SINH NĂM: từ 1941 tới 2001 và 2061 thuộc Cung TỐN và thuộc Mạng BẠCH LẠP KIM (chân đèn bằng vàng) Xương CON RẮN. Cầm tinh CON KHỈ Bà Chúa Tiên độ mệnh : Tân Tỵ cung Tốn mệnh Kim, Vàng ở trong sáp khó tìm lắm thay. Mùa Thu thuận số là may, Thổ vượng tứ quý ít ai dám bì. Lâm nạn có người giải nguy, Giàu nghèo cũng sướng sau thì an thân. Nếu sinh mùa Hạ khổ bần, Đông Xuân cũng lỗi chịu phần gian nan. Đặng sinh trúng tuổi là nàng, Hiền lương quân tử là nàng tiểu thơ. Tuổi sinh lỗi số sai giờ, Vét mương, phát cỏ đắp bờ nám da. Duyên tình lỡ dỡ đôi ba, Tiền vận có của cũng là lôi thôi. Hậu vận đặng khá an nơi, Phật Trời độ mệnh thảnh thơi thanh nhàn.

CUỘC ĐỜI: Tuổi Tân Tỵ, cuộc đời nhiều cay đắng, lo âu, không bao giờ được sống 1 cuộc sống sung túc vào thời trung vận , nhưng thời tiền vận thì có thời cơ phát sinh về công danh, sự nghiệp , phần công danh, sự nghiệp của bạn có phần minh mẫn đôi chút; cho nên trong cuộc sống về thời trung vận có lao đao, không bao giờ được 1 cuộc sống hoàn toàn đầy đủ, vào thời hậu vận mới sống cuộc sống an nhàn , mới tạo được 1 sự nghiệp vững chắc cho cuộc đời. Nói 1 cách khác, số của tuổi Tân Tỵ vấn đề công danh, sự nghiệp của bạn được minh mẫn . Trung vận thì có nhiều lao đao, khổ não, thời hậu vận mới được sung sướng và cuộc sống an nhàn . Tuổi Tân Tỵ hưởng tuổi thọ từ khoảng 68 tới 73 tuổi là mức tối đa, có thể thành công lớn về vấn đề tiền bạc và cuộc đời vào lúc thời hậu vận .

CON ĐƯỞNG TÌNH DUYÊN: Về vấn đề tình yêu lại càng nhiều buồn bực hơn nữa, thuở nhỏ không có 1 quyết định nên thường bị lợi dụng về vấn đề tình cảm. Sự đổ vỡ của tình yêu buổi đầu là do ở bạn không ngay thẳng và quá nông nổi nên phải chịu nhiều đau xót cho cuộc đời. Nhưng tuổi Tân Tỵ về vấn đề tình yêu cũng chia thành ba trường hợp như sau: Nếu bạn sinh vào những tháng này , thì cuộc đời bạn có 3 lần đổi thay về vấn đề tình yêu và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng, 1 và 6 Ângày âm lịch . Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn phải có 2 lần đổi thay về vấn đề tình yêu và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng: 2, 5, 9, 10 và 11 Ângày âm lịch . Và nếu như bạn sinh vào những tháng này thì đối cùng với vấn đề tình yêu bạn được sống hạnh phúc hoàn toàn và không có đổi thay về vấn đề tình yêu , đó là bạn sinh vào những tháng: 3, 4, 7, 8 và 12 Ângày âm lịch . Trên đây là những vấn đề diễn tiến về tình yêu và hạnh phúc của bạn, qua nhận xét theo khoa tướng số và huyền bí học. Nếu bạn có 1 trong những trường hợp trên, bạn nên an phận và cho đó là định luật của cuộc đời.

VẤN ĐỀ GIA ĐẠO, CÔNG DANH: Phần công danh, sự nghiệp của bạn minh mẫn và gặp nhiều may mắn vào thuở nhỏ. Trung vận cũng có thể phát sinh được về công danh, sự nghiệp . Gia đạo không được yên ấm, hạnh phúc lắm vào thời trung vận , cho tới thời hậu vận mới được an vui và hưởng được hạnh phúc. Về phần sự nghiệp thì có nhiều kết quả và có thể hoàn thành được sự nghiệp của mình vào khoảng tuổi 44 trở lên. Tiền bạc của bạn vào thời trung vận rất khó khăn, thời hậu vận mới được đầy đủ và dễ dàng.

CÁC TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: N hững tuổi này rất hạp cho sự nghiệp làm ăn, công việc của bạn trong cuộc đời, sự nghiệp làm ăn, công việc và tạo lấy tiền bạc là điều quan trọng, nếu như không lựa chọn tuổi hạp, để buôn bán , giao thương, hợp tác hay cộng tác thì gặp phải nhiều thất bại, nhưng nếu như bạn biết tuổi hạp cùng với mình mà làm ăn, công việc , hợp tác hay cộng tác thì sẽ gặp nhiều may mắn, để tạo lấy 1 cuộc sống đầy đủ và sung túc, cuộc đời mới đẩy mạnh lên cao, trong cuộc đời nếu như hợp tác làm ăn, công việc hay hợp tác cộng tác bất cứ 1 việc gì có liên quan tới cuộc sống thì nên lựa cho được những tuổi này : Tân Tỵ đồng tuổi, Nhâm Ngọ, Ất Dậu. Ba tuổi này rất hạp cùng với tuổi Tân Tỵ bất cứ việc gì trong sự nghiệp làm ăn, công việc , bạn nên cộng tác, hợp tác hay buôn bán tiền bạc thì hưởng được nhiều hay đẹp về tiền bạc, của cải .

