinh về công danh, sự nghiệp của bạn cũng như về sự nghiệp, năm này được khá tốt đẹp. Từ 46 tới 50 tuổi: Khoảng thời kì này việc làm ăn, công việc cũng như về phần tài lộc, tiền nong có phần yếu kém. Nên phòng ngừa, cảnh giác sự buôn bán hay tiền bạc, không nên đi xa hay làm ăn, công việc lớn trong những năm này. Từ 51 tới 55 tuổi: Khoảng thời kì này nên nhẫn nhịn là tốt hơn, đừng quá tin tưởng kẻ khác làm cho hao hụt, tài lộc gia đình, nên cẩn thận trong việc đi xa hay làm ăn, công việc cùng với người không hạp tuổi. Từ 56 tới 60 tuổi: Năm 56 tuổi, khá hay đẹp về tài lộc tình cảm. 57 tuổi, phần con cháu có thi đỗ gia tăng quyền tước, phần cá nhân được đầy đủ. 58 và 59 tuổi, có đau ốm hãy phòng ngừa, cảnh giác vào tháng 10 trở đi. 60 tuổi, năm yên tĩnh và tình cảm tài lộc đầy đủ.

Bài Viết Liên Quan

Tắt Quảng Cáo [X]