SINH NĂM: từ 1941 tới 2001 và 2061 thuộc Cung Tốn- và thuộc Mạng BẠCH LẠP KIM.


CUỘC ĐỜI: Tuổi Tân Tỵ cuộc đời thuở nhỏ nhiều đau xót, số không nhờ tới sự giúp đỡ của gia đình thân tộc, cuộc đời lúc nào cũng muốn đi hoang vì buồn chán cho kiếp sống của mình. Tuổi Tân Tỵ chưa có dịp may về công danh, sự nghiệp của bạn cũng như mọi tình cảnh trên cuộc đời, luôn luôn có những sự buồn lòng hơn vui vẻ. Số kiếp phải trải qua nhiều sóng gió, cuộc đời còn trải qua nhiều thương đau, không bao giờ được sự an ủi dù rằng của tình thân tộc hay gia đình. Tóm lại, tuổi Tân Tỵ phải vượt qua nhiều khổ đau của cuộc sống, thời hậu vận mới an vui được. Tuổi Tân Tỵ có số tử vi rất tốt. Con người không ưu nịnh bợ a dua, chỉ sống cho mình và tự mình gầy dựng sự nghiệp, số hưởng tuổi thọ từ 56 tới 60 tuổi. Nhưng tùy theo sự ăn ở nhân hậu hay hung ác. Sống nhân hậug thì được tăng tuổi thọ , sống hung ác thì giảm tuổi thọ , đó là hình phạt của tạo hóa vậy.

CON ĐƯỞNG TÌNH DUYÊN: Về tình yêu được may mắn lúc đầu nhưng vào giữa cuộc đời thì lại có nhiều thắc mắc, số không trọn lời nguyền, cuộc sống phải nối tiếp về chuyện tình yêu liên tục. Và vì nhiều mặc cảm, nên vấn đề tình yêu có nhiều đổi thay vì vấn đề này, vậy muốn biết vấn đề tình yêu trong cuộc đời bạn ra sao, hãy xem vào tháng sinh của bạn để quyết định cho cuộc đời bây giờ và trong tương lai của bạn. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì bạn phải qua ba lần đổi thay tình yêu , đó là bạn sinh vào những tháng: 5, 6 và 9 Ângày âm lịch . Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn phải 2 lần đổi thay tình yêu , đó là bạn sinh vào những tháng: 1, 2, 7, 10, 11 và 12 Ângày âm lịch . Nếu bạn sinh vào những tháng này thì đời bạn được hưởng trọn vẹn hạnh phúc, ấm no suốt đời, đó là bạn sinh vào những tháng: 3, 4 và 8 Ângày âm lịch . Trên đây là số mệnh bạn của bạn phải trải qua nhiều cuộc tình yêu tùy theo tháng sinh của bạn mà quyết định cuộc đời theo số mệnh bạn .


VẤN ĐỀ GIA ĐẠO, CÔNG DANH: Phần gia cảnh có hơi bê bối, không được hoàn toàn êm đẹp, có nhiều sự phiền muộn trong lòng, gia cảnh bao giờ cũng có sôi động và những biến động. Công danh lên bổng xuống trầm, đường công danh, sự nghiệp của bạn không có phần minh mẫn , luôn luôn bạn cảm thấy có nhiều ưu tư phiền muộn về vấn đề công danh, sự nghiệp của bạn có phần phức tạp, tuy nhiên vào khoảng tuổi 30 trở đi đường công danh, sự nghiệp của bạn mới có kết quả hay ít ra cũng có tên tuổi cùng với đời. Cuộc đời không mấy may mắn về đường công danh, sự nghiệp , mà chi có thể phát sinh về nghề nghiệp mà thôi. Về vấn đề tiền bạc rất thiếu kém và luôn luôn thiếu kém cho tới tuổi 35 trở đi, vấn đề tiền bạc bạn mới có thể tìm thấy hy vọng về tiền bạc, của cải , sự phát sinh về vấn đề tài lộc cũng có vào tuổi này vào từ 35 tuổi trở đi. Sự nghiệp của bạn được vẻ vang và có nhiều triển vọng nhất là năm bạn ở vào tuổi 36, 37 trở đi. Ngoài ra trong vòng 30 tuổi trở xuống, bạn còn lắm sầu khổ, không bao giờ được yên vui khỏi lo nghĩ và buồn bực. Bạn cũng không nên buồn vì đó là số kiếp và tuổi bạn phải chịu như vậy. Bạn có muốn vượt lên cao cũng không được, phải chờ đời tới lúc mà tuổi bạn hạp cùng với tình cảnh , bạn mới có thể phát sinh tiền tài, sự nghiệp và công danh, sự nghiệp của bạn được.


