SINH NĂM: từ 1931 tới 1991 và 2051 thuộc Cung KHẢM và thuộc Mạng LỘ BÀN THỔ (đất đường đi) Xương CON DÊ. Cầm tinh CON GẤU Phật Bà Quan Âm độ mệnh : Đoán xem số mệnh Tân Mùi, thuộc Cung Khảm mệnh Thổ đặt ngoài đường đi. Sanh đặng mùa Hạ lo chi, Tháng chạp, tháng chín, không thì tháng ba. Thổ vương tứ quý bốn mùa, Sanh đặng tháng sáu ai mà dám đương. Tân Mùi tâm tánh hiền lương, Giận ai nói dữ mà lòng xót thương. Tháng Giêng tháng hai lỗi thời, Bị Mộc khắc Thổ cực đời số ta. Anh em chẳng đặng thuận hòa, Ở gần gây gỗ đi xa nhớ hoài. Vợ chồng chẳng hạp âm dương, Sánh thương thuở nhỏ sót thương đáo đầu. Tuổi này bốn chục về sau, Vinh hoa phú qúy hưởng ngáy giàu sang.

CUỘC ĐỜI: Tuổi Tân Mùi, cuộc đời có lắm đau xót và khổ tâm vào lúc thời tiền vận , thời trung vận cũng có nhiều đau thương trong cuộc sống. Tuổi này có phần gặp nhiều sự nguy ngập trong cuộc sống và lúc ở tuổi thời trung vận , cho tới thời hậu vận , mới tạo nên được sự nghiệp và mới có thành công vững chắc được. Tóm lại: Tuổi Tân Mùi, thời tiền vận và thời trung vận không được nhiều may mắn, tạo nên sự nghiệp bảo đảm cho cuộc đời, cho tới thời hậu vận mới được kết quả chắc chắn về tài lộc và lẫn cả tình cảm. Tuổi Tân Mùi làm ăn, công việc được khá vào thời thời trung vận trở đi. Số hưởng tuổi thọ từ 66 tới 75 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu như có làm được nhiều việc phúc đức, ăn ở nhân hậu thì sẽ được tăng tuổi thọ , gian dối, làm điều ác thì sẽ bị giảm tuổi thọ .

CON ĐƯỞNG TÌNH DUYÊN: Về vấn đề tình yêu và hạnh phúc, tuổi Tân Mùi chia ra làm ba trường hợp như sau: Nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời phải có 3 lần đổi thay về vấn đề tình yêu và hạnh phúc, đó là tuổi Tân Mùi sinh vào những tháng: 4 và 9 Ângày âm lịch . Nếu sinh và những tháng này thì cuộc đời phải có đổi thay 2 lần về vấn đề tình yêu và hạnh phúc, đó là tuổi Tân Mùi sinh vào những tháng: 1, 2, 5, 8, 10 và 12 Ângày âm lịch . Nhưng mà nếu như tuổi Tân Mùi sinh vào những tháng này thì cuộc đời hưởng được hoàn toàn hạnh phúc, không có đổi thay về vấn đề tình yêu , đó là tuổi Tân Mùi sinh vào những tháng: 3, 6, 7 và 11 Ângày âm lịch . Trên đây là những diễn tiến trong cuộc đời bạn về vấn đề tình yêu và hạnh phúc.

VẤN ĐỀ GIA ĐẠO, CÔNG DANH: Phần gia cảnh , vào thời tiền vận không được hoàn toàn yên ấm, hạnh phúc . Phần công danh, sự nghiệp của bạn nếu như có cũng chỉ ở vào mức độ bình thường, không được lên cao và đầy đủ. Phần sự nghiệp có thời cơ phát sinh về vấn đề tài lộc, sự nghiệp được hoàn thành và vững chắc vào tuổi 30 tuổi trở đi. Tiền bạc của bạn có thời cơ phát sinh mạnh mẽ và khoảng 35 tuổi trở đi. Bắt dầu từ tuổi này , có nhiều triển vọng tốt đẹp về sự nghiệp, lẫn tiền tài.