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: T rong việc hôn nhơn và hạnh phúc, bạn cũng cần lựa chọn người hạp cùng với tuổi mình, mới có thể đẩy mạnh cuộc sống lên tới mức độ cao của con đường hạnh phúc. Nếu bạn thành hôn, se duyên được cùng với các tuổi sau đây, thì cuộc đời bạn hoàn toàn tốt đẹp, cuộc sống của bạn mới đó là bạn thành hôn cùng với các tuổi: Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Ất Dậu, Đinh Hợi, Mậu Tý, Kỷ Mẹo . Nếu bạn thành hôn, se duyên cùng với tuổi Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, cuộc đời có thời cơ tạo được nhiều may mắn về tiền bạc, của cải và sống được 1 cuộc sống sung túc hoàn toàn. Với tuổi Ất Dậu, Đinh Hợi, hai tuổi này hạp cho sự giàu sang, phú quý. Với tuổi Mậu Tý, Kỷ Mẹo , hai tuổi này hạp cả đường tình yêu mà cả về đường tài lộc, có thể tạo được 1 cuộc sống vui tươi và yên ấm, hạnh phúc cho gia đình, hạnh phúc. Những tuổi trên hào con đông đủ. Nếu bạn thành hôn cùng với những tuổi này , cuộc đời của bạn chỉ tạo được 1 cuộc sống ở mức trung bình mà thôi, đó là bạn thành hôn cùng với các tuổi: Giáp Thân, Bính Thân. Hai tuổi này chỉ hạp cùng với tuổi bạn về đường tình yêu mà lại không hạp về đường tài lộc, nên bạn chỉ tạo được 1 cuộc sống ở mức trung bình mà thôi. Nếu bạn thành hôn cùng với những tuổi này , bạn có thể không tạo được 1 cuộc sống hoàn toàn đầy đủ mà trái lại suốt đời có khi phải gặp những sự nghèo khổ liên miên , đó là nếu như bạn thành hôn cùng với các tuổi: Bính Tuất, Canh Thìn, Giáp Tuất, Nhâm Thìn. Những tuổi trên chẳng những không hạp cùng với tuổi bạn về đường tình yêu mà lại không hạp cả về đường tài lộc, nên có thể phải sống nghèo nàn trong suốt cuộc đời. Các năm tuổi này bạn không nên thành hôn, se duyên , vì năm khắc tuổi. Nếu thành hôn, se duyên thì gặp cảnh xa vắng liên miên trong cuộc đời, đó là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi: 17, 23, 29, 35, 41 và 47. Nếu bạn sinh vào những tháng này có số đa phu hay có thể có nhiều đời chồng , đó là nếu như bạn sinh vào những tháng: 1, 2, 10 và 11 Ângày âm lịch .

CÁC TUỔI ĐẠI KỴ: T rong đời bạn dù thành hôn, se duyên hay làm ăn, công việc đều phải thận trọng. Những tuổi dưới đây rất xung khắc, nếu như thành hôn hay làm ăn, công việc bạn sẽ bị tuyệt mạng hay chịu cảnh ly biệt vào giữa cuộc đời, đó là những tuổi xung kỵ và khắc tuổi cùng với Tân Tỵ như các tuổi: Quý Mùi, Kỷ Sửu, Canh Dần, Ất Mùi, Mậu Dần và Đinh Sửu. Bạn nên tránh xa những tuổi này thì tốt hơn.

CÁC NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi Tân Tỵ có những năm khó khăn nhất , làm ăn, công việc không được phát triển , gặp nhiều rủi ro và không tạo được tiền bạc, đó là vào các năm mà bạn ở vào số tuổi: 24, 28, 34 và 40 tuổi. Các năm tuổi này nên phòng ngừa, cảnh giác hao tài hay bịnh hoạn.

NHỮNG GIỜ, NGÀY KHỞI HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Tân Tỵ thuận vào ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ. Xuất hành theo ngày và giờ nói trên, bạn sẽ thâu hái được nhiều kết quả về việc làm ăn, công việc , không sợ có sự thất bại hay hao tài tốn của phi lý, vì những ngày, giờ mới trên là những ngày giờ đại lợi, áp dụng trong suốt cuộc đời.