CÁC TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: Trong sự nghiệp làm ăn, công việc hay hợp tác phát sinh nghề nghiệp, bạn muốn không có sự vấp ngã, cuộc đời không giẫm lên sự đau thương của tình cảnh sống thì bạn đừng bao giờ có thể hợp tác cùng với những người mà tuổi xung khắc cùng với tuổi Tân Tỵ của bạn. Điều cần nhất là trước khi hợp tác làm ăn, công việc hay hợp tác phát sinh nghề nghiệp, nên lựa chọn những tổi được kể dưới đây mà hợp tác hay hùn hạp cộng tác làm ăn, công việc và phát sinh nghề nghiệp, chẳng những không xung khắc mà còn thành công trên mọi lĩnh vực của cuộc đời, đó là các tuổi hợp cùng với tuổi Tân Tỵ như: Tân Tỵ đồng 1 tuổi, Nhâm Ngọ, Mậu Tý, Đinh Hợi. Những tuổi ở trên rất tốt và hạp cùng với tuổi Tân Tỵ torng mọi lãnh vực trên cuộc đời. Nên cẩn thận và nên hợp tác cùng với những tuổi này thì cuộc đời sẽ không bao giờ mang lấy thất bại hay xảy ra những sự buồn đau .


LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: Trong việc lựa chọn hôn nhân và hạnh phúc cũng rất liên quan mật thiết cùng với cuộc đời, cho nên trong việc lựa chọn lương duyên cũng nên tìm được người cùng tuổi cùng với mình cho hợp mới có thể thúc đẩy cuộc đời đi vào con đường sang cả. Sức sống của cá nhân và của cuộc đời bạn tùy thuộc vào ở hạnh phúc, hạnh phúc gặp tuổi trùng hạp thì việc làm ăn, công việc mới khá và sự hòa thuận, êm vui là nguồn an ủi duy nhất và rất tối cần cho cuộc đời. Vậy nên bạn cần lựa chọn những tuổi có thể làm cho bạn thoải mái tinh thần, phát triển về tài lộc cũng như về công danh, sự nghiệp , nghề nghiệp, đó là các tuổi: Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Ất Dậu, Đinh Hợi, Mậu Tý, Kỷ Mẹo . Bạn thành hôn, se duyên cùng với tuổi Tân Tỵ và Nhâm Ngọ. Cuộc đời bạn sống vinh hiển và đầy đủ về tiền tài, con cái đông đủ. Bạn thành hôn, se duyên cùng với tuổi Ất Dậu và Đinh Hợi. Cuộc sống có phần phát sinh , cuộc đời không có những lo nghĩ trong lòng, bao giờ công danh, sự nghiệp của bạn và sự nghiệp cũng lên cao. Kết hôn cùng với tuổi Mậu Tý và Kỷ Mẹo . Bạn hoàn toàn thành công trên mọi lãnh vực nghề nghiệp, phát sinh mạnh về tài chánh, giàu sang con cái nhiều và yên ấm, hạnh phúc . Trên đây là các tuổi mà bạn thành hôn thì cuộc sống trở nên tấn phát mau chóng. Nếu có trường hợp mà bạn thành hôn, se duyên cùng với những tuổi sau đây, bạn chỉ hưởng được 1 cuộc sống ở mức trung bình mà thôi, vì những tuổi này chỉ hạp về đường tình yêu mà không hạp về đường tài lộc, đó là các tuổi: Giáp Thân, Quý Dậu, Ất Hợi. Những tuổi này bạn thành hôn thì chỉ có 1 cuộc sống ở mức trung bình mà thôi. Bạn nếu như thành hôn cùng với những tuổi này, cuộc sống bạn lại càng khó khăn hơn và có thể trở thành nghèo khổ, bần hàn vì tuổi khắc kỵ không bao giờ thoát được cảnh ngang trái, nghèo túng của cuộc đời, đó là bạn thành hôn cùng với những tuổi Bính Tuất, Nhâm Thìn, Canh Thìn, Giáp Tuất. Những tuổi này làm cho cuộc đời bạn không thoát khỏi cảnh nghèo túng vì gặp tuổi không hạp và có phần xung khắc. Có những năm mà bạn không nên cưới vợ vì những năm ấy rất khắc kỵ quá nặng cùng với tuổi bạn, những năm này mà bạn thành hôn thì gặp cảnh xa vắng, khó thành công về việc tình yêu hay phải trải qua nhiều sự khổ tâm không làm sao tránh được những buồn đau của cuộc đời, đó là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi: 21, 27, 33, 39, 45 và 51 tuổi. Các năm tuổi này rất đại kỵ hiệp hôn, và nếu như có tình yêu rồi thì phải chịu cảnh buồn phiền xa vắng vì những năm đại kỵ của tuổi bạn. Bạn sinh vào những tháng này cuộc đời bạn rất có nhiều thê thiếp vì có số đa thê hay ít ra cũng phải chịu đau khổ vì đàn bà, đó là bạn sinh vào những tháng: 1, 5, 6, 9, 10 và 12 Ângày âm lịch . Nếu bạn sinh đúng vào những tháng này số bạn sẽ gặp nhiều vợ hay đổi thay việc vợ chồng.