CÁC TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: T rong việc làm ăn, công việc hay hợp tác hùn hạp,bạn nên lựa chọn những tuổi sau đây mà làm ăn, công việc hay hợp tác phát sinh về vấn đề tiền bạc, thì chắc sẽ có nhiều kết quả tốt đẹp cho cuộc đời bạn, đó là các tuổi hạp cùng với tuổi Tân Mùi trong 1 khía cạnh làm ăn, công việc cũng như nghề nghiệp, đó là các tuổi: Quý Dậu, Ất Hợi và Bính Tý. Những tuổi này rất hạp cùng với tuổi Tân Mùi về vấn đề làm ăn, công việc cũng như về sự phát sinh tài lộc, không sợ sự thất bại về tiền bạc, của cải cũng như về tình cảm.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: T rong việc thành hôn , hay sự lựa chọn vợ chồng, bạn cần nên lựa chọn những tuổi này thì cuộc đời sẽ sống được cao sang quyền quý, không sợ thất bại, cuộc đời tạo được nhiều may mắn và thành công hoàn toàn trong nghề nghiệp cũng như trong tình cảm, đó là bạn thành hôn, se duyên cùng với tuổi: Quý Dậu, Ất Hợi, Bính Tý, Kỷ Mẹo , Canh Ngọ, Kỷ Tỵ. Cuộc sống bạn được đẩy mạnh cuộc đời lên cao độ của giai tầng xã hội. Với tuổi Bính Tý, Kỷ Mẹo , bạn tạo được 1 đời sống hoàn toàn tốt đẹp và đầy đủ khả năng làm cho cuộc sống của bạn trở nên giàu có. Với tuổi Kỷ Tỵ, Canh Ngọ, cuộc sống êm đềm trong hạnh phúc và tiền bạc có phần dư dả. Nếu bạn thành hôn cùng với những tuổi này , việc hôn nhân và đời sống của bạn chỉ tạo được 1 cuộc sống ở mức trung bình mà thôi, khó tạo được 1 cuộc sống cao sang quyền quý, đó là bạn thành hôn, se duyên cùng với các tuổi: Nhâm Thân, Mậu Dần và Bính Dần. Những tuổi trên chỉ hạp cùng với tuổi bạn về đường tình yêu mà lại không hạp về đường tài lộc, nên chỉ hưởng được 1 cuộc sống ở mức trung bình mà thôi. Nếu bạn thành hôn cùng với những tuổi này , cuộc sống của bạn có thể khó tạo được 1 sự sống hoàn toàn êm đẹp, mà luôn luôn gặp cảnh nghèo khổ liên miên trong cuộc đời, đó là nếu như bạn thành hôn cùng với các tuổi: Giáp Tuất, Bính Tuất, Ất Dậu. Những tuổi này không hạp cùng với tuổi bạn về đường tình yêu lẫn vấn đề tài lộc. Những năm mà bạn ở vào số tuổi này , bạn không nên thành hôn, se duyên vì gặp năm xung khắc tuổi, nếu như thành hôn, se duyên trong những năm đó bạn sẽ gặp cảnh xa vắng hay có nhiều lo buồn về việc chồng, đó là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi: 15, 19, 21, 31, 33 và 39 tuổi. Nếu bạn sinh vào những tháng này , cuộc đời bạn sẽ có nhiều đời chồng hay có số đa phu, đó là nếu như bạn sinh vào những tháng: 1, 2, 4 và 5 Ângày âm lịch . Sanh vào những tháng trên chắc chắn cuộc đời bạn phải có nhiều đời chồng , hay ít ra cũng rất khó nhọc về việc lập gia đình.

CÁC TUỔI ĐẠI KỴ: T rong sự nghiệp làm ăn, công việc hay thành hôn , bạn nên tránh những tuổi này , chẳng những xung khắc mà còn làm cho cuộc đời phải chịu cảnh ly biệt hay tuyệt mạng nữa, đó là các tuổi: Tân Mùi đồng tuổi, Đinh Sửu, Mậu Thìn và Ất Sửu. Nếu thành hôn hay làm ăn, công việc cùng với những tuổi này thì có thể phải gặp cảnh ly biệt hay tuyệt mạng giữa cuộc đời. Gặp tuổi kỵ trong vấn đề hạnh phúc, hôn nhân thì đừng làm lễ hôn nhân linh đình hay ra mắt cha mẹ. Còn trong việc làm ăn, công việc thì thì nên tránh sự buôn bán về tiền bạc, của cải . Trong gia đình nên cúng sao hạn cho cả hai tuổi và phải tùy theo sao hạn hằng năm của mỗi tuổi mà cúng thì sẽ được giải hạn.

CÁC NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi Tân Mùi, có những năm khó khăn nhất, làm ăn, công việc không được khá, trong cuộc sống có nhiều khó khăn trong làm ăn, công việc hay hợp tác trong mọi cuộc sống ở trên cuộc đời, đó là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi: 25, 28, 32 và 40 tuổi.

NHỮNG GIỜ, NGÀY KHỞI HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Tân Mùi có những ngày giờ khởi hành hạp nhất là những ngày lẻ, tháng lẻ và giờ lẻ. Xuất hành theo ngày, giờ và tháng kể trên, làm ăn, công việc , buôn bán về tiền bạc, của cải , khỏi sợ thất bại trong việc làm ăn, công việc cũng như vấn đề tiền bạc.