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: Từ 16 tới 20 tuổi: 16 tuổi, năm này gặp nhiều việc tốt, có thể thành công về đường tài lộc, cuộc sống có phần phát triển và nhiều may mắn, trong vấn đề tình cảm có sự sôi động và gặp nhiều việc bất ngờ, còn trong cuộc sống, năm này gặp dịp tốt vào những tháng: 4 và 6 Ângày âm lịch . 17 tuổi hay đẹp về vấn đề tình cảm, năm này có đại kỵ vào tháng 3. Tháng 6 đại lợi, làm ăn, công việc buôn bán tiền bạc tốt. Năm 18 tuổi, năm này có phần suy yếu về tài lộc vào mùa xuân, những tháng khác trung bình. Năm 19 tuổi, được nhiều việc tốt, làm ăn, công việc , đi xa, mua bán, buôn bán về tiền bạc, của cải sẽ có nhiều kết quả khả quan. 20 tuổi, tròn vẹn và có nhiều hay đẹp trong cuộc sống trọn năm. Từ 21 tới 25 tuổi: 21 tuổi, tuổi này có thể thành công về cuộc đời và sự nghiệp, vào những tháng 7 và 8 có lộc và tiền tài . 22 tuổi, năm này quá xấu, không nên đi xa vào những tháng 3 và 4. Tháng 5 và 6 có đại lợi và có nhiều phương tiện thành tựu về dự tính. 23 tuổi, trong năm này phòng ngừa, cảnh giác tai vạ, cuộc đời bạn không được may mắn lắm trong năm này . 24 tuổi, sẽ có nhiều dịp may đưa tới trong cuộc đời bạn. Năm 25 tuổi, năm này bạn cẩn thận vào tháng 6 và 8, ngoài ra những tháng khác trung bình. Từ 26 tới 30 tuổi: 26 tuổi, năm này chỉ có lộc và tiền tài nhỏ, những tháng 6, 8 làm ăn, công việc được, khởi hành đi xa hay giao thương buôn bán thì có lợi. 27 tuổi, năm 27 tuổi có đau bịnh hay có thể lâm vào tình trạng thiếu kém. 28 tuổi, có sự phát triển rõ rệt. 29 tuổi, năm này bạn có thể thành công trên cuộc sống về tình cảm cũng như về tiền bạc, của cải . Năm 30 tuổi, bạn nên cẩn thận, sẽ có hao tài tốn của vào năm này . Từ 31 tới 35 tuổi: Năm 31, năm này không được tốt lắm về đường tài lộc, nhưng đi xa thì có lợi to. Năm 32 tuổi, tràn đầy hy vọng, sẽ có những thắng lợi lớn trên cuộc đời. 33 tuổi, thanh bình, toàn năm chỉ ở trong mức độ bình thường mà thôi. Năm 34 tuổi, năm này bạn nên cẩn thận làm ăn, công việc , cần có nhiều nghĩ suy trước, bạn nên phòng ngừa, cảnh giác có hao tài tốn của. Năm 35 tuổi, năm này cũng nên cẩn thận tiền bạc, nếu như không sẽ hao tài tốn của. Từ 36 tới 40 tuổi: 36 tuổi, năm này kỵ đi xa vào tháng 4 và 6, tháng 7 và 8 có lộc và tiền tài và có thể thành công về làm ăn, công việc và buôn bán . 37 tuổi, năm này đầy triển vọng tốt đẹp trong việc làm ăn, công việc , gia đình yên ấm, hạnh phúc . 38 tuổi, có bệnh hoạn hay hao tài nhỏ, không có gì quan trọng xảy ra cho cuộc sống. 39 tuổi, được tốt, có thể phát sinh về việc làm ăn, công việc và buôn bán. Năm 40 tuổi, khá tốt sẽ có những sự vui mừng sắp đến. Từ 41 tới 45 tuổi: Tuổi 41, tuổi này khá tốt, có thể thành tựu về vấn đề tình cảm, việc buôn bán bạn bè có thời cơ tốt tạo thành những sự may mắn về công danh, sự nghiệp của bạn sự nghiệp. 42 tuổi, đầy đủ, năm này không xảy ra việc gì quan trọng cho cuộc sống. 43 tuổi, năm này có thể có kết quả tốt về vấn đề tiền bạc. 44 tuổi, năm này được khá tốt, sẽ có nhiều kết quả về nghề nghiệp. 45 tuổi, tuổi nầ có nhiều kết quả về tài lộc lẫn tình cảm. Từ 46 tới 50 tuổi: 46 tuổi, bổn mệnh yếu kém, nên cẩn thận về bệnh hoạn. 47 tuổi, năm này có nhiều thiếu kém về tiền bạc, của cải , không nên lo nghĩ nhiều, nên an phận. 48 tuổi, năm này làm tròn bổn phận là tốt không nên giao thương và buôn bán về tiền bạc, của cải . 49 tuổi, năm này có nhiều triển vọng tốt đẹp về nghề nghiệp, cũng như về cuộc sống, có thành công đôi chút về tài lộc. 50 tuổi, năm này bổn mệnh có yếu kém, nên cẩn thận về việc buôn bán vấn đề tiền bạc và cuộc sống.

Bài Viết Liên Quan

Tắt Quảng Cáo [X]