CÁC TUỔI ĐẠI KỴ: Sau đây là những tuổi đại kỵ nhất trong cuộc đời bạn trong mọi tình cảnh hay mọi khía cạnh trên cuộc đời vì gặp nhằm tuổi này bạn sẽ có nhiều buồn tủi, thất bại, tuyệt mạng hay thường chịu cạnh biệt ly ở khoảng giữa cuộc đời, các tuổi này rất xung khắc và rất đại kỵ, đó là các tuổi: Quý Mùi, Kỷ Sửu, Canh Dần, Ất Mùi, Mậu Dần, Đinh Sửu. Những tuổi này kết bạn thành hôn hay hợp tác làm ăn, công việc phải chịu cảnh thất bại hay những việc xảy ra quan trong nguy hiểm tới tánh mệnh và cuộc đời mình. Khi trong vấn đề tình yêu , hạnh phúc mà gặp tuổi kỵ thì nên âm thầm ăn ở cùng với nhau, không nên cưới hỏi hay việc hôn nhơn có tánh cách trọng đại. Khi gặp sự nghiệp làm ăn, công việc mà có tuổi kỵ thì nên tìm 1 quyết định hay không nên tiếp tục hợp tác. Gặp tuổi kỵ của người trong gia đình thì nên cúng sao hạn từng năm cho cả các tuổi, thì được giải hạn.


CÁC NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi Tân Tỵ phải trải qua những năm khó khăn nhất trong công việc làm ăn, công việc cũng như trong mọi lãnh vực nghề nghiệp, cuộc đời mang nhiều cay đắng, đó là vào các năm bạn ở vào số tuổi 27, 29, 39 và 42 tuổi. Các năm tuổi này bạn nên cẩn thận và dè dặt trong mọi công việc làm ăn, công việc cũng như về gia cảnh , vì có thể gây ra lắm chuyện buồn đau cho cuộc đời bạn.


NHỮNG GIỜ, NGÀY KHỞI HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Tân Tỵ hạp vào những ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ. Bạn nên khởi hành vào những giờ khắc nói trên,công việc làm ăn, công việc đi xa hay mọi công việc khác, bạn sẽ được toại nguyên và không bao giờ mang lấy thất bại trong đời. Nên cẩn thận mà khởi hành cho đúng lúc và ngày giờ nói trên, bạn sẽ đoạt được nhiều thắng lợi cho bạn.


DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: Từ 26 tới 30 tuổi: 26 tuổi còn nhiều thắc mắc, chưa yên trí trong mọi dự tính, chưa thực hành được những dự tính của mình, tháng 7 và 8 lại có những chuyện buồn khổ cá nhân. 27 tuổi, bước qua mọi gia đoạn tiến triển của sự nghiệp, còn nhiều vấp ngã mới thành công hy vọng vào những tháng 10 và 11 Ângày âm lịch có kết quả về tài lộc. 28 tuổi, những tháng đầu thành công đôi chút về tiền bạc, của cải , vào giữa năm hơi bê bối, vào cuối năm thì được hy vọng thành tựu về sự nghiệp, công danh, sự nghiệp . 29 tuổi, có triển vọng tiến lên và công danh, sự nghiệp của bạn sự nghiệp lẫn tiền thời cơ phát sinh và có phần minh mẫn hơn. 30 tuổi năm này yên tĩnh nhất trong đời bạn, tuy nhiên cũng có nhiều đổ vỡ về nghề nghiệp và danh vọng. Từ 31 tới 35 tuổi: 31 tuổi, thành công vẻ vang về tài lộc lẫn tình cảm, những vấn đề nghề nghiệp vẫn chưa yên phận. 32 tuổi, còn 1 vài thắc mắc về tâm trí, vào những tháng 5 và 6 Ângày âm lịch được khá hay đẹp về việc làm ăn, công việc , nghề nghiệp được phát sinh mạnh mẽ, kỵ tháng Chạp không nên đi xa. 33 tuổi, năm rất khắc cho tuổi bạn, hãy phòng ngừa, cảnh giác tai nạn hay bịnh hoạn bất ngờ. 34 tuổi, vượt qua những khó khăn có phần phát sinh về sự nghiệp, công danh, sự nghiệp của bạn được lên cao. 35 tuổi, hoàn toàn thành công trên cuộc đời, nên phòng ngừa, cảnh giác những tháng 3 và 6 Ângày âm lịch đề phòng xem chừng gặp nạn. Từ 36 tới 40 tuổi: Có thể gặp nhiều may mắn và được thành công vẻ vang về nghề nghiệp cũng như về cuộc đời. 36 tuổi, hoàn toàn hy vọng vào khả năng của bạn. 37 tuổi, được nhiều điều tốt đẹp, may mắn trên vấn đề nghề nghiệp. Năm 38 tuổi, có chuyện buồn phiền trong gia đình và đặt trọn hy vọng vào khả năng phát sinh nghề nghiệp. 39 tuổi, năm thanh bình và yên ổn, mọi việc đều có thể êm đẹp hoàn toàn không có gì quan trọng, xảy ra trong cuộc đời bạn. 40 tuổi, ít sóng gió và phải cần tới gia đình an ủi nhiều hơn la việc ngoài đời, cẩn thận khi đi xa, tháng 8 và 11 Ângày âm lịch có đau nặng. Từ 41 tới 45 tuổi: 41 tuổi, còn có nhiều lo âu cho vấn đề gia cảnh , chuyện làm ăn, công việc có nhiều trở ngại nhỏ. Năm 41 không được hay đẹp lắm, gặp năm xấu làm ăn, công việc khó khăn. 42 tuổi, năm này khá hay vậy bạn nên đi xa, hùn hạp làm ăn, công việc thì có nhiều khả quan nhất là hai tháng 8 và 9 Ângày âm lịch . 43 tuổi gặp sao Huỳnh Tiền, năm làm ăn, công việc phát sinh mạnh nhưng vào tháng 5 và 6 có bệnh nhỏ, hay gặp nhiều chuyện rủi ro về gia cảnh . 44 tuổi, có nhiều rắc rối về việc làm ăn, công việc vào những tháng 3 và 4 Ângày âm lịch , ngoài ra những tháng khác làm ăn, công việc bình thường. Năm 45 tuổi, đầy đủ khả năng sáng tạo việc làm ăn, công việc và hạnh phúc vui vẻ, năm này không xảy ra việc gì quan trọng. Từ 46 tới 50 tuổi: 46 tuổi khá lắm, nên phát sinh khả năng nghề nghiệp, hùn hạp mua bán thì thâu đoạt nhiều tiền bạc. Năm 47 tuổi, năm đầy đủ tất cả mọi khía cạnh và sự sống, cần mẫn là 1 điều hay đẹp cho gia đình hạnh phúc của bạn. Năm 48 tuổi, công việc làm ăn, công việc có nhiều thất bại nhưng đừng quá tự ái và bi quan, cuối năm sẽ có nhiều món lợi khác thay thế cho những trở ngại của bạn. 49 tuổi, năm gặp sao xấu nên phòng ngừa, cảnh giác bịnh hoạn trong gia đình, hay cho bản thân không được tốt, nhất là vào những tháng 6 và 9. Năm 50 tuổi, có 1 thành công nhỏ, nhưng không nên làm gì lớn lao sẽ có nhiều thất bại, cần thành thật trong việc làm ăn, công việc và tiết kiệm tài chánh là 1 việc hay. Từ 51 tới 55 tuổi: 51 tuổi, cuộc sống trở lại bình thường, khả năng và việc chọn lựa người hợp tác được thỏa mãn theo ý muốn của mình vào những tháng cuối năm, công việc làm ăn, công việc không được kết quả như ý muốn. 52 tuổi cho tới 55 tuổi, những năm này về chuyện làm ăn, công việc bình thường, có xảy ra nhiều khó khăn nhưng không quá quan trọng lắm, về cá nhân nên lo bảo vệ sức khỏe đừng phung phí quá không nên. Từ 56 tới 60 tuổi: Tuổi này không thâu đoạt nhiều kết quả về tài chánh, việc làm ăn, công việc cũng không phát sinh được mấy, tuy vậy cũng phải từ từ mà tiến theo cuộc sống, đừng nên quá bi quan và cũng không nên lạc quan vì những năm này là vào các năm mà bạn có nhiều lo sợ nhất cho gia đình và cho cá nhân bản thể.

Bài Viết Liên Quan

Tắt Quảng Cáo [X]