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: Từ 18 tới 25 tuổi: Năm 18 tuổi, sẽ gặp được 1 chuyện vui về vấn đề tình cảm. Qua năm 19 tuổi, là năm bạn sẽ có 1 mối tình thơ mộng nhất trong đời, nhưng mối tình này lại chỉ là 1 mối tình thoáng qua. Chỉ tới năm 20 tuổi có thể bạn sẽ yêu bất ngờ hoặc được 1 người ngỏ lời cầu hôn mà bạn không thể nào ngờ, nhưng rồi mối tình đó lại là mối tình lớn ở trong đời bạn. Nhất định năm 21 tuổi bạn sẽ thành hôn, se duyên , vì năm này là năm vượng phát nhất về vấn đề tình cảm của tuổi bạn. Năm 23 tuổi, tất cả đều ở mức trung bình. Nếu đã có gia đình thì đi xa rất tốt, còn trái lại, nếu như còn độc thân thì kỵ đi xa trong năm này . Năm 24 tuổi, đại kỵ hiệp hôn. Kết hôn trong năm này sẽ không được tốt. Năm 25 tuổi, kỵ mùa Đông, tiền bạc trung bình. Từ 26 tới 30 tuổi: Đây là vào các năm đẹp nhất của tuổi bạn, trong những năm này hạnh phúc tròn vẹn, tiền bạc dồi dào, gia đình sung túc. Đã có gia đình sẽ sinh quý tử và làm ăn, công việc phát triển thêm. Những năm gặp toàn chuyện may mắn và vui tươi. Từ 31 tới 35 tuổi: Năm 31 tuổi, phòng ngừa, cảnh giác có bạo bệnh bất ngờ. Năm 32 và 33 tuổi, hai năm rất xấu, đề phòng xem chừng bị lừờng gạt và bị hao tài, tiền của . Sẽ có bệnh nặng trong những năm này. Năm 34 tuổi, không nên phiêu lưu tình cảm trong năm này có hại. Năm 35 tuổi, mực sống trở lại trung bình. Có hoạch tài nhỏ trong năm này. Từ 36 tới 40 tuổi: Năm 36 tuổi, năm này được khá về phần tài lộc, tiền nong lẫn tình cảm, việc làm ăn, công việc có nhiều kết quả tốt đẹp. Những tháng 4 và 8 là những tháng đại lợi của tuổi Tân Mùi. Năm 37 tuổi, năm này làm ăn, công việc có phần vượng phát về tài lộc, bổn mệnh suy yếu, cuộc sống có phần tốt đẹp nhưng hay thường có đau bệnh. Năm 38 tuổi, năm này có nhiều kết quả về phần tài lộc, tiền nong và tình cảm. Nhưng việc làm ăn, công việc không được nhiều may mắn lắm. Năm 39 tuổi, năm này không được may và đại kỵ vào những tháng 4, 6 và 8, những tháng khác trung bình. Năm 40 tuổi, năm này có phần vượng phát về tài lộc vào những tháng 6 và 10, ngoài ra những tháng khác trung bình. Từ 41 tới 45 tuổi: Năm 41 tuổi, hy vọng thành công về sự nghiệp, cuộc đời, tình cảm và tài lộc khá tốt trong năm này . Năm 42 tuổi, có nhiều thắc mắc, nên làm ăn, công việc việc nhỏ thì tốt, việc lớn sẽ bị thất bại. Năm 43 tuổi, năm này toàn vẹn và khá hay đẹp cho việc làm ăn, công việc và sự phát sinh nghề nghiệp. Năm 44 tuổi, năm xấu, kỵ đi xa hay buôn bán về tiền bạc, của cải , tháng 7 và 10 có hao tài. Năm 45 tuổi, khá vượng phát về đường tài lộc vào những tháng đầu năm, giữa năm và cuối năm tốt. Từ 46 tới 50 tuổi: Năm 46 tuổi, năm quá xấu, bổn mệnh có phần suy yếu rõ rệt, nên tránh những sự đụng chạm về tiền bạc, của cải hay việc làm ăn, công việc có tính cách trọng đại. Năm 47 tuổi, giữa năm có phần nguy ngập về bổn mệnh cũng như về tình cảm và tài lộc, đầu năm và cuối năm bình thường. Năm 48 tuổi, năm này không nên làm việc gì có tính cách trọng đại, những tháng đầu năm xấu, giữa năm trung bình, cuối năm tốt. 49 tuổi, năm này đại kỵ tháng Giêng, thángHai, tháng Ba có nhiều rối rắm việc gia đình, những tháng khác trung bình. Năm 50 tuổi, năm này bạn có phần phát sinh về tài lộc, tình cảm được tốt. Từ 51 tới 55 tuổi: Năm 51 tuổi, có bệnh hoạn, việc làm ăn, công việc có phần thất bại, đừng nên đi xa hay buôn bán về tiền bạc, của cải , có hại. Năm 52 tuổi, năm này làm ăn, công việc được trung bình. Năm 54 tuổi, năm này không được phát sinh về phần tài lộc, tiền nong , nên làm ăn, công việc , đi xa thì tốt. Năm 55 tuổi, năm này làm ăn, công việc được tốt, bổn mệnh khá, có suy yếu vào tháng 9 và 10. Từ 56 tới 60 tuổi: Năm 56 tuổi, năm này có phần tốt đẹp về phần tài lộc, tiền nong và tình cảm. Năm 57 tuổi, kỵ vào tháng 7, 8 và 9, những tháng khác trung bình. Năm 58 và 59 tuổi, hai năm gặp nhiều bê bối, lộn xộn cho bổn mệnh và tài lộc nên cẩn thận việc đi xa và buôn bán về tiền bạc, của cải . Năm 60 tuổi, yên tĩnh không có gì quan trọng xảy ra cho cuộc đời.

Bài Viết Liên Quan

Tắt Quảng Cáo [